CO DUNG KHONG VAY ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Toi vua noi chuyen voi mot anh ban moi tu VietNam an tet qua lai My, anh ta noi :

1/ Viet kieu ve VN an tet lat dat tro ve ngoai quoc som hon vi benh dich cum ga dang hoanh hoanh.

2/ O tai Viet nam bay gio di dau cung thay hang hoa ngoai quoc. NGAY CA CAY TAM XIA RANG ( TOOTHPICK ) CUNG NHAP TU TRUNG QUOC, TRAI CAY NHU OI ( GUAVA ) CUNG DUOC NHAP TU THAI LAN.

Xin hoi cac ban dang o Viet Nam la nhung dieu tren day co dung khong ? neu qua that dung thi the tham cho dat nuoc cua chung ta qua !

Vay thi keu goi Viet kieu ve dau tu de phat trien dat nuoc la sao ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), February 19, 2004

Answers

là để cho cha con chúng nó ḅn rút chứ làm sao !

Anh NDTV mà nghe nhưng người có khiếu kể chuyện tếu lâm vừa từ VN về bảo đảm Anh cuời cả ngày

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 19, 2004.


SAO VÀNG PHẤT PHỚI

Sao vàng phất phới bác hồ ơi

Nằm giữa chim em bác sáng ngời

Sờ râu tay vuốt ḷng phấn khởi

L^`n em thơm phức bác hồ xơi

Vạch lông t́m lỗ bác hồ bơi

Các Mác Lê Nin bác đéo mời

Một ḿnh một lỗ tha hồ bới

Trường Chinh, Lê Duẫn sục cầm hơi

Chơi xong Pác Bó bác nghỉ ngơi

Để em cho đảng đéo tơi bời

Văn Đồng, Đức Thắng cùng nhau xới

Thêm thằng Nguyên Giáp cũng đ̣i chơi

Trung ương đảng bộ tính lả lơi

Cách mạng lâu năm nứng quá giời

Sao vàng cờ đỏ hùa nhau tới

Đéo nàng hộ lư rách tả tơi ...

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.


tui bay biet gi ma noi....da ko biet bay dat bia chuyen de hu doa anh em ha...bo het tro roi sao ma dem may cai tro ''xua nhu trai dat''nay ra noi hoai vay...con hai thang kia nua ..tao the....neu biet dia chi nha cua tui bay tui se dem sung aka toi luoc tui bay ...tao the ...tao song tai VN ko le ko biet hon tui bay a ....cai do mat goc ...tui bay xuc pham Bac HO thi tui bay da ko con la nguoi VN ...chet het di hoi nhung cai dau ngu muoi

DANG CONG SAN VIET NAM-HO CHI MINH-LUON LA NGON DEN SOI SANG BUOC CON DI PHI NHO CAI BON VI DONG DOLLA MA DE MAT GOC ...PHI BANG CAI BON XUC PHAM NHAN DAN ...LAM HAI DAT NUOC MA KO BIET NHUC...PHI NHO...PHI NHO...

-- LE TUAN (VUAPHAPTUAT89@YAHOO.COM), February 19, 2004.


Tra loi Ban Tre "Con cua cu Ho" và ca'c Bang Huu kha'c, Th́ tôi cung no'i là cân phai da'nh dô nhung "thang thiêu-sô'dang câ`m quyê`n tai trong nuoc", mâ'y thang này chi nhân danh "yêu nuoc, thuong dân,yêu chu-nghia xa-hôi" nhung da'm nho này chi làm giâù cho chi'nh ban thân tui no'...Nhung tôi cung da no'i thât nhiêù lân, nê'u cu ngôi chui rua nhau, bên này môt câu bên kia môt câu rôi ca da'm da'nh nhau " cung may là chi moi da'nh nhau trong ca'i Forum này )kê't cuôc là nhung thang dang loi dung suong ma'u, dang loi dung chi'nh ban thân ca'c bang huu ( ke o trong nuoc, lân ke o ngoài nuoc, ke yêu ca'i thât su XHCN, ke yêu thât su hai chu QG...)và cung dang loi dung mô`hôi nuoc mat cua 80 triêu nguoi ViêtNam ung dung "ngôi buô`n gai ha'ng da'i lan tan" - ca'i câu hoi hoi tuc tiêu này là do anh KSBH da nhac tôi lai do' nghe không ! - Cung chi'nh boi thê' tôi moi chi yêu câù ca'c bang huu ngung lai, dep lai nhung chuyên cu ky,nhung chuyên ông Hô- chi'- Minh , ông Ngô-d́nh-Diêm, ông Nguyên van Thiêu, ông Nguyên cao K`y...ho cung co' nhung diêm tô't và cung co' nhung ca'i sai v́ tâ't ca cung không là thâ`n tha'nh ǵ va lia ngay ca thâ`n tha'nh cung lai co' nhung ca'i sai cua ca'c vi do' nua cho nên tôi thiê't nghi, bo qua môt bên, liêng thùng ra'c, ca'c ông do' da môt thoi làm lich-su và ca'c bang huu nê'u vân tiê'p tuc tranh cai chuyên xua ti'ch cu môt ca'ch không duoc tô't dep nha nhan th́ thuc phi' phan tim o'c, tri' nang cua ca'c bang huu do'; Lai xin nhac ca'c bang huu môt thi'-du nho nho cua lich-su VN ḿnh : Ca'c bang huu han biê't Quang-Trung Dai-Dê' da'nh quân nhà Thanh - trân Dô'ng Da và mô`chôn Sâ`m-Nghi- Dô'ng...Sâ`m-Nghi-Dô'ng là ke thù cua nhân dân VN nhung khi da chê't nguoi VN ḿnh vân lâp Bàn Tho, kho'i huong nghi ngu't...Tai sao ? Thât dep thay cho truyên thô'ng Anh Hùng cua nguoi ViêtNam. Tôi xin lâp lai : Muc tiêu cua chu'ng ta là : Nhà Nuoc thô'i na't thiêu-sô' hiên tai - No' chang phai là XHCN hoac CSCN, no' cung chang phai là Tu-Ban chu-nghia, no' cung chang phai VIETNAM chu- nghia, no' chang là môt ca'i ǵ ngoài Bo T'ui chu-nghia...do do' tôi da chi viê't, no'i ra mâ'y chu gian-di nhung thât quan-trong mong ca'c bang huu xa gân cô' suy nghi dùm tôi : DI DÔC TRI DÔC. Thang mà không phai da'nh moi là chiê'n thang vi-dai nhâ't. (nguoi già này lai no'i hao-huyê`n rố phai không ca'c bang huu ? ) Tôi lai chang ngân ngai dê cho ca'c bang huu, nhung nguoi thuc tâm , nhung nguoi thao thuc dê'n hai chu YÊU NUOC dia-chi thât cua tôi, hiên nhiên émail dê ca'c bang huu co' thê chia xe voi tôi y' tuong kha' dac- biêt, k`y qua'i và...trâm trong dô'i voi bon "thiêu sô' nguy XHCN, phan dân hai nuoc" cua ca'i goi là Nhà Nuo'c hiên tai.

Email cua tôi : largentier10000@yahoo.ca

Tai sao không co' thê, nê'u co' dip thuân tiên ghé, bay, di sang voi tôi, bên chén trà, bên cô'c cà-phê...nhung ma'i dâù bac, dâù xanh chu'ng ta tâm su .

Xin duoc goi ca'c bang huu môt ban nhac do Si-Phu' ha't , ha't vê môt mùa Xuân :

Chiêù nay buôn tôi di t́m y' - Dù cho duong xa xôi van-ly' - Tôi vân di dù mua dù gio' - Tôi vân mong TINH THUONG CO`N DO' - Dung dây môt dêm nay là mâ'y - Dê cho hô`n tho ngây ngày â'y ...... Mùa Xuân tuoi vui muôn ḷng - XOA' HÊ'T NHUNG NÔI HÂN THU`XUA .... nguoi vien xu mat sa'ng ngoi, nghe tin Xuân dang vê ngàn noi....Mung Xuân can ly xin câù chu'c, Mung anh mùa xuân tuoi hanh-phu'c - Trong giâ'c mo ngàn hoa dào tham...Anh co' mo mông uo'c ǵ không ?

Viê't dê'n ca'c bang huu tôi không viê't tiêu-cuc boi le tôi vân hy- vong , vân mo mông uo'c...VIETNAM MINH CHAU TROI DÔNG - VIETNAM NUOC THIENG TIÊN RÔNG.

TB vài giong goi dê'n ca'c bang huu tre tu VN du hoc : Râ't tiê'c ca'c bang huu không gân tôi, không luu-ngu tai quô'c-gia tôi dang tam tru' này nên chu'ng ta chua gâp nhau, chua ngôi an chung voi nhau môt bua com...bua com gia-d́nh, nguoi tre se goi tôi bang Ba'c hoac bang Chu', nguoi lon se goi tôi bang Anh...Do', tôi, ViêtNam, tôi không cân biê't ca'c bang-huu là ǵ nhung tôi biê't ca'c ban là ....VIETNAM boi le tai dây, tôi vân thuong xuyên duoc tâm-su voi nhung nguoi tre nhu ca'c bang-huu và tôi cung biê't duoc nhung uoc mo cua nhung ban tre này ...môt uoc mo chung.

Chào tam-bîêt ca'c bang huu.-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 19, 2004.


Thang con cac NDTV VNCH kia CP VN keu goi VK giau co ve VN dau tu chu cai loai rach nhu to dia chi suot ngay di lam lau, an tro cap that nghiep deu nhu may thi "song chet mac bay" deo ai them de y den lam gi? Chac sua bay can can de ba con de y toi phai khong? DO DA NGU CON LAM DIEU NOI LAO

-- Do Cho Ngu Con Noi Lao (NDTV@VNCHheo.com), February 19, 2004.


RẮM THÚI

Rắm tao là loại rắm quái chiêu

Đánh ra cho vẹm hửi thiệt nhiều

Rồi xem chúng há họng đa`m tiếu

Bảo rắm này thua bác kính yêu

Chúng ca rằng "rắm bác cao siêu"

Mác Nê tư tưởng chỉ một chiều

Vẹm ta ngu ngốc làm sao hiểu

Thằng nào con ấy mặt cũng kiêu

Rơ loài khỉ đột thứ chậm tiêu

Để tau giải nghĩa cái mỹ miều

Rắm đây thật thà mùi không thiếu

C̣n bác chúng mày loại rắm điêu

Nói thế mà vẹm vẫn quan liêu

Mặc cha chúng nó lũ lắm điều

Rắm thúi tưng bừng tao cứ biếu

Bác đảng hít vào, đứng muốn xiêu !

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.


Nay anh ban tu xung la " cho ngu con noi lao " anh ban noi lam toi buon cuoi qua.

Cong san Viet nam moi goi Viet kieu giau co ve dau tu, co nghia la anh ban thua nhan bon viet cong chi nham vao tui tien cua cac viet kieu do; chu khong phai vi tinh cam chu gi ?

Mang tien ve de cho chung no bon rut, chu khong phai de dau tu phat trien; thanh lap ra cac nha may che tao tam xia rang va san xuat trai cay; khong can phai nhap tu nuoc ngoai vao.

Dung qua di chu nhi ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), February 19, 2004.


Cai ban Le Tung Tung noi lon nho tui sua lai la:
DANG CONG SAN VIET NAM VA CAI XAC UOP "MUMMY" HO LUNG LANG - LUON LA NGON DEN SOI SANG BUOC CON DI ... VAO BO'NG TO^'I ... PHI NHO CAI BON CS VI DONG DOLLA MA DE MAT GOC ...PHI BANG CAI BON XUC PHAM VA DAY DOA NHAN DAN ...LAM HAI DAT NUOC MA KO BIET NHUC...PHI NHO...PHI NHO...

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), February 20, 2004.

Chinh quyen VN keu goi Viet kieu ve nuoc tat nhien la nham vao tui tien cua Viet kieu chu con nham vao cai gi nua? Ngheo kiet xac thi xin moi cu o hai ngoai ma an tro cap, khi nao tich du tien thi dem do la ve nuoc tieu xai lam loi cho chinh quyen.

Mat khac, Viet kieu ve nuoc du lich hay lam an cung chang phai vi que huong hay vi chinh quyen ma la vi ban than minh, vi tui tien cua minh ma thoi. Ve nuoc cai gi cung re, may dong dola o hai ngoai chang du an bua sang thi ve VN duoc 1 bua tiec, ai biet cach thi co hoi kinh doanh cung thuan loi hon hai ngoai...

Xa hoi ngay nay dong tien thong tri moi thu, chang ai giup khong ai het, cac ban khong thay hay sao ma cu cai nhau sot ca ruot.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), February 20, 2004.


Tra loi nguoi Viet Nam .

"..ngheo kiet xac thi xin moi cu o hai ngoai ma an tro cap.."

Lam to roi. ngheo kiet xac ma co khau sung AK-47 trong tay, ngheo kiet xac ma nam quyen luc trong tay la co quyen xong vo nha cua may thang giau co; troi go nao lai; chup len dau no cai mu " boc lot "..la lap tuc cua cai vat chat cua no ve tay minh thoi.

Ngheo kiet xac ma co chu thuyet dau tranh giai cap cua mac- Le nin ho tro..thi tro thanh giau co may hoi.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), February 21, 2004.Moderation questions? read the FAQ