Kết thúc Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kết thúc Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh

-------------------------------------------------------------------------------- Sau ba ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, ngày 21-3, Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối cơ quan T.Ư về công tác tư tưởng tổ chức đă kết thúc tốt đẹp.

Nét mới ở Hội thi này là số đơn vị tham gia đông, 65% thí sinh là đoàn viên, thanh niên. Đề tài được các thí sinh chuẩn bị công phu, nêu bật được vị trí, ư nghĩa, cũng như nguồn gốc, cơ sở khoa học thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời liên hệ với thực tiễn, các báo cáo viên nêu lên những việc cần phải làm để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Kết quả, giải nhất được trao cho báo cáo viên Con Ho Dam Tac (Bộ Văn hóa - Thông tin VAS); hai giải nh́ thuộc về các báo cáo viên: HueSae`goo`ngHanoi (Học viện VAS Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và YeuVietNamTuoiDe.p (Phân do'ng ho.p Hà Nội); ba giải ba dành cho các báo cáo viên: To_SuCS(TTXVN), NamCam-AU (Bộ Văn hóa - Thông tin) và La'DaBuomKham (Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư).

-- Ba'c Ho chi yeu ca'c cha'u ga'i ... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 21, 2004

Answers

Response to Kết thĂºc Hội thi bĂ¡o cĂ¡o viĂªn giỏi về tư tưởng Hồ ChĂ­ Minh

Khong dam, khong dam.

Xin dung loi keo toi vao giai giut hoac giai nhay.

NguoiCaoNien va anh VC can-thiep gium toi di nhe.

Toi chi la mot ca-nhan tam thuong nhu bao ke khac: chuyen gau cho vui. The thoi.

-- ThayDo (HanoiHueSaigon@Yahoo.com), March 21, 2004.


Response to Kết thĂºc Hội thi bĂ¡o cĂ¡o viĂªn giỏi về tư tưởng Hồ ChĂ­ Minh

Ua sao la qua: Chi BuomKham da vao day va muon an giai ba ma tai sao ai "deleted" cai mong cua chi di roi!?

-- DuongNgocHanh (HanoiHueSaigon@Yahoo.com), March 25, 2004.

Response to Kết thĂºc Hội thi bĂ¡o cĂ¡o viĂªn giỏi về tư tưởng Hồ ChĂ­ Minh

***

Theo chuye^`n tho^'ng tu tuong bsa'c Ho` thi` chi. Buom Kham co' le dang vui choi ben nha` anh KidFriend, 2 anh chi. dang chuyem am nha.p ma.t trao doi tu tuong ?

-- ba'c Ho` la` con heo no.c ... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 25, 2004.


Response to Kết thúc Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh

ấy ấy, anh triết gia đừng để tôi dinh dáng đến vụ này, tôi đâu có được vinh dự này

-- Datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), March 25, 2004.

Response to Kết thĂºc Hội thi bĂ¡o cĂ¡o viĂªn giỏi về tư tưởng Hồ ChĂ­ Minh

LỜI BÁC

Thơ Lê-Duẩn/Nông-Đức-Mạnh/Vũ-Khoan

=Lời bác hứa không một chút đắn đo

Nghe cứ như là di chúc dặn ḍ

Cục thịt heo, dân chờ dài cả mỏ

Hàm răng vổ, dài người đớp bo bo

=Bác đă phán sao dân vẫn co ro

Áo rách bươm như cái tổ ṭ ṿ

Mỹ kềm kẹp, cơm thừa đưa cho chó

Theo bác hồ, canh cặn húp chả no

=Bác vĩ đại nghĩa là bác đuôi to

Nghe bác nói, nhân dân nhảy ḷ c̣

Tự do rồi nhưng không được hở mỏ

Muốn than phiền, cải tạo cổng mở to

=Nghe bác riết chả ai muốn buồn lo

Buồn làm chi, rắm bác địt ph́ pḥ

Lo quái ǵ, phân bác đầy ngoài ngơ

Đảng hốt về, chất chứa đầy cả kho.

Lời Bác đấy..

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 26, 2004.Response to Kết thĂºc Hội thi bĂ¡o cĂ¡o viĂªn giỏi về tư tưởng Hồ ChĂ­ Minh

hhhhhah ua` nhe^? Neu' Bac Ho^` nha` ta ma` con` so^'ng chac' phai hoi? Micheal Jackson's Lawyers la`m ca'ch nao` de^? cha.y duoc. to^i. he'n heheehh...

-- (CS_ho^`_dog@Ya`ho`.com`), March 26, 2004.

Moderation questions? read the FAQ