Thân chào NguoiCaoNien...tai xuat giang ho

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thân chào NguoiCaoNien....

Tôi thấy ông tái xuất giang hồ lâu rồi nhưng lúc này bận rôn qúa nên kh chào ông. Tôi củng post nhưng bài nói về việc chung (chống cộng) vì nghỉ đó là cấp thiết. Việc chung trước việc nhà sau...Tôi đã tứ lâu xem ông như là người NHÀ.

Rất cảm ơn tâm lòng của ông đã hứa gả cô con gái "xinh xắn" thứ 5 của ông. Kh biết KSBH này, bất tài vô tướng, có thể xứng đáng với cô CON GÁI RƯỢU của ông không?! Nếu lọt được vào mắt xanh của Ái Nử, tôi nghỉ chắc kiếp truớc mình có TU, và kh biết tôi dã TU như thế nào và đã gỏ lủng được mấy chục cái mỏ rồi, mà kiếp này …nhờ ti toe “chống cộng” nên cưới được vợ đẹp. Thử hỏi có bất cứ ai trên FORUM này được hưởng lợi như tôi. Tôi hy vọng tôi kh phải là nhân vật Dủng trong Ðoạn Tuyệt của Khái Hưng-Tự Lực Văn Ðoàn, chỉ biết có đi làm cách mạng kh lo đến gia đình…

Tôi nghe nói cảnh trí Âu Châu đẹp như tranh vẻ. Ðặc biệt Pháp, có 1 quán café rất lạ đời, chỉ bắt đầu mở cửa vào 2 giờ sáng, rất nổi tiếng và đắt khách…Ôi ! trời Paris mù sương buổi sáng, dưới cái lạnh cắt da, nhâm nhi ly café đắng, dưới ánh nến lung linh huyền ảo, bên lò sưởi ấm, cạnh người đẹp tuyệt trần, ánh nến làm đôi mắt long lanh, làm đôi má thêm đỏ môi thêm hồng. Lúc đó tôi sẽ ca bài…”Em Paris, má đỏ môi hồng…về đây mổi chiều quanh năm mùa đông…”.

Hôm nay thứ Bảy, trời Sydney chuyển sang thu, mưa buồn rỉ rả từ sáng sớm. Nhìn bầu trời hiu quạnh, cảm thấy chạnh lòng…

Chạnh lòng vì…

………Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,

………Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 05, 2004

Answers

Response to ThĂ¢n chĂ o NguoiCaoNien...tai xuat giang ho

Trời Sài G̣n tháng 3 nóng như đổ lửa ,chỉ muốn mắc vơng nằm dưới tán cây me mát rượi nh́n ra bờ sông Bạch Đằng ,mọi người vẫn tất bật trên những chuyến đ̣ ngược xuôi cho cuộc mưu sinh .Một vài người bán dạo ,những em bé ăn xin ngủ gục dưới mái hiên ven đường co rúm lại cũng ko tránh được cái nắng như thiêu đốt .Cái phút giây thanh thản hiếm hoi sẽ trôi qua nhanh để rồi bàn chân trần nhỏ bé lại lê bước trên những con đường nhựa cháy nắng .Phải ngoảng mặt đi làm ngơ và hy vọng 1 cái ǵ tươi mát hơn cho tương lai

-- communist (communist@yaheo.com), March 06, 2004.

Response to ThĂ¢n chĂ o NguoiCaoNien...tai xuat giang ho

Roi sao nua anh Communist...noi tiep di

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 06, 2004.

Response to ThĂ¢n chĂ o NguoiCaoNien...tai xuat giang ho

Ta'i chào tâ't ca ca'c bang huu, dac biêt goi dê'n Communist- ViêtCuong và Ke Si Bac Hà,

Dù bân biu voi cuôc sô'ng nhung tôi vân theo doi tâ't ca nhung ǵ ca'c ban pha't biêu trong Forum này, tôi râ't vui v́ " H̀NH NHU " da- sô' ca'c ban, ngay ca ban MaKô HCM hoac Câ`y Huong...cung da "HIÊU" duoc nhung diêù tôi da co' dip no'i ra dù chi hon 1 tuân lê - Tôi vui khi duoc doc môt bài viê't boi anh chàng "rê tuong-lai", bài Chu'ng Ta Là Ai ? cua KSBH, nôi dung bài viê't kha' du'ng voi "Con Duong Câ`n Phai Di" cua moi nguoi trong SU-NGHIÊP DUNG NUOC. Môt diêm tôi câ`n phai nhâ'n manh o dây, khi diên ta nhung y' nghi cua ḿnh hay nên cô' tra'nh pham phai lôi lâ`m KHÔNG THÊ THA THU DUOC dô'i voi DAI-NGHIA do' là : No'i huych toet ra nhung diêm hoac thuôc vê`Chiê'n-Thuât hoac thuôc vê`Chiê'n-Luoc - Hay cân luôn nho diêù tôi da pha't-biêu :

CHIÊN THANG KHÔNG CÂN PHAI DÔ MA'U

và chu tôi da xu dung mà không lâp lai do' là chu : DÔC ( co' dâ'u nang . ) Làm chi'nh-tri hay dê`-câp dê'n chi'nh-tri luôn câ`n phai co' TRI' - khôn ngoan, ti'nh toa'n, muu kê', suy nghi, phân-biêt, xa gâ`n, thu- doan,.....Chu'ng ta muô'n thuc-hiên 2 chu DAI-NGHIA bat buôc không thê chi co' DUNG ( su'c manh ).

Thêm môt diêù nua tôi muô'n no'i dê tâ't ca ca'c bang huu BIÊ'T : Co' nhung diêù khi viê't tai Forum này, nguoi viê't ( o hai-ngoai và dac biêt nguoi o trong nuoc ) KHÔNG BAO GIO CO' THÊ PHÔ DIÊN DUOC HÊ'T NHUNG G̀ MUÔ'N NO'I RA

Du'ng nhu anh ban tre - tai sao không co' thê là anh chàng Rê Tuong Lai cua tôi - da viê't : Tôi hiên tai cu ngu tai Paris - Pha'p - môt nuoc siêu-công-san nhung cung lai siêu-tu-ban; Nê'u co' dip nào ca'c ban ghé Pha'p hay cho tôi biê't tôi se thât hân hanh dê do'n tiê'p ban - ca'c ban - chu'ng ta chac chan se duoc dip dê hàn huyên tâm- su, chuyên da qua, chuyên hiên tai và chuyên TUONG LAI .

Tam vài hàng thân goi dê'n ca'c bang huu

-- nguoicaoniên (xuanhutraidâ't@yahoo.com), March 06, 2004.


Response to ThĂ¢n chĂ o NguoiCaoNien...tai xuat giang ho

***

La^'y gie? cuo^.n va`o du`i cui ro^`i -da^.p va`o -da^`u da^n thi` O 1 gio.t ma'u cha?y ra nhu+ng che^'t tu+` tu+`

-- Cho uo^'ng DDT thi` ma'u se~ ngu+ng cha?y chu+' na`o co`n gio.t ma'u -da`o ro+i .... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ