Công ty Ebay xóa bỏ quảng cáo rao bán 3 thiếu nữ Việt Nam.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Công ty bán đấu giá trên mạng lưới Internet Ebay đã xóa bỏ một quảng cáo do một người Đài Loan sử dụng cài vào mạng một lời rao bán 3 thiếu nữ Việt Nam trẻ đẹp.

Công ty E-ay nói rằng họ đã ra quyết định bỏ cuộc đấu giá này sau khi các tổ chức nhân quyền thông báo cho họ biết về mục rao bán vừa kể vài hôm sau khi lời rao bán này được đưa lên mạng.

Hãng tin AP cho biết món hàng vừa kể được rao giá sơ khởi là 5400 đôla.

Ông Hani Durzy, phát ngôn viên của công ty Ebay có trụ sở ở California nói rằng người rao bán đấu giá Đài Loan vừa kể đã vi phạm các chủ trương của công ty là cấm bán hay mua người dù là người này còn sống hay đã chết.

Ebay cũng cho biết rằng họ đang chuyển giao lý lịch của kẻ rao bán người này cho nhà chức trách Đài Loan.

-- ngongoclan (ngongoclan@thuviet.com), March 13, 2004

Answers

Response to CĂ´ng ty Ebay xĂ³a bỏ quảng cĂ¡o rao bĂ¡n 3 thiếu nữ Việt Nam.

Ai van dong cac to chuc nhan quyen de ho len tieng vay ngongoclan ?

Cong san Viet Nam ghet cay ghet dang cac to chuc nhan quyen nay lam ma ?

-- Long Dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), March 14, 2004.


Response to CĂ´ng ty Ebay xĂ³a bỏ quảng cĂ¡o rao bĂ¡n 3 thiếu nữ Việt Nam.

DÔC-LÂP "tam" CO'

nhung

TU-DO O DÂU ?

Chuyên "ba'n dâ'u-gia'" chi là môt chuyên không da'ng kê trong "hê- thô'ng buôn ba'n Nguoi" cua Nhà Nuoc Ta.

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 14, 2004.


Moderation questions? read the FAQ