Sinh Vien VN dang hoc tap tu tuong Ho Chi Minh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trần Minh

Hiện nay, ở VN đảng CS đang tiếp tục bắt buộc các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ học tập "Tư tưởng Hồ Chí Minh". Mà điều nổi bật của TTHCM là g ì? Ðối với lớp trẻ: phải phấn đấu "vừa hồng, vừa chuyên", "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cung khó" (trích lời "dạy" của bác Hồ). Tài là một thước đo cụ thể về khả năng làm việc của mỗi người, nhưng "đức" là một giá trị trừu tượng. Tôi thích anh vì anh luôn lễ phép với tôi, tôi bảo gì anh làm nấy, ngày tết, ngày lễ anh mang quà cáp đến biếu tôi, bao thư của anh ngày một dày hơn. Anh là người có đức, anh sẽ được đề bạt, được thay thế tôi. Anh không có bằng cấp ư ? Thì đi học "chuyên tu" mỗi năm 3 lớp hay chịu khó bỏ tiền ra, bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ có hết. Ngược lại tôi là người lãnh đạo nhưng anh hay cãi lại tôi vì tôi dốt, tôi hay đưa ra những chủ trương bất hợp lý, anh chống tôi, như vậy anh không có "đức". Không có "đức" là người vô dụng, bác Hồ đã dạy rồi, làm sao anh làm việc được?

Thưa các bạn tham gia diễn đàn, các bạn có nhiều sáng kiến, các bạn giỏi, biết nhiều ngoại ngữ, nhưng các bạn không có "đức" thử hỏi làm sao các bạn tìm được việc làm ? Hàng chục vạn người VN thuộc các thế hệ rất giỏi, rất tài năng thực sự, nhưng phải sống ngoài lề xã hội chỉ vì họ không có "đức". Tiêu chuẩn "đức" như vậy đã ngự trị trong xã hội VN từ mấy chục năm nay nhờ có "tư tưởng HCM" chỉ đạo nên đến nay VN vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người trên 400 USD. Trong khi đó Nhật: 37500USD, gấp 90 lần VN; Nam Hàn: 9000 USD, gấp 22 lần; Ðài loan:12600 USD. Vì họ không có 'tư tưởng HCM chỉ đạo".

Việc TP HCM chọn 300 suất đi nước ngoài để tiêu tiền, chắc như ý kiến của một số bạn đã nêu: hoặc họ là người trong nhà, hoặc họ là những người có "đức".

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 21, 2004

Answers

***

QUOTE: -- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com)

Thưa các bạn tham gia diễn đàn, các bạn có nhiều sáng kiến, các bạn giỏi, biết nhiều ngoại ngữ, nhưng các bạn không có "đức" thử hỏi làm sao các bạn t́m được việc làm ?

===============

***

Bull shit, do^'t ho+n ku+'t ma` la('m mo^`m :)

Nhie^`u ke? lanh lo+.i ma le ho. O co' -du+'c nhu+ng co' ta`i va` co' kha? na(ng ne^n ho. ti`m -duo+.c vie^.c la`m MATCH vo+'i co^ng vie^.c ma` chu? nha^n ca^`n.

Ca'i -DU+'C/NHA^N thi` pha?i cho+` tho+`i gian ne^'u ho. O a(n ca('p hay -da'nh lo^.n trong no+i la`m vie^.c hoa(.c O pha.m lua^.t pha'p.

Tha(`ng Ho^`Cu`La(?ng no' co' -du+'c hay nha^n tu+` gi` ma` ca? lu~ Ve.m ba'i la.y no', ta^ng no' la`m nha` -Da.o -du+'c VI~ -DA.I ?

Vi` sao no' -duo+.c nhu+ va^.y ? ----- Vi` no' co' nhu+~ng thay ho^. ve^. chuye^n thu? tie^u ai ma` cho^'ng pha' no' :) Ne^n no' la`m -duo+.c ca'i JOB Chu? Ti.ch

-- Cha'n mo+' -do+`i --- :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 21, 2004.


trong tu tuong HCM ve dai doan ket, ve quan su diem nao noi bat nhat

-- nguyen viet thong (vietthong_nguyen@yahoo.com), April 10, 2004.

Dân tộc Việt Nam chúng ta trải qua mấy ngh́n năm lịch sử đánh đuổi biết bao nhiêu kẻ thù.ĐQ Pháp Mỹ cũng nằm trong số đó.Chúng ta đă chiến thắng.Ngày nay chúng ta đang trên đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.Thành tựu chúng ta đạt được là rất nhiều.Tuy chúng ta c̣n thua kém một số nước nhưng tại sao quư vị không có một tầm nh́n? Do ai? Do chiến tranh bảo vệ tổ quốc.Ngày nay chúng ta tự hào la một trong những nước có tốc độ phát triển cao nhất thế giới (chỉ đứng sau Trung Quốc). Tại sao có một số người không cùng dân tộc ḿnh xây dựng đấ nước mà cứ lo đi "bêu" vậy ? Họ đă tự chửi vào mặt ḿnh. dân tộc Việt Nam là một dân tộc Nhân văn nhân đạo không hề tính toán với bất ḱ ai.những người đă lầm đường cũng vậy. Hăy xem Nguyễn Cao Kỳ Một người chống cộng từng là kẻ thù dân tộc.nhưng chúng ta đă tha thứ.....tôi sẽ quay lại....

-- TPN (hanhchinhonline@yahoo.com), November 13, 2004.

NHỮNG AI LÀ LẦM ĐƯỜNG ??

PHẢI CHĂNG CHÍNH BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN VIỆT NAM TÔI MỌI TÀU PHÙ KIA LÀ MỘT LŨ ĐUI MÙ LƯƠNG TRI, ĐUI MÙ TRÍ NĂO. CHÚNG LUÔN TUÂN PHỤC TÔN THỜ BÈ LŨ QUỶ ĐỎ TRUNG QUỐC, DÂNG CẢ ĐẤT ĐAI, SÔNG BIỂN, MỒ MẢ TỔ TIÊN DÂN TỘC VIỆT NAM CHO QUAN THẦY CHÚNG.....

BAO NHIÊU NĂM HÔ HÀO NHÂN DÂN "ĐÁNH MỸ CỨU NƯỚC" GÂY CHIẾN TRANH BẮN GIẾT, TÀN PHÁ QUÊ HƯƠNG, CƯỚP BÓC TRẤN LỘT CẢ MIỀN NAM TRÙ PHÚ GIẦU MẠNH NHẤT ĐÔNG NAM Á, TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG NƯỚC NGHÈO NÀN LẠC HẬU NHẤT THẾ GIỚI. ..

GIẢI PHÓNG ĐÂU CHẲNG THẤY. MÀ CHỈ THẤY CẢ VÀ DÂN TỘC ĐANG BỊ MỘT LŨ CẦM QUYỀN VÙI NHỐT TRONG NGỤC TÙ TRÀN ĐẦY NHỮNG TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC XẢO TRÁ, BƯNG BÍT VÀ BỊT BỢM.

."ĐỘC LẬP TA SẼ XÂY DỰNG LẠI GẤP 10 LẦN??" XÂY DƯNG CHẲNG THẤY, MÀ CHỈ THẤY ĐẢNG RÚC RIẢ TỪNG GIỌT MÁU, LIẾM LÁP TỪNG VỆT MỦ NHÂN DÂN, ĐỤC KHÓET TÀI NGUYÊN QUỐC GIA, CHIA CHÁC TIỀN CUẢ TỪ CÁC NƯỚC VIỆN TRỢ CHO NHÂN DÂN...NGƯỜI DÂN PHẢI TỰ NGUYỆN ĐĂNG KƯ BÁN M̀NH ĐI LÀM NÔ LỆ CHO CÁC NƯỚC "HỢP TÁC LAO ĐỘNG" VỚI GIÁ LƯƠNG CHƯA ĐƯỢC MỘT NỬA PHẦN LƯƠNG NGƯỜI DÂN BẢN XỨ. ĐĂ THẾ NHỮNG NGƯỜI NÔ LỆ TỪ THIÊN ĐÀNG XHCN NÀY LẠI PHẢI ĐÓNG THUẾ CHO CHÍNH QUYỀN SỞ TẠI, VÀ ĐÓNG CHO BÈ LŨ ĐĂ BÁN HỌ ĐI NƯĂ..

===CHẮC CÁI ĐẢNG QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN NÀY LÀ KHÔNG SAI LẦM???==

V̀ ĐẢNG VIÊN CUẢ ĐẢNG ĐỀU HỢP TÁC CHẶT CHẼ VỚI ĐẢNG ĐỂ HÚT MÁU NHÂN DÂN, ĐỂ ĐỤC KHOÉT TÀI NGUYÊN QUỐC GIA, ĐỂ BUÔN DÂN BÁN NƯỚC, ĐỂ LÀM NHỮNG TÊN TÔI Đ̉I TRUNG THÀNH CHO BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN TRUNG QUỐC, ĐỂ MUÔN ĐỜI LÀ NHỮNG TÍN ĐỒ SÙNG KÍNH TÔN THỜ GIÁO ĐIỀU BĂI RÁC LIÊN- XÔ..ĐỂ MĂI MĂI THỜ MAO CHỦ TỊCH, THỜ SHÍT-TA-CLEAN BẤT DIỆT ???

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ