Thắc mắc để biết mà xem thảo luận ...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lần 2 đàn em vào Pho-Dzum xin tiếp tục có vài thắc mắc xin các đàn anh chỉ giáo để mở mang cho chút kiến thức. Các câu hỏi gồm : 1 - TBCN là ǵ ? Đường lối chính trị , Kinh tế ra sao ? 2 - XHCN thật chất là ǵ ? Đường lối chính trị, Kinh tế fát triển ra sao ? 3 - Kinh tế thị trường là ǵ ? Nền kinh tế thị trường có những luật chơi chung cho mọi người thế nào ? Tại sao khi gia nhập nền kinh tế thị trường lại có thể kích thích sự tăng trường của nền kinh tế của 1 nước nghèo ?

... tạm thời đàn em chỉ vô đây để "hỏi để học". Các đàn anh xin chỉ giáo vài chút kiến thức. Nếu được th́ xin làm các fép toán so sánh và đối xứng cho đàn em thấy rơ ngọn hư thế nào trước được không vậy ? Đàn em thấy các đàn anh nên nhiều luận điểm quá ... nhưng ngặc nổi rơi lẻ tẻ và không có ép phê đàn em đọc nên đàn em thấy c̣n nhiều điều mơ hồ quá. Thôi th́ từ nay đàn em đặt ra vài câu hỏi để các đàn anh dẫn rơ hơn th́ mới hiểu mô tê thật chất bên fe đàn anh nào nói đúng mà có chút "ư nghĩ ủng hộ" được.

HayThắcMắcTùmLum.NhiềuChuyện ...

-- NguyenVan ThacMac (haythacmactumlum@yahoo.com), March 12, 2004

Answers

Response to Thắc mắc để biết mĂ  xem thảo luận ...

wên 1 điều hỏi các đàn anh nữa là : Các đàn anh chủ lực trên đây thường có thể thảo luận vào thời điểm nào vậy ? Em hỏi các đàn anh để biết mà vô xem các đàn anh thảo luận ... nếu không ngày nào cũng lên đây nghía lỡ có chuyện ǵ đàn em bị điều tra th́ "sợ lắm" ... v́ thật chất đàn em chỉ có tính nhiều chuyện đi học hỏi, nếu vậy mà lỡ bị kết án ǵ th́ tội cho đàn em lắm lắm.

-- NguyenVan ThacMac (haythacmactumlum@yahoo.com), March 12, 2004.

Response to Thắc mắc để biết mĂ  xem thảo luận ...

Toi khong biet anh ban hoi that hay biet roi nhung gia vo hoi tham do, toi khong phai la mot chuyen gia ve kinh te. nhung xin cung duoc tra loi theo su hieu biet cua toi.

- Tu ban chu nghia dat nen tang tren van de " tu huu " ( privately- owned). Tuc la con nguoi ta co quyen huong cai gi nguoi ta lam ra. Dua tren tam ly tu nhien la ai cung muon so huu ( Property, belonging ) nhung san pham do minh lam ra. Tu ban cong nhan quyen so huu ( ownership). chinh vi le do nen nguoi ta hang hai san xuat, sang tao, de mat hang cua minh co nhieu khach hang mua dung de ..lam giau.

Co nhan co cau : Cua nguoi bo tat, cua minh lat buoc. Cai gi do chinh ban tay minh lam ra cung quy, Neu minh duoc quyen huong quyen loi boi cai do minh do mo hoi lam ra, thi ai cung hang hai san xuat; phat huy sang kien.

- Cong san chu nghia do Mac Anghen viet. Chu truong che do tu ban co nguoi giau nguoi ngheo. Giai cap cong nhan bi giai cap chu nhan boc lot. cho nen mac Anghen chu truong xoa bo quyen tu huu, chi co tap the; cung lam va cung huong, moi nguoi deu binh dang nhu nhau. Tat ca deu la chu nhan, khong con co canh cong nhan va giai cap chu nhan.

Chu thuyet cong san khong he luong truoc hau qua tai hai cua tam ly tu nhien cua long ich ky con nguoi. Cua chung khong ai xot. lam ra de tap the huong thi khong ai tan tam. Chu nghia cong san TIEU DIET QUYEN TU HUU cho nen da that bai.

De tranh van de doc tai trong san xuat. Tu ban chu nghia co CANH TRANH trong san xuat dua theo luat le minh bach. Vi co canh tranh; cho nen cac nha san xuat luon luon phai cai tien mat hang de cho hon doi phuong de thu hut nguoi tieu dung. vi le do. Tu ban chu nghia luon luon co day day cac sang kien moi, cac san pham moi la deu lien tuc xuat hien tren thi truong.

- Cong san ( XHCN ) pham hai mot sai lam nghiem trong la huy bo yeu to canh tranh vi tat ca san xuat deu do nha nuoc quan ly. Khong co canh tranh; nha san xuat khong can suy nghi de phat minh ra san pham moi. do do cac san pham moi la, hien dai deu rat hiem khi co mat o cac nuoc cong san.

- Tuong tu nhu kinh te, tren quan diem chinh tri, cac nuoc tu ban thuong co he thong da dang de tranh doc tai, ngoai ra, cac nuoc dan chu deu co tu do bao chi va mot nen tu phap doc lap.

He thong da dang hoac mot the che tu phap doc lap va tu do bao chi se de dang dua dat nuoc tien toi nen dan chu; khong co doc tai dang tri.

-He thong chinh tri cua cac nuoc cong san ( XHCN ) chi co mot dang cong san cai tri, tu phap ( toa an ) va bao chi deu duoi quyen kiem soat cua dang . do do; tinh trang doc tai, tham nhung se khong the nao tranh khoi va kho long sua chua.

Tam thoi toi co the dong gop cho anh ban nhu vay. Cung khong xa su that lam dau.

-- Long Dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), March 16, 2004.


Response to Thắc mắc để biết mĂ  xem thảo luận ...

Em xin hoi em muon tim` tai lieu lam` de an Kinh Te Chinh Tri thi` kiem o dau ! Cac dai ca chi cho em voi'! De^` tai` do' la` " Quy Luat Gia Tri Trong Nen Kinh Te Thi Truong "

-- Nguyen Tri Dat (lovehunter4985@Yahoo.com), October 19, 2004.

Moderation questions? read the FAQ