Mai-Chí-Thọ..Đảng viên Cộng-Sản thú nhận. Đảng CSVN sắp tới ngày TÀN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Một tài liệu phát xuất từ Hà Nội ngày 15 tháng Hai, 2004 đăng những lời phát biểu của Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng, vân vân, cho thấy những lănh tụ già ngồi chơi sơi nước của đảng Cộng Sản Việt Nam đang công nhận ngày tàn của đảng đă tớị Không phải v́ bị ai tấn công từ bên ngoài, nhưng thực ra là tự bên trong họ đă đầu hàng kinh tế tư bản. Các lănh tụ già này chỉ trích ban lănh đạo đảng hiện nay mắc bệnh “kiêu ngạo cộng sản,” không biết thực hiện đại đoàn kết và “ḥa hợp,” vân vân. Nhưng đó là những thói tật mà chính họ khi có quyền trong tay cũng mắc, c̣n mắc bệnh trầm trọng hơn nữạ

Những ư kiến của Mai Chí Thọ, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an của chính quyền cộng sản, nói ra từ đầu năm 2003 cho thấy ông ta thất vọng trước cảnh đảng của ông ta đầu hàng tư bản. Ông nói, “.. lư tưởng cộng sản bị phai nhạt. Chỉ tiền thôị Mà lư tưởng cộng sản phai nhạt là nó có cái lư khách quan của nó ... bây giờ đồng tiền không t́nh nghĩa lôi cuốn người ta vào kinh tế thị trường...” Trong một đoạn khác, Mai Chí Thọ nói, “Hai khuynh hướng (xă hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa) đang đấu tranh ghê gớm. Nhưng xem ra khuynh hướng tư bản chủ nghĩa đang thắng thế, ở ngay nước ḿnh chứ không phải đâu xạ

Mai Chí Thọ báo động rằng nếu không sớm khuất phục th́ “ta sẽ mất chính quyền.” “Nói thật với các anh tôi có cảm giác chẳng bao lâu nữa đảng ta sẽ mất quyền lănh đạọ Có thể lúc đó tụi tôi c̣n sống, hay đă chết.” Nhưng ở đây có một mối mâu thuẫn lớn. Một mặt Mai Chí Thọ cho thấy đảng Cộng Sản hiện nay hoàn toàn xa ĺa nhân dân, đàn áp nhân dân; mặt khác, ông ta vẫn lo lắng đảng đó không giữ được chính quyền. Vậy giữ chính quyền để làm ǵ? Nếu chỉ v́ các quyền lợi khi nắm chính quyền thôi chứ không phải v́ dân, v́ nước nào hết, th́ nhóm lănh đạo hiện nay đang làm việc đó rồi, tại sao lại chỉ trích họ? Nếu v́ muốn dùng chính quyền để phục vụ một lư tưởng, th́ chính ông Mai Chí Thọ cũng công nhận rằng họ mất hết lư tưởng rồi, chỉ biết có tiền thôị Vậy c̣n tiếc rẻ ǵ chuyện bị mất chính quyền nữả Ông Mai Chí Thọ không nh́n thấy mối mâu thuẫn đó, v́ trước sau ông ta vẫn là một đảng viên cộng sản, vẫn muốn đảng của ḿnh ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ. Chỉ trích nhóm lănh đạo th́ cứ chỉ trích, nhưng lúc nào cũng phải bám lấy chính quyền. Đó là bản chất của con người cộng sản và các đảng cộng sản.

Ông Mai Chí Thọ đă nhận xét về cách đảng cộng sản đối xử với người dân. “Bây giờ cán bộ toàn là nghe tổ trưởng .. chứ đâu có nghe ai đâụ Đại biễu quốc hội nghe người dân, người dân đâu dám nói hết! Mà nói hợp ư cấp trên là được, nói khác th́ chết! Mà anh nghe rồi anh đi, c̣n người ta ở lại sao chịu nổi, với một hệ thống áp bức người ta, cai trị người tạ” Mai Chí Thọ đă công khai xác nhận hệ thống áp bức dân của đảng. Không khác ǵ ư kiến của những nhà tranh đấu cho dân chủ ở trong nước!

Mai Chí Thọ cũng nhắc lại chính sách văùt chanh bỏ vỏ của đảng Cộng Sản đối với các nhân sĩ ngoài đảng, “Cũng như mấy ông trong Mặt trận (Giải phóng Miền Nam), liên minh, trong chính phủ lâm thời cách mạng trước đây, khi nào cần th́ ḿnh xái, khi nào không cần th́ quên họ luôn. C̣n trong Mặt trận Tổ quốc, toàn là cán bộ, đảng viên, không có ông nhân sĩ nàọ..” Với những lời thú nhận đó, tất cả các tấm b́nh phong của đảng Cộng Sản từ trước đến nay đă bị lột mặt nạ. Những người c̣n tin vào những lời dụ dỗ “đại đoàn kết” hoặc “ḥa giải” của đảng Cộng Sản nên đi t́m phỏng vấn ông Mai Chí Thọ để biết sự thật!

Cũng như khi ông ta chỉ trích chính sách bỏ tù cải tạo các sĩ quan, quân nhân và cấp chỉ huy hành chánh ở miền Nam sau năm 1975. Ông ta nói, “cái hận thù của người ta là nặng nề, tụi nó thù ḿnh lắm chứ không phải không!” Và: “Đáng lẽ theo tôi phải thả họ sớm hơn, động viên họ tham gia xây dựng lại đất nước ...” Nhưng khi chính sách tù cải tạo đang thi hành th́ ông Mai Chí Thọ cũng nằm trong cấp lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam. Tại sao lúc bấy giờ ông không nóỉ Chẳng qua cũng chỉ v́ một đảng viên cộng sản bao giờ cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của đảng, và chỉ biết nhắm mắt tuân lệnh cấp trên. Đó là cái bệnh mà ông Mai Chí Thọ đang chỉ trích những người khác, sau khi ông ta mất quyền, chỉ c̣n cái chức cố vấn ngồi chơi sơi nước.

Ông Mai Chí Thọ cũng đề cập tới vấn đề đảng Cộng Sản không cho phép những đoàn thể tư hoạt động ngoài sự kiểm soát của đảng. Một thí dụ là phong trào Hướng đạo, mặc dù vẫn xin tái lập nhưng vẫn không chọ Chính ông Mai Chí Thọ đề nghị lập một “Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và người tàn tật,” cũng không chọ Một hội Khuyến học do chính ông ta phụ trách nhưng cũng đợi một năm mới có giấy phép, hai năm sau mới được phép hoạt động ở các quận, huyện. Và đặc biệt là Mai Chí Thọ đă nhắc tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông ta nói, “Nói đến Phật giáo Thống nhất, người ta đấu tranh như thế nàỏ Tiêu biểu như thế! Ḿnh có chính quyền rồi th́ lại loại người ta rả”

Nhưng khi nêu các vấn đề đó th́ ông Mai Chí Thọ muốn ǵ? Ông ta muốn các tổ chức tư nhân được tự do thành lập hay không? Ai cũng biết rằng một nước muốn tiến bộ về kinh tế, xă hội th́ phải có một xă hội công dân bên ngoài chính quyền, đủ sinh động thu hút các năng lực nhân dân. Xă hội công dân đó gồm các tổ chức tư nhân tự do và tự nguyện, các cơ sở tôn giáo, giáo dục, xă hội tư nhân cũng như các xí nghiệp tư. Hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn theo đúng đường lối Stalin là nghiêm cấm xă hội công dân. V́ họ vẫn muốn độc quyền lănh đạo cả xă hộị Nếu ông Mai Chí Thọ muốn đảng của ông cho phép các tổ chức tư nhân, giáo hội của người dân được hoạt động, th́ điều đầu tiên ông ta phải làm là đ̣i đổi điều số 4 trong hiến pháp. Khi nào đảng Cộng Sản từ bỏ độc quyền lănh đạo th́ lúc đó xă hội công dân mới được phát triển. Nếu không có xă hội công dân th́ không thể phát triển chế độ dân chủ. Không cải tổ chính trị để có tự do hội họp, tự do báo chí th́ không thể phát triển xă hội công dân. Những điều đó ràng buộc lẫn nhaụ Nhưng đó là điều mà những bộ óc của thế hệ ông Mai Chí Thọ không thể nh́n thấy được. Cho nên họ vẫn bám víu lấy chủ nghĩa Mác Lê nin, được Hồ Chí Minh pha trộn với truyền thống phong kiến nhuộm mầu Nho học. Theo chủ nghĩa, tư tưởng đó th́ vẫn cứ phải có một nhóm người độc quyền lănh đạo!

Ông Mai Chí Thọ không thể đưa ra đề nghị băi bỏ độc quyền đó. V́ cuối cùng. một đảng viên cộng sản bao giờ cũng coi ḷng trung thành với đảng là quan trọng nhất. Ông Mai Chí Thọ có chỉ trích nhóm người cầm quyền trong đảng ông là “độc quyền lănh đạo” và “độc quyền cách mạng.” Nhưng nếu chính ông ta đang đóng vai tổng bí thư th́ ông cũng theo đúng đường lối của họ. Đối với các đảng viên cộng sản lớp tuổi ông Mai Chí Thọ th́ họ hoạt động chính trị là để nắm quyền trong taỵ Họ không phải lớp người đi t́m tiền bạc, v́ đối với họ quyền hành mới quan trọng. Ngày nay, lớp người lănh đạo đảng Cộng Sản thuộc thế hệ mới, đối với họ quyền hành chỉ là phương tiện để đạt tới quyền lợi vật chất. Những lời than thở của ông Mai Chí Thọ chỉ là tiếng nói của một ông già về hưu bất măn v́ thấy đời ḿnh vô vị, mà xă hội chung quanh th́ thay đổi quá nhanh, ḿnh không c̣n gây được chút ảnh hưởng nào cả.

NGÔ NHÂN DỤNG

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), February 22, 2004

Answers

Response to Mai-ChĂ­-Thọ..Đảng viĂªn Cộng-Sản thĂº nhận. Đảng CSVN sắp tới ngĂ y TĂ€N

***

Bo+?i va^.y ba^y gio+` VC-Hanoi ke^u go.i HOA` HO+.P HO`A GIA?I thi` ai ma` tin Vietcong ?

La^'y ca'i ca'n cuo^'c ma` FUCK va`o -di't lu~ Ve.m, -du+.c hay ca'i fuck ca'n cuo^'c he^'t :)

-- VC-Smart Ass ne^n VNCH muo^n -do+`i che^ .. :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 22, 2004.


Response to Mai-ChĂ­-Thọ..Đảng viĂªn Cộng-Sản thĂº nhận. Đảng CSVN sắp tới ngĂ y TĂ€N

Cac ong nham het roi, ba anh em nha Le Duc Tho- Mai Chi Tho-Dinh Duc Thien la ba thang hung than ac sat da hoanh hanh o VN trong ca may chuc nam duoi thoi Le Duan lam cho hang trieu nguoi phai dieu linh khon kho hay mat mang vi chung no. Thang gia MCT bay gio bat man vi no van tham quyen co vi nhung gia qua nen bi may thang dau nau CS gat ra khong cho an chia thi no tuc co gi dau. Cac ong binh luan tinh hinh VN the la trat roi, chang thang cho nao vi dan vi nuoc het, chi vi tien va vi cai "san golf mot lo" thoi

-- Nguoi Viet Tot (nguoitot@hotmail.com), February 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ