CUỘN VI PHIM BÊN TRONG TÚI ÁO MỘT TRỢ LÝ NÔNG ĐỨC MẠNH TRONG CHUYẾN ĐI THĂM CU BA SẮP ĐẾN CHỨA CÁI GÌ ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CUỘN VI PHIM BÊN TRONG TÚI ÁO MỘT TRỢ LÝ NÔNG ĐỨC MẠNH TRONG CHUYẾN ĐI THĂM CU BA SẮP ĐẾN CHỨA CÁI GÌ ? Đó là một bản thảo kế hoạch tuyệt mật bị lộ ra ở Bắc Kinh , kế hoạch giải cứu tập thể lãnh đạo nhà nước cộng sản Cu Ba sau khi Fidel mất . Toàn bộ nội dung rất mật này chưa kịp chuyển giao cho chính quyền Cu ba đã bị an ninh chúng tôi phát hiện và thông báo kịp thời trên trang web này . Trong chuyến thăm cộng đồng kinh tế khối EU sắp đến , để hậu vận động cho chiếc ghế tổng bí thư ở kỳ đại hội đảng sắp đến , Nông đức Mạnh tập trung vào 2 việc : một là chứng tỏ cho các phe trong đảng phải thấy sức mạnh của Mạnh trong việc đàn áp thẳng tay đối kháng nhờ có sự trợ giúp đắc lực của Trung Hoa , hai là nhanh chóng vận động sự ủng hộ của Nga và Trung hoa để rảnh tay buôn bán cho đảng trong các vụ phe phủng với phe dân chủ Mỹ .

Đi Châu âu lần này , Mạnh cố gắng thiết lập lại mạng lưới vận động kinh tế cho Hà Nội dù không ghé qua đại sứ quán ở Paris . Mạnh muốn mình vừa là lá bài của Bắc Kinh nhưng cũng sẽ là cầu nối để hoà giải Mỹ và Bắc Kinh khi có hiềm khích . Hiềm một nỗi , khi CIA đang ráo riết vận động quốc hội cho phép thi hành đạo luật chống khủng bố không bị chi phối bởi chính khách kể cả tổng thống , CIA vận động chưa xong , phe dân chủ Mỹ có dính dáng đến tài phiệt tư bản từ Việt Nam chưa ngã ngũ , thì Mạnh không lường trước điều này , lại đút đầu vào dây thòng lọng , cho phép phái đoàn quan hệ ngoại giao tiếp nhận hồ sơ cứu Fidel , giống hệt hồ sơ giải cứu Mussolini thời kỳ Hitller và kế hoạch vận chuyển vàng , ngoại tệ của Fidel bằng máy bay, tàu ngầm của Bắc Kinh chuyển cho La Havana .

Cái mà chế độ Fidel không bị lật đổ bằng máu của người Cu ba chỉ là "dân chủ hoá mạnh bán đảo này , không ép dân phải dùng khẩu phần đói khát chỉ vì manh động độc quyền chính trị" . Những người quan hệ huyết thống của Fidel có được cứu hay không là do hành động của họ với nhân dân Cu ba , chứ không phải do tập tài liệu vi phim ngu xuẩn mà cộng sản Việt nam cố gắng chuyển giao cho họ .

Chuyện sắp đến ở Cu Ba, nhưng thật gần như sẽ xảy ra ở Việt Nam trong nay mai .

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 05, 2004


Moderation questions? read the FAQ