Xin hãy học câu "tiên học lễ, hậu học văn" ...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

haythacmactumlum@yahoo.com

Xin cho tất cả mọi người !

Đy l lần đầu tin đn em ln diễn đn để thảo luận cng cc đn anh. Đn em hiện nay đang sống tại VN, tuổi tc th so ra chắc thuộc hng cn hi sữa so với cc đn anh trn đy(ni chuyện tập chung vo CT) . Đn em th cũng khng c tnh t m g mấy nhưng c nỗi l c tnh nhiều chuyện. Ở đu thấy chuyện lọa cũng lủi lủi vo x xầm cho c anh c ch. Điều đầu tin đn em vo thảo luận với cc đn anh l chuyện văn ha học đường. Đn em chỉ mới vo đy mấy lần nhưng đọc bi 1 số đn anh viết th thấy ton đao, ba v rất ư nhiễm mi trường Forum ny. Nếu đ xc định Forum ny được tạo ra để lm g th nn lm đng như những g forum muốn đạt được. Từ xưa đ c cu tin học lễ, hậu học văn. Một số đn anh c vẻ văn chương cũng bảnh nhưng đng tiếc lại để ci lễ như hng tm hng c. Muốn lm người tr thức viết ra những ngn từ tr thức ku gọi những người tr thức khc cng thể hiện nghĩa như mnh th nn cn nhắc xem mnh fải biết lễ nghi với người ta trước đ. Mong cc đn anh nn xem xt lại cch ăn ni của mnh dm ci. Đn em cũng muốn ln đy được thảo luận đng như những g cc đn anh ni. Nhưng e nếu cc đn anh cứ chơi kiểu dng cc từ th bạo, dung tục, hnh ảnh bậy bạ, nhảm nh th chắc hẳn khng ai gọi l tuổi trẻ tr thức của VN như cc anh muốn hiện nay chịu nghe cc đn anh ni đu. Nếu tiếp tục đường lối sai lạc về cch ni chuyện của cc anh th chỉ c bọn thất học, thiếu hiểu biết mới nghe cc anh ni.

Đn em hiện nay sống trong nước tuy tuổi đời cn rất t nhưng khng fải l người khng hề biết đến cc vấn đề x hội v chnh trị đất nước mnh thế no đu. Hi vọng cc đn anh nếu c tm thật sự th sẽ biết lm cc no để cc đn em tr thức trong nước m vo đy để tm sự. Bi-bai . Xi-Du-Nt-Thai ..

-- NguyenVan ThacMac (haythacmactumlum@yahoo.com), March 10, 2004

Answers

Response to Xin hãy học câu "tiên học lễ, hậu học văn" ...

Ny ch(c) em ơi !Chửi thề cũng l 1 nt văn ho x hội m ở đu cũng c .Thỉnh thoảng cũng nn chửi bậy vi cu cho đỡ stress ,d sao th cũng cn 1 cht an ủi l khi người no đ đang chửi ch(c) em th họ đang ni thật đấy ,cn hơn những thằng bề ngoi thơn thớt ni cười m bn trong nham hiểm giết người ko dao .Muốn trưởng thnh th phải tập nghe chửi thật nhiều ,chnh những ci kh lọt lỗ tai nhất l những ci sẽ gip ta xem xt,sửa chửa lại bản thn ."Thuốc đng d tật ,sự thật mất lng " m

-- communist (communist@yaheo.com), March 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ