Đứa nào trêu ông đấy???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lâu không vào Net chơi, hôm nay mở hôp thư thấy có một cu tư dám trêu anh. Dạo này thế nào các cu, vẫn chửi bới lung tung đấy chứ. Anh không đọc các bài viết của các chú đâu v́ nó vớ vẩn quá mà anh lại không có thời gian. H́nh như vẫn là máy cái tṛ chửi bới lung tung vừa thiếu hiểu biết vừa xuyên tạc như trước nhỉ. À đợt trước anh vào thư viện có đọc báo của mấy thằng nguỵ phát hành tại Sài G̣n trước 75 đấy. Anh có nhận xét rất thú vị: mấy chục năm rồi mà cái phong cái ngu si và mất dậy của các chú em vẫn không thay đổi mấy. Có lẽ các chú chỉ giỏi trong chửi bậy và xuyên tạc thôi!!! Nhỉ ???!!!

-- nheo (thenheo@yahoo.com), February 16, 2004

Answers

Response to Đứa nĂ o trĂªu Ă´ng đấy???

Co bac ho (lung lang) trong quan chung ... ta day. :)


-- Dinh (Cu) Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), February 17, 2004.

Response to Đứa nĂ o trĂªu Ă´ng đấy???

GỌI MĂI TÊN NGƯỜI

Gọi măi tên người hồ chí minh

Vào thăm lăng bác tôi nghiêng ḿnh

Cúi đầu chào bác, tay thành kính

Nhẹ nhàng lôi ra đấng anh linh

Nằm măi trong quần bác đinh ninh

Rằng tôi chả biết nghĩa với t́nh

" Bác ơi ! " thầm gọi, tôi cáu kỉnh

" Cháu mót lắm rồi, đừng linh tinh "

Cầm bác tôi làm việc vệ sinh

Khổ nỗi mùi đưa ra thúi ́nh

Bịt mũi phùng mang tôi lính quính

Bắn mẹ ra quần thiệt là kinh

Xong rồi tôi lắc ... (bác làm thinh!)

Âu yếm nhét vô, lặng lẽ nh́n

Kéo " phẹc mơ tuya " cho thật chỉnh

Âm thầm tôi gọi hồ chó minh !

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.


Moderation questions? read the FAQ