Can gap^ them nhieu bang khen " Gia Dinh` Liet si~"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thư gửi lănh đạo đảng

Vấn đề sống c̣n của Đảng ở thời điểm này là chậm, không c̣n bao lâu.

Đảng không thực tâm làm những ǵ đă nói. Các bạn hăy nghe những ǵ các đảng viên lăo thành góp ư cảnh báo bấy lâu nay mà lănh đạo đảng phớt lờ, chỉ lo t́m cách cũng cố hệ thống áp bức đàn áp, bắt bớ, xét xử, trù dập nhân dân. Thử hỏi Đảng có tư cách cách ǵ để xét xử ai. Tất cả là bọn người chạy theo đồng tiền không t́nh nghĩa. Nối kết vẫn cố khắc phục khó khăn tiến bước cùng các bạn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2004

Kính gửi: Bộ chính trị và Ban bí thư TW. Đ.C.S.VN

Tiếp theo thư đă gửi các đ/c ngày 10/2/2004, thư này chúng tôi trích một số ư kiến đồng chí Mai Chí Thọ (Uỷ viên Trung ương Đảng 2 khoá IV và V Uỷ viên Bộ chính trị khoá VI, nguyên Bộ trưởng Bộ nội vụ nay là Bộ Công an) trong cuộc họp các cán bộ cách mạng lăo thành ở TP Hồ Chí Minh trước Hội nghị Trung ương đảng lần thứ VII về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Thọ nói:

Hiện nay Chủ nghĩa xă hội không c̣n thuyết phục và khả thi để nêu cao ngọn cờ lư tưởng cộng sản! Bây giờ là đồng tiền không t́nh nghĩa (như Mác nói) lôi cuốn người ta vào kinh tế thị trường, đồng lương chính thức không đủ sống, nguy hiểm cho hoà hợp dân tộc. Khi có Chính quyền, ta lại xa rời quần chúng. Một hệ thống áp bức cai trị người ta, những nhà cầm quyền có ai đi làm dân vận đâu? gần 70 năm tuổi đảng, tôi có cảm giác chẳng bao lâu nữa đảng cộng sản Việt Nam mất quyền lănh đạo, nhiều người cũng nói với tôi như thế. Không sớm khắc phục th́ ta sẽ mất chính quyền! khuynh hướng tư bản chủ nghĩa đang thắng thế ngay tại nước ḿnh. Kẻ thù nước ḿnh luôn luôn từ bên ngoài xâm lược cho đến bây giờ, chứ không phải bên trong. Lúc nào đấu tranh giai cấp một cách thô bạo theo kiểu địch ta th́ đều thất bại (như cải cách ruộng đất, cải tạo xă hội chủ nghĩa), điều trái với hoàn cảnh nước ta và t́nh h́nh dân tộc ta. Phải lấy hiệp thương để giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân chứ không phải là đấu tranh vũ trang. Đây chỉ là các lực lượng nhỏ không đáng kể.

Dẫn chứng một số ư kiến trên của đồng chí Mai Chí Thọ, chúng tôi muốn nhấn mạnh mấy vấn đề cơ bản về sự lănh đạo của đảng cầm quyền hiện nay là:

Đạo đức tiền phong gương mẫu thực sự của những người lănh đạo cao nhất của đảng, vai tṛ làm chủ thực sự của quần chúng nhân dân, trách nhiệm toàn đảng tham gia lănh đạo thực hiện công bằng xă hội để đảm bảo thực hiện đại đoàn kết thực sự toàn dân tộc hiện nay. V́ vậy, chúng tôi trân trọng phản ảnh với các đồng chí một số dư luận tồn tại trong đảng và ngoài xă hội lâu nay chưa được giải quyết rơ ràng như sau:

1- Báo nhân dân đưa tin Công ty LG tặng đ/c Đỗ Mười (nguyên Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam) 1 triệu đô la, nhưng không thấy Trung ương đảng có thông báo giải thích cho toàn đảng, toàn dân biết đồng chí Đỗ Mười đă sử dụng số quà tặng này của Công ty LG ra sao ?.

2- đồng chí Nguyễn Đức Tâm (nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương) và các tướng lĩnh QĐNDVN Lê Tự đồng, Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài đă có thư tố cáo từ lâu với Trung ương đảng việc khai man tuổi đảng của đồng chí Lê Đức Anh (nguyên Chủ tịch nước, Huân chương sao vàng) nhưng hoàn toàn không thấy Bộ chính trị hoặc Ban bí thư, Ban tư tưởng Văn hoá Trung ương giải thích cụ thể cho toàn đảng biết sự thật này ra sao ?

3- Trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Công Tạn (nguyên Phó thủ tướng) trong vụ án Lă Thị Kim Oanh không được xử lư rơ ràng, dư luận đảng viên và nhân dân cho rằng lănh đạo đảng và Nhà nước c̣n gượng nhẹ bao che cho đồng chí Nguyễn Công Tạn, đúng sai như thế nào ?

4- Bộ tư pháp là cơ quan pháp luật của Chính phủ đă lập qũy đen bốn mươi tỷ đồng mà Báo đại đoàn kết đă phanh thui lâu rồi, nhưng dư luận xă hội vẫn chờ đợi kết quả xử lư vụ việc này.

5- đồng chí Trần Bạch Đằng và đồng chí Phan Minh Tánh (lăo thành cách mạng trên 60 tuổi đảng ở TP HCM) nêu lại việc tổ chức tang lễ cụ Trần Độ cấm xử dụng bốn chữ "Vô cùng thương tiếc" và điếu văn do đồng chí Vũ Măo (nguyên Chủ nhiệm Văn pḥng quốc hội) đọc đă nêu khuyết điểm trước linh cữu làm cho gia đ́nh và tất cả bạn bè dự tang lễ không chịu được, con trai cụ Trần Độ phủ nhận đoạn điếu văn kể tội cha ḿnh th́ hàng ngàn người dự lễ tang vỗ tay hoan hô không dứt !!!. Đó là thất bại về chính trị vô kể, gây một cái xấu trong đảng và Cựu chiến binh, những người ngoài đảng cũng bất b́nh, những người trước đây không đồng t́nh th́ nay lại cảm t́nh với cụ Trần Độ. Đó là một sự dại dột khó tưởng tượng, không thể nào hiểu được của những đồng chí đă chủ trương làm như vậy !. Bộ chính trị và Ban bí thư đă thẳng thắn phê phán việc tổ chức lễ tang như vậy là vô nhân đạo, trái với đạo lư dân tộc Việt Nam "Nghĩa tử là nghĩa tận" chưa ? đă có thái độ xử lư những người chủ trương làm những việc bất nhân, thất đức đó chưa ?

6- Vụ án T4 về một số tướng lĩnh nào đó báo cáo đểu giả, vu khống cho một số đồng chí trong Trung ương và Bộ chính trị đă tổ chức những cơ sở bí mật hoạt động ở nước ngoài. Chúng dùng thủ đoạn nghiệp vụ chuyên môn lừa bịp Lănh đạo đảng, dựng chuyện dối trá nhằm yêu sách đô la bỏ túi sử dụng cá nhân. Uỷ ban kiểm tra Trung ương đă biết rơ sự việc rất nghiêm trọng này và đại tướng Vơ Nguyên Giáp đă nói vụ án T4 là siêu nghiêm trọng !. Tại sao không thấy hội nghị Trung ương đảng lần thứ IX xử lư giải quyết vụ án T4 này ?

7- Đồng chí Lê Minh Hương đă để xảy ra vụ bạo loạn nghiêm trọng ở Tây Nguyên rất bất ngờ, lại để Bùi Quốc Huy (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an dưới quyền ḿnh) thiếu trách nhiệm nghiêm trọng với vụ án Năm Cam đă bị dư luận nhân dân thành phố HCM và cả nước không đồng t́nh với mức án đă xử sơ thẩm, Bùi Quốc Huy, v́ báo chí trước đó đă nêu cụ thể nhiều tư liệu chứng cứ sai phạm của Bùi Quốc Huy. Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần kiểm điểm rơ trách nhiệm của đồng chí Lê Minh Hương (Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an) và thông báo sớm cho toàn Đảng toàn Dân biết.

8- đồng chí Mai Chí Thọ đă nêu việc xây nhà lớn của vợ đồng chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương và việc làm ăn lớn đủ kiểu của con đồng chí Thủ tướng Phan Văn Khải do có "ô dù". Đồng chí Vũ Đại đă nêu đám tang mẹ đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An với dư luận nhân dân Nam Định xôn xao về khối lượng phong b́ phúng viếng trôi thả đầy sông và các quan chức lớn nhỏ về phúng viếng với hơn 6 chục ô tô con. Từ những hiện tượng trên, đảng viên và nhân dân b́nh luận các quan chức cao cấp của đảng và Nhà nước làm "đầy tớ, công bộc của dân" mà cuộc sống của gia đ́nh ḿnh như vậy th́ nhân dân không thực ḷng tin tưởng được !. Ban tư tưởng Văn hoá Trung ương không nên chỉ ra sức tuyên truyền giáo dục toàn đảng làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh "Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, chịu khổ trước thiên hạ, hưởng thụ sau thiên hạ", mà cần nêu gương tốt cụ thể về cuộc sống của bản thân và gia đ́nh các cán bộ lănh đạo cao nhất của đảng và Nhà nước để toàn Đảng, toàn Dân soi chung!

9- Đồng chí Mai Chí Thọ phê phán các nhà tư tưởng, lư luận của đảng đều tránh né mọi vấn đề. Chúng tôi cho rằng các nhà tư tưởng, lư luận của đảng ta không dám tổ chức đối thoại tranh luận công khai, trong khi ngay sát nước ta th́ đại hội đảng cộng sản Trung Quốc nêu lư thuyết "Ba đại diện". Đồng chí Đặng Quốc Bảo nói là đảng cộng sản Trung Quốc thực chất đă từ bỏ con đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, họ từ bỏ cái giáo điều ấy th́ đúng, họ đưa quyền tư hữu vào luật pháp, họ đưa lực lượng giới doanh nghiệp vào trong đảng cộng sản. Mới đây, chúng tôi được biết đại hội đảng cộng sản Nhật Bản cũng đă từ bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin !

10- Mấy năm gần đây, cơ quan Công an bất chấp Hiến pháp và Pháp luật nước ta đă bắt giam các anh Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, tuy họ đều là vô tội. Chúng tôi đă được đọc hầu hết các bài viết của các anh này gửi lănh đạo đảng và Nhà nước về t́nh h́nh đất nước ta với địa chỉ công khai của ḿnh.

Họ đă thực hiện rất thẳng thắn và chính đáng quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam (điều 69 Hiếp pháp nước Việt Nam năm 1992) và quyền công dân Việt Nam tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước (điều 53 Hiến pháp). Điều 4 Hiến pháp cũng đă quy định mọi tổ chức của đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Điều 2 điều lệ đảng cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ của tất cả đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước.

Về mặt quốc tế, nước ta đă chính thức tham gia ngày 24/9/1982 kư vào tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền, trong đó điều 19 quy định: "Mỗi người đều có quyền tự do có ư kiến và phát biểu, quyền t́m kiếm thu nhận và truyền bá các thông tin và các ư tưởng, bất chấp biên giới, bằng bất cứ phương tiện nào", và điều 18 quy định: "Mỗi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, tự do thay đổi tôn giáo và ư niệm". Như vậy, việc bắt giam và xử tù các anh trên là hoàn toàn trái với hiến pháp nước ta, đồng thời trái với pháp lư quốc tế mà Việt Nam ta đă tham gia. Trừ hai anh Phạm Quế Dương và Trần Khuê c̣n bị giam giữ chưa xét xử, c̣n các anh khác đều là những công dân trí thức, cựu chiến binh, nhà báo trẻ tuổi yêu nước thực sự nhưng đă bị Toà án và Viện kiểm sát, dưới sức ép của ngành Công an và những người nào đó thay mặt tổ chức đảng cộng sản, bất chấp những lời bào chữa đúng pháp luật của các luật sư, xét xử bỏ tù với tội danh gián điệp, tuy tất cả các bản án đă không nêu được rơ ràng cụ thể là gián điệp cho nước nào ? điều 80 của luật h́nh sự nước ta đă ghi rơ ràng người gián điệp là người hoạt động t́nh báo phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài hoặc giúp người nước ngoài hoạt động t́nh báo phá hoại hoặc cung cấp bí mật Nhà nước để nước ngoài chống phá nước ta. Cho nên, mấu chốt quyết định của tội gián điệp là phải có yếu tố nước ngoài.

Các phiên toà đều đă xử kín với thời gian rất vội vă ngắn ngủi và bản án áp đặt viết sẵn, không có tranh tụng giữa các luật sư, bị cáo và Hội đồng xét xử về tội gián điệp của các anh trên đúng sai thế nào? Khi đưa tin cộc lốc các mức án xét xử lấy được rất vô nhân đạo, báo chí đă không đưa được những dẫn chứng cụ thể về những hoạt động gián điệp của từng bị cáo để quần chúng nhân dân được biết. Các đài truyền h́nh Trung ương và địa phương cũng không được đưa tin về các vụ án "gián điệp" hết sức kỳ lạ này. Thế mà bản thông báo nội bộ của Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tháng 2/2004 đă cố t́nh bịa đặt là "một số vụ xét xử tội gián điệp càng làm cho đông đảo quần chúng mài sắc ư thức cảnh giác cách mạng" (trong bài Hoạt động ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế, trang 27). Do những phiên toà trái pháp luật kể trên, chúng tôi chỉ thấy dự luận trong nước và toàn thế giới nên án mạnh mẽ, những lời chỉ trích gay gắt của Chính phủ nhiều nước gửi tới Lănh đạo Nhà nước Việt Nam về t́nh trạng đàn áp tự do ngôn luận, đàn áp những người dũng cảm nói lên sự thật của đất nước một cách xây dựng vô tư, t́nh trạng vi phạm dân chủ và nhân quyền ngày càng trầm trọng ở nước ta !

Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư kiểm điểm trách nhiệm của đồng chí Lê Hồng Anh (Bộ trưởng Bộ Công an thay đồng chí Lê Minh Hương), trách nhiệm của các đồng chí Chánh án Toà án tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao đă để xảy ra những vụ án bắt giữ, xét xử trái hiến pháp và pháp luật đối với những người thực sự tâm huyết và bức xúc về t́nh h́nh đất nước như các anh trên đây. đó là những vụ án sai lầm cần được giải oan, cần trả lại tự do càng sớm càng tốt cho những người đang chịu án tù giam nêu trên, trả lại tự do ngay cho hai anh Phạm Quế Dương và Trần Khuê đang bị giam giữ đă hơn một năm rồi !

Các đồng chí đừng để các nước dân chủ phương Tây và Mỹ tiếp tục lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền, do đó họ càng gây trở ngại cho nước ta trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Trong thời gian tới, làm tổn hại nghiêm trọng lợi ích của nhân dân ta !. Các đồng chí đừng để làn sóng bất b́nh, phản ứng ngầm đang ngày càng lan rộng trong các tầng lớp nhân dân ta do những việc làm sai trái oan ức, vi phạm nghiêm trọng kỷ cương luật pháp và đạo lư Việt Nam, rất trở ngại cho sự nghiệp "Thực sự hoà hợp - đại đoàn kết toàn dân tộc".

Một số cán bộ lăo thành cách mạng, sĩ quan quân đội và Công an nghỉ hưu tại Hà Nội.

Nơi nhận:

- Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương đảng CSVN

- Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Bạn bè cùng quan tâm-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), February 25, 2004


Moderation questions? read the FAQ