Không bao giờ chấp nhận ḥa hợp, ḥa giải với CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chúng ta phải bày tỏ thái độ cương quyết, đồng thời lên tiếng mạnh mẽ cho thế giới và người Việt trong và ngoài nước biết về lập trường bất di, bất dịch của chúng ta là:

"Người Việt hải ngoại chúng ta, không bao giờ chấp nhận chính quyền cộng sản. Chúng ta không bao giờ chấp nhận ḥa hợp, ḥa giải với quân cướp nước. Và mục tiêu duy nhất của chúng ta là Diệt Trừ Cộng Sản và Quang Phục Quê Hương."

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), March 03, 2004

Answers

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Tinh thần quốc gia và hiện tượng xé rào

Michael Vo

Nh́n lại lịch sử VN từ đầu thế kỷ thứ 19, đất nước Việt c̣n nằm dưới ách đô hộ của ngoại xâm, đồng bào Việt từ bắc chí nam phải sống trong sự nghèo đói, nhục nhă dưới sự cai trị của người nước ngoài. Từ đó tinh thần dân tộc được phát sinh, bốc cao, các phong trào kháng chiến cũng từ đó được dấy lên để chống lại các thế lực quốc tế và bảo vệ dân tộc.

Những nhà cựu ái quốc thời bấy giờ như Phan Chu Trinh, Phan bội Châu, Nguyễn trung Trực và nhiều nhân vật khác đă dũng cảm đứng lên để đấu tranh cho nền độc lập dân tộc.

Và cũng từ đó, tinh thần dân tộc, tinh thần quốc gia cũng đă hiện rơ trong ư thức của người dân Việt chúng ta.

Với truyền thống đấu tranh, bất khuất không chịu khuất phục dưới bất thế lực ngoại xâm nào, người Việt luôn khao khát một chủ quyền độc lập, một đất nước tự do, do những người yêu nước Việt đứng lên d́u dắt dân tộc qua những chặng đường gian nan của đất nước.

Cũng trong thời kỳ đó, ông Hồ chí Minh với sự giúp đỡ của CS quốc tế đă thành lập ra đảng CS đông dương.

Sự phát triển của chủ nghĩa CS trong thời kỳ phôi thai ngày càng được lớn mạnh theo các phong trào đ̣i độc lập tự chủ cũng như các phong trào giải phóng nô lệ, thực dân đă được nhiều tầng lớp trong XH và nhiều nước bị thuộc địa trên thế giới hưởng ứng mạnh mẽ.

Nước Việt chúng ta trong thời gian đó cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự nên được nhiều người, nhiều tầng lớp trong XH sống cơ cực bần hàn trong nước đi theo con đường chủ nghĩa CS với sự hy vọng hoang tưởng rằng, lư tưởng CS và con đường xây dựng XHCN sẽ giải phóng cho họ ra khỏi sự đói nghèo và mang lại đời sống no ấm đến cho toàn dân.

Và cũng từ đó lư tưởng, ư thức hệ của dân tộc Việt cũng bị phân tán chia rẽ. Quan điểm về một con đường cứu nước dân tộc đă bị chủ nghĩa CS làm méo mó và đi đến thảm trạng tranh giành quyền lực lănh đạo, thanh toán lẫn nhau trong suốt thời kỳ 30-75 để đi đến thống nhất độc lập dân tộc trong sự thù hằn, ganh tị, hận thù, chiến tranh và hơn 3 triệu sinh mạng của đồng bào VN vô tội.

Cuộc chiến tranh phân ranh giữa hai miền nam bắc, do hai tư tưởng, hai ư thức hệ được h́nh thành từ tinh thần quốc gia dân tộc, từ ḷng yêu nước thương ṇi của đại đa số các nhân tố yêu nước trong nước, từ nổi nhục mất nước đă gây nên sự hận thù sâu sắc đến cho người dân của hai miền và đưa đến cuộc phân ranh giới tuyến một mất một c̣n cho một lư tưởng điên rồ CS.

Một điều không may mắn đến cho người miền nam VN trong thời kỳ phôi thai đặt nền móng đầu tiên cho nền dân chủ cộng ḥa đă bị nhiều sự chống phá của thế lực CS quốc tế, cũng như tranh giành quyền lực trong giai đoạn đầu của đệ nhất CH đă làm leo thang cuộc chiến. Và kết quả là chúng ta, những người quốc gia, những người có tinh thần dân tộc đă thất bại hoàn toàn trên phương diện chính trị và quân sự mặc dù được sự ủng hộ nhiệt t́nh của Hoa kỳ và các nước đồng minh.

Cuộc tháo chạy vĩ đại chưa từng có trong lịch sử thế giới của một thể chế tự do dân chủ trước sức mạnh chủ nghĩa CS và tập đoàn Hồ chí Minh là một điều sỉ nhục không chỉ riêng cho người Việt quốc gia, không chỉ riêng cho chính quyền VNCH mà c̣n là một câu hỏi đối với các cộng đồng quốc gia tiến bộ tự do trên thế giới.

Chủ nghĩa Marx- Lenin và tập đoàn CS đă chiến thắng và nắm trọn quyền lực cai trị đất nước VN cho đến ngày hôm nay, với nhiều tṛ múa rối qua MTGPMNVN, là điều đă được đại đa số người dân trong nước dưới áp lực CS phải đồng ư và qua đó có thể tuyên bố nền độc lập CHXHCNVN trước công pháp quốc tế.

Người quốc gia chúng ta th́ ngược lại, phải chịu cảnh tù đày, nhục nhă, và chấp nhận kiếp sống lưu vong trốn chạy cho đến ngày hôm nay.

Sau gần 30 năm nắm trọn quyền lực cai quản đất nước, chính quyền CS đă không thể che giấu được những hành động tiểu nhân, lừa đảo của ḿnh trong các thập niên vừa qua và sự tham lam độc ác sau khi đă chiếm trọn MNVN.

Các chính sách tẩy năo, cải tạo trong những năm đầu giải phóng, các phương thức cướp đoạt tài sản nhân dân qua nhiều h́nh thức, các hiện tượng trù dập trí thức lănh đạo tôn giáo trong những năm gần đây, những tṛ quan hệ ngoại giao lấp lửng, thủ đoạn với các nước láng giềng và các nước phương tây để mong cứu lấy ngôi vị độc tài lănh đạo, cứu lấy nền kinh tế tụt hậu, đổ nát do đi theo con đường kinh tế tập trung, quốc doanh đă chứng tỏ tập đoàn CSVN hiện nay không c̣n khả năng lănh đạo đất nước và ngày càng hiện rơ hơn là một đảng cướp với nhiều sự tham nhũng lộng quyền, bất chấp luật pháp và nền nhân bản dân tộc để nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân và cho riêng đảng CS.

Đứng trước t́nh h́nh đất nước như hiện nay, chúng ta thử nh́n lại lịch sử đất nước và quan điểm về một tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc một lần nữa.

Như đă nói trên từ lâu trong nước h́nh thành hai chế độ và từ đó sinh ra hai tư tưởng quốc gia và CS để phân biệt về lập trường tư tưởng hay nói nôm na để phân biệt về chính tà.

Từ ngữ quốc gia thật sự không chỉ là đại diện riêng cho chính quyền MNVN và sau cái mốc 1975, trên tinh thần đó đă bị CS cũng như nhiều người hiểu lầm và gán cho cái từ đó đồng nghĩa với sự thua cuộc, đồng nghĩa với chính quyền “ngụy quân ngụy quyền” như tập đoàn CS đă thóa mạ những người quốc gia yêu nước thật sự.

Tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc không thuộc về bất cứ một đảng phái nào và cũng không thuộc về chính quyền CS hiện nay. Đó là nghĩa vụ và bổn phận của mọi người dân Việt, trách nhiệm của tất cả chúng ta không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo và tầng lớp XH để một lần nữa hiểu rơ hơn và định nghĩa đúng cái tinh thần quốc gia dân tộc.

Lợi dụng sự đổi mới và chiến dịch kinh tế hóa toàn cầu, chính quyền CSVN sau hơn mười năm nay đă làm thay đổi một ít bộ mặt của đất nước và qua đó họ có thể vênh vang lớn tiếng về công cuộc xây dựng thành công dưới con đường XHCN, mặt khác tiếp tục tung những đ̣n ngoại giao ra nước ngoài để lôi kéo, tiêu diệt nốt thành phần yêu nước quốc gia c̣n lại hiện đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.

Với điều đó một lần nữa cái quan niệm về quốc gia hay CS, lằn ranh quốc - cộng được các nhà chính trị của hai bên đem ra nhắc nhở, đấu tranh chiến đấu trên trận tuyến mới. Trận tuyến văn hóa và dân chủ để chứng minh con đường của ḿnh là đúng, và dĩ nhiên người quốc gia yêu nước thật sự chúng ta lại bị rơi vào cuộc chơi đă xảy ra từ những thập niên vừa qua và luôn luôn ở trong thế bị động.

Những h́nh thái trù dập, đàn áp những người yêu nước trong nước, những hành động biển thủ, ăn cắp, chiếm đoạt tài sản quốc gia lên đến hàng triệu US Dollar của những tên tư sản đỏ hiện nay, những hiện tượng đàn áp lên tôn giáo, các vị nhân sư nhằm mục đích loại trừ những đức tin thiêng liêng khác để bắt buộc mọi người dân trong nước chỉ được phép tôn thờ tuyệt đối vào lănh tụ Hồ chí Minh và con đường ái quốc mang nhiều tính độc tài, tàn bạo của ông ta và đảng CS, hay những hiệp định mờ ám dâng đất nhượng biển cho nhà nước Trung quốc điều được người quốc gia chúng ta chờ đợi họ vi phạm và sau đó mới lên án.

Một biện pháp hữu hiệu, chủ động tấn công, hay những bằng chứng cụ thể để tố cáo tập đoàn CSVN lợi dụng ḷng yêu nước, tinh thần quốc gia dân tộc của đại đa số đồng bào VN trong nước, những tội ác trong quá khứ trong chiến dịch cải cách ruộng đất hay trong chiến dịch nam tiến giải phóng MNVN đă dần dần đi vào quên lăng, hoặc bị chính quyền CS làm mờ mắt trước hiện tượng đổi mới về kinh tế, các dịch vụ, kế hoạch hay hợp đồng kinh tế với nhiều món lợi nhuận hấp dẫn đă làm nhiều người quốc gia chúng ta đă không đánh mà phải tự động quy hàng hay trở về đầu thú, quy phục như cựu tướng không quân Nguyễn cao Kỳ đă làm xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Là một người Việt Nam, tôi thiết nghĩ và có nhiều hy vọng về một tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc của người Việt, hay của bất cứ ai mang trong ḿnh ḍng máu Việt c̣n đoái hoài đến vận mạng đất nước một lần nữa nên định nghĩa lại tinh thần quốc gia, dân tộc để có thể cùng sát cánh bên nhau lên án và lật đổ chính quyền độc tài CS, một tập đoàn mang nhiều tội ác và dối trá hiện nay đă lợi dụng tinh thần quốc gia, dân tộc từ những thập niên 30 cướp nước, cướp tài sản và cướp đi niềm tin vào một tinh thần quốc gia, dân tộc của mọi người dân VN, chiếm đoạt quyền lực độc tôn và bắt buộc mọi đảng phái, mọi tổ chức, mọi thành phần trong XH phải quy thuận và tôn thờ vào chủ nghĩa CS. Một lư tưởng đă thật sự làm băng hoại, nghèo đói đất nước và phá hủy đi ḷng tự hào tinh thần quốc gia của dân tộc VN.

Trong tinh thần đó, trong kỷ nguyên mới hiện nay của dân chủ, tự do chúng ta nên đoàn kết lại để bầu ra một tập thể minh anh, một lực lượng quốc gia thật sự không phân biệt thành phần, đảng phái để đối mặt trực diện với kẻ thù của dân tộc Việt.

Đó là chủ nghĩa CS và những tên CS thủ cựu ngoan cố đang nắm quyền lực hiện nay.

Thời cơ, vận nước đă đến khi hiện nay tập đoàn CS Hà Nội đă thật sự giăy chết trước sự tiến bộ không ngừng của cộng đồng nhân loại trên thế giới không những trên quan niệm về một chế độ dân chủ tự do mà c̣n trong lănh vực văn hóa, kinh tế, kỹ thuật.

Thời cơ, vận nước đă đến khi ngọn sóng dân chủ hiện nay trong nước đă được mọi người dân từ thành thị đến nông thôn, từ viên chức trong hàng ngũ CS đến người trí thức hay chỉ là người dân b́nh thường đă thật sự nh́n rơ con đường tàn bạo của một chủ nghĩa CS chỉ có thể đưa đất nước dân tộc đi đến t́nh trạng lạc hậu, nghèo đói, mất nhân phẩm chà đạp lên nhân bản đạo đức dân tộc Việt.

Sự phát triển kinh tế, đời sống sung sướng hiện nay chỉ thuộc về một số thành phần có trong tay quyền lực và thẻ đảng CS. Sự giàu có, sung túc chỉ dành cho những kẽ đă bán đứng tổ quốc, bạn bè để có được những sự hưởng thụ như hiện nay.

Một quốc gia cần có một chánh phủ lành mạnh, một đất nước cần có một tập thể minh anh, tài trí đứng lên đưa dân tộc VN đến một ngày mai tươi sáng hơn, đưa đời sống của đồng bào VN, người dân trong họ tộc Việt đi đến sự ấm no và hạnh phúc hơn.

Tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc Việt mới có thể từ đây tồn tại và phát triển như cha ông người Việt chúng ta đă chứng minh trong lịch sử dân tộc.

Germany, ngày 20.2.04

Michael Vo

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), March 03, 2004.


Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

du ma may ngu the , may tuong may la ai ma may doi phuc quang dat nuoc ??? may nghi rang 80 trieu nguoi viet nam dang lam an tu te lai chap nhan mat nghe de lam lai tat ca tu dau a ? may co nghi rang 30 trieu lao dong viet nam chap nhan that nghiep de phuc quang lai dat nuoc ha ??? chap nhan mat nha cua de lam lai sao ??? hahhaha , chi co nhugn thang dien nhu may moi nghi ra cai kieu ngu ngoc do , mot dat nuoc da yen binh , mot dat nuoc dang yen on , lam sao ma bat moi nguoi theo cai tu tuong dien ro cua may duoc ??? nguoi ta co cau , uon luoi 7 lan truoc khi noi , may hay uon luoi di !

-- ba tao (cactaoto2003@yahoo.com), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

bon cam quyen csvn an thit song, uong mau song cua nhan dan VN,Lu an cuop, mot so trong 15 thang thuoc ban lanh dao CPV se phai den toi trong nam nay, Tao se tro ve VN xet xu tui bay, Thang nong duc manh se bi dem ra toa an nhan dan truoc tien. Tui bay loi dung xuong mau cua tui tao trong chien tranh Nam Bac de co ngay khon nan hom nay. toi ac cua tui bay troi khong dung va dat khong tha.tui bay cu ra tay chem giet, bo tu nhan dan va dong doi cho thoa thich truoc khi chet, dan anh va nhung dan em cua tao con dang doi ngay tao ve.

-- maotrachdong (boncamquyencsvn@ancut.cho), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Gui anh Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn),

Toi hoan toan dong y rang khong bao gio ta chap nhan cuoi dau quy phuc bon quy doi lot nguoi CSVN. Hon nua, ta phai dau tranh den cung de nuoc nha duoc giau manh, dan chu, moi nguoi duoc hanh phuc, am no.

Nhung TA PHAI LAM GI DAY ? noi , chuoi cho ha gian cung khong tru duoc giac !

AM NO, TU DO, CONG HOA, DOC LAP.

-- Cong san phai den toi (congsantieuma@yahoo.com), March 03, 2004.


Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

moi ngay thuc day nghi den bon nong duc manh ngu dot la tao noi nong len,tao quyet chi tim cach tieu diet bon chung , bon cam quyen csvn phan dong, phan boi cac chien huu da suot doi chien dau cho nhan dan VN.tui may co ca bac trieu, bac ty tien do-la, trong luc luong cua anh em tao du de mua hon 200 ky gao,tui bay di an cuop cua nhan dan vn.bon cam quyen csvn an cuop ma khong biet xau ho. do oc trau ,nhu hon con cho dot bang con heo. thang n.d.manh an cut heo.

-- maotrachdong (boncamquyencsvn@ancut.cho), March 03, 2004.


Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Kính gởi tới anh "Cong san phai den toi", anh có hỏi một câu chúng ta cần làm ǵ đây? theo riêng ư nghĩ của tôi th́ chúng ta có rất là nhiều cách làm, thí vụ như những vấn đề sau đây: chúng ta lợi dụng mạng lưới internet mà chuyển lửa về bên Việt Nam, t́m kiến những bài viết có nội dung hay và có ư nghĩa cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân và nhân quyền. Mơi người có một phương pháp đấu tranh khác nhau, như đặc biệt nhất là t́nh đoàn kết. V́ csvn họ có cái chiến lược là chia để trị, nếu chúng ta đoàn kết th́ là một đều khó cho họ. Một cây anh dể bẻ gẫy nhưng mà nhiều cây th́ khó có thể bẻ gẫy. Chúng ta cùng chung sức th́ công việc sẻ thành công, yêu cầu chúng ta có chịu để hết tâm quyết vào công việc đó hay không thôi. Ông bà ta có câu "Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên ḥn núi cao" trước hết chúng ta cần tấm ḷng với quốc gia dân tộc trước cái đă, tâm và trí rồi hảy nghĩ tới chuyện khác.C̣n vấn đề về bên ấy mà chống cộng th́ chẳng khác nào như con cá nằm trên thớ. Mọi hoạt động cử chỉ hay di chuyển của chúng ta đều có tụi t́nh báo của VC theo diỏi, không những ở trong nước mà luôn cả ở Lào và Cam Bốt. Ngựi dân trong nước sẻ không bao giờ tin tưởng được ta v́ lư do họ không biết ta là ai. C̣n hoạt động một ḿnh th́ thất bại dể hơn, c̣n tập trung đông đảo th́ làm sao mà t́m kiếm được người có tấm quyết và cùng chí hướng với chúng ta, cho nên theo tôi nghĩ th́ hoạt động trong nước th́ rất khó. Chưa làm ǵ hết th́ bị bắt vào tù rồi như vậy chúng ta làm sao mà có thể đấu tranh được. Trên đời này chỉ có một lần chết, mà chết cho cái vinh cũng nên chết. Chúng ta có thể làm một việc khác thí vụ như trở lại học thêm để mỡ mang trí tuệ cho ḿnh, nếu như chúng ta không có bận rộn với công ăn việc làm hay g/đ ǵ nhiều th́ chúng ta nên tiếp tục trở lại học để có một kiến thức và mảnh bằng để sao này hậu cs chúng ta có thể đem tài trí và kiến thức mà phục sự quê hương. V́ ở hải ngoại chúng ta có đều kiện cơ hội và may mắn hơn những người ở trong nước muốn đi du học mà g/đ nghèo không đủ tài chánh để cho họ ăn học. Kính chào anh và tất cả quí vị. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Hoan hô Con Hồ Dâm Tặc Nông Đức Mạnh! Tôi muốn thêm vào cái ỳ kiến của anh và tóm tắt lại những gì chúng ta cần làm:
- Dùng mạng lưới chuyển lửa về VN.
- Sưu tầm những bài viết hoặc hình ảnh đầu tranh cho tự do và nhân quyền, phân phối tới các website CS và không CS, email hoặc in ra cho mọi người cúng đọc.
- Giúp các website đang bị đám gián điệp CS trà trộn vào quậy phá chửi bới, ru ngủ với luận điệu quê hương đổi mới, quê hương tươi sáng (rập khuôn Trung Cộng), chủ nghĩa thứ ba, thứ tư, hoà hợp hoà giải, xóa bỏ hận thù, v.v... những cái thòng lọng CS chờ chúng ta đưa cổ vào.
- Học hỏi tấm gương người Do Thái, gây dựng sự nghiệp mạnh vững, có khả năng học vấn thì xin vào làm những cơ quan chính phủ tại nơi mình ở để có tiếng nói sau này, liên lạc/tham gia các hoạt động chính trị địa phương (nghị sĩ, dân biểu, etc.) sẽ nhờ vã sau nầy.
- Có khả năng tài chính thì giúp đở ít nhiều cho các tổ chức đấu tranh chống cộng, không phân biệt đảng phái, tôn giáo.
- Bỏ chút ít thì giờ tham gia các cuộc biểu tình chống cộng.
- Nếu có vể VN, khôn khéo nâng cao tẩm hiểu biết của người thân, bạn bè, và cả những người không quen biết. Có rất nhiều người đả vá đang làm việc này.
Xin các bạn giúp thêm vào cái TO DO list này để cho nó được hoàn hảo hơn. Đa tạ.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

XIN CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC VIỆT-NAM.

=Quê hương con tại sao khổ thế này

Trời, Phật, Thiên Chúa, Ngài có hay

Nước Việt nam như địa ngục không đáy

Đầy tiếng gào, khóc thét bấy lâu nay

=Trên tầng cao mây trắng vẫn đang bay

Thượng Đế hỡi xin nghe con tỏ bày

Những niềm đau âm ỉ Ngài có thấy ?

Khắp mọi miền đất nước chúng con đây

=Nhân dân con đau khổ Ngài biết thay ?

Kẻ lầm tham, người đói khát, ăn mày

Quần áo rách, che làn da đen cháy

Ngậm quả bồ ḥn, nhai kiếp đắng cay ...

=Thượng Đế ơi, xin Ngài hăy ra tay

Cứu nước Việt con đang bị đọa đày

Cho những ḍng nước mắt kia ngừng chảy

Trên khuôn mặt những người dân không may. -------------------

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 03, 2004.


Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Các anh toàn nói suông thôi chán lắm, muốn tranh đấu thì các anh về VN mà tranh đấu, các anh hô hào bà con bỏ công ăn việc làm, bỏ gia đình con cái để đi tranh đấu còn các anh ở nước ngoài không ảnh hưởng gì cả/ CÁC ANH KHÔN THẾ,THÔNG MINH THẾ, BẢN LĨNH THẾ HÀ.HÀ.HÀ......

-- Datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

ai noi suong ha chu' em ???? su kien SBS tu bo tiep van dai` Vem o Uc' ....chien dich co` vang` o My~.... va con nhieu nua ...chung to cuoc tranh dau cho VN ngay mai dang tiep dien va` truong ky` tiep dien

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), March 03, 2004.


Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Mấy chú nguỵ con lại vớ vẩn .1 quốc gia muốn làm cách mạng phải là 1 quốc gia có nhiều người tâm huyết ko sợ tù đày ,như những ngùơi CS hay VN quốc dân đảng thời Pháp ấy ,đến lúc tù chính trị trở thành vấn đề nghiêm trọng có thể gây ảnh hưởng đối với quốc tế và nhân dân trong nước th́ đă là thành công bước đầu .Cỡ mấy chú thấy CS là bỏ chạy té đái th́ đấu tranh đếch ǵ được ,bằng chứng là toàn đấu tranh bằng miệng(cách miệng). Ở đây có ai t́nh nguyện làm 1 Nelson Mandela thứ 2 th́ bước ra cho mọi người chiêm ngưỡng

-- communist (communist@yaheo.com), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Trước khi mở lời nhục mạ người dân VN th́ anh nên xem lại chính ḿnh ,anh đă làm được ǵ khi c̣n ở VN,nhiều khi c̣n cúi đầu chui qua háng CS để họ tha mạng cho

-- communist (communist@yaheo.com), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Thi cai thang Nguy gia CHDT nay ngay xua da tung di "Trai Dam Dun" ca hon chuc nam ma. Tai no phai nam duoi nha san nhieu nam cong voi mom mieng luc nao cung phai "Da thua can bo..da thua can bo...da thua can bo" nen hoa dien hoa dai chu co gi dau?!! Thu nay con te hon cho dai, cho dai chi len con mot lan la het (death) con thang nay bi vi trung nuoc dai va cut cua CBCS tham vao trung tam than kinh nao tuy co no cu len con ha ram suot nam nay qua thang khac ha, kinh bo me con thu vat CHDT. Nhung dang le CS ngay xua phai cho bon nhu thang CHDT nay di tu cai tao thien thu bat tan luon hoac cho no di...luon thi tot. A nhung toi hieu tai sao ho khong lam duoc nhu vay roi. Vi cai loai nhu CHDT nay thi co chet di cung khong the bon cay duoc. Cut thi con huu dung chu nhu nhung con ky sinh trung mang nhieu doc to nay ma mang bon cay thi loi bat cap hai, cay coi hoa mau chac chet het vi doc to cua no! Tom lai la CHDT con bat kha dung khong bang cut (human or animal wastes). Thu hai ngay xua CS qua cung nhan dao, hoi do dan ca nuoc con doi kho, phai an ca bo bo mi hat ma van phai nuoi cai giong Nguy quan nguy quyen cho ma nay. The ma ngay nay chay thoat ra HN thi lai gang mom ra ma chui CS, chui dan trong nuoc. Dung do Nguy quan da deu gia lai uon hen. Cac chien si CS ngay xua bi tui bay bat du co bi mo bung moi gan khoet mat chat dau thi ho cung nho vao mat tui bay truoc khi chet chu co bao gio them lam nhung tro diem nhuc nhu nhung thang loai CHDT da va dang lam?

-- Noi Lao Khong Biet Nhuc CHDT (CHDT@bubuoiCSVN.com), March 03, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Cuộc tranh đấu của dân Việt vẫn trường kỳ, càng ngày càng lớn mạnh. Dấu hiệu CSVN đang đàn áp nhân quyền càng lúc càng dử dội, gián điệp mạng được tung đi khắp nơi quấy phá khốc liệt, nó đả chứng tỏ cho ta thấy ta làm việc có hiệu quả, một sự thật không thể nào chối cải.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), March 04, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Da'm hoi cac bac, lam cach nao post duoc picture hay link len tren nay, em thu hoai khong duoc ma khong duoc.

Xin cam on.

-- Cong san sa dia nguc (congsantieuma@yahoo.com), March 04, 2004.Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Dê tra loi bài viê't cua anh chàng tre tuôi, dep trai "Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn),viê't ngày March 03, 2004 :

..................................................................... ..................................................................... .. Chúng ta phải bày tỏ thái độ cương quyết, đồng thời lên tiếng mạnh mẽ cho thế giới và người Việt trong và ngoài nước biết về lập trường bất di, bất dịch của chúng ta là: "Người Việt hải ngoại chúng ta, không bao giờ chấp nhận chính quyền cộng sản. Chúng ta không bao giờ chấp nhận ḥa hợp, ḥa giải với quân cướp nước. Và mục tiêu duy nhất của chúng ta là Diệt Trừ Cộng Sản và Quang Phục Quê Hương."

Tôi, nguoi cao niên , co' bao gio sui ca'c anh "HOA`GIAI, HOA`HOP " lu'c nào mà ca'c anh lai kêu lên nhu thê' duoc- Thât tôi cha'n anh qua' di mâ't v́...anh không khôn nhu tôi nghi.

Tôi không chu-truong Hoà Hop, Hoà Giai con khi mô'c ǵ nhung tôi xin nhac nho anh :

CHIÊ'N THANG KHÔNG DÔ MA'U LA`CHIÊ'N THANG VI-DAI NHÂ'T

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 04, 2004.


Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

ong viet kieu do' ai ma` co thoi` gian doc. cho het ong gia` het gan^ ???

-- cong an khu vuc. (cand@org.com), March 04, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Goi anh ban tre " Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh "

Diêù quan-trong nhâ't là : HA`NH-DÔNG Hành-dông lon hoac nho môt ca'ch thuc-tê', huu-i'ch truc tiê'p cho nhung nguoi dân dang sô'ng trong nuoc, nhung diêù kha'c chi là "chi- tiê't" mà thôi. Tôi xin lâp lai diêù tôi da no'i ( viê't ) trong Forum này : Hay cu di, trên duong di se co' nguoi cùng di voi ban - nhung dô`nh- hành - vuot lên ...do' Lanh-Tu là nguoi do'chang thê nào là nhung nguoi dang "diêu vo duong-oai, mu'a may quay cuô`ng" hiên tai o My, Pha'p...Nguoi Lanh-Tu theo tôi nghi se lai là môt "ANH HU`NG A'O VAI" hiên nay o trong nuoc nhu Lê Loi thuo nào - boi môt le gian di : Nguoi do' Không Co' ǵ dê Mâ't nê'u không no'i là Chi Mâ't Tu- Do, mâ't Miê'ng Com Manh A'o , c̣n chu'ng ta, môi nguoi trong Forum này dêù co' môt diêù ǵ dê mâ't nên chu'ng ta se không du kha-nang dê tro thành Lanh-Tu.

-- nguoicao-niên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 05, 2004.


Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

NCN kể cũng vui tính thiệt, chọn ai không chọn lại chọn người không có ǵ để mất làm lănh tụ??? Không có ǵ để mất chỉ có là loại dốt, lười, lại thêm liều lĩnh bạt mạng. Đă bị 1 lần rồi chưa biết thân hay sao lại c̣n đ̣i cho bần cố nông làm cách mạng lần nữa?

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), March 05, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Sạo quá tụi bay ơi,tui đang đợi đây,có thấy ai về đâu,bây giờ 17 tuổi rồi đợi tới già cũng không có móng nào về đâu,nói suôn ai nói không được. Hoan hô thành lập nước ĂN TRỰC CỘNG H̉A ! Tổng thống Nguyễn Văn Thẹo (ông nội tụi bây đó) Toàn lũ không có học nói câu nào cũng chửa thề. Toàn lũ không có học nói câu nào cũng chửa thề.

-- My love VN (kidfriendct@yahoo.com), March 11, 2004.

Response to KhĂ´ng bao giờ chấp nhận hĂ²a hợp, hĂ²a giải với CSVN

Bon phan dong, chung may` ngu the', co' thay' bon Mi~ no' lam` gi bon Irac khong, co' biet chung' no' hanh` ha may' tu` nhan the' nao` khong, chung' no' doi' xu voi' nguoi Viet Nam truoc' day con` da~ man hon the' gap' ngan` lan`. The' ma` chung' ma`y van~ ho^n dit' no', tao khong hieu chung' may` co' dau` oc' nua~ khong may' thang` dan` don. Tao thay' can` phai cat' dau` chung' may` nhu bon Anqueda lam` voi thang` Nick Berg

-- Biet ma lam gi (anyone@dmmbpd.com), August 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ