Xin nguoicaonien tra loi !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính chào nguoicaonien !!!

Sáng nay, bắt đầu cho 1 ngày làm việc vào trang web thấy ông đă trả lời tôi thật là mau lẹ. Thành thật cám ơn ông. Nhưng tôi chưa đọc vội, hảy để đó !!! Chưa đọc bởi vì tôi là kẻ đang cầu hiền mà. Tôi kh muốn đắc tội với bậc Hiền Triết. Tôi đang rất nóng lòng như khô hạn đợi mưa rào, như đang ở chổ tối tăm muốn tìm ánh sáng. Từ sáng đến tối, tôi kh dám ăn cái ǵì cả, trai tịnh từ tâm hồn đến thể xác, tắm gội sạch sẻ, đốt một nén nhang mà khấn vái từ Đức Phật từ bi, Đức Chúa Trời, lạy Đấng Alla, lạy luôn cả Osama Bin Ladin.

Lạy rằng...lạy các Đấng Cao Cả, xin cho tôi gặp được Bậc Thánh Hiền dể dẩn dắt dân VN khốn khổ của tôi từ nẻo tối tăm ở cuối đường hầm tìm được ánh sáng, !!!!!

Và thế là, tôi đọc ngấu nghiến, nuốt từng lời, uống tùng chử những lời vàng ngọc của bậc Ẩn Sỉ NgươiCaoNiên. Ở mổi gịng, mổi đoạn của NGƯỜI tôi đều nhắm mắt suy ngẩm những triết lư cao siêu, những ẩn ư, y chìm , ý nổi của NGƯỜI.

Vơi kiến thức đong được đầy 3 cái lá mít của tôi, tôi nhận ra rằng, nhưng gì NGUOI muốn nhắn gởi ở đây là.....QUÊN.

QUÊN QUÊN QUÊN QUÊN QUÊN QUÊN QUÊN

Tôi kh hiểu cái Quên ở đây có giống 1 tí nào với cái KHÔNG trong nhà Phật. Tôi chỉ biết Phật có lòng Từ Bi, Chúa Jesu Christ có lòng vị tha, Khổng Tử có chử Trung. Bay giờ học thêm được chử QUÊN của nguoicaonien.

Tôi măi suy nghỉ đến triết lư QUÊN, hảy quên đi qúa khứ đầy chia rẻ han thù, mặc xác VNCH, mặc kệ CSVN. Mặc xác VNCH thì dể rồi, bởi vì VNCH đă trở thành quá khứ. Còn CSVN kh thể măc kệ được, bởi vì nó như 1 con hổ đói ăn hoài kh biết no, đang ngồi chồm hổm mọi góc cạnh rình rập con mồi!!!

Ai cho phép chúng mình những người dân trong và ngoài nước quên đi mọi thù hận đă có trước đó, ngồi xuống bắt tay nhau bàn chuyện ...làm sao cho cái Đảng CSVN nó dân chủ hơn ,nó ít tham nhủng di, nói cho người dân biết độc tài , độc đảng là kềm hảm đà phát triển kinh tế, nói cho người dân họ biết suy tôn lảnh tụ, thần thánh hóa lảnh tụ là làm cho lảnh tụ đó, cái đảng của lảnh tụ đó trở nên kieu căng hống hách xa rời quần chúng. Ai cho phép chúng ta ngồi lại vơi nhau mà nói xấu dảng, nói xấu lảnh tụ, hể nói xấu họ là .."Tiết Lo Bí Mật Nhà Nước !!" la..gián điệp quốc tế, là và là đủ thứ tội tày trơi, tội PHẠM THƯỢNG !!!

Người dân trong nước sống dưới chế độ cộng sản có miệng mà như CÂM, có mắt mà như ĐUI, có cái đầu để suy nghỉ phân biệt điều thiện và ác thì vì miếng cơm manh áo, vì chính sách ngu dân để trị, khuyến khích người dân sống chỉ biết có đồng tiền là trên hết , trên hẳn cả giá trị đạo đức cổ truyền. Họ kh cần biết điều ǵ cả hể tôi ăn giựt đuoc tiền của anh là...tôi khôn hơn anh !!!!!

CSVN đang kêu gào 300 ngàn chất xám Viet Kiều ve VN xây dựng quê hương. Tai sao ơ ngay tại VN hiện giờ, kh biết bao NHIÊU nhân tài , chất xám là du học sinh hải ngoại về nước vẩn thất ngiệp kh kiếm được làm. Tại sao kh trọng dụng họ !!?. Lư do !?? Bởi vì , bởi chỉ vì họ khác với VK haỉ ngoại là trong túi họ kh có 1 cắc bạc. CSVN cần ǵ đên chât xám hải ngoại, mục dích họ nhắm vào là cái TÚI TIỀN CỦA HẢI NGOẠI...

Nói đến dầu tư ngọai quốc vào VN , tôi nhớ đến...có lần tôi đến Trung Quôc, thấy đất nước họ kinh tế phát triển đáng khâm phục. Tôi có hỏi 1 viên chức chánh phủ về đầu tư ngoại quốc thì họ trả lời 1 câu như thế này.."chánh quyền TQ, đặc biệt chính quyền địa phương nơi bạn muốn đầu tư. Một khi chính quyền châp thuạn cho bạn đầu tư 1 cái ǵ đó th́ chính quyền bảo đảm bạn làm ăn có lời. Nếu kh chính quyen sẽ có chế độ bù lổ !!!". các bạn nghe có khoái cái lổ tai kh nè !!!

Trong khi CSVN như thế nào !?? Họ như 1 con cọp đói, lúc nào củng đói ăn, nhe răng hả họng ra chỉ rình núp chực chờ đớp gọn con mồi, những con nai tơ khờ dại !!!

Vài lời với NCN, hy vọng NGUOI có the giảng huấn thêm về triết lý QUÊN của NGUOI, để cho kẻ hèn này xóa tan áng mây mờ ngu muội tìm thấy dược ánh sáng.

Kẻ hèn này xin vạn tạ, vạn vạn tạ !!!-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 17, 2004

Answers

Haaaa Doc bai viet cua anh Ke Bac Si Ha toi doan xay dung vietnam, ....kinh te trung quoc la` em nho toi moi lan di xuong duoi nha kho cua company la em nhin thay 1 dong may moc da~ duoc dong thung, goi gem can than de cho ngay len duong qua trung quoc lap chi nhanh'.Doi hoai`, doi mai~, doi dai` ca co^? ma` so linh kien van nam nguyen cho cu~. Het nam dai` , thang' tan^., ngay` thang troi mau, dam bui tran phu kin loi di, hoi ra em moi biet vi` khong tin cong san nen cong ty danh` xoa bo ke hoach lam an voi cong san.

Oi "cong san" la` cai gi` ma` sao nguoi doi so qua vay ?.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 17, 2004.


Chào Cô Thuy Vy,

Tôi da viê't tra loi ông ban già KSBH bên trang "Xin moi moi nguoi vào thao-luân" xin cô bbot chu't thoi gio ghé qua xem cho vui. Thu' thuc môi lân nhac dê'n tên ho cua cô tôi lai nho dê'n môt nguoi...ban nay cung già nhu tôi nhung hoi hoi co' duoc môt chu't tên tuôi khi truoc 30/4/75 và h́nh nhu môt sô' nguoi viêt hai ngoai cung biê't dê'n, ông này làm...tho cô a, tho ông â'y cung hoi hoi hay hay...nên da duoc ông nhac-si ho Pham phô nhac nhiêù bài mà trong nhung bài do' co môt bài...co' ca'i tên...là...." Hoàng Thi " tâp tho cua ông ban già tôi cung vua duoc cho ta'i-ban tai Sàig̣n cô à. ....Em tan truong vê hàng mua nho nho, ôm nghiên tâp vo, to'c dài tà a'o...von bay....Anh thoe theo Ngo vê...chân anh nang nê , hôn anh thâ'm mêt mai vào lop hoc ... Thât lâm câm môt ke già nua nhu tôi...chao ôi, môt ngày xua Hoàng- Thi.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 17, 2004.


LẤY CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BAO ĐEM ĐAI NGHIĂ THẮNG HUNG TÀN

VIỆT-NAM CHỦ-NGHIĂ

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 17, 2004.


Response to Xin mời mọi người vĂ o thảo luận! Thua Ông Ke Si Bac Hà, Xin miên lôi vê viêc trâm trê phúc đáp nhung giong tâm huyêt ông da viêt goi tôi.

Môt lân nua xin ông và tât ca quy hưu xa gân tha cho tôi chiêc mu « hiên-si, hiên triêt, ân-si, tu bi, lanh-tu, chu-tich, tông-thông … hay ǵ ǵ đó, tôi chi nhu muôn van nguoi già ca khác, nghe, nh́n nhung diêù trái tai, cu ky, hân thù, chia re…dê buôc ḷng phai nói lên môt vài suy-tu thô thiên cô lô si cua tôi mà thôi thua ông Ke Si Bac Hà, nguoi dang « Câù Hi ền » nhu môt Khuong-Tu-Nha ngày trước – Không d ám , thật không dám ! V́ thế nên Ke Si Bac Hà dù dâù có đội chiếc nón gai, ḿnh có mac áo thồ, l ăp đàn hương án nhu c ác bâc minh-vuong ngày trước hoac tam-cố thảo lư đi ch ăng nua ke hèn này cung chua thê đáng sách dép được cho ngài chi’-si ViêtNam tai Uc Châu.

Chu Quên theo y’ cua ke hèn tài này chi là : Quên hân thù, quên nhung chuyên xa xua mà ngày nay con chau , thê-hê tre hiên tai, trong nuoc ngoài nuoc chang con ai nho dên hoac muôn nho dên nua .

Nhac làm ǵ dên nhung chuyên tang thuong, nôi da xa’o thit nhân-danh nhung chu-thuyêt thu nhâp tu ca’c nuoc ngoài chang thê c̣n duoc môt gia’ tri thuc tiên nào cho hoàn canh dât nuoc hiên nay – Chu Quên này cung lai chang du’ng nhu su suy nghi cua ngài, quên không phai là KHÔNG hiên nhiên no’ không phai là 3 Không ngài muô’n ngu-y mà Quên là Bỏ, là Dẹp, là Liệng Một Bên, là Lấy đó làm Bài Học để Tránh Tái Phạm Lại Lỗi Lầm thưa ngài.

Noi nhu thê tôi cung xin lưu tâm ngài môt diêm : Thê hệ tr ẻ hiên nay o trong nuoc và dai-da s ố cua 80 triêu nguoi VN chang thê nào và cung chang co ly nào là Ke Thù cua ngài duoc , xin ngài hay "« tha thứ cho ho » , lai chi xin g óp ư thô thiên : Minh-Quân là nguoi biêt Ai là Thù, Ai là Đ ịch ( tôi cung da viẽt bên trang Ám Thu Goi Nguoi Cao Niên khi thao luân voi cô Thuy Vy nên lai xin phép ngài dê không lai nhai lai nua ) ; Lai noi dên chu TRUNG cua Không- Tu theo thiên ư : Trung voi Ai ? hiên nhiên co 3 ngôi : Cha – Con - Thánh Thân , Phâp - Pháp - Tăng , Quân - Phu - Tu… QUÂN nào thua ngài ? TRUNG dat dung chô theo thiên ư là ke TRÍ nhung TRUNG đặt sai chỗ là kẻ NGU ngài ạ !

Thua ngài Ke Si Bac Hà, Cung nhu ngài va môt sô cac vi khac da viêt, bút sa là gà cung phai chêt thua ngài, chê dô hiên tai o VN không là ch ê dô CSCN mà cung chang là môt chê dô ǵ nua, tôi cung dông ư, rât dông ư, chê dô này là môt chê dô dôc-tài, tham nhung, bân thiu – cân phai duoc thay dôi ( noi theo chu dao to bua lon là làm Cach- Mang phai không ngài ? ) nhung làm nhu thê nào, bang phuong cach nào do chinh la vân dê chu-yêu và vân-dê chu yêu này phai do CHÍNH NGUOI VIET NAM THUC HIEN VOI TU TUONG VIET NAM VOI PHUONG THUC VIET NAM, TAI TRONG NUOC VA DO NGUOI TRONG NUOC VOI LANH TU CUNG LAI TAI QUOC NÔI ( lai thêm môt chuyên Diễn Nghiă Phong Thân nua phai không ngài ? ) công- cuôc thay dôi ( c ăch mang ) dó chi có thê thuc hiên voi diêù kiên duy nhât : Đoàn Kết moi khuynh huong, moi tu tuong, Bac-Trung-Nam, trong nuoc, hai ngoai – suc manh là o dó, voi suc manh dó quá đu dê thuc hiên mà chang cân phai có ông Nham Nham cua cái goi là LHQ hoac nhung ông Bush Junior, ông Chirac, ông ǵ ǵ đó hoac Cuốc Hôi Huê K`y, Cuốc Hôi Au-Châu…hoac nhung cái goi là Chí nh phu Lâm Thoi cua cá i ông duoc My cho di du hoc dang làm hề voi chuc tuoc tu gắn : Tông-Thông, Chu-Tich ǵ ǵ dó o My…. phai không thua ông ?

Nguoi xua cung da có câu ( nhu ông da biêt rôi, tôi là nguoi già nên thuong cu dem chuyên nguoi xua ra nói, chán quá phai không ông ? ) : Lấy Độc Trị Độc , chi viết 4 chu này đê trả loi nhung ǵ ông viêt vê CSVN dang kêu gào 300 ngàn ch át xám….

Xin n ói nho voi ông môt câu : Nhung nguoi ông chui nhau voi ho nhiêù khi phai xu dung nhung danh tu tuc tan, bân thiu o Forum này… Nhung nguoi đó c ó thể là Ban cua ông đó ông oi ! Ban mà ông, các ông lai bắt buộc ho tro thành ke Thù…thât chang là Ke Si Bac Hà môt ch út nào.

Vài hàng thô thiển trái tai cua môt ke già nua ít học xin ông tha lỗi cho.

Kính.-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 17, 2004.


Response to Xin nguoicaonien tra loi !!!

Oi^ chu nguoi cao nien: Va` cung co Mot Hoang Lao~ Ba' da~ di vao lich su dan toc ma` cong san vietnam da~ lang quen trong 50 nam qua. cung nhu chau duoc biet mot biet danh " Hoang Hai Thuy" da~ chet han trong trai tu ham tan

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 18, 2004.


50 nam truoc , co' thê tôi cung không thê nho duoc, hay viê't thêm chu dêm cua nguoi cô muô'n no'i dê'n chi môt chu "dêm" thôi. Co`n tôi cung biê't ông Hoàng-Hai-Thuy cô à, ngoài ra c̣n râ't nhiêu nhà van, nhà tho, nhà ba'o, tài-tu nam lân nu cua miên Nam truoc 30/4 Già mà cô, già nên biê't nhiêù và hiên nhiên quen cung nhiêù, thân cung nhiêù nhu ông "Su Dâù Tṛn Pham-Thiên-Thu" cua Ngày Xua Hoàng- Thi, Em Lê Chùa Này... A'y, ông già cao niên thành phân thu 3 ky`-qua'i qua' phai không cô, à cô co' biê't ca'i ông cung ho Hoàng nua cô à , ông Hoàng-Duc-Su, ti'nh tôi cung nhu thê', chi'nh, tà, phai, tra'i...nhung hê ngang, không du'ng là không duoc voi tôi, chi cân dua con ga'i và thang rê cua tôi là da du dê dô'i-pho' voi VNCH và CSCN rôi cô oi ( no'i dùa cho vui chu tôi không thi'ch oa'nh nhau dêu, già th́ oa'nh nhau là tôi chiu thua, dê dành cho mâ'y nguoi tre choai choai.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 18, 2004.

ĐÊM KHUYA NGHE CHÓ SỦA

Nằm nghe tiếng chó sủa đêm thâu

Thức dậy lăng bác vô đi cầu

Nh́n ra thấy cộng nô sủa ẩu

Phân vàng tui tạt cả một khâu

Tạt xong lũ chó liếm lẫn nhau

Thằng th́ liếm đít, con liếm đầu

Đảng đă huấn luyện ra loài cẩu

Tuyên truyền phét lác cứ nhâu nhâu

Học thói bác hồ chúng sủa lâu

Mồm nhai phân bác cứ lầu bầu

Nhai lên nhai xuống rồi khen "hẩu"

Xong nuốt vào bụng cả một bâu

Cộng nô chó đẻ chả hơi đâu

Ai quăng đống cứt nơi chân cầu ?

Con cháu bác giành nhau cào cấu

Vừa ăn vừa bới sủa gâu gâu !

Tập Thơ Bác & Đảng...

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.


Ca'c Bang Huu - Bac+Trung+Nam - Truoc 75, sau 75...

Râ't tiê'c không c̣n thê tiê'p tuc trao y'-kiê'n duoc voi ca'c bang- huu nua tôi xin duoc hen cùng ca'c bang-huu tai hôp thu ca'- nhân tôi.

Tôi se xin duoc bàn-luân voi bang-huu, ca'c bang-huu qua nhung dê`- tài xây-dung, không hân thù ca'-nhân, không dê`- câp dê'n nhung chuyên qua'- khu, không CSVN hoac VNCH ...

Tôi cung se chi tra loi nhung bang huu không co' nhung ca'i tên không duoc nghiêm-chinh. Da ta ca'c bang huu da cho tôi môt tuân lê duoc no'i ra nhung y' nghi trung-thuc cua tôi, chi hy vong ca'c ban thuc hiên duoc môt phân nho nào do' cung da qua' du dê tôi "uo'c mo".

VIET NAM MINH CHAU TROI DONG VIET NAM NUOC THIÊNG TIÊN RÔ`NG

Tôi da viê't hôp thu cua tôi trong ca'c trang kha'c tai Forum này.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 19, 2004.


Moderation questions? read the FAQ