DAY LA LAN CUOI CUNG TOI VAO DIEN DAN NAY!!!!!!!!!!"TOI KO THICK CHE DO XA HOI CHU NGHIA NHUNG TOI KO CHUI RUA NO"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

MOI CON NGUOI TRONG MINH DEU CO 1 NOI ,MOI KHI VAP NGA TRONG DOI DE DUOC NHO VE ,DE GUC DAU VAO CHO DUA AY MA KHOC NUC NO.DO LA "QUE HUONG" CAC BAN CO "QUE HUONG" KO? CO!!! TOI XIN TRA LOI CHO CAC BAN LA VAY .DO CHINH LA VIET NAM NOI ONG CHA CAC BAN DA SINH RA VA LON LEN VA CO LE CA CHINH CAC BAN NUA.CHO DU BAN KO DUOC SINH RA O VIET NAM THI BAN CUNG FAI CO 1 MOI QUAN TAM NAO DAY VOI VIET NAM THI CAC BAN MOI POST BAI NEN DAY BAN YEU QUE HUONG VIET NAM CUNG NHU TOI HAY TAT CA NGUOI DAN VIET . NHUNG BAN BAT MAN VOI CHE DO XA HOI DANG NGU TRI TREN DAT NUOC NAY THAT SU RA NO CHI LA 1 CHE DO MO MAM TIM LOI RA DE HUONG TOI 1 XA HOI TOT DEP HON DU RANG TRONG QUA TRINH MO MAM DO(TOI DUNG TU "MO MAM")CO THE NO DA MAC 1 SO SAI LAM DANG KE .VA DANG NHE RA NO DA BI QUY LUAT XA HOI DAO THAI.NHUNG NO VAN DUNG VUNG TAI SAO VAY CAC BAN?? DU RANG NO BI RAT NHIEU THE LUC BEN NGOAI CHONG FA BOI VI.......... TRONG QUA TRINH MO MAM AY NO DANG TU HOAN THIEN MINH RUT KINH NGHIEM VA TU NANG NO NEN .VI VAY KHI NHIN THAY NHUNG SAI LAM CUA NO CAC BAN DUNG NEN TRACK CU NO MA HAY THEO DOI XEM NO SE SUA CHUA NHU THE NAO .VA TUONG LAI NO SE DI DEN DAU(LICK SU DA CHUNG MINH QUA TRINH NY DA THU DUOC NHUNG THANH TUU DANG KE_VA NHUNG CHE DO TRUOC DO NEU KO SUA DOI SE BI TIEU DIET-NHU VIET NAM CONG HOA VAY) NEU CAC BAN THAT SU DU NANG LUC THI HAY QUAY VE VA GOP SUC THAY DOI NO CO THE BANG NHIEU CACK(DUNG DONG TIEN CHI FOI NEN KINH TE DANG DI LEN 1 CACK CHAN CHAP NHU CON RUA NAY,HAY NEU CO THE LUC HON NUA THI BAN HAY XUI GIUC NHUNG NUOC LON "BAO HO" NO BIEN NO THANH TU BAN CHU NGHIA,HOAC NEU CAC BAN KO MUON NHUNG HANH VI BAO LUC THI QUAY VE GOP SUC CHO CHE DO XHCN DE PHAT TRIEN DAT NUOC....) CHU CAC BAN.......DUNG CO NGOI DO MA CHUI RUA NO MA BAN TAN NHAU NHU NHUNG THU KO FAI CON NGUOI(KO FAI CON NGUOI).TOI NGHE CAC BAN NOI MA THAY THOI LAM KO NGUI DUOC(THOI^ HOAC AH!!) CAC BAN CHUI RUA XA HOI O DAT NUOC MINH LA TU VA VAO MAT MINH DAY(THEO Y' TOI LA VAY)CAC BAN DANG XUC PHAM TOI NOI THIENG LIENG TRONG TAM HON MA KO BIET (HAY CO TINH LO NO DI)NHUNG NO VAN HIEN HUU CAC BAN LAY CAI BINH PHONG LA NHUNG SAI LAM CUA CHE DO XHCN MA BIEN MINH CHO CAI TOI DEN TOI CUA CAC BAN.CAC BAN KO CO VIEC GI LAM VA THUC RA CHI CO MOI VIEC LA NGOI DAY MA TRACK MOC CHUI BAY (NHIEU LUC CON "SUA "NHU CON...NHUNG LOI RAT BAY BA KO GIONG 1 CON NGUOI CHUT NAO (BAN CO DONG Y' VOI TOI KO_O FAM TRU NAY NEU FAN TICK THEO TRIET HOC THI CAC BAN DANG DI NGUOC LAI VOI CHIEU HUONG TIEN HOA NGAY 1 VAN MINH HON CUA CON NGUOI_DIEU NAY THI CON NGUOI AI CING MAC FAI NHUNG LA IT HAY NHIEU MA THOI) CO NGUOI DA TUNG NOI"DUNG NGHE NHUNG GI NGUOI TA NOI_MA HAY NHIN NHUNG GI NGUOI TA NHIN"TOI KO KHANG DINH MINH LA NGUOI CO VAN HOA NHUNG IT RA CAI FAN VAN HOA TRONG TOI CUNG NHIEU HON CAI FAN KO VAN HOA .NEU CAC BAN THAT SU YEU NUOC THI HAY THE HIEN BANG HANH DONG DUNG NOI MOM VA DIEU CUOI CUNG THAY MAT CHO NHUNG NGUOI CO VAN HOA TOI XIN FAT BIEU VOI NHUNG NGUO KHONG CO VAN HOA RANG "DIT ME CAI THANG ADMIN CUA CAI FORROM NAY LAM BO MAY MAT TIEN NGOI DAY VIET MAY CAI LY LUAN VO VAN MA CO KHI CHANG AI THEM DOC_DIT ME CAI THANG ADMIN TAO RA CAI DIEN DAN NAY DE CON NGUOI CO THE SUA RA NHUNG GI XAU XA NHAT RA DE CHUI NHAU "

-- vo van (tkanbkhn@yahoo.com), March 21, 2004

Answers

"Bat chien tu nhien thanh!"

Khong can phai thac-mac, vi chinh chu-nghia CS tu no se tien toi mot chu-nghia khong CS - theo ly-thuyet qua trung (egg). Tu no se lam cach-mang. Thoi-gian va khong-gian da chung-minh dieu do: cac nuoc CS lau nam, nhu USSR, va cac nuoc CS Dong-au, lien-tiep bien doi CS thanh khong CS. VN, Trung-cong, Cuba, va Bac-Han chi la thoi-gian ma thoi. Neu khong "re-name" cai chinh-the thi cung "moving toward" duong-loi khong-Cong-San. Wait & See!

-- NamViet (HanoiHueSaigon@Yahoo.com), March 21, 2004.


Vo Van than men,

Cau hoc-tro (co le hoc tai truong Trung-hoc Phan-Thanh-Gian) tinh CanTho se co-gang hoc-hanh thanh tai, tro nen nguoi huu-ich cho VN tuong-lai. Luc do cau nhin lai moi hieu rang tien-trinh cua CS la nhu the nao. Hay bat chuoc cac nuoc CS Dong-Au, va dac-biet la CS to- su USSR/Nga-so ma hoc lam nguoi. Hoc Lam Nguoi, xin lap lai.

Chuc cau Hoc-sinh tinh CanTho mot tuong-lai sang-lan, va Tro Thanh Nguoi, dung la NGUOI.

-- NamViet (HanoiHueSaigon@Yahoo.com), March 21, 2004.


Ong ban noi nong len lam gi, chi to ton neutrons than kinh cua minh ma thoi. Dung coi lu nguy quan nguy quyen trong forum nay la giong nguoi va la doi tuong de minh phai tranh luan gi cho met. Cu coi chung no la mot lu suc vat thoi tha dang sap di den ngay tan. Vao day coi chung no lam tro khi roi thinh thoang choc que chung no choi the moi dung cach, moi vui. Ro rang ngay xua bon no thua CS la hoan toan hop ly. Con ngay nay CS dau can pha tui no ma tu tui no can xe nhau cung du chet het roi. Cai bon ngu xuan ban cung co thay nay khong the nao ma kha cho duoc.

-- Khong Can Chui Bon Tan Quan Nguy Lam Gi Cho Met (Nguyquan@VNCHkemtri.com), March 21, 2004.

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Những người có tâm địa ác độc, họ sẽ nói với các cháu là: nước VN bây giờ tự do dân chủ lắm, không còn giai cấp giàu nghèo, không có tham nhũng, không có đàn áp tôn giáo và chính trị đối lập, những người nghèo vì làm biếng, những người đàn bà con nít bị bán làm gái điếm vì ham tiền, các cháu cứ việc nhắm mắt tin tưởng vào tài lảnh đạo của đảng và nhà nưóc. Thì 100 năm nửa, nhà nước VN vẫn còn vác bị gậy đi lạy lục các quốc gia khác xin từng đồng bạc, tệ nạn thất nghiệp, xì ke đỉ điếm sẽ tràn ngập khắp nơi. Con cháu đảng và nhà nước ôm tiền trốn qua các nước tư bản, con số nợ vay mượn khủng khiếp từ các quốc gia khác thế hệ con cháu ta sẽ còng lưng gánh chịu và không bao giờ trả nổi. Nếu các cháu thực sự yêu nước thương dân tộc, chịu khó nhìn chung quanh đất nước, mở rộng đầu óc mình cho sáng suốt để thấy những tệ nạn xã hội từ đâu tới, tại sao các nước CS đa số đã sụp đổ, tại sao những người Việt trên thế giới chống đối nhà nước CSVN (không phải ai cũng có hận thù với ĐCSVN, vì có một số lớn không sống dưới chế độ VNCH củ, những người sống ở ngoại quốc lâu năm, và các giới trẻ sinh sau 1975), tại sao các nước văn minh giàu có đều là những nước có quyền biểu tình chống chính phủ mà không bị bắt bớ thủ tiêu mất xác, hoặc tổng thống có nhiều quyền lực mà bị phế thải chỉ vì dính dáng đến tham nhũng, gian lận, tội ác.
Nếu còn là một Con Người, có mắt, có bộ óc biết lý lẻ đâu là phải, đâu là trái, và một lương tâm, không ai có thể làm ngơ trước thực trạng ngày càng tồi tệ của đất nước mình, chỉ trừ những người có tâm địa ác độc vì một chút lợi lộc nào đó. Cho nên, dù chỉ là một tiếng nói chống đối, nhưng có còn hơn không.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), March 21, 2004.

Theo ư tôi th́ forum này không thể một sớm một chiều có thể giải thể hay làm sụp đổ được cái chế độ tàn ác nhất, xảo quyệt nhất và PHẢn ĐỘNG nhất trong lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt Nam!

Vậy th́ tại sao các đ/c vẹm lại lồng lộn lên, nhào vào chửi bới lung tung, đến khi chửi không lại th́ lại ca "cải lương Hồ Quảng": nào là em giống như "con rệp một đi không trở lại", em th́ " thề không bao giờ vô lại cái forum này" (nhưng sẽ vào với một cái tên khác)?????

Câu trả lời: Vẹm làm chó ǵ mà có lư lẽ để tranh luận! Đơn giản vậy thôi!

-- Hồ Chính Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), March 21, 2004.***

QUOTE:

Toi O thi'ch diendan VAS na`y nhung toi thich chui :

"TOI KO KHANG DINH MINH LA NGUOI CO VAN HOA NHUNG IT RA CAI FAN VAN HOA TRONG TOI CUNG NHIEU HON CAI FAN KO VAN HOA .NEU CAC BAN THAT SU YEU NUOC THI HAY THE HIEN BANG HANH DONG DUNG NOI MOM VA DIEU CUOI CUNG THAY MAT CHO NHUNG NGUOI CO VAN HOA TOI XIN FAT BIEU VOI NHUNG NGUO KHONG CO VAN HOA RANG "DIT ME CAI THANG ADMIN CUA CAI FORROM NAY LAM BO MAY MAT TIEN NGOI DAY VIET MAY CAI LY LUAN VO VAN MA CO KHI CHANG AI THEM DOC_DIT ME CAI THANG ADMIN TAO RA CAI DIEN DAN NAY DE CON NGUOI CO THE SUA RA NHUNG GI XAU XA NHAT RA DE CHUI NHAU "

Ky' te^n va` -do'ng co.c: -- vo van (tkanbkhn@yahoo.com)

-- Ma^'y anh Ve.m cu+' Vi~nh bie^.t Vi~nh cu+?u" hoa`i ma` la.i cu+' luye^'n tie^'c ..... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 21, 2004.


Hehehe! Come on! Đồng chí Triết Gia! Đ/c ác wé mấy vẹm nhà ta lấy đâu đất mà sống chớ? HAHAHA

-- Hồ Chính Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), March 21, 2004.

Chuc chau hoc-tro teenager tu CanTho DUNG BAO GIO vao cai forum nay nua. NGON-NGU cua chau neu khong sach-se thi cai tuong-lai cua chau cung se nhu vay day nhe. Dung trach sao khong canh-cao!

Anh Admin nghi sao?

-- NamViet (HanoiHueSaigon@Yahoo.com), March 21, 2004.


Ne ne may ong nguy quan gia, cai ngon ngu va hoc van cua cac ong thi khong dang de ba con xai lam toilet papers. Da khong biet nguoi biet ta con ra ve day do tre con. Tuy no la tre con nhung no co hoc hanh dang hoang va dau oc no trong sang cho khong phai nhu nhung loai can ba phe thai nhu kieu cac ong. Biet liem si thi nen tu xet lai minh va tu thay doi minh truoc di.

-- Nguy Gia Do Day Con Len Mat Day Ai Day? (Nguyquan@VNCHthathoc.com), March 21, 2004.

***

Hoi thang Ho Cu Lang coi, cai mom cua no noi dao duc nhung cai cu` lang cua no cu thot vao cai mom duoi cua chi Nongthi Xuan hang dem :) hahahahahhaha

-- Bac Ho la` nha` da.o du'c gia Vi~ -Da.i .... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 21, 2004.ThayDo khong dam khien-trach cac dang CAN-NGO dau. ThayDo chi nhac- nho hoc-tro, hoc-tro cua hoc-tro cua hoc-tro, la nen giu-gin loi an tieng noi; boi vi minh con nho phai to ra le-phep: kinh lao dac tho. Nhan tien day, ThayDo cung em Hoc-sinh (CanTho) xin rut lui ra khoi cai forum nay. Cac CAN-NGO cu tha ho bay to "Dinh-cao Tri-Tue" cho thien-ha cuoi lan-lon ra phan. Chao.

-- ThayDo (HanoiHueSaigon@Yahoo.com), March 21, 2004.

"Th́ 100 năm nửa, nhà nước VN vẫn c̣n vác bị gậy đi lạy lục các quốc gia khác xin từng đồng bạc, tệ nạn thất nghiệp, x́ ke đỉ điếm sẽ tràn ngập khắp nơi. " Tao noi cho may thang noi cau tren la hay nhin nuoc My chung may dang song . My gap nhieu lan VN day cac chau a . Ong da tung qua MY ong thay rang an xin nhieu lam, gai diem day duong , xi ke khap noi phai noi la nhieu nhat the gioi. con gai Vn ra dg thi so bi giet , ko giam dut tay tui quan. tu do den muc Tila Nguyen di dong film sex cho may thang xoi thit roi viec chung may xem. Thoi di linh tien tro cap di cac em . can than ko tien gia day . Chia tay lay tien cham thoi nhe ko chung no tuong Sung no ban bo me day .

-- ditmeluxoithit (ditmebonquocgia-caibangtrendatMy@yahoo.com), March 26, 2004.

***

Thang Ho gia` nam ngua o Badinh no' co' cu.c thi.t da`i tho`ng na`m giua ca'i ha'ng co`n 2 cu.c xoi cua no' thi` ngay duoi ca'i cu.c thi.t

-- Tien shu cha tha(`ng Ho` xoi thi.t ... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 26, 2004.


Trong rung con khi danh du, Thang Ngo Dinh Diem mut cu Bac Ho . tho qua hay ...

-- vnchthuadau (ditmebonquoc gia@fastmail.us), March 27, 2004.

Cai thang Trietgia nghe noi o ben My di lam nghe the luoi cho dan my no dan tem thu.Toi nghi no nen di the luoi trong WC cong cong thi tot hon cac ban cong san nhi. vi mieng no thui qua.....

-- ditmeluVNCH (caibangdat My@fastmail.us), March 27, 2004.


Cai thang Trietgia nghe noi o ben My di lam nghe the luoi cho dan my no dan tem thu.Toi nghi no nen di the luoi trong WC cong cong thi tot hon cac ban CS nhi. vi mieng no thui qua.....hay con goi la qua thui

-- VNCH xoi thit (DMebonanmaydatMy@yahoo.us), March 27, 2004.

chao cac ban! co bao gio ac ban vui den muc co the chet tuc cuo khong nhung luc do ban se cam thay nhu the nao co dai lon nao to ma dit cai thi hay lam nhi? lon ay

-- Doc than (anhvanyeu888@yahoo.com), August 15, 2004.

Mấy đồng chí này dóng kịch dở ẹc mà CS mất hết chi"nh nghĩa rồi, hổng c̣n ǵ để dụ dỗ bà con ḿnh ở Việt Nam nửa, khổ quá đừng nói gi `hết biết ănnăn dià Ba Đ́nh đem xác bố già Hồ đi thiêu cho dận nước được sáng sủa cho dân nhờ, để cái xác chết thúi ́nh ́nh mất dệ sinh quá. Sau cùng theo nghĩa công băn`g mà nói Hồ dâm tặc có tội dới dân dới nước à.

-- Sài_Thành_Lại (sáng_mắt_ra@CSbasaọ.com), August 16, 2004.

Ấy chết đừng xúi bậy ,xác Hồ chôn xuống đất cây sẽ chết ,bỏ biển cá sẽ chết ,thui ra tro thế giới sẽ bị ô nhiễm ,các cuối cùng bỏ vào hoả tiển Tàu ( Mỹ không nhận làm việc này đâu) bắn lên mặt trời là thượng sách .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 16, 2004.

DIT ME CHUNG MAY AH THANG NAO DAM NOI BAC HO DAO DUC GIA ME CHUNG MAY CHUNG MAY DA LAM DUOC GI CHO DAT NUOC CHUA BON CHO KEKEKE THANG NAO CO GAN DAP NHAU VOI TAO NE KEKEKE

-- BAC HO VI DAI (jasminofdalat@yahoo.com), November 03, 2004.

E BON PHAN DONG ME CHUNG MAY CHUNG MAY DUOC SONG TRONG HOA BINH MA AN CHAO DA BAT HA CON DU ME CHUNG MAY AN CAC CHAC CON ME CHUNG MAY CHOI BON MI NEN CHUNG MAY MOI THE HA

BON CHUNG MAY LA LU LON GIONG BON CON LAI NHUC LAM KEKEKE

-- KEKEKE (jasminofdalat@yahoo.com), November 03, 2004.


ban co mot bai viet rat hay , minh co the lam quen duoc ko

-- thanh (thanhvan673@yahoo.com), November 22, 2004.

Che do COng Hoa ngay xua, tong thong con buon thuoc phien, cac tuong linh thi choi boi, nha nuoc thi lay luc cau vien My, cung co gi hay ho hon dau....di diem xi ke ma tuy cung khong hiem... Cac bac dung co vi thu oan tu loi ca nhan ma thieu sang suot....

-- abc (abcdef@yahoo.com), December 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ