VIỆT-NAM ƠI...DÂN-TỘC M̀NH ƠI... CHỜ ĐẾN BAO GIỜ.???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH TÀN ÁC

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THAM NHŨNG THỐI NÁT

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NÁT

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BƯNG BÍT BỊT BỢM

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH ĐÀN ÁP

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BUÔN DÂN BÁN NƯỚC

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT B̉N RÚT TI TIỆN

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT XUYÊN TẠC XẢO TRÁ

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN

=TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ CỨU DÂN-TỘC THOÁT KHỎI NGỤC TÙ GIAN MANH BƯNG BÍT, THOÁT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT LOÀI CỘNG-SẢN.

=== ĐÔNG ÂU & NGA LÀ NƠI ĐĂ PHÁT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NÊN NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT. THẾ NÀO LÀ CỘNG-SẢN SỚM HƠN TẤT CẢ NHỮNG DÂN TỘC KHÁC.

VÀ KHI NHÂN DÂN ĐĂ HIỂU RƠ BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH̀ PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DÂN-TỘC ĐÓ RA SAO?.

Thưa là. ĐỒNG ĐỨNG LÊN TẬN DIỆT CỘNG-SẢN

VÀ NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ TIÊU DỆT ĐƯỢC CỘNG-SẢN TRÊN ĐẤT NƯỚC HỌ, ĐỂ CỨU DÂN TỘC HỌ ..

==ĐẾN NGÀY NÀO NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM TA MỚI CỨU ĐƯỢC CHÍNH M̀NH…????

-- Nguyễn-Việt-Nam (tosu_cs@yahoo.com), March 16, 2004


Moderation questions? read the FAQ