Cac ban hay vao website nay cua EBay..dang ban dau gia con gai VN. Buon qua !!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cac ban hay vao Ebay nay xem thu di......

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2791370283#

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 05, 2004

Answers

***

To^i xin anh Ke?Si~Ba'cHo^` thu+? -da^'u gia' xem shao :)

Anh la` ke? shi~ la(`ng nha(`ng nhu+ ca'i da^y cha(`ng, lu'c thi` VNCH he^'t ro^`i, lu'c thi` ba?o Hanoi the^' na`y the^' kia.

VietCong tra' hi`nh MUO^N MA(.T

Ke? cho^'ng FidelCastro na(`m o+? Havana/FL ho. va^~n la` co^.t tru. cho^'ng CS-Cuba ma` nguo+`i My~ va^~n nhi`n va`o mo^~I khi ca^`n mang ho. ra chu+'ng minh la` va^~n co' nhu+~ng nho'm nguo+`i Pro- Democracy -dang cho^'ng FidelCastro thi` VNCH chu'ng to^i va^~n pha?i co^' to^`n ta.i, co`n ho+i tho+? na`o thi` tho+?

Tuye^n va^.n cu?a VC-Hanoi la` TA.O RA CA'C CON CHO^'T -di va`o Co^.ng -do^`ng nguo+`i Vie^.t TiNan ha?i ngoa.i -de^? theo do` ho. va` la`m quen cu`ng ngo^`i cung ghe^' RA VE? CHO^'NG CO^.NG Hanoi ro^`i tu+` tu+` 1 ca^y kim, 2 mu~i du`i, du`i tu+` tu+` thay -do^?i - duo+`ng lo^'i cu?a da^n Ti.Nan CongSan -de^? -du+a ho. va`o 1 lo^'i - DA^'U TRANH KHA'C me^`m de?o va` DI~ HOA` VI QUY' ho+n, -de^? tra'nh ca?nh xao -do^.ng lo`ng da^n trong va` ngoa`i, tra'nh kho?i ca?nh TRA? THU` ca'c CA'N BO^. va` NHA^N VIE^N "-Di.a Chu?" CongSan -dang co`n co^' to^`n ta.i la`m gia^`u ta.i VietNam .....

Thu+a anh Ke?Shi~Ba'cHo^`, ne^'u -da~ bie^'t cho+i dao thi` se~ bi. - du+'t tay, va^.y VC-Hanoi ca'c anh -du+`ng ne^n cho+i dao truo+'c thi` ho+n, WHY ask all Refugees GIVE-UP the HOPE ?

-- VietCong tra' hi`nh MUO^N MA(.T (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 05, 2004.


O^ng Trietgia co' ve? ti?nh ta'o go+'m, cha('c la` cu~ng di'nh ddo`n ro^`i :)), nhu+ng ma` no'i: "co`n ho+i tho+? na`o thi` tho+?" thi` dda~ tha^'y hopeless ro^`i, ca^`n gi` pha?i give up nu+a~?

Mo^~i the^' he^., mo^~i con ngu+o+`i co' nhu+~ng quan ddie^?m, chi'nh kie^'n kha'c nhau, cu+' so+. ha~i, nghi ky. nhu+ the^' thi' dda~ hopeless la.i ca`ng hopeless.

Ga'i ddie^'m nu+o+'c na`o ma` cha(?ng de^? ba'n, ne^'u la` con nha` la`nh bi. e'p thi` bo^' ba?o cu~ng cha(?ng ddu+'a na`o da'm dem ba'n co^ng khai nhu+ the^'. O+? Tha'i lan tha^'y ga'i du+o+.c ba`y trong tu? ki'nh, co' dda'nh so^' nhu+ mo'n ha`ng, co' gi` ghe^ go+'m dda^u\.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), March 05, 2004.


O Viet Nam, VC chung no ban cac co gai cho Taiwanese mot cach cong khai, nhung len mang ebay cua mot nuoc dan chu, ton trong nhan quyen thi hoi la, chac la tro dua cua ai day.

-- cong san phai den toi (congsantieuma@yahoo.com), March 05, 2004.

"dinh' don`" thi` toan` dan VN da bi. dinh' , khong rieng gi` ai

con` gai' thai lan trong long kinh' thi` cung hop ly' ...vi` Thai lan da noi danh ve muc. do' , chinh' phu Thai' khong dinh' chinh'.

trong khi Vem thi` sau 75 da kich' che bai VNCH la` toan` di diem^' ....toan` phu. nu mien Nam lam` diem cho My~ .....lam` bo^. mat dao. duc' gia cua 1 thanh` diem CS .....nhung sau 29 nam....diem di o VN con` nhieu^` va` da dang. hon truoc' 75 ...va` nhan pham cua nguoi` lam diem o VN con` thua 1 con cho' o My~

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), March 05, 2004.


***

Thu+a ca'c anh VNCH cu`ng VietCOng/VietMinh, VC-Hanoi la` the Fuck in GREMANY qua ta'c gia? No^ng:)-Di.tMa.nh ... :) ..

To^i la` da^n Tha'i Nguye^n, bo^' to^i O theo Ta^y nhu+ng co' "Va(n Hoa' " -de^? ro^`i VietMinh/VietCong mo+`i mo.c qua ca'c -do^`ng chi" Cuo^'c xe?ng O 1 chu't va(n hoa' ma` chi? nho+` Ho^` la` PHA^.P/Thu? Tie^u ca'c ai O theo pho` cho VM/CongSa?n mo+`i la`m gia'o vie^n ABC

Tho+`i gian tu+` VietMinh -de^' lu'c co+` -Do? SaoVa`ng la` co' tu+`ng tho+`i, ai O theo do~i thi` se~ bi. nha^.p nha(`ng vi` Ho^` Cu` La(?ng hu` hoa. che'm gie^'t va` TRA? THU` ma.nh

Thu+a ca'c anh Ve.m trong VAS na`y, bo^' to^i cha^?u nhanh ve^` Hanoi va` cho+` ga(.p Me. to^i, ca'c anh em to^i co`n be' -de^? va`o Ha?i Pho`ng di cu+ va`o Nam.

Sau na(m 1954 pha^n chia, co' ra^'t nhie^`u thue^`n be`, xe co^. xung va`o Nam DiCu TiNan ... Sa'ch vo+? chu+'ng minh RO~ RA`NG

Nga`y nay, to^i va^~n cho^'ng ke? theo CongSa?n, CHO DU` -DO' LA` HO. HA`NG THA^N THI'CH CU?A TO^I tu+` Ba('c chi' Nam.

Period.

Khi to^i che^'t thi` ca'c anh mo+'i -duo+.c vi~nh cu+?u :)

-- VC-Hanoi la` the Fuck in GREMANY qua ta'c gia? No^ng:)-Di.tMa.nh ... :) .. (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 05, 2004.Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Tôi không nghỉ đây là trò đùa, có thể đây là cú đập vào mặt bọn cán ngố CSVN của dân Đài Loan. Chắc ai cũng còn nhớ cách đây không lâu, người Nam Hàn đả từng đánh đập công nhân VN, bắt phơi nắng, bắt chạy vòng vòng trong sân hảng xưởng. Đây là lòng khinh miệt dành cho đám chóp bu cầm quyền Hà Nội, vẫn còn ngu ngốc đi theo cái chủ nghĩa CS tàn ác đả lổi thời. Chỉ tội nghiệp cho dân ta, sống dưới sự lảnh đạo siêu việt của đảng cướp Mafia, giá trị con người thấp nhất cũng không có.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), March 05, 2004.

Xin kinh cha`o mo.i nguoi,

ta.i vi` day la` la`n da^`u vo danh dzo^ da^y cho vodanh tu*. gio*'i thie^.u ti' nha'.

vodanh la` 1 than nie^n 22 tuo^?i dang so^'ng ta.i USA. Vodanh cu~ng bie^'t la` trong da^y co' ra^'t nhie^`u nguo`i da~ da'ng tuo^? i chu' ba'c cu?a vodanh ru`i, bo*?i va^.y ne^'u co' gi` mo^. pha.m thi` xin ca'c chu' ca'c ba'c chi? ba?o dzu`m.

Ve^` va^'n ba'n Phu. Nu*~ Viet Nam tren Ebay, vodanh tha^'y da^y kho^ng the^? na`o la` 1 ha`nh vi do 1 CON NGUOI la`m cho 1 CON NGUOI duo*.c. Chi? co' nhu*~ng con thu' do^.i da nguo*`i hoa`n toa`n kho^ng co' ti'nh nguo*`i mo*'i co' the^? la`m ra duo.c 1 ca'i truye.n nhu* va^.y.

1 CON NGUOI kha'c vo*'i nhu*~ng loa`i do.ng va^.t la` CON NGUOI co' LU*O*NG TA^M va` tri' kho^n de^? suy nghi~ va` se't doa'n.

Tuy la` vodanh nghe duo*.c tin na`y ho*i tre~, cho ne^n khong di'ch ma('t tha^'y duo.c ca'i webpage do'. Nhu*ng vodanh tin la` duo'i che^' do^. ca^`m quye^`n cu?a da?ng va` nha` nuo*'c CS thi` die^`u do' kho^ng co' gi` la.

Die^`u la. va` da'ng buo^`n la` 1 trang website hoa`n ca^`u nhu* ebay ma` co' the^? de^? cho vie^.c mua ba'n con nguo*`i sa?y ra nhu* va^.y du*o*.c thi` ho?i la` tre^n do*`i na`y co`n co' co^ng ly' nu*~a hay sao????????????????????????

Ba^y gio*` vodanh xin co' 1 va`i y' kie^'n nha':

Vie^.c ba^y gio*`, chu'ng ta co' the^? la`m du*o*.c la` pha?i ti`m ra ba(`ng chu*'ng. (copy of the webpage that was on ebay). Ne^'u co' ai do' da~ save du*o*.c ca'i webpage ban dau gia cua ebay, thi` xin ha~y pho^? bie'n gu?i cho ba` con co ba'c mi`nh, de^? ba` con co^ ba'c mi`nh co' the^? du`ng ca'i do' la`m ba(`ng chu*'ng to^' ca'o ebay va` nhu*~ng tha`nh pha^`n co' lie^n quan.

Ne^'u nhu* kho^ng co' copy cu?a trang webpage do', chu'ng ta kho^ng the^? la`m gi` du*o*.c bo.n su'c xanh do' da^u ta.i vi` pha'p lua^.t do`i ho?i pha?i co' ba(`ng tru*'ng ma`.

Bo?i va^.y vodanh xin 1 la^`n nu*~a ke^u ca^`u do^`ng ba`o chu'ng ta ne^'u nhu* ai da~ save du*o*.c ca'i webpage do' xin ha~y pho^? bie^'n de^? la`m ba(`ng chu*'ng chu*`ng tri. nhu*~ng con thu' ma^'t ti'nh ngu*o*`i.

PS. Ta.i vi` vodanh qua my~ da~ muo*`i ma^'y na(m ru`i, cho ne^n tie^'ng Vie^.t ho*n bi. lu', co' gi` xin ca'c chu' ba'c tho^ng ca?m.

Tha^n Me^'n, 1 nguo`i Vie^.t tha hu*o*ng kho^ng co' danh ta'nh!

-- Vo Danh (vodanh02@yahoo.com), March 08, 2004.


Thôi th́ đành vậy chớ biết làm sao bi giờ ,cái nghèo lúc nào cũng đi đôi với cái hèn -hèn và nhục

-- communist (communist@yaheo.com), March 09, 2004.

Bọn lănh đạo th́ bất tài ,đất nước th́ nghèo nàn ,người dân th́ bị khinh rẻ .TRỜI ƠI ,CHÁN NẢN QUÁ !!!!!!!!!!!

-- communist (communist@yaheo.com), March 10, 2004.

Co ai cho toi vi du ve 1 nuoc nhuoc tieu, ngheo kho ma nho co dan chu da dang tro nen giau manh khong?

Toi thay may nuoc nhuoc tieu nhu Cambodia, Iraq bay gio dang hoc theo dan chu da da?ng danh nhau vo dau ma ngheo van hoan ngheo, cac nha dau tu chang ai dam ben mang den. Ngheo xo xac thi dan chu lam quai gi?

Cac nuoc chau A vuon len thanh rong thanh cop toan la vao thoi ky doc tai, TQ bay gio doc tai nhung cu da phat trien nay thi chi den cuoi the ky nay no se vuot ca US, ngay ca Iraq truoc khi bi cam van cung giau co chang kem cac nuoc arap quanh vung.

Noi nhu vay khong co nghia dan chu la khong tot, nhung dan chu phai dung luc, dan chu la he qua cua su phat trien ve kinh te chu khong phai la nguyen nhan.

Hoaky luon tim cach export democracy va dung no nhu 1 con bai trong sach luoc doi ngoai. Theo toi, do la vi loi ich cua Hoa ky chu khong phai vi loi ich cua cac nuoc ngheo.

Cuoi cung, toi cho rang doc tai ma di dung huong thi co le kinh te phat trien con nhanh hon la dan chu, tat nhien neu di sai thi se la 1 tham hoa. Vi vay, nen lay chi so kinh te lam tieu chi de xac dinh dung huong hay sai.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), March 10, 2004.Cam bot chi la` 1 nuoc dan chu gia hieu. Dang` sau su dan chu gia hieu do' la` ban` tay thep' cua lu CS VN

Cong an CS Vn muon bat ai o Cam bot qua' de , giong nhu vao cho khong nguoi`.

lu~ CSVN cha dai. gi` cho Cam bot thanh` 1 nuoc dan chu. Nho sau nay` lai. xay ra chien tranh bien gioi' thi` lai. met cho chung' . Moi han mat dat cua Cam bot con` do' , chua phai tan` theo thoi`gian

Con cai' lo` thuoc sung' trung dong thi` cac' ngai` quang khan trong nam khinh nu dang dom` chung anh chang` DO thai' va lo bai` My~ + phong tuc. Hoi qua' nghiem khac' ....thi` lam` sao ma` goi. la` 1 nuoc dan chu~??? khi quyen phu. nu chua duoc. ton trong.

Trung quoc' se qua mat My ??? ve quan su. thi` may ra , ve kinh te thi` khong biet bang` cach' nao` ???? bang` xuat khau hay rao ban' suc lao dong nhan cong re mat. cua hon 1 ty dan ???

1 khi da goi. la` 1 nuoc nhuoc. tieu thi khong bao gio co' dan chu~ trong thoi` dai ngay nay

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), March 10, 2004.


Goi dê'n tâ't ca ca'c bang-huu trong và ngoài nuoc,

Tôi da theo doi tâ't ca nhung du kiên vê`vâ'n-nan này, hiên nhiên do' là môt tham-trang da, dang và cung se vân tiê'p tuc tô`n tai tai ViêtNam, dac-biêt tai miê`n Nam.

Diêm quan-trong theo tôi nghi, ngoài nhung hành-dông da, dang thuc- hiên boi ca'c hôi-doàn, ca'c nguoi luong-tâm trong nuoc cung nhu hai- ngoai, phân chu'ng ta môt câu hoi duoc dat ra :`

CHU'NG TA PHAI LA`M G̀ ?

Chu'ng ta không thê khoang tay nh́n tê-nan này duoc phai không ca'c ban ? Tai sao không thê chi'nh thuc dung ra truy tô' bon "dâù nâu" tô-chuc vu ba'n dâ'u-gia' này ? Hoac tai sao nhung bang-huu tai quô'c nôi không thê co' duoc môt hành-dông nào, dù chi "phô-biê'n" dê dê` cao canh gia'c voi nhung thân-nhân ban bè xa gâ`n bang nhung chung co cu- thê da duoc tri'ch dân tai trang Net này boi tôi chac chan chi voi hành-dông nho bé này ca'c bang huu cung da do'ng go'p duoc môt phân không nho dê dô'i-pho' voi tham-trang nhuc nha chung cua nguoi Viêt chu'ng ta.

Tôi thiê't nghi, nhung bang huu kha'c chac chan cung da co' hoac se co' nhung y'-kiê'n thuc-tê' kha'c dê chu'ng ta co' thê hành-dông chung, tôi râ't uoc ao duoc biê't .

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 10, 2004.


Xin nhắc mọi người 1 câu: Chửa bịnh phải chữa tận ngọn. Nếu không chửa trị từng ngọn th́ căn bịnh sẻ phát đi, phát lại và thành các biến chứng khác. Những căn bịnh trong xả hội việt nam cũng vậy: Nếu "Thượng bất chính th́ hạ tắc loạn" Các giới lănh đạo bất tài ở trên c̣n không ra ǵ th́ chẳng trách ǵ ở dưới chằng tan tành lộn xộn. Muốn thoát khỏi t́nh trạng này chỉ có 1 phương pháp duy nhất là dân chủ hoá việt nam, giải thể độc quyền cộng sản! Chũ nghĩa cộng sản dạy chúng ta 1 điều là "bản chất con người không thay đổi" v́ vậy bản chất lừa lọc, xấu xa và bất tài của cộng sản cũng vậy thôi. Nếu ai muốn phí th́ giờ đi chữa các triệu chứng của xả hội mà không chịu chữa chạy căn nguyên chính th́ cứ việc phí công vô ích mà thôi.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), March 10, 2004.

Chữa bệnh phải chữa tận gốc chứ nhỉ?:))

Thượng bất chính, hạ tất loạn..Nhưng chữa bằng cách nào mới là vấn đề?

Cách thứ nhất là vùng lên, lật đổ chính quyền,.. nhưng ai sẽ là người thay thế? Những gương mặt "dân chủ" hiện nay chẳng có ai sáng giá, chắc chắn là không có đủ tài, đức rồi. Có kêu gọi cũng chẳng ai theo. Thay "bất chính" này bằng "bất chính" khác th́ thật vô nghĩa.

Cách thứ 2 là chuyển biến dần dần, tập trung đào tạo cho những người có tài để họ dần dần nắm những vị trí quan trọng trong chính quyền, thay thế lớp người lính CS thủ cựu và ít học, và đưa đất nước tiến lên. Cách này hợp lư nhưng không làm hả dạ một số người trong cộng đồng hải ngoại v́ cái họ muốn nh́n thấy là sự thất bại tan tác của kẻ đă đánh bại ḿnh 30 năm về trước. Thậm chí họ c̣n cảm thấy bất măn khi thấy CSVN đă đạt được sự phát triển về kinh tế mà không như Bắc Hàn đưa đất nước vào chỗ kiệt quệ, nhân dân đói khổ... Tôi thấy suy nghĩ này hơi ích kỷ nhưng đáng tiếc nó lại là tâm lư chung của rất nhiều người Việt hải ngoại. Đất nước càng đói khổ th́ họ càng hả dạ v́ nó chứng tỏ việc ra đi của họ là đúng, và họ có thể nói: "đấy, chúng mày đánh đuổi ông để bây giờ cả nước ngu dốt, nghèo đói nhăn răng, đáng đời chưa?". C̣n nếu VN phát triển th́ họ cảm thấy như đang thất bại 1 lần nữa!!!

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), March 10, 2004.


À quên, tôi có vào ebay thấy h́nh mấy cô VN nhưng không đọc được chữ, toàn là dấu ????, gửi question th́ được trả lời là invalid item. Anyway, nếu đó thực sự là rao bán th́ chỉ có chính các cô này tự bán ḿnh chứ không có ai ngu ǵ mà bán người công khai như thế, vào tù như chơi. Đài loan không phải là 1 nơi không có luật pháp.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), March 10, 2004.


Goi ban Nguoi Viet Nam.

Toi xac nhan voi ban la ngay ngay dau tien khi vua doc cai post nay cua anh Ke Si Bac Ha la toi vo cai website ay duoc ngay, Va thay hinh co gai VN mac ao trang dang nam voi gia rao ban.

Nhung den vai ngay sau; toi tim lai website nay de chi cho cac ban cua toi coi; thi no bien mat; chi con chu Invalid Item.

Duong nhu bon buon nguoi chi dang co mot thoi gian ngan roi quit mat.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), March 10, 2004.


Moi người phải làm cái ǵ đi chứ

-- communist (communist@yaheo.com), March 10, 2004.

Bang Huu "communist (communist@yaheo.com)",

Cung nhu tôi da dê-nghi dê'n ca'c bang-huu, tôi nghi diêù thiê't thuc hiên tai cua môi nguoi trong nuoc : Hay phô-biê'n rông rai tham- trang này và di nhiên dân giai voi nhung cô ga'i tre tuôi mà ca'c ban co' dip gâp vê hâu-qua bi-da't mà nhung nan-nhân da, dang và se phai hung chiu : Tê Nan buôn nguoi, Tê nan mai-dâm,hâu-qua cua nhung cuôc hôn-nhân cua ca'c cô ga'i VN ngây tho khi lâ'y bon Dài-Loan... Chi môt hành-dông này tôi chac chan bang huu và ca'c bang huu kha'c cung se co' thê cuu vo't duoc i't ra môt sô' cô ga'i tre ngây tho VN. Riêng phân ca'-nhân tôi, tôi da nhiêù lân dê-câp dê'n "doi sô'ng tai ca'c nuoc ngoài" voi môt sô' nguoi tre tôi co' dip quen biê't dê cô' gang no'i lên duoc phân nào su thât vê` "ca'i hay, ca'i dep" cua "nhung thiên-duong lo". Xin bang-huu, xin ca'c bang-huu nho lai 1 câu nguoi xua da no'i : Cuu môt nguoi c̣n hon xây 3 canh chùa .

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 10, 2004.


Goi ca'c bang-huu "CHDT - Nong Duc Manh, NDTV, Nguoi VietNam, KSBH...và ca'c bang-huu hiên dang sô'ng tai Hai-Ngoai,

Theo tôi nghi và cung da dê-nghi dê'n ca'c ban, chu'ng ta nhung nguoi hiên dang sô'ng tai Hai-Ngoai và da, dang "hiên-diên "tai Forum này , dô`ng thanh goi dên ca'c hôi-doàn dang lên tiê'ng phan- dô'i bon dâù nâu cua Ebay này dê-nghi : Truy-Tô' Bon Do'. Tôi thiê't nghi, môi nguoi trong chu'ng ta ke i't nguoi nhiêù co' thê do'ng go'p tài-cha'nh dê ca'c hôi doàn làm duoc hành-dông chi'nh da'ng này. Tôi cung dê nghi anh ban tre KSBH co' thê dai-diên cho chu'ng ta làm công viêc trên. Ca'c bang-huu nghi sao vê dê-nghi này. Tôi cung xin ca'c ban hay dành riêng môt trang dê chi diên ta, suu- tâm tài-liêu, phô-biê'n rông rai dê'n moi bang huu trong nuoc cung nhu hai-ngoai vê nhung vâ'n-nan mà gioi phu-nu ViêtNam da, dang và cung se co' thê hung chiu : Ba'n dâ'u gia'ga'i VN trên Net, Mai Dâm tai Cam-Bô't, Tha'i-Lan.., Da'm cuoi' Gia dê duoc di khoi nuoc... Hiên nhiên dây chi là môt trong nhung h́nh-thuc dê chu'ng ta hành- dông môt ca'ch thuc-tê' nhung chu'ng ta cung se không quên nhung hành-dông co-ban kha'c.

Thành thât cam on ca'c bang huu truoc

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 10, 2004.


Dac Biêt goi dê'n 2 bang-huu Nguoi Tranh Dâ'u và Nguoi VietNam,

Theo tôi nghi : KHÔNG PHAI LU'C NA`Y LA`LU'C CHU'NG TA CHI NGÔ`I DAT VÂ'N-DÊ` 2 bang-huu à , lu'c này chu'ng ta cân phai hành-dông, dây cung chi là môt hành-dông nho nho nê'u chu'ng ta nghi dê'n 2 chu YÊU NUOC - Yêu nuo'c là phai THUONG DÂN ca'c ban oi. Viêc YÊU NUOC cung thât câ'p thiê't nhung chuyên "CUU NGUÒ" này cung nhu chuyên cuu hoa ( chua lua ) : Hành-Dông ngay.

Di nhiên chu'ng ta cung không quên dê co' thê di dê'n quyê't-dinh CHUNG : Dâ'u-Tranh cho môt nuoc VN Tu-Do trong do' 80 triêu nguoi dân duoc An-Sinh.

Chu'ng ta không nên chi là nhung "ly'-thuyê't-gia" - Hay TRI ( biê't ) và HA`NH ( Làm ) cùng môt lu'c.

Cam on 2 bang-huu.

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 10, 2004.


Gan day tren website ebay rao ban may phu nu nguoi Viet nam chung ta. Ro rang co to chuc da buon ban phu nu mot cach vo nhan dao va phi phap. Chung ta da lien he voi nhung nguoi co trach nhiem va co quan dieu tra toi pham, dong thoi chung ta cung se goi nguon tin tren den Cao Uy Nhan Quyen va cac to chuc nhan quyen tren the gioi de ho len tieng noi can thiep voi cac Quoc Gia lien he tim moi cach chong lai viec buon ban nay. Buon ban con nguoi nhu the la vi pham Nhan quyen( DIEU 4 )

Universal Declaration of Human Rights Preamble Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom, Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Now, therefore, The General Assembly, Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

---------------------------------------------------------

Article 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2 Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self- governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4 No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5 No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6 Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7 All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8 Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9 No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11 Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12 No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13 Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14 Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15 Everyone has the right to a nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16 Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17 Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19 Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20 Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21 Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right to equal access to public service in his country. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22 Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co- operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23 Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24 Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25 Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26 Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27 Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28 Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29 Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30 Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Toi xin tam dich Dieu 4 : KHONG MOT AI PHAI BI LAM NO LE HOAC BI LAO DONG NHU NO LE , MOI HINH THUC NO LE VA BUON BAN NO LE DEU PHAI BI CAM DOAN.

-- Saigon (Thudo@vietnam.com), March 11, 2004.


Anh CHDT đừng post những cái này lên nữa ,đau ḷng quá !ê chề quá !

-- communist (communist@yahoo.com), March 11, 2004.

Gửi Nguoicaonien :Mấy lần tôi về vùng quê nông thôn là bao nhiêu lần đau xót cho những kiếp người ở đây ,nhà cửa làm bằng đất sét trát lên những thanh tre ,thanh nứa ,tới bữa cơm th́ thấy họ ăn với muối trộn (chứ ko có nước mắm để ăn đâu) ,tối 6,7 giờ là phải lên giường đi ngủ (v́ ko có điện đóm )để tờ mờ sáng là phải vác cuốc đi làm thuê .Cuộc sống cứ như vậy ngày này qua ngày khác th́ thử hỏi khuyên răn như thế nào ,quĩ "xoá đói giảm nghèo" th́ bị mấy cha cán bộ địa phương ăn chặn hết -cho nên họ chỉ c̣n cách bán con gái đi để mong đổi đời

-- communist (communist@yahoo.com), March 11, 2004.

Cam Lo Dit, tao co' nguoi` ba con xa ban dai. bac' khong den o mien bac' ....nghe noi' ba` ta va` 3 dua' con an chao' ca ngay roi ra dong....toi' 8 gio toi moi ve^`.....3 dua con nghi hoc. khi moi vua` len 9

30 chuc nam phong dai' mien nam roi ma sao giong thoi "tan` dan^ khang' chien " qua' dzay may~ ?????

-- Ho Chi Minh moi ro. (moiroHoChiMinh@damtac.net), March 11, 2004.


Anh ban tre "communist (communist@yahoo.com)",

Ban dang o VN phai không ? Theo tôi nghi : ban dang o tai miê`n Nam VN, nê'u du'ng nhu vây tôi mong muô'n duoc gâp ban trong chuyên vê sap toi cua tôi, ban nghi sao ?

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 12, 2004.


Xin hỏi bác nguoicaonien 1 câu ,bác ko sợ tôi là công an mạng hả ?Bác ko sợ vừa về VN th́ bị "chụp" về trụ sở hỏi thăm hả ?.... Đùa chút cho vui thôi chứ nếu bác có tên trong sổ" b́a đen " của tụi công an bên này th́ ko chừng bác và tôi sẽ cùng được "hộ tống " đến 1 nơi "ko ai biết là đâu"

-- communist (communist@yaheo.com), March 12, 2004.

Gửi Thằng ma co ngu ,nước VN c̣n nghèo như vậy lư do là c̣n những thằng như mày lúc nào cũng như con chó điên muốn cắn xé quê hương

-- communist (communist@yaheo.com), March 12, 2004.

thang` cho' ghe~ CS Cam Lo Dit',

tao co' o VN dau ma` may` lai. sua nhu dzay^. ????? nhung thang` dang~ vien cs o VN an tren ngoi troc' dang can' nat' nguoi` VN bang` moi. thu doan. do' chu' .....xuat khau gai' , nhan cong, ban' re dat nuoc' cho Tau` ....etc

trong do' co' may` ....1 con cho' ghe~ cs dang ngay tho cu. ....may` biet ngay tho cu. hong may~ ????

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), March 13, 2004.


Thứ bảy, 13/3/2004, 11:01 GMT+7 VnExpress.net 3 phụ nữ Việt Nam bị rao bán trên eBay

Những phụ nữ này bị đưa lên website đấu giá ít nhất bốn ngày, từ 2/3 đến 5/3, với giá khởi điểm khoảng 5.400 USD. Mẩu tin bán gửi kèm 5 bức ảnh, giới thiệu các "món hàng" tới từ Việt Nam, và chỉ có thể giao họ cho người mua tại Đài Loan.

Sau khi phát hiện, eBay đă lập tức gỡ bỏ mẩu quảng cáo, đồng thời thông báo cho nhà chức trách tung tích kẻ bán là một người Đài Loan. Theo hăng, đây là hành vi không những đi ngược lại chính sách của họ, mà c̣n phạm pháp nghiêm trọng. “Không có chỗ cho việc buôn người trên dịch vụ của chúng tôi”, Hani Durzy, phát ngôn viên của eBay, khẳng định với báo giới.

Sự việc đă làm dấy nên sự phản đối quyết liệt của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Nó cũng làm nhiều người lo ngại, bởi họ cho rằng, ngoài eBay, c̣n nhiều website ít nổi tiếng hơn cũng đang tiến hành việc kinh doanh tương tự mà chưa bị phát hiện.

Thanh Tùng

-- Du ma lu Dai loan (Dailoanchochet@yaheo.com), March 13, 2004.


Trời trời làm ǵ mà nhặn xị vậy Bà con , biết đâu các cô tự nguyện th́ sao ? thà bị bán đi làm đỉ c̣n hơn sống với cộng sản Việt nam

Phụ nử những nước Anh Pháp Mỷ cũng bị bán như vậy th́ dân tộc các nước này đều nhục hết cả sao ngay khi KSBH post lên tôi vào xem liền và Tôi có cảm tưởng chính các cô tự bán ḿnh , hay nhờ người bán ḿnh không chừng đó

tại sao các bạn không lên tiếng vụ chính phủ và ṭa đại sứ việt nam cộng sản đă làm lơ cho tệ nạn trẻ em VN 5-8 tuổi bị ép buộc làm blow job ở Campuchia vậy ? Tôi có cảm tưởng vụ ebay đây là thủ đoạn đánh lạc hướng dư luận của việt cộng đó

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), March 13, 2004.


Goi anh ban tre "communist (communist@yaheo.com)",

Nê'u tôi so tôi da dâu co' dê-nghi voi anh ḿnh gâp nhau hon nua nê'u tôi co' bi ghi tên trong sô "bià Den, bià Do..." ǵ ǵ do' cung là diêù chang co' ǵ làm tôi ngac nhiên hon nua biê't dau do'...mâ'y anh chàng công-an bat giu tôi se chang là môt chuyên tô't v́...bông dung ca'c anh â'y cho tôi môt dip duoc "nôi tiê'ng" và không biê't chung cung se gây ra môt vu co' liên quan dê'n quan-hê ngoai-giao voi môt quô'c-gia mà nhà nuoc dang cân phai o bê'.

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 13, 2004.


Chua ong dzà zdợ nguoicaonien một chuyến "Phượng Gáy Trời Nam" thành công mỷ mản. Hy vọng kh thể nào là 1 chuyến "kinh Kha" 1 đi kh trở lại. Thằng con rể đại chí hiếu KSBH này sẽ theo dỏi "bước ngọc" của ong tren mọi báo chí và...internet.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 14, 2004.

Goi rieng cho anh Con Ho Dam Tac Nong Duc manh.

Dao nay toi ban ron qua; weekend cung ban ron luon; cai computer la cua thang con trai toi; toi uu tien cho no dung; lau lau ; luc ranh roi ghe mat vao dong gop vai hang roi lai lat dat lo chuyen gia dinh. cho nen co vai cau hoi cua anh lien quan toi toi; toi khong tra loi ngay duoc; sorry; xin anh dung buon.

Kinh te hoa ky van tri tre, ong chu hang toi da cho nghi viec mot so nguoi, nhung nguoi con lai nhu toi phai ganh vac them cong viec cua nhung nguoi bi " lay off " cho nen su ban ron tang len gap ruoi. thoi gio ghe mat vo dien dan lai cang it oi hon. Doi khi toi khong co thoi gio tra loi cho cac cau " phuc dap " cua phe ben kia cho chinh cau hoi cua toi post len.

Co le mot ngay nao do toi phai say good bye voi cac chien huu trong forum nay, mot phan vi so luong cac chien huu chong cong san doc tai tai VN da xuat hien nhieu khuon mat moi - va rat xuat sac - so voi 7 thang ve truoc - khi toi moi gia nhap lan dau tien o day - va mot phan nhu toi da trinh bay la toi qua ban ron va met moi vi cong viec.

Vai hang goi tham anh. cam on anh rat nhieu voi nhung bai rat phong phu.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), March 17, 2004.


Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Tạm biệt anh Nhân Dân Tự Vệ VNCH.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), March 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ