Binh sĩ Lào và Việt Nam hành quân chung nhắm vào người sắc tộc Hmong ở Lào.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Binh sĩ Lào và Việt Nam hành quân chung nhắm vào người sắc tộc Hmong ở Lào. Trung Tâm Phân Tách Chính Sách Công Cộng và tổ chức cựu chiến binh Lào tại Hoa Kỳ hôm thứ Hai phổ biến một bản tin nói rằng một cuộc hành quân hỗn hợp giữa Việt Nam và Lào kéo dài 2 tuần lễ nhắm vào 2 ổ của nhóm sắc dân thiểu số đối lập bị bao vây đã khiến hàng trăm người sắc tộc Hmong và thường dân Lào tử thương và bị thương.

Bản tin nói rằng hàng trăm người Hmong và người Lào khác đã bị bắt hoặc phải qui hàng trước các lực luợng quân sự và an ninh sau khi phải gánh chịu nhiều cuộc tấn công từ trên không và dưới bộ gây tổn thất nặng nề, và sau khi phải đương đầu nhiều tháng trời với tình trạng thiếu ăn do chiến dịch triệt hạ lương thực tàn bạo của chính quyền khiến nhiều thường dân, trong có phụ nữ và trẻ em, chết đói.

Ông Philip Smith, Giám Đốc Trung Tâm Phân Tách Chính Sách Công Cộng kiêm Chủ Tịch hội Cựu Chiến Binh Lào tại Hoa Kỳ, nói rằng đã có những báo cáo về các vụ trả thù và tội ác của binh sĩ Lào và Việt Nam nhắm vào thường dân và chiến binh sắc tộc Hmong trong chiến dịch quân sự mới đây, trong đó có những trường hợp binh sĩ hành quyết mà không cần xét xử, cướp bóc gà vịt, của cải của thường dân, tra tấn, hãm hiếp, đốt nhà cửa và làng mạc, bắt cóc và giết hại trẻ em v.v..

Theo ông Smith, hàng trăm người Hmong và người Lào đã bị săn đuổi và sát hại trong chiến dịch này. Nhiều người Hmong đã bị tra tấn và bị kề súng vào người bắn chết.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 12, 2004


Moderation questions? read the FAQ