Thuốc trừ sâu bọ của Trung Cộng giết hại dân ta

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cám ơn Ông Nguyễn Mộng Thường cảnh tỉnh, Tôi biết qua kinh nghiệm bản thân và bạn bè:

Hầu như mọi SQVNCH cải tạo đều được uống "thuốc bổ" trong thời gian "học tập cải tạo".

Một người Mỹ đi thăm Việt Nam để nghiên cứu bà ta được đưa vào coi một Cô Nhi Viện tại Miền Bắc do các Bà Sơ trông coị.

Người phụ nữ Mỹ này không kềm được sự xúc động đă ôm một em bé mù mắt, bà đứng nh́n mấy chục em khác em th́ sứt môi, thiếu mũi, thiếu chân tay, cơ thể dị dạng từ lúc sinh ra.....

Chịu không nổi bà chạy ra ngoài khóc to thành tiếng cả nưa giờ không ngưng. Độc địa thay v́ cs cố làm cho người Mỹ này tưởng những em bé đau khổ đó là do Chiến tranh "Đế Quốc Mỹ với Ngụy Quyền Saigon" gây rạ.

Chính tôi đă được một người tốt bụng cho biết tin (có lẽ v́ c̣n lương tâm và áy náy trong ḷng khi thấy T̀NH NGƯỜI nơi người Mỹ).

Người đó nói "Tất cả các em bé này bị tật là v́ thuốc trừ sâu của Trung Quốc đó.

Tất cả các Cán bộ cs tại và cả những người dân sống nơi các công, nông trường miền Bắc đều biết rơ điều đó v́ đă xảy ra cho chính bản thân họ Thế nhưng thế giới ít người biết. Chúng ta cũng không biết được nhiềụ. Đám đầu sỏ cs tại Hà nội đâu thèm lo cho dân ...

Quí vị đă đọc tin từ nhà khoa học gia can đảm tại Việt Nam về bao nhiêu ngàn tấn chất độc hại hơn cả trăm lần chất độc màu da cam vẫn đang được "Đảng và Nhà Nước" cho nhập từ Trung Hoa vào để đầu độc dân tạ.

Quí vị Trưởng thượng ơi, các bạn trẻ Việt Nam ơi, chúng ta phải làm ǵ đây?

Ít nhất là ḿnh cần thông tin rông răi để mọi người biết; làm sao để không ai bị cs lừa bịp nữạ.

Quí vị nào c̣n tin c̣n quí lư thuyết cs xin hăy về Việt Nam để thấy sự thật.

Những người VNTNCS xin t́m cách nào tạo sức mạnh để cùng dân trong nước lấy lại chủ quyền cho dân (DÂN CHỦ THỰC SỰ) và bảo vệ đất nước.

Kính,

Phạm Hồng Lĩnh

-- Con cua cu Ho - Nong Duc Manh (Con_cua_cu_Ho@hn.vnn.vn), February 23, 2004


Moderation questions? read the FAQ