Tiếng Việt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cc bạn thn mến,

Trước hết ti l một người trong nước khng cộng sản (ti ni vậy v c rất nhiều người trong forum ny nghĩ rằng khng đồng với những người Việt hải ngọai chống cộng đồng nghĩa với bạn l cộng sản).

Ti khng muốn bn về chnh trị, chỉ thiết nghĩ Hồ Chủ Tịch l một vĩ nhn thế giới cng nhận, chng ta khng nn c những ngn từ mất văn ha cho d chnh kiến khc nhau. Tệ nhất l dng tiếng Anh người ngọai quốc đọc được họ nghĩ người Việt mnh đều v văn ha như vậy.

Ti hy vọng c nhiều người Việt ở hải ngọai khi ln forum ny c thể chia sẻ kiến của ti.

Cho

-- Mekong (Mekong@ahoo.com), March 12, 2004

Answers

***

Trn thế giới ny;

Một người ni dai di từ ngy ny qua ngy khc m O ăn uống th người ta cũng gọi l Vĩ NHN ni dai

Một người gy ốm nhưng cu to v di lại c con dao găm cầm tay -dể hm hiếp chị Nng thị Xun, người ta gọi l bc Hồ , nh -dạo -dức giả vĩ -dại

Một người O chồng như b Vẹm Bnh Vice Prẹs Hanoi v 1 người O vợ như Nng -dịc Mạnh th người ta mời qua San Fracncisco lm -dm cưới Gay Marriage -dể về VietNam cải cch ruộnbg -dất cho c hoa mu :)

Cn b Phan thy Thanh chồng chửa th shao?

Tướng Gip vng xoắn c gim do the Operation cho nng Thanh kẻo nng l "Chời ơi".....bao năm khng chiến nay mới biết ci củ cầnong....

-- Hy vo.ng ba'c Ho^` ru't ca'i con Ka(.t cu?a ba'c la.i -de^? chi. Nongthi Xuan ye^n nghi? nga`n thu ..... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 12, 2004.


Ho Chi Minh chua duoc. biet den la` 1 vi nhan trong quan dan` ba`

trong tuong lai the gioi the nao` cung vinh danh Ho Chi Minh la` 1 vi nhan " vo dit"

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), March 12, 2004.


Hồ là tên tôi mọi cho Nga Tàu. chính hắn đã dem chủ thuyết CS gian manh vào VN để tàn phá quê hương, giết hại dân lành.Hắn chình là tên cõng rắn cắn gà nhà

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 12, 2004.

Cuối cng th thằng cha Trietgia 2 xu cũng g được tiếng Việt ,sao ko lm sớm cho người khc dễ đọc .Nhưng c điều vẫn mất dạy như trước

-- communist (communist@yaheo.com), March 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ