NHỮNG ĐẦU C VỚI KIẾN THỨC QU QUẶT CỦA B LŨ CỘNG-SẢN Đ DẪN ĐƯA CON NGƯỜI VO TRUỴ LẠC U TỐI

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngnh giải tr đi vo phục vụ sắc dục.

Thng thường, ci hay, ci tốt th kh học; m ci hư, ci xấu th mau tim nhiễm. X hội Việt Nam sau nhiều chục năm dưới ch cai trị cộng sản, đ khng cn đạo l, khng cn thuần phong mỹ tục. Thậm ch luật lệ cũng khng c, hoặc c th p dụng ty tiện, quảng diễn, giải thch một cch ngu dốt. V thế nền kinh tế ni chung đ pht triển một cch hoang d, chụp giựt, v nhn, v đạo. Trở lại lĩnh vực "phục vụ", những sinh hoạt mang tnh nghệ thuật, giải tr như cc qun karaok, những vũ trường... v những sinh hoạt mang tnh phục vụ thần ty như qun giải kht, qun hớt tc, qun tắm hơi, qun đấm bp vv... đ rất nhanh chng biến thể trở thnh những tụ điểm khiu dm, bn dm, hay x ke, ma ty. Từ hơn chục năm nay, người ta đ nghe, ở Việt Nam, xuất hiện những qun "bia m", "ch m", "đế m", "hớt tc m"... Chnh lĩnh vực giải tr v phục vụ ny đ l đối tượng của Cng iện Hỏa Tốc của Phan Văn Khải

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 13, 2004

Answers

Response to NHỮNG ĐẦU ÓC VỚI KIẾN THỨC QUÈ QUẶT CỦA BÈ LŨ CỘNG-SẢN ĐÃ DẪN ĐƯA CON NGƯỜI VÀO TRUỴ LẠC U TỐI

May cai "thuan phong my tuc" cua tui VNCH chung may la ma may chi may ngua lon ra cho Tay cho My no du dang lay do-la va lay cai chuc tuoc cho ba may va chu may. Cai thuan phong my tuc cua tui "CD VNCH hai ngoai" chung may hien nay la may cai website con heo nhu :coithienthai, truyennguoilon, handoi, vv. Cai thuan phong my tuc ma lu khon nan chung may mang ve VN moi khi tron vo con bo bich ve choi gai cho re la HIV/AIDS va cac benh phong tinh hoa lieu khac. DM may do khon nan diem thui con cao giong lam loi

-- DM thang Nguycon TSCS (DMthangTSCS@Nguyconbucac.com), March 14, 2004.

Response to NHỮNG ĐẦU ÓC VỚI KIẾN THỨC QUÈ QUẶT CỦA BÈ LŨ CỘNG-SẢN ĐÃ DẪN ĐƯA CON NGƯỜI VÀO TRUỴ LẠC U TỐI

Tinh co toi vao trong forum nay va khong the tin vao mat minh. Co the thay o day tat ca tu nhung ong tu xung la communist, VC den cac ong xung la QG voi day du cac ten tuc tiu mat day nhat tren doi nay. Cac bai viet cua may ong nay cung kinh khung qua. Viet nam minh di ra the gioi nguoi ta coi chang ra gi la vi toan nhung loai nguoi nhu the nay

-- Noi Tuc Kinh Tom (forum@kinhkhung.com), March 15, 2004.

Response to NHỮNG ĐẦU ÓC VỚI KIẾN THỨC QUÈ QUẶT CỦA BÈ LŨ CỘNG-SẢN ĐÃ DẪN ĐƯA CON NGƯỜI VÀO TRUỴ LẠC U TỐI

hahaha, TSCS danh' trung' huyet cua tui. Vem nen chung' xai` toan` giay $50000 dong co' hinh` thang` Ho Chi Minh....tien cua chung' no' co' hinh` thang` Ho^` kep. vao` quan cua nhung con diem massa, bia om sau nhung lan di khach'.....va` phai giau trong cap. quan vi` so nhung thang` cong an CS tran lot^.

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), March 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ