Phandoi ban luan toi Dai ta Pham Que Duong

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]

Date: Wed, 17 Mar 2004 12:06:44 +0000 (GMT) From: "Tean ie" Add to Address Book Subject: phan doi ban luan toi Dai ta Pham Que Duong To: thomascmoore2001@yahoo.com

This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ] Date: Wed, 17 Mar 2004 11:46:34 +0000 (GMT) From: "Tean ie" Add to Address Book Subject: phan doi ban luan toi Dai ta Pham Que Duong To: vanphongbttvh@cpt.gov.vn CC: toasoan@nhandan.org.vn

Toi mot nguoi Viet nam yeu nuoc hoan toan phan doi ban luan toi Dai ta Pham Que Duong cua nha Nuoc VN. Ban luan toi nay mot lan nua chung to cho The gioi van minh thay su doc ac, dan ap tho bao, su ket an tho bi, het suc la phi ly cua lanh dao VN. Ban luan toi quy ket Dai ta Duong lam GIAN DIEP. Lam gian diep ma dam cong khai chi trich, phe binh lanh dao nha nuoc ? Sao nha nuoc ta bay gio lai dam lam nhung chuyen dong troi nhu the. Luan toi nhu the chi nham muc dich giet hai mot nguoi yeu nuoc, yeu dan chu. Neu cac lanh dao bi Ong Duong noi xau khong co bang chung thi bat ong ay lam kiem diem , hoac qua lam thi kiem diem ong ay, Sao lanh dao no nao ma lam chuyen that nhan tam den nhu vay . Ket an mot nguoi yeu nuoc nhu Ong Duong la pham toi doi voi To quoc. Do you Yahoo!? Yahoo! Mail - More reliable, more storage, less spam

-- Thomas c. Moore (Thudo@vietnam.com), March 17, 2004

Answers

Day la nhung cong viec cua Dai ta Pham Que Duong:

Dai ta Pham que Duong dau tranh gianh lai su that cho lich su: Tong tu lenh quan doi nhan dan Vn truoc day la cua Dai tuong Vo nguyen Giap, trong luc nha cam quyen lo di muon danh cong lao nay lai cho ong Le Duan.

Dau tranh giu di tich lich su trong viec bao ve Chua Mot Cot (Chua DIEN HUU)khong bi lan chiem trong cong trinh xay nha Bao tang HCM.

Dong gop va xay dung Mieu tho ba Nguyen thi Lo.

Benh vuc nguoi bi ap buc bang cach giup dua don gium nhung nguoi nay to cao bon tham nhung.

Ong Duong phe binh rat nang loi nhung lanh dao bat tai, that duc.

Ong Duong tra the Dang de phan doi viec Dang khai tru Trung Tuong Tran Do ( Nguoi da keu goi cai to chinh tri va keu goi Dang hay tro ve voi nhan dan ) Ong Duong noi : "Dang da khai tru ong Tran Do thi Nhan dan se khai tru Dang"

Lam don xin thanh lap hoi nhan dan chong tham nhung.

Lam don ky ten tap the goi Lanh dao Dang va Nha nuoc to cao ve vi pham nhan quyen va dan quyen o nuoc ta.

-- Saigon (Thudo@vietnam.com), March 17, 2004.


Moderation questions? read the FAQ