Việt Nam: DCSVN cha con xào xáo lẫn nhau rồi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nam: DCSVN cha con xào xáo lẫn nhau rồi

Nguoi Viet On Line, Thursday, February 26, 2004 4:36:29 PM.

Phạm Trần

Hoàng Tùng: “Đảng nắm từ anh “thư kư” thường trực đến anh “gác cổng” cho đến ông thủ trưởng th́ gay lắm...”

Mai Chí Thọ: “...Bây giờ ta giành hết, không cho ai làm cả, một ḿnh một chợ... Bây giờ th́ người ta đâu có lư tưởng cái ǵ nữa; mà bây giờ là đồng tiền không t́nh nghĩa, lôi cuốn người ta...”

Hoa Thịnh Đốn.- Trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đang có những cuộc phê b́nh nội bộ làm nổi bật sự bất đồng quan điểm, chính sách giữa phe cầm quyền cũ và phe lănh đạo mới và giữa đảng viên cũ và đảng viên mới.

Điển h́nh như Hoàng Tùng, cựu Bí thư Trung ương, nguyên Tổng Biên tập nhật báo Nhân Dân đă đưa ra lời phê b́nh về tính độc tài thiếu suy nghĩ của đảng CSVN: “ Bước sang giai đoạn cách mạng mới, Đảng cũng cần được đổi mới. Theo tôi, chỉ cần quan tâm xem người đó có tán thành và chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của nhà nước không, có phấn đấu cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước th́ cho họ vào. Chứ chỉ tập trung kết nạp những đối tượng lư lịch tốt, giai cấp công nhân hẳn hoi mà kinh tế tri thức, tin học không biết là ǵ... th́ làm sao mà Đảng lănh đạo được. Nếu cứ giữ quan điểm đó th́ xă hội ngày càng phát triển, c̣n Đảng lại tụt hậu th́ gay.” (báo Pháp Luật TP.HCM, 2-2-2004)

Bàn về sự chồng chéo lên nhau, giành quyền cai trị nhau giữa các cơ quan Đảng và cơ cấu Nhà nước trong việc điều hành chủ trương và chính sách, cựu Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương và cũng là người đă từng làm việc bên cạnh Hồ Chí Minh trong suốt 20 năm, Hoàng Tùng nói: “Cái này tôi đă nhiều lần có ư kiến. Khi nào c̣n có hai hệ thống song trùng lănh đạo, “nhà nước trên nhà nước” th́ không thể cải cách hành chính, nếu có cải cách th́ cũng không thể cải cách triệt để được. Bên Nhà nước có bộ th́ bên Đảng có ban, thậm chí cũng có vụ ấy, hai hệ thống chồng chéo lên nhau th́ làm sao thực hiện “một cửa” được. Bên Đảng lănh dạo th́ chỉ nên nghiên cứu những vấn đề chiến lược, c̣n việc cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện th́ để cho Nhà nước làm. Đồng thời nên dân chủ hóa hơn nữa để những người không phải đảng viên vào các chức vụ lănh đạo trong các cơ quan nhà nước chứ Đảng nắm từ anh “thư kư” thường trực đến anh “gác cổng” cho đến ông thủ trưởng th́ gay lắm. Muốn cải cách hành chính th́ tổ chức Đảng phải tinh gọn lại.”

Khi được hỏi về việc chấp hành luật lệ trong một nhà nước tự nhận có pháp quyền như Việt Nam th́ vai tṛ của đảng như thế nào, Tùng nói thẳng: “Đă là nhà nước th́ phải có pháp luật, tư tưởng pháp chế hóa đă được đặt ra từ nhà nước Hy Lạp cổ đại. Xă hội loài người có tổ chức càng cao th́ càng phải có hệ thống pháp luật chặt chẽ để điều chỉnh. Đảng cũng không thể đứng ngoài hay đứng trên pháp luật và không thể quyết định pháp luật, dù anh lănh đạo th́ cũng không thể vượt qua pháp luật. Ủy viên Trung ương Đảng hay ủy viên Bộ Chính trị mà ăn cắp th́ cũng phải bỏ tù nên Đảng cũng phải có kỷ luật riêng thật nghiêm minh, dù sao th́ Đảng cũng chỉ là bộ phận, Nhà nước mới là trên hết, anh muốn lănh đạo được th́ bản thân Đảng phải gương mẫu, chấp hành trước.”

Những nhận xét và ư kiến của Tùng, tuy không ám chỉ một ai hay cơ quan nào trong Đảng nhưng phản ảnh rất trung thực t́nh trạng “không chế” và “ảnh hưởng” rất nặng nề của Đảng đối với cơ cấu tổ chức hiện nay của Nhà nước (Chính phủ) do Phan Văn Khải, Thủ tướng đứng đầu.

T́nh trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược và trên bảo dưới không nghe trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đă được Nông Đức Mạnh và Ủy Ban Trung ương Đảng đề cập đến nhiễu lần mỗi khi có hội họp về vấn đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng” nhưng mặc cho những yêu cầu và Nghị quyết, chuyện đâu vẫn c̣n đó, không nhúc nhích một ly mà c̣n nghiêm trọng hơn. Bởi v́ Mạnh hay Khải có nói th́ cũng chỉ nhắc lại những điều đă được nhiều lănh đạo nói từ trước mà vẫn chưa làm được nên chẳng có ảnh hưởng ǵ.

Tỷ dụ như chuyện Phan Văn Khải, từ hai năm qua, đă cổ vơ cho chủ trương “một cửa” để làm giảm nạn giấy tờ qua nhiều cơ quan, nhưng bên Đảng Khối Trung ương lại cũng có những cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét, điều tra thành ra người dân vừa ra khỏi cửa Nhà nước này lại phải chiu vào cửa Đảng xin tŕnh duyệt không khác chi thời kỳ c̣n “nhiều cửa”.

Tệ nạn này cũng là nguyên nhân của “quốc nạn” tham nhũng, quan liêu và lăng phí trong các chương tŕnh, kế hoạch phát triển kinh tế rút ruột nhân dân hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm.

TỪ ĐỘC QUYỀN ĐẾN ĐỘC TÀI

Bằng chứng độc quyền và độc tài của Đảng CSVN cũng đă được công khai thảo luận tại cuộc họp giữa Ban Dân vận Thành phố Hồ Chí Minh hồi năm ngoái (không ghi ngày) với các “lăo thành cách mạng” trong Nam thuộc thành phần “kháng chiến Nam bộ cũ”. Một tài liệu tóm lược những ư kiến của những cán bộ đảng viên đă một thời lănh đạo như Mai Chí Thọ (em Lê Đức Thọ), Trần Hồng Quân, Trần Bạch Đằng, Trần Trọng Tân, Nguyễn Văn Hanh, Phan Minh Tánh v.v... được tiết lộ ra ngoài cho thấy nạn vây bè, kết phái, phân hóa, kỳ thị địa phương, kỳ thị tôn giáo và tham nhũng, quan liêu trong đảng đă tới mức nghiêm trọng đe dọa sự sống c̣n của đảng CSVN.

Mai Chí Thọ nói: “Bên cạnh những thành công vĩ đại thế kia, cũng nhiều sai phạm hạn chế, thậm chí gây khó khăn cho cách mạng. Thường là khi nào ḿnh có quyền, chúng ta lại xa rời quần chúng. Chúng ta nói độc quyền lănh đạo, nhưng rồi độc quyền cách mạng luôn. Đảng chỉ có thể độc quyền lănh đạo khi nào Đảng thực hiện được đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng được đoàn kết rộng răi trong nhân dân, đưa nhân dân làm cách mạng. Như thế mới độc quyền chứ. Càng rộng bao nhiêu th́ Đảng càng lănh đạo được nhiều bấy nhiêu. C̣n bây giờ ta giành hết, không cho ai làm cả, một ḿnh một chợ.”

Thọ c̣n chỉ trích quan niệm, hẹp ḥi sợ sệ vô căn cứ, gây bất măn trong nhân dân của cấp lănh đạo thành phố Hồ Chí Minh khi từ chối không cho những “lănh thành Cách mạng” tái lập tổ chức Hướng đạo, thành lập Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người tàn tật v́ sợ “tàn tật bao gồm cả thương phế binh ngụy”.

Thọ bảo: “Họ là nạn nhan chiến tranh mà.”

Cựu Bộ trưởng Nội Vụ Mai Chí Thọ c̣n chỉ trích Đảng chẳng quan tâm săn sóc đến mồ mả, đền thờ của những anh hùng dân tộc như các cụ Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Thi hào Nguyễn Du mà chỉ để ư đến những người của “Cách mạng”. Ông nói: “Tôi nói các anh hùng của cách mạng th́ đáng quư thật, nhưng ḿnh không thể nào bỏ quên tất cả những anh hùng dân tộc khác được.”

Thọ c̣n chỉ trích thái độ ăn quả quên kẻ trồng cây của Đảng và Nhà nước: “Tại sao Thích Quảng Đức ở đây thành phố này không kỷ niệm. Lúc người ta tự thiêu th́ ḿnh hết sức xúc động, hết sức ca ngợi, tại sao hành phố này, Mặt trận này lại không cùng kỷ niệm với sư săi, phật giáo hoặc như Nhất Chi Mai cũng tự thiêu. Thế th́ Nhất Trí Mai cũng là thanh niên th́ đoàn thanh niên của chúng ta không kỷ niệm, tôi cho là bây giờ ḿnh hết sức kiêu ngạo, kiêu ngạo cộng sản. Xưa nay độc quyền lănh đạo, ḿnh không phát được ngọn cờ dân tộc một cách đầy đủ th́ ḿnh không thể nào thắng lợi. Nói đến “Phật giáo thống nhất” người ta đấu tranh như thế nào, tiêu biểu như thế. Ḿnh có quyền rồi th́ lại loại người ta ra.”

Khi nói đến ḥa hợp dân tộc, Thọ nói thẳng: “Bây giờ nói ḥa hợp dân tộc. Sau khi giải phóng, cái hay của ḿnh là không có giết một ai, nhưng ḿnh cho đi học tập cải tạo lâu quá cho nên nhiều gia đ́nh họ đă dứt bỏ, cho nên tan tác, vợ đi lấy chồng, con gái đi bán bar. Cho nên cái hận thù của người ta là nặng nề, tụi nó thù ḿnh lắm chứ không phải không. Thề th́ ḿnh lănh đạo đất nước, ḿnh lănh đạo thành phố, ḿnh có hiểu những cái ấy không? Ḿnh có thấy trách nhiệm của ḿnh ở đó không? Có chiến thắng rồi, chiếm lĩnh toàn quốc rồi th́ ḿnh coi khẩu hiệu ḥa hợp dân tộc hết rồi...”

“Bây giờ tôi nói đến lư tưởng cộng sản bị phai nhạt. Chỉ tiền thôi, mà lư tưởng cộng sản phai nhạt là nó có cái lư khách quan của nó. Cuộc khủng hoảng CNXH (Chủ nghĩa xă hội) đă là một cú sốc tâm lư, một cú sốc hết sức lớn lao đối với lư tưởng cộng sản (Chú thích: Thọ ám chỉ đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và của các nước Xă hội chủ nghĩa ở Đông Âu từ 1989 đến 1992). Không c̣n cái XHCN thực tế, thuyết phục và khả thi để nêu cao được ngọn cờ lư tưởng. Bây giờ th́ người tra đâu có lư tưởng cái ǵ nữa; mà bây giờ là đồng tiền không t́nh nghĩa, lôi cuốn người ta vào kinh tế thị trường, trong khi đó th́ đồng lương chính thức không đủ sống.”

“Tôi cho là chúng ta c̣n mắc nhiều khuyết điểm rất nặng nề, phải kiểm điểm nghiêm túc. Tôi mong rằng kỳ này là một cái thời cơ, để Đảng ta nh́n lại toàn bộ, đề ra những biện pháp cụ thể để chấn chỉnh lại, phát huy thế mạnh của ḿnh đồng thời khắc phục những cái sai sót chứ nếu không th́, nói thật với các anh tôi có cảm giác, chẳng bao lâu nữa Đảng mất quyền lănh đạo...”

“Bây giờ tôi hỏi các anh xă hội ḿnh bây giờ sẽ đi theo hướng nào? XHCN hay TBCN (Tư bản chủ nghĩa)? Hai khuynh hướng đang đấu tranh nhau ghê gớm. Nhưng xem ra khuynh hướng TBCN đang thắng thế, ở ngay tại nước ḿnh chứ không phải đâu xa...”

Trần Bạch Đằng, Nhà lư thuyết Cộng sản nổi tiếng trong Nam cũng không ngại phê b́nh Đảng đă có những hành động thiếu thức thời. Đằng nói: “Tôi thấy rằng dự thảo này (Đại đoàn kết dân tộc) được thông qua th́ sẽ không giải quyết được cái ǵ, cả khi chúng ta tổ chức học, nghiên cứu từ trên xuống dưới, rồi tất cả trở thành những con két, cứ nói lại. Ở một số Nghị quyết trung ương khác tôi thấy có cái ǵ thiếu bản lĩnh. Chúng ta không dám nh́n thẳng vào sự thật và lấy đó làm tiêu chí. Tôi đồng ư với anh Trần Hồng Quân, cứ lấy các phán quyết không đổi để mà dùng, mà cái đó là một triệu chứng của sụp đổ.... Mắc cái ǵ mà trong thời gian rất ngắn chúng ta tặng cả chục cái Huân chương Sao vàng làm như trăn trối vậy, tức là sắp chết tới nơi rồi chia gia tài đi, kỳ cục, cùng một vài chuyện khác mà không thể làm sao hiểu được cả.”

Trần Trọng Tân mỉa mai chêm vào: “Trong khi hai Ủy viên Trung ương Đảng sắp bị ra ṭa (Chú thích: trong vụ án Năm Cam) mà Ban Tổ chức TƯ (Trung ương) cũng được nhận Huân chương Sao vàng!”

Trần Bạch Đằng nói tiếp: “Tôi cho đây là một cái nguy, một cái cực kỳ nguy hiểm, triệu chứng này chúng ta phải thấy có cái ǵ gần như sợ hăi, vội vă, và lại củng cố che phe cánh ḿnh...”

Ông Đằng cũng lên án thái độ khiếm nhă của cả Trung ương Đảng và Nhà nước trong đám tang Tướng Trần Độ khi người đại diện Quốc hội (Vũ Măo) đọc điếu văn mà lại lên án ông Độ. Đằng bảo: “Tôi cho rằng đó là một sự dại dột, tôi nói thẳng một sự dại dột khó tưởng tượng...”

“Khi nói đại đoàn kết toàn dân có nghĩa là để các tầng lớp đại đoàn kết với nhau, nhưng mà chủ yếu là Đảng làm trung tâm đại đoàn kết như thế nào, trước hết phải trách ḿnh. Cuối cùng rồi chúng ta thành ra cái hẹp ḥi, một cái tổ chức chỉ lo lợi ích của riêng ḿnh thôi....”

Phan Minh Tánh nói thêm: “Vụ Trần Độ là thất bại chính trị vô kể, gây một cái xấu trong Đảng, những người ngoài Đảng cũng e dè và bất măn. Hành động đó trái với đạo lư, vô nhân đạo. Khi con Trần Độ phát biểu đáp lại điếu văn th́ hàng ngàn người đứng vỗ tay hoan hô rơ là ḿnh thất bại..”

Tánh góp ư thêm với Mai chí Thọ và Trần Bạch Đằng: “Các mâu thuẫn bây giờ ghê gớm lắm, chủ yếu là sự va chạm giữa nhân dân lao động với chính quyền. Do quan liêu, hách dịch, tham nhũng nên mâu thuẫn với nhân dân. Đây là vấn đề nóng bỏng. Chính quyền giải quyết không tốt là mất. Khâu thực thi chính sách cũng là quan trọng. Nếu sai một bước th́ sẽ tác hại vô cùng...”

Trần Trộng Tân mỉa mai: “ Hồi trước giải phóng, dân bị chính quyền ngụy hành hạ th́ Cộng sản đứng ra lănh đạo, c̣n bây giờ th́ dân bị oan có thấy mấy ông Cộng sản đâu (!).”

Cựu cán bộ Nguyễn Văn Hanh chỉ trích việc Đảng và Nhà nước chống người theo đạo Thiên chúa trên Cao Nguyên: “ Đối với Tây Nguyên th́ nổi lên vấn đề hành chính cấm đoán Tin lành v́ cho là liên hệ với Mỹ, Fulro... cái đó th́ không nên. Chính sách phải thống nhất, chủ trương th́ phải đảm bảo, Tin Lành ở miền xuôi, miền Nam, miền Bắc được hoạt động, Tây Nguyên bị cấm dễ rối lắm...”

Đó là những biểu tượng của bất măn đă bị đè nén lâu năm trong hàng ngũ cựu lănh đạo Cộng sản miền Nam. Cũng giống như hai tổ chức Mặt trận Liên minh Dân tộc và Mặt trận Giải phóng Miền Nam đă bị đảng CSVN chôn vùi cùng với tên tuổi những người sáng lập, những ư kiến của các “cán bộ lănh thành cách mạng” trong Nam cũng đă bị lớp cán bộ lănh đạo miền Bắc và miền Trung bỏ ngoài tai.

Nghị quyết kêu gọi Đoàn kết Dân tộc công bố sau đó đă không ghi những yêu cầu của họ. Điều này giải thích tại sao Đảng Cộng sản đă bị lên án kiêu ngạo, không coi ai bằng ḿnh nên cứ đứng nguyên một chỗ, không đổi mới nổi bản thân từ 1986 đến nay.

Phạm Trần

(Tháng Hai 2004)

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 27, 2004

Answers

Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Chớ vội mừng, anh CHDT à. Họ đấu tranh thế này là tốt cho đất nước, có đấu tranh mới hoàn thiện được ḿnh. CSVN khôn lắm không ngu như anh tưởng đâu. Anh đă đọc cái thread " sấm trạng Tŕnh " chưa? VN sẽ không c̣n cảnh nồi da sáo thịt nữa mà sẽ được hưởng thái b́nh "ức ức vạn xuân" :-))))))))

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 27, 2004.

Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Cảm ơn anh đă có lư giải khác với tôi. Theo tôi th́ không phải như lư giải của anh đâu, anh hảy chờ xem, thời vận của đất nước sẻ xẩy ra và theo tôi th́ không có đổ xương máu như ngày xưa nửa mà nó sẻ xẩy ra giống như các nước cs ở Liên Sô và Đông Âu vậy đó. Không có máu đỗ đầu rơi mà cs ở các nước đó đi vào nghĩa địa hết. Th́ theo tôi nghĩ ở đất nước ta cũng sẻ có ngày đó thôi. Bây giờ tôi và anh khác lư tưởng như sau này csvn sụp đổ th́ anh và tôi cùng các anh chị em ở trên forum này sẻ cùng một lư tưởng. Lư tưởng chung của mọi người là làm sao cho người dân Việt không khổ đau, cơm no áo ấm, tự do dân chủ và nhân quyền. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 27, 2004.

Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Tôi mong cho ước mơ của anh thành sự thực, bởi thực ḷng tôi cũng mong vậy. Có điều ai là người đóng vai tṛ đó? Chưa thấy đâu cả. Tôi ước ǵ có một ông Sashkasvili VN. Anh có biết đất nước Gruzia với cuộc cách mạng nhung?

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 27, 2004.

Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Cảm ơn anh đă trả lời của tôi. Anh nên nhớ là đất nước của ta là một nước có 4000 năm lịch sử. Quân Mông cổ đă chiến thắng từ châu Âu và Á như vẫn phải thưa trên chiến trường VN hết ba lần, do tướng quân Lư Thường Kiệt. Anh nên chờ đợi sẻ có một hay hai người xuất hiện. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 27, 2004.

Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

:-))) :-))) :-)))

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 27, 2004.


Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Theo toi nghi la BS Nguyen Dan Que !? co the se la nguoi do

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 27, 2004.

Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Co ai gap may anh em dan chu o VN nhu Hoang minh chinh, Que Duong, Thanh Giang.. chua nhi? Toi da tung gap(1997), xin noi thang, ho la nhung ong gia that the roi moi quay ra chong doi, kha noi tieng o hai ngoai nhung nguoi trong nuoc chang ai quan tam den. Di ngoai duong trong that theu va khum num, ho chi duoc lang-xe o hai ngoai vi 1 so muc dich nao do thoi chu khong co thuc luc, thuc tai. neu giao van menh quoc gia vao tay may nguoi nay thi that la khung khiep.

Neu ai nghe Little saigon radio thinh thoang phong van qua telephone thi se nhan ra 1 dieu la nhung nguoi nay mang danh dau tranh dan chu nhung khong co duong loi, phuong huong, chinh kien ro rang, khong co ai nghe, khong co ai theo, chang the ma quanh di quan lai cung chi co may nguoi ay.

Theo toi, cach tot nhat chinh la cach ma Hoa Ky dang lam, ho cho hang tram trieu USD cho van de dao tao sinh vien Vietnam tai HoaKy, nhung nguoi duoc lua chon tre va co thuc tai, sang Hoa Ky hoc hoi duoc nhung tien bo tren the gioi, khi tro ve ho co nhieu co hoi thang tien, neu vao hang ngu lanh dao, ho se la nhung nguoi theo tu tuong phuong tay, than Hoa Ky, viec chuyen bien nhu vay can tu 15-25 nam, dat nuoc da bat dau chuyen minh theo huong do roi va se tiep tuc chuyen minh, day la cach tot nhat va hop ly nhat de dua VN thoat khoi doi ngheo. Con nhung chuyen chui boi, che boi, da kich..co the lam chung ta khoai khau nhung chang co 1 tac dung nao ve mat chinh tri ca.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), February 27, 2004.


Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Lau qua ...kh duoc !! da 30 nam qua roi , bay gio doi them 15-25 nam nua. Doi nguoi co duoc bao nhieu cai 15-25 nam ??????

Che do CS dang o cuoi con duong ham, toi nghi kh qua 2, 3 nam nua se co thay doi. Mong rang co duoc 1 cach mang nhung nhu o Lien Xo va Dong Au. Co the se co 1 Putin Vietnamese xuat hien trong hang ngu CSVN.

Them qua roi 1 buoi trua he, ngoi ben quan coc ven duong, tach cafe Trung Nguyen nong hoi voi tinh tu dan toc !!. Trong nhung lan ve VietNam, toi cung da lam nhu the, rat nhieu lan, cung quan coc via he, cung cafe nong hoi. Nhung long sao thay xa la, xa cach. Canh vat chung quanh tuy rang rat than thuong, rat quen thuoc, nhung cam giac dau do bong ma viet cong bao phu ca khong gian...lam cho ly cafe cua toi tro thanh vo vi, nhat nheo.

Toi danh phai roi khoi quan nuoc, buoc thang va khong quay lai.....

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 27, 2004.


Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Cứu nước như cứu lửa, làm sao có thể chờ 15-25 mới có tự do dân chủ, rồi chờ thêm 15-25 năm nửa mới bắt kịp theo nền tân tiến của mấy nước láng giềng? Tại sao không bắt chước Liên sô và các nước Đông Âu, đả cảnh tỉnh nhờ những người yêu nước thương dân?

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), February 27, 2004.

Response to Việt Nam: DCSVN cha con xào xáo lẫn nhau rồi

---Cứu nước như cứu lửa, làm sao có thể chờ 15-25 mới có tự do dân chủ...--------------------

Ban noi hoi sach vo, co ai keu cuu dau, toi nghi rang neu bay gio ve nuoc hoi may nguoi dan thuong co muon cac chien si hai ngoai ve cuu khong thi chac ho cuoi khi khi.

Chinh quyen hien nay con nhieu diem can phai thay doi, do la nan tham nhung, la su yeu kem ve quan ly kinh te, la luat phap chua nghiem. Nhung nhuoc diem do khong the 1 som 1 chieu ma giai quyet duoc, can phai co hang ngu lanh dao co tai, co trinh do, day la 1 qua trinh chu khong the overnight. Cach mang de lat do nguoi dot nay roi dua ke dot khac len la vo nghia.

Viec chuyen doi noi tren da bat dau, ngay cang co nhieu nguoi duoc du hoc o nuoc ngoai, co trinh do cao nam cac vi tri quan trong trong hang ngu lanh dao (chu khong phai toan luu manh, nong dan, vo hoc nhu van thuong bi nguoi hai ngoai che bai). Toc do phat trien kinh te cua VN hien nay rat dang kinh ne, khong co ly do gi de noi rang chinh quyen ngu dot va bat tai.

Moi thu dien ra nhu no can phai dien ra. Cai xu the ay khong nen thay doi va cung chang the nao bi thay doi vi nhung loi qua tieng lai tren cac forum hai ngoai. Vi vay chung ta chi la ban luan cho vui chu khong co duoc anh huong gi den duong loi chinh sach hay tu tuong cua nguoi trong nuoc ca.

Theo toi, may chuyen "chuyen lua ve que huong", etc. chi la hinh thuc quang cao cua cac co so chong cong hai ngoai, va viec chong cong cung hoan toan nham phuc vu nhu cau cua nguoi Viet hai ngoai. Nhung dau tranh lien quan den quoc noi toan boc phet la nhieu. Khong biet co ai o VN tren forum nay nhan duoc "lua" tu hai ngoai chua? Co lan nghe cai dai phat thanh Que Huong(bac Cali) khoe la co phat song FM tai VN, noi phet ma khong biet nguong. Chinh quyen VN ma de cho phat song radio chong cong thi con ly do gi de keu ca mat dan chu nua?

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), February 28, 2004.Response to Việt Nam: DCSVN cha con xĂ o xĂ¡o lẫn nhau rồi

Ps: Chuyen dai Quehuong phat FM la toi nghe anh ban ke lau lau roi, chua chac dung su that, cung co the anh ta nghe nham nen khong dang tin cay lam.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), February 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ