Gp cho anh VAS

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ti thấy trn forum ny c 2 loại người ;1 loại thường hay chửi bậy ,khiu khch v post hnh gy chia rẽ ,cn lại l những người đng hong muốn thảo luận nghim tc .V vậy ti xin gp kiến để anh VAS chia forum thnh 2 phần(cực doan v n ho) cho từng loại người để họ tm kiếm hnh thức thảo luận hợp với mnh ,nếu những bi post no vi phạm th anh c thể del thẳng tay .Theo ti nghĩ ,cch lm ny c thể khiến nhiều người dễ chịu hơn v forum của anh cũng sẽ dn chủ hơn

-- communist (communist@yahoo.com), February 16, 2004

Answers

Response to Góp ý cho anh VAS

***

READ: Vietnamese American Society

NOT for -- communist (communist@yahoo.com)

WHy Co`mMu-Di't la.i va`o -da^y :)

-- VC-DanChu? ka'i Lo^`n :) ba` No^ng ... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 17, 2004.


Response to Góp ý cho anh VAS

Mnh đề nghị anh em no kiếm ra được ci diển đn no của Việt Cộng cho chng ta post free như ci VAS ny m khng c bị kiểm chứng trước khi cho post. Nếu như c ci diển đn đ th VN c tự do thật sự rồi. Rất tiết l chưa c, nn nhớ l ci forum ny của VAS, c nghĩa khng c thn cộng sản. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 17, 2004.

Response to Góp ý cho anh VAS

***

VC-XamLang la` the^', O cho no' xa^m la(ng, no' Co`mLe^n :) HAHAHAH

-- Ba'c Ho^` ngu+'a gia'i ne^n -de^m -de^m pha?i ma`i su'ng lu.c duo+'i a'nh cha(ng ... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), February 17, 2004.


Response to Góp ý cho anh VAS

May thang can ngo Dich Van nay no so nhat la may cai hinh cua Ho^` lung lang dam duc, nhin thay hi`nh ba'c la` liet duong ca lu?, uong Viagra khong nham nho gi, xem may cai website XXX ca ngay cung chiu thua luon. That ra chung chang tu te gi dau.

-- Dinh (Cu) Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), February 17, 2004.

Response to Góp ý cho anh VAS

RẮM CỦA BC HỒ

Phản động qu giời thế th thi

Lũ cộng ngu si cứ mi ngồi

Mị dn tuyn truyền mi rắm thối

Dn ngho chn ngn chửi rằng hi

Chng bn ku: "Rắm bc hồ ti"

"L nin Cc Mc iu việt rồi

"Lời bc "rặn" tuy hi nhưng nổi

"Nhn dn rng thở đừng đi bi ..!"

Đo mẹ ngồi nghe chng ỉ i

Nhn dn bực tức chưởi "giống tồi!"

H nhau cng iả đầy nn cối

Dng về cho bc đảng nhấp mi

Đớp cứt nhn dn bc bảo: "Xi !"

Đảng ta tay vỗ, tay th nhồi

Bốc hốt chia phần cho nng hổi

Chỉ tội loi ch nước Việt ti ..

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.Moderation questions? read the FAQ