The su, tinh hinh VN trong 30 nam qua

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đảng CSVN có 2 triệu người làm sao họ có quyền cho ḿnh đứng trên tất cả 78 triệu người c̣n lại ? Đảng CSVN được bao tuổi mà dám đứng trên cả Dân tộc này ? Theo bạn một đảng là tốt ư ? Bạn đă bao giờ đi chợ chưa ? bạn cần mua ít cá chẳng hạn , ra đến chợ chỉ có một quầy duy nhất , họ không cho bạn lựa chọn mà thích con cá nào th́ đưa cho bạn con cá đó , liệu bạn có mua được một con cá ngon không ? Hay chỉ được một con cá ươn ? Một đảng cũng vậy thôi , bạn đang ăn cá ươn đấy nhưng bạn không nghĩ là nó ươn v́ bạn đă bao giờ được ăn cá tươi đâu mà biết ? mà phân biệt được tươi hay ươn ? Dư luận quốc tế , giới truyền thông quốc tế cũng như những người Việt chân chính ở Hải ngoại , họ đang t́m cách để cho bạn biết không những chỉ có cá ươn mà c̣n có cả cá tươi ! C̣n ăn hay không đó là quyền của bạn . Chúng tôi th́ không bao giờ ăn cá ươn cả . Mà bạn cũng không cần quảng cáo cho món cá ươn của bạn đâu !

Trước khi những bạn trong nước chê trách, bài xích chuyện "chống Cộng" ở hải ngoại, cũng cần phải suy nghĩ rằng "không có lửa th́ làm sao có khói". Cuộc sống của người Việt ở nước ngoài có thể nói rằng tuyệt đại đa số đều ổn định và đầy đủ rất nhiều so với người trong nước. Thế th́ họ đấu tranh để làm ǵ? và tại sao họ tiếp tục đấu tranh trong suốt gần 30 năm qua, thậm chí đa số thế hệ thứ hai cũng vẫn luôn chê trách về mọi tệ nạn và sự cai trị độc đoán và tham nhũng ở trong nước.

Như vậy cho thấy ít nhiều ǵ Đảng CS đang lă! nh đạo ở Việt Nam cũng đă mắc nhiều sai lầm, nhất là sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam cho đến ngày nay. Nhưng chưa bao giờ trong lịch sự của đảng này chính thực lên tiếng công nhận lỗi lầm của ḿnh và xin lỗi nhân dân. Không thể nói rằng ḿnh là "những Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người" là sẽ không bao giờ lỗi lầm.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 26, 2004


Moderation questions? read the FAQ