TO QUOC, DANH DU, TRACH NHIEM???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TỔ QUỐC, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM. (TÔI CŨNG RẤT MÊ CÂU NÀY CỦA VNCH.) TỔ QUỐC: các anh không có tổ quốc thật sự. Tổ quốc của các anh: USD$$$$ DANH DỰ: Cũng không có nốt. TRÁCH NHIỆM: Cực kỳ vô trách nhiệm, lại c̣n chống phá.

Anh KSBH nói rất đúng, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa núi Thái sơn. Phải sống th́ mới đấu tranh được, chết rồi th́ c̣n nói được cái mẹ ǵ! Bây giờ chưa phải lúc đấu tranh các Vịt Cừu ạ. Đất nước đang yên b́nh,mọi người làm ăn yên ổn, hạnh phúc, phần lớn nhân dân hài ḷng cùng chung sức giúp nhau khá lên, xây dựng đất nước, làm sao mà phải đấu tranh. Thê sao các anh không lập binh đoàn hải ngoại về nói chuyện phải quấy với VC áy mà đâm bị thóc chọc bị gạo, xui dại con nhà người ta chui đầu vào tḥng lọng! Chưa phải lúc này. Anh KSBH cũng lại nói, trong chính có tà, trong tà lại có chính. Tôi rất tâm đắc câu này, cảm ơn anh bạn KSBH nhé! Trong chính có tà: Chính: Là những người trẻ tuổi yêu nước đang ngày đêm xây dựng đất mẹ ở bất cứ đâu, trên bất kỳ cương vị nào. C̣n kẻ tà là những kẻ tham quan, bất chính trong bộ máy lănh đạo nhà nước đă bị vạch mặt chỉ tên trên báo chí trong nước suốt mấy năm qua, và chúng đă phải trả giá. Trong tà có chính: Chính: là những anh em VK yêu nước thương ṇi , đang góp sức cùng chúng tôi xây dựng tổ quốc ngày một giàu và đẹp hơn. Kẻ tà là chính các anh LDM,NDM, TSCS etc...(không giám lộ tên thật), lúc nào cũng chổng mông vào nơi sinh ra ḿnh. Xin hết.

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 25, 2004

Answers

***

Tre^n Internet na`y ma^'y ai gia'm cho te^n tha^.t te^n gia? nhu+ VN- Cuongti.nh hay Communist ???? :)

-Da^y la` to^i : TrietGiaSJeduNET chi? la` 1 SN cho ca'i co~i -do+`i O^ cho.c nhu+ng nhi`n to^i xem, to^i co' -di a(n ma`y no+i USA na`y hay la` ca'c anh Ve.m a(n Ku+'t o+? trong nuo+'c ma` ti`m O ra Ku+'t ma` a(n :

http://community.webshots.com/user/okieokay

Xin nho+' -du+`ng Email hay go.i telephone ha(m doa. nhe :)

To^i ve^` VietNam ma^'y la^`n -de^`u bi. Ha?i quan ba('t -do'ng $50 ne^'u O ho. bo? tu` vi` ca'i hi`nh cu?a to^i le^n Internet ....

La^`n to+'i to^i se~ va(.n co^? Ha?i quan, 1 -do^?i 1

-- Vietcong A(n Ku+'t nhau ma` ti`m O ra Ku+'t .. :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 25, 2004.


Triết gia 2 xu. Anh vừa láo, vừa ngu, vừa hèn. Tại sao? Láo: Nói năng lung tung kém hiểu biết, xuyên tạc phần nhiều. Không có lư lẽ bằng chứng xác thực để chứng minh cho lời minh nói. Ngu : V́ bị Hải quan trấn lột mà không biết làm ǵ. Mở trang ưeb của VNexpress phần "Bạn đọc viết" , mục " Hải quan TSN bắt chẹt VK " mà đọc các bài mọi người viết, có bài của tôi dạy VK làm thế nào để không bị HQ VN trấn lột, và các biện pháp đă áp dụng. VK ngu th́ VK chết. Thêm nữa Triết gia 2 xu đến bây giờ vẫn chưa biết download phông tiếng việt để gửi bài cho nó profesional. Bài của anh luôn luôn vị vỡ nát ra như cái chính thêr VNCH của anh vậy :-))) Đọc mà tức mắt. Hèn : Không dám đấu tranh với HQ đến cùng, mà ngoan ngoăn moc túi cống nộp cho những con sâu mọt đó. Về nước mới quay đầu lại sủa, ai mà giúp được nữa.

Rút kinh nghiệm nhanh nhé, anh 2 xu!

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 26, 2004.


Nước CHXHCN VN.

XĂ HỘI CHỦ NGHĨA nước Việt nam

CÁCH MẠNG VÙNG LÊN nước điêu tàn

GIẢI PHÓNG TOÀN DÂN đều khiếp đảm

NHÂN DÂN LÀM CHỦ kiếp lầm than !!!

XĂ HỘI CHỦ NGHĨA nước Việt nam

ĐỘC LẬP , đảng ta chỉ nói xàm

TỰ DO , nhà nước tuyên truyền nhảm

HẠNH PHÚC , lũ cán bộ tham lam ...

=====================

=====TIÊU DIỆT CỘNG-SẢN TÀN ÁC, ĐỘC TÀI THAM NHŨNG, BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN LÀ CỨU DÂN CỨU NƯỚC======

-- Bố ghi tên ra nhiều nắm dzồi mà....Nguyễn-Việt-Nam (tosu_cs@yahoo.com), February 26, 2004.


Ca'c cha'u oi, Ông co' dôi loi nhan nhu voi ca'c cha'u ,tâ't ca, ông không kê là dua nào o dâu, làm ǵ, theo ca'i qua'i quy ǵ nhung ông chi no'i dê ca'c cha'u biê't :

Tô-Quô'c : U'c, My, Pha'p, Canada, Hoa Lan, Anh....

Danh-du : Nuôi vo nuôi con khoi do'i, co' ca'i nhà khoi lanh, co' ca'i xe khoi moi chân khi di dâu

Tra'ch Nhiêm : Voi dâ't nuoc tô quô'c ông dang o hiên tai.

-- yêunuoc dê'n cùng (yêunuoc dê'n cùng@yahoo.com), February 26, 2004.


Nice to know more about you, Mr. Triet Gia.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), February 26, 2004.


Này "trâu đánh". Sơ lược tiểu sử trết già 2 xu đây. Trết già 2 xu là con của trết già 1 xu,( con hơn cha là nhà có phúc, hơn được một xu). Tốt nghiệp lớp 4 trường làng ở Daklak, tây nguyên, rồi trốn sang Úc qua ngả Cambodia. Địa chỉ nhà hiện nay: xa nhà văn hóa, gần đồn cảnh sát. Nghề nghiệp: Chửi Đất Mẹ VN, lĩnh trợ cấp thất nghiệp AUD600/ tháng. Bố: Năm sài g̣n Mẹ: Tám bính Tạm biết thế thôi!

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 26, 2004.

Nghề nghiệp: Chửi Đất Mẹ VN....""" Viet Cuong ( VN cuong thinh) À...Cái bè lũ quỷ đỏ cộng-sản là ĐẤT MẸ VIỆT-NAM sao???? Ông có bị sơ cứng tâm năo không vậy? Hay bị giao động thần kinh cao độ vậy hả .Ông Việt-Cường???

Người ta CHỐNG CỘNG là CHỐNG LẠI BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG, GIAN MANH XẢO QUYỆT, THAM NHŨNG THỐI NÁT, TÀN ÁC PHI NHÂN, BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC, PHẢN QUỐC, PHẢN DÂN. Chứ chẳng bao giờ có ai chửi Đất nước hay Dân-Tộc ḿnh cả...

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 26, 2004.


CHỐNG CỘNG CỨ VIỆC CHỐNG, CAN CỚ G̀ HÔ HÀO KHÔNG GỬI TIỀN CHO MẸ CHO EM CHO HỌ HÀNG Ở VN, CAN CỚ G̀ NGĂN CẢN VK VỀ LÀM ĂN TRONG NỨOC, VỪA ÍCH NƯỚC VỪA LỢI NHÀ. THẾ KHÔNG PHẢI LÀ CHỔNG MÔNG VÀO MẶT MẸ M̀NH À, KHÔNG PHẢI LÀ CHỬI LẠI ĐẤT MẸ VN À

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 26, 2004.

***

(FWD)

Search Result 2

From: Vinh Dam (vinhdam@ibm.net)

Subject: Vie^.t Kie^`u My~ DDa'nh Co^ng An Ta.i Phi Tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t

View: Complete Thread (40 articles) Original Format

Newsgroups: soc.culture.vietnamese

Date: 1999/07/21

Theo mo^.t ngu+o+`i ba.n cu?a to^i, co' ma(.t trong chuye^'n bay no'i tre^n, mo^.t so^' co^ng an ha?i quan, chu+`ng khoa?ng 6, 7 ngu+o+`i dda~ xu'm va`o dda'nh co^ Anh na`y sau khi co^ ta ta't va`o ma(.t mo^.t te^n co^ng an. Hai ngu+o+`i em co^ Anh nha?y va`o dde^? ke'o ngu+o+`i chi. ra va` cu~ng bi. co^ng an dda'nh luo^n.

Su+. vie^.c xa?y ra la` ta.i vi` co^ ta kho^ng chi.u ddo'ng tie^`n ho^'i lo^. nhu+ nhu+~ng ngu+o+`i kha'c. Theo su+. nha^.n xe't cu?a ngu+o+`i ba.n no'i tre^n, co^ Anh na`y cu~ng thuo^.c loa.i ngu+o+`i ...lo+'n mie^.ng, dda~ la`m nhu.c tu.i co^ng an tru+o+'c ma(.t kha'ch ngoa.i quo^'c. -vd-

---

Vie^.t Kie^`u My~ DDa'nh Co^ng An Ta.i Phi Tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t

(Sa`i Go`n - VNN) Ba'o Co^ng An o+? Vie^.t Nam, so^' ra nga`y 19/7/1999, cho bie^'t va`o lu'c 11 gio+` tru+a nga`y 9/7 vu+`a qua, theo du+. tru`, ma'y bay cu?a ha`ng kho^ng DDa`i Loan se~ ca^'t ca'nh ta.i phi tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t, Sa`i Go`n. Nhu+ng dde^'n 10 gio+` thi` xa?y ra mo^.t bie^'n co^' chu+a tu+`ng co' o+? Vie^.t Nam.

Theo ba?n tin, 3 trong 4 ha`nh kha'ch la` Vie^.t Kie^`u quo^'c ti.ch My~ dda~ cho^'ng la.i thu? tu.c qui ddi.nh cu?a ha?i quan phi tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t va` dda~ ha`nh hung nha^n vie^n ha?i quan va` ca'c co^ng an ddang la`m nhie^.m vu. ta.i dda^y, ga^y na'o loa.n pho`ng cho+` ddo+.i trong khu vu+.c nha` ga quo^'c te^'. Su+. vie^.c ddu+o+.c ba'o Co^ng An tu+o+`ng thua^.t nhu+ sau: Ca'c co^ng da^n My~ go^'c Vie^.t la`: Chi. Nguye^~n Ngo.c Anh, sinh na(m 1973; anh Nguye^~n Ngo.c Han, sinh na(m 1974, va` Nguye^~n Ngo.c Quang, sinh na(m 1976 (chu+a co' quo^'c ti.ch My~) 3 chi. em ruo^.t, cu`ng nha^.p ca?nh va`o Vie^.t Nam qua cu+?a Ta^n So+n Nha^'t nga`y 7/6. DDi cu`ng vo+'i ho. co`n co' co^ Lee kuen kuen, ngu+o+`i Trung Hoa, quo^'c ti.ch My~. Khi la`m xong thu? tu.c ha`ng kho^ng, dde^'n thu? tu.c ha?i quan, nha^n vie^n ha?i quan ye^u ca^`u kie^?m soa't ha`nh ly' mang theo ngu+o+`i le^n ma'y bay "vi` qua ma'y bay kie^?m tra co' nhu+~ng va^.t nghi ngo+`", nhu+ng tha^.t ra vi` ho. kho^ng chi.u ddu't lo't ne^n mo+'i bi. kha'm xe't.

Theo ba`i ba'o, nhu+~ng Vie^.t kie^`u ke^? tre^n "kho^ng cha^'p ha`nh co`n co' nhu+~ng ha`nh ddo^.ng ngang ngu+o+.c, khie^'m nha~ va` lo+`i le~ ma^'t li.ch su+., la(ng nhu.c nha^n vie^n Ha?i quan. Ho. vu`ng va(`ng ro^`i xa'ch ha`nh ly' cha.y le^n la^`u (pho`ng cho+`)". Theo nhie^`u nha^n chu+'ng co' ma(.t ta.i cho^~ thi` dda'm ca'n bo^. Ha?i quan dda~ lo+'n tie^'ng chu+?i la.i\. Mo^.t trong so^' ha`nh Vie^.t kie^`u tre^n dda~ vung tay dda'nh va`o ma(.t nha^n vie^n Ha?i quan ro^`i ca? ca? nho'm (tru+` co^ Lee kuen kuen) cha.y va`o pho`ng ca'ch ly\. DDa'm co^ng an an ninh lie^`n dduo^?i theo ba('t nho'm Vie^t kie^`u pha?i cho xe't ddo^` thi` chi. Ngo.c Anh dda~ ba^'t ngo+` tung cha^n dda' que't ngang bu.ng mo^.t te^n co^ng an. Ho. co`n gia^.t mu~, qua^n ha`m cu?a co^ng an Ha?i quan. Theo mo.i ngu+o+`i nha^.n ddi.nh nhu+~ng cu' ra ddo`n cu?a nho'm Vie^.t kie^`u tre^n dde^`u chu+'ng to? ho. co' ho.c vo~. Giu'p su+'c cho Han va` Ngo.c Anh, Quang cu~ng ra tay ta^'n co^ng dda'm ca'n bo^., si~ quan co^ng an cu+?a kha^?u\.

Theo ba'o Co^ng An, ly' li.ch ma` nho'm Vie^.t kie^`u tre^n khai ra^'t "dda'ng nghi ngo+`, ba^'t nha^'t" va` dda^y la` mo^.t bie^'n co^' chu+a he^` xa?y ra ta.i phi tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t. Hie^.n nay kho^ng ai bie^'t ho. dda~ ddu+o+.c tra? tu+. do dde^? tro+? la.i tie^?u bang New York hay chu+a\.

-- Gia -di`nh to^o ba?o -du+`ng gu+?i tie^`n ve^` Vietnam, VC-Hanoi no' cuo+'p he^'t 75% .. :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 27, 2004.


TỘI NÀY LÀ TỘI CHỐNG LẠI NHÂN VIÊN NHÀ NƯỚC THỪA HÀNH CÔNG VỤ. ĐI NƯỚC NÀO MÀ CHẢ BỊ HẢI QUAN KHÁM NẾU CỐ MANG THEO ĐỒ KHẢ NGHI. NGƯỜI TA LÀM THEO BỔN PHẬN, KHÔNG HỢP TÁC LẠI C̉N ĐÁNH LẠI. ĂN Đ̉N CỦA AN NINH SÂN BAY LÀ ĐÁNG, KÊU CA NỖI G̀. THỬ CHỐNG LẠI NHÂN VIÊN AN NINH HOẶC ĐÁNH NGƯỜI Ở PHI TRƯỜNG LOS ANGELES XEM! TÙ MỌT GÔNG, BỒI THƯỜNG CHO NẠN NHÂN KHUYNH GIA BẠI SẢN. ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI PHÁP LUẬT. NẾU CHÚNG NÓ Đ̉I 5-10 USD HỐI LỘ, IGNORE CHÚNG ĐI," CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG". CHÚNG NÓ KHÔNG THỂ GIỮ CÁC ANH MĂI ĐƯỢC, TẠI V̀ CÁC ANH NON GAN, MUỐN QUA CHO XONG CHUYỆN NÊN ĐĂ LÀM HỎNG NHỮNG CON SÂU HẢI QUAN NÀY. TÔI ĐĂ VIẾT BÀI TRÊN VNEXPRESS.NET CÙNG NHIỀU NGƯỜI, BÀY CÁCH CHO vk KHÔNG ĐƯA HỐI LỘ. NƯỚC NÀO CŨNG CÓ LUẬT HẢI QUAN CỦA M̀NH, PHẢI T̀M HIỂU XEM CÁI G̀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG VÀO HOẶC MANG RA. SINGAPORE CẤM MANG QUÁ 1 CÂY THUỐC LÁ, CẤM MANG KEO CAO SU VÀO NƯỚC HỌ, CHỈ MANG ĐỦU DÙNG CHO CÁ NHÂN, MANG NHIỀU HƠN SẼ BỊ PHẠT. USA CẤM MANG QUÁ 10.000USD VÀO V̀ SỢ KHỦNG BỐ, VN CHO MANG CẢ TỈ ĐÔ VÀO CŨNG KHÔNG SAO. VẬY ĐẤY!

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 27, 2004.


***

.

Nga`y xu+a khi tha(`ng Ho^`Cu`La(?ng cu?a ca'c anh ke^u go.i da^n chu'ng thu go'p co^ng duo+`ng cho TUA^`N LE^~ VA`NG (thu va`ng) -de^? bie^'u cho China qua pha^`n China -da~ giu'p cho qua^n VietMinh cho^'ng Pha'p chu+' ca'c anh co' gio?i gi` ma` cho^'ng ma` chi? la` co~ng ra('n ca('n ga` nha` thi` ne^'u ai O cu'ng va`ng cho tha(`ng Ho^` -de^`u bi. Ho^` ghi va`o so^? -den ro^`i -de^'n na(m 55-57 ca?i ca'ch ruo^.ng -da^'t ho. bi. mang ra ca('t co^? he^'t.

Ca'c anh VietCong a(n Ku+'t VietKiet ma` khi VK O gu+?i Ku+'t ve^` VietNam thi` ca'c anh kho'c lo'c I? o^i nhu+ ba'c Ho^` ra -di vi~nh vie^~n :)

-- Ba'c Ho^` ba?o nga`y na`o tao co`n na(`m trong la(ng 3-Di`nh thi` tao co`n thi'ch bu' Ka(.c VietKie^`u YEUNUO+'C ... cu?a tao .. :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 27, 2004.


Ư anh trết già 2 xu là các anh toàn gửi Cứt về cho bố mẹ anh chị em họ hàng ơ VN à? Người nhận Cứt các anh gửi về là những người trên chứ CSVN đâu có nhận thay được. Các anh VK này tệ quá, ai lại gửi cứt cho mẹ ḿnh bao giờ! Bất hiếu!

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 27, 2004.

TO QUOC; DANH DU; TRACH NHIEM cua nguoi cong san.

* To Quoc : cong san vo to quoc, vi chien si cong san chan chinh phai co tam vo ; VO GIA DINH; VO TO QUOC; VO TON GIAO.

* Danh du : Cong san gan lien toi vo danh du; vo liem si ; lua bip nguoi ngheo bang chu thuyet khong tuong, giet hai dan toc minh de vo vet cua cai, cat dat cat bien de dang cho ngoai bang; ban het cac do co vat cho ngoai quoc de kiem tien bo tui, nhap cang xe nghia dia; xe phe thai cho nhan dan dung de kiem ngoai te. Xuat cang cu li va gai trinh cho Dai loan; Nam Han de lay dollars.

* Trach nhiem : Cong san vo dich ve mon vo trach nhiem : lap ra cac dich vu dua cu li di lao dong ra nuoc ngoai de kiem ngoai te, den khi dong bao minh bi chen ep, hay bi danh duoi thi khong ai ngo ngang toi de lo cho ho ve nuoc.

Ca nhan tham o, vo trach nhiem, den khi co quan lo la thi do thua tai tap the.

Cap tren lam sai; hu hong thi do thua la do tai cap duoi.

-- Long Dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), February 29, 2004.


Anh Long D.M nói gần đúng, Bad CS và VNCH cả hai cùng vô địch về món này, không ai khá hơn ai :-))

-- Viet cuong (wilson@yahoo.com), February 29, 2004.

LAM TO !!!

Hoi y kien ve cac gia dinh moi qua My dien Doan tu gia dinh. Ai Ai cung xac nhan: Duoi chinh the VNCH, Doi song nhan dan cao hon va tot dep hon.

-- long Dut Mach . (nongducmanh@phuchutit.com), March 01, 2004.Moderation questions? read the FAQ