Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gío bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kinh thưa "anh bạn ǵa" nguoicaonien,

........Thủơ trời đất nổi cơn gío bụi, ........Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

Thứa ông, trước khi ông vào cái FORUM này, mặt nước chỉ là lăn tăng gợn sóng, thỉng thỏang có những cơn sóng cồn vổ vào bờ đá làm tung lên những bọt nước trắng xóa rồi lại ḥa với gịng đại dương mênh mông..., mặt trận miền đông, miền tây rồi lại...vẩn yên tỉnh !!!

Thê rồi , đột nhiên thiên hạ trong giang hồ thấy xuất hiện 1 ông lảo râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt kh biết tu tiên ở trên cái núi nào, xuống núi diệt gian trừ bạo với pháp thuật thần thông quảng đại, ông ḥ , ông hét, ông hô phong hóa vủ, ông bắt ấn trừ tà rằng..."Viêt Nam Chủ Nghĩa, Đoàn Kết đại đoàn kết và rằng hảy quên đi quá khứ, ngồi lại với nhau mà nói chuyện, và rằng thằng Mỷ , thằng Tây, thằng Tàu, người Việt ḿnh tự lực cánh sinh mà cứu nước, v.v.v ". Mọi người đang mong mỏi bàn tay nhiệm màu của ông, ai củng lang nghe ông. Rốt cuộc ông chỉ nói khơi khơi như thế, nói cho sướng cái lổ miệng như thế th́ bố ai mà hiểu cho nổi cái nổi ḷng của ông!? Thơi buổi bây giờ là Thực Dụng chủ nghĩa, thời giờ là vàng bạc, ai hơi sức đâu mà ngồi suy tưởng cái nội dụng ông nói.

Thế rồi , ông đi lặng lẻ củng như ông đă đến, kh qúa 10 ngày kể từ khi ông xuông núi, ông khuấy động gianh hồ, để cho giang hồ bây giờ sặc tanh mùi máu, để cho kh ít người phải v́ ông mà ngẩn ngơ, thẩn thờ trong đó có cái ...THẰNG TÔI. Ừh trong đó có thằng tôi !!!

Ông xuống núi, tưởng rằng sau bao năm tháng học phép tiên ông có thể dầu đội trời chân đạp đất, 1 lời ông nói có vạn người nghe. Nhưng có ngơ đâu, ông vừa mới mở miệng ra là có chừng chục thằng nó xúm lại mà chưi rủa ông trong đó có thằng tôi. Mà chửi ông củng phải, ông ăn nói mơ hồ qúa, chánh kh ra chánh, tà kh ra tà. Dồng ư rằng trong chánh có tà, trong tà co chánh, tôi củng biết ông luôn ra đ̣n vô chiêu thắng hửu chiêu, tôi có thể ví ông như Hoàng Dược Sư. Nhưng rất tiếc ông kh có cô con gái Hoàng Dung, nếu ông có HD, th́ tôi đây, KSBH này, sẽ dập đầu qùi lạy dưới chân ông mà bái ông lam...bái ông làm....ÔNG GIÀ VỢ.

Rất tiếc, rất tiếc !! Ông lại quay đầu về núi, bởi v́ cảm thây ḿnh công lực kh thâm hậu, kiếm thuật kh đủ cao minh nên có thể, có thể...ông bắt chước Nhạc Bất Quần mà luyện Qùi Hoa Bảo Điển, hay Tịch tà kiếm phổ. Trời ơi ! Ông đừng có mà chơi dại nhe chưa, thằng Viêt Cộng th́ hảy để nó từ từ sẽ chết, kh có ông th́ ... chợ vẩn đông mà !!

Nghe nói ông rất thích Ngày Xưa Ḥang Thị với ..." Em tan trường về, đường xưa nho nhỏ...anh theo Ngọ về...". Ối trời oi ! Khâm phục ông ǵa, ông mới có lảng du giang hồ 10 ngay mà đă có chiến lợi phẩm rưóc được 1 Ngọ nào đó theo ông về núi tu tiên cùng ông. Bái phục, thôi nêu tôi kh đủ tư cách bái ông làm CHA VỢ th́ sẳng sàn bái ông làm...SƯ PHỤ. Tôi đây, 33 tuổi tướng mạo ngon lành, thế mà ngày ngày vát chiếu ra ngồi trước cổng trường Nử trung học. Thế mà đă 33 năm nhọc nhăn trôi qua, đi theo hết từ Ngọ này đến Ngọ khác, tôi theo Ngọ vê...về đâu chẳng thấy, chi thấy ăn toàn bộp tai...hic hic. Mà toi đâu có ước vọng gi to tác, tôi chỉ muốn được như Trương Vô Kỵ đêm đêm được...kẻ lông mày cho Ngọ dưới ánh trăng thề, trăng thề soi bóng nước.

Thôi đùa với ông cho vui, mục đích chỉ để giảm đi kh khí sôi sục đấu tranh đầy hận thù, cái hận thù lẻ ra kh nên có giữa 2 anh em 1 nhà.

Nè ông bạn ǵa, lâu nay tôi củng quen có ông bên cạnh rồi, quen rồi voi lối viết đấu tranh chánh trị thỉng thoảng kèm theo những lời thơ trử t́nh, chuyên đông tây kim cổ, những ḷi b́nh thơ, luận văn, những tác phẩm, tác gỉa...củng dịu đi cái kh khí hôi tanh mùi máu mà theo tôi nghỉ những người trong FORUM này củng đồng thuận ngoại trừ những anh chàng ...DÙI ĐỤC CHẤM NƯỚC CÁY.

Nhưng mà ..."đời mất vui khi...vắng tiếng CHỬI THỀ" kh hiểu 2 anh Communist va SmartBoy lau nay đi đâu mất tiêu rồi, chỉ cần mấy anh nói thật với ḷng ḿnh nghỉ, đồng thời cám ơn anh Việt Cường vừa mới post 1 bài rất gia trị. Nếu mấy anh nghỉ rang...NÓI PHẢI CÁI CỦ CẢI NÓ CỦNG NGHE th́ các anh cứ nói.

Chúng tôi đang lắng nghe, núi rừng Viêt Nam đang lắng nghe, những ngưoi con đất mẹ đang lằng nghe tiếng nói từ lương tâm các anh.-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 20, 2004

Answers

Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

***

Ma^'y ba`i hay nhu+ ba`i na`y thi` ca'c anh TraiViet, NgCaoNien, VNCuongThinh .v.v.... sao O ra ma` nha^?y hoa` bi`nh Sol La Fa vo+'i nhau ? :)

Nhu+ng la.i cu+' -de` to^i ra -do`i nhe't 2 Xu va`o ho.ng to^i la`m to^i buo^`n cuo+`i O th`nh tie^'ng :)

Hay la` ca'c anh chi? la` 1 nguo+`i ro^`i thay SNs nha?y ra la`m ma`n -do^.c die^~n :)

-- Ke? Si~ Hochi' Minh vu+`a -di -duo+`ng vu+`a ke^? chuye^.n .. :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 20, 2004.


Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

Anh TrietGia, anh nen download VN UniCode khi viet tieng Viet. Moi nguoi tren nay kh doc duoc bai viet cua anh. UniCode tieng Viet co rat nhieu trong may trang Web o hai ngoai.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 20, 2004.

Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

V̀ MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, V̀ ĐAU BỤNG CHỔNG MÔNG

"Ai yêu bác hồ chí minh hơn các em nhi đồng"

Vừa ca em vừa chổng cái mông

Vỗ bác thân thương thật mặn nồng

Bác cười vui vẻ tuôn một đống

Màu vàng thum thủm rớt xuống sông

Một lũ cán bộ đứng ngóng trông

Chuyên th́ không thích, chỉ thích hồng

Cùng nhau ḥ hét như ḅ rống

"Sự cố kĩ thuật bác chạy rông!"

Em ngồi ngơ ngác nh́n các ông

Cán ngố hè nhau cởi tồng ngồng

Khẩn trương kiên quyết như chuột cống

Thi đua vớt bác để lập công

Vận dụng tư tưởng cho đả thông

Rắm to một phát em đánh phồng

Cán bộ nghe qua như sấm động

Ḷng thành dâng bác chút rắm ngông ......

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 20, 2004.


Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

***

Unicode co' lo+.i la` khi no' co`n FRESH thi` -do.c e^m di.u con ma ('t nhu+ng 1 khi passe' cut/paste qua la.i thi` no' tu+. kill chi'nh no' ne^n nhie^`u ba`i Unicode tre^n Net sau 1 tho+`i gian qua(ng qua va^.t la.i no' tha`nh chu+~ Maroc he^'t :)

Lu'c na`o ra?nh thi` to^i va`o Unicode Web-site convert ra nhu+:

http://www.thuvienvietnam.com/custompage/mviet/mviet1.cfm

http://www.hcm.fpt.vn/chuviet/ CONVERT onine cu?a VC-Hanoi chi? ca^`n go~ VIRQ la` no' bie^'n tha`nh Unicode ro^`i COPY/PASTE va`o VAS nhu+ng vo^ site VC thi` ca^?n tha^.n, no' cho^m ca'i IP cu?a ma'y ro^`u sau -do' no' -da(.t Virus hoa(.c -da(.n Ve.m na(`m vu`ng va`o ma'y, nho+' xa`i McAfee hay Norton to GUARD ma'i nhe :)

-- VC-Hanoi muo^n -do+`i la` SHIT ... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 20, 2004.


Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

anh TrietGia co the dung UniCode danh tieng Viet roi vao ...

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/index.shtml

Nhin ben tay phai co box: Tro ngai voi tieng Viet, bam vao day ma download Arial.exe.

Luc truoc toi cung dung UniCode roi Copy/Paste thi lai tro thanh tieng Iraq...sau khi download Arial.exe thi ...solve the problem.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 20, 2004.Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

DÔNG HOA VA`NG

PHAM THIEN THU

Rang xua co’ ga tu quan

Lên non t́m dông hoa vàng ngu say….

U th́ ḿnh ngai mua mau

Cung dua anh dê’n bên câù nuoc xuôi

Sông này chay môt gịng thôi

Mây dâù sông thâm to’c nguoi cuô’i sông

Ngày xua em chua theo chô`ng

Mùa Xuânb em mac a’o hông dào roi

Mùa Thu a’o biê’c da troi

Sang Dôn em lai dôi doi a’o hoa

Duong vê ha’i nu mù xa

Dua theo dài môt ruông cà ti’m thôi

Thôi th́ em chang yêu tôi

Leo lên cành buoi nho nguoi rung rung

Sao em buoc nho ngâp ngung

Bên câù suong rung mâ’y tung mai mo

Dêm vê thap nê’n làm tho

Tiê’ng chân c̣n vong nua to thu tôi

Dôi uyên uong trang bay rố

Tiê’ng nghe tha thiê’t bên troi cho’m dông

Nua dêm dap manh chan hô`ng

Lai nghe hoa lanh ngoài dông thiê’t tha

Con chim chê’t duoi côi hoa

Tiê’ng kêu rung giua giang-hà xanh sao

Mai anh chê’t duoi côi dào

Kho’c anh xin nho lê vào thiên-thu

Hat xua vê xê’p ca’nh tà

Tiê’ng roi thành hat mua sa tân ngâ`n.

Em vê hong to’c mùa Xuân

Trang trâ`m huong toa duoi chân môt vành

Em nam ngo’ côi thu xanh

Môi uom dào ly’, môt cành dôi muoi.

Vê em vang phô’ mây troi

Tay dom nu Ha, hoa roi go’t Xuân

Th́ thôi to’c â’y phù-vân

Th́ thôi lê â’y c̣n ngâ` giang-suong

Th́ thôi mù phô’ xe-duong

Thôi th́ thôi nhé doan-truong thê’ thôi

Tu em gia a’o dông to

Nay nghe ḷng suô’i hung ho c̣n ngâm

Thuyên ai buông luoi dêm râ`m

Sông thu ngân thoang chuông trang ŕ rào

Cua suong nhe mo âm vào

Lay nghiêng bâù nâm ruou dào trâm ca

Lên non cuô’c soi trô`ng hoa

Xuôi thuyên la’ tru’c la dà to xuân

Doi nguoi cuôc mông thâu dêm

Sông ngân cho lê dài thêm ḍng nhoà

Anh nam gô’i co cho hoa

A’o em bach-hac la dà tha’i-hu

Em tu rua mat chân-nhu

Nghiêng son hat nuoc moi hu-không vê`

Thâu huong hiên ki’nh bô`-dê`

Phâ’n son ch́m la’ng hat mê luân-hố

Ta vê`ru a’o mây trôi

Gô’i trang da’nh giâ’c bên dố da – lan

Rang xua co’ ga tu quan

Lên non t́m dông hoa vàng ngu say…..

PHAM-THIÊN-THU

-- vietnamvietnam (vietnam@yahoo.com), February 21, 2004.


Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

Vài hàng chu goi cô VyVy :

Hoang Thuy VyVy and Colonel Hoang Thuy Nam.................????

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 22, 2004.


Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gĂ­o bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

Ba anh em Hoang thuy Vy Vy, Hoang thuy Matthew, Hoang thuy Anthony goi "Ong gia` De^` Tham' " bang ong co noi.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 26, 2004.

Response to Kinh gui nguoicaonien, Thủơ trời đất nổi cơn gío bụi, Nợ tang bồng vay trả , trả vay !!!

SAI! MẠO NHẬN! 3 ANH EM NHÀ CON VYVY LÀ CHÁU NỘI CỦA HOÀNG CAO KHẢI, PUPPET CỦA THỰC DÂN PHÁP! bây giừo ca nha con vyvy sang lamđĩ cho Mẽo, nghề chính là bú cạc Mẽo đen. Tao ghét mày lắm con vyvy đốn mạt kia, tao chỉ thích phọt tinh trùng vào mồm mày.Hehehehe khoái quá.

-- nhetcuvaomomconvyvýuongqua (ditvaomomconvyvy@yahoo.com), February 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ