Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa Hồ

Để sửa lại bài này cho bà con nghe dọc cho phấn khỡi tinh thần, phần của tui sửa in đậm!

Hỡi đồng bào cả nước, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền b́nh đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ư nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra b́nh đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và b́nh đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và b́nh đẳng về quyền lợi".

Đó là những lẽ phải không ai chối căi được. Thế mà hơn hai mươi tám năm nay, bọn cộng sản Việt Nam lợi dụng lá cờ máu, tự do, b́nh đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dă man. Chúng lập dưa ra cái lư luận giai cấp khác nhau ở Việt Nam như giai cấp công nhân, nông dân có thù hằn với giai cấp tư sản và các giai cấp trí thức. Chúng bôi nhọ các chiến sĩ tư do VNCH là nguỵ và kêu gọi và giáo dục nhân dân củng như cán trẻ em thù ghét những chiến sỉ tư do VNCH này để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù (trại cải tạo) nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương ṇi của ta. Chúng tắm đồng bào Việt Nam các cuộc "khởi nghĩa" cải cách ruộng đất 1956, Tết Mậu Thân 1968 Huế, mùa Hè Đỏ Lửa 1972 trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân bằng học thuyết Mác Lê hủ lậu đă bị thế giới tận diệt và lối giáo dục thù hằn giai cấp và thù hằn chế độ. Chúng dùng bo bo, cơm độn để làm cho ṇi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu và coi đó là của công xả hội chũ hghĩa và các tay đảng viên mặc sức mà thụt két, chia chác và toàn quyền sữ dụng mà không cần thông qua dân chúng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lư Thuế dường, thuế chợ, lệ phí này, lệ phí kia, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên bằng cách biện pháp đánh tư sản, ghép tội, phá hoại và cướp giựt thằng tay. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn bằng cách không bao giờ công khai ngân sách, công nhân dóng góp th́ nhiều như họ không bao giờ dược biết họ phải dược hưỡng bao nhiêu mới xứng đáng.

Mùa Xuân năm 1968, Cộng sản mở chiến dịch xâm chiếm miền nam toàn bộ, và năm 1975 chúng hoàn toàn xâm lược miền nam và bọn cộng sản quỳ gối nâng bi cho quan thầy Liên Sô và quan thầy Trung Quốc, mở cửa nước ta rước chủ nghĩa cộng sản vào. Từ đó dân ta chịu ba tầng xiềng xích: Liên Sô, Tàu và cộng sản VN. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm 1978, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai mươi triệu đồng bào ta bị xém bị chết đói và phải ăn độn để sống. Năm 1979, Cộng sản Việt Nam nghe ḷi sư phụ Liên Sô tước khí giới của quân đội Khờ Me Đơ. Bọn khờ me đỏ hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được nước campuchia, trái lại, chúng biến việt nam thành 1 nước di xâm lược láng giếng trên bản dồ thế giới khiến bao thế hệ dân Campuchia càng căm thù và căm ghét người VN ta.

Trước ngày 30/4/1975, biết bao lần Việt Nam Cộng Hoà đă kêu gọi người cộng sản hảy liên minh để xây dựng đất nước. Bọn công sản đă không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Nam Cộng Hoà hơn nữa. Thậm chí đến khi thành công xâm chiếm miền nam sau này, chúng c̣n nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Suối Máu và Hàm Tân. Tuy vậy, đối với nước cộng sản, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo và chịu dựng. Sau cuộc biến động ngày 30/4/1975, Việt Nam Cộng Hoà đă buông súng và bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Sự thật là từ mùa xuân năm 1975, nước ta đă thành thuộc địa của Cộng sản Quốc tế, chứ không phải thuộc địa của cộng sản Việt Nam nữa. Một số dân chúng đă không chịu nổi gông xiếng và sự kểm kẹp cũa cộng sản đă bỏ đi t́m tư do trên những con tàu mỏng manh làm cho toàn thế giới vô cùng xúc động.

Một dân tộc đă gan góc chống ách nô lệ của Tàu hơn một ngày năm nay(Hồ chí Minh không dám nói câu này v́ đang lo bợ dít mấy thằng Tàu), Một dân tộc đă gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đă gan góc đứng về phe thế giới tự do chống chủ nghĩa cộng sản mấy chục năm nay, dân tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được độc lập ! V́ những lẽ trên, chúng tôi, những người dân cũa 1 nước Việt Nam Cộng Ḥa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đang muốn trỡ thành một nước tự do, độc lập thật sự. Toàn thể dân tộc Việt Nam nhất là việt kiều yêu nước quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giành lạI quyền tự do, độc lập ấy từ trong bàn tay cộng sản khát máu đang thồng trị và lănh đạo tổ quóc việt nam ḱnh yêu của chúng ta. C̣n phần chót Nguoi Tranh Dau tui sẻ đọc sau khi Việt Nam dược tư do dộc lập khỏi tay bọn cộng sản viêt nam

Nguoi Tranh Dau

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 15, 2004

Answers

Response to Bản Tuy~{C*~}n Ng~{C4~}n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Cai thang khon nan nay ro rang la thang thua thoi gian khong biet lam gi. Het bia chuyen "chien tich QLVNCH" lai quay sang lam ho ve ngu si va may cai hinh cut & paste day tinh porno. Tao nghi may nen di kham bac si ngay di vi co kha nang may bi benh HIV/AIDS an vao mang oc giai doan cuoi roi cho nen moi hysterical nhu vay. Nho khi ra duong gap chiec xe nao that lon hoac chay mau thi tong dau vao truoc nghe. De coi thu cai "chanh nghia quoc gia" cua may no cung toi dau? Neu van ngap ngoai chua chet thi de tui tao cho ti urine vao mui dang lam intensive care cho may! NGUY QUAN NGUY QUYEN CHO DIEN LAC LOAI

-- Trai Viet Thoi Nay (traiviet@hotmail.com), February 15, 2004.

Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

VNCH qúa kém, không viết nổi một bản tuyên ngôn cho riêng ḿnh mà phải copy của Cụ Hồ. Văn hóa quá ngắn! "Sửa lại" chứ không phải " Sữa lại" "Phấn khởi" chứ không phải " Phấn khỡi" Con heo"trâu đánh" VNCH nhớ đến trường học tiếng Việt do VNCS tài trợ mới mở ở Cali và các nơi có kiều bào nhé. Xấu hổ quá đi mất cho cái vốn văn hóa mẹ đẻ của mày. Hohoho

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (ưilson_beng@yahoo.com), February 15, 2004.

Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Ha ha đồng chí này viết rằng trường học tiếng Việt do VNCS tài trợ làm tôi buồn cười quá. Đồng chí lấy tin tức này ở đâu thế? Tờ báo lá cải Nhân Dân? Có rất nhiều trung tâm dạy tiếng Việt ở Calif và những trung tâm này đă có tự bao nhiêu năm nay. Học sinh học tiếng Việt không phải đóng học phí. Những người dạy tiếng Việt dạy thiện nguyện không lương. Đa số là các anh em sinh viên và những người trẻ có thiện chí từ các hội đoàn tôn giáo. Mổi năm c̣n có khóa học đào tạo giáo viên dạy Việt Ngữ. Khóa sinh tự bỏ tiền túi ra đi học khóa tu nghiệp này.

Đồng chí đừng có nhận vơ đấy nhé. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận cái lá cờ hôi tanh mùi máu bay ở cái khu "Little Saigon" này đâu. Các đồng chí đừng có mơ.

-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), February 16, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

De bac viet lai lich su cua nuoc CHXHCN Vietnam cho toan dan hay:

1 - Giai doan "ĂN CỨC": tu 1930 - 1975 Day la giai doan thai nghen cua nuoc CHXHCN Vietnam do bon ngu dot ho chi minh di an cu+'c cua Mac Le tha vao Viet Nam cai chu nghia phan dan hai nuoc.

2 - Giai doan "Ăn Cướp": tu 1975 - 1978 Giai doan nay cong san chiem duoc mien nam ben ra tay di an cuop tai san cua nhan dan mien nam de cho ra bac hay lay lam cua rieng. Cac Hoa kieu bi lua cho di vuot bien de cong san chiem doat tai san. Danh "tu ban" de an cuop tai nhan dan mien nam

3 - Giai doan "Ăn Độn": 1978 - 1981: An cuop qua nhan dan ngheo doi, het gao an, phai di an don.

4 - Giai doan "Ăn Chực": 1981- 1986 : Luc nay viet kieu bat dau goi tien va qua ve VN, nho vay chu nghia cong san viet nam duoc an chuc cua Viet kieu nen khong bi chet doi.

5 - Giai doan "Ăn Cắp": 1986 - 1990 Luc nay can bo dang vien tha ho an cap tai san xa hoi chu nghia lam cua rieng cho minh. Viet nam an cap "chu nghia tu ban" doi ten la "kinh te tri truong"

6 - Giai doan "Ăn Hối Lộ": Tai sao an cap xay ra duoc trong xa hoi... do la nho cac cap deu biet an hoi lo.

7 - Giai doan "Ăn mày, Ăn xin: 1995 - nay Cong san viet nam bat dau di an xin vien tro khap the gioi de tha ho bo tien vao tui rieng cho cac cap lanh dao.

Tai sao viet nam lai trai qua nhieu giai doan "An" nhu vay? Do la nha su lanh dao tai tinh cua bon "ĂN HẠI" cong san chop bu....

8 - Giai doạn "Ăn Vụng": giửa bác và Nguyễn thi Minh Khai.

9 - Giai doạn "Ăn Cháo, Đá Bát":Sau khi "phỏng giái" miền nam xong, bác cho đàn em đi giựt luôn ruộng đất của bọn nông dân ngu ủng hộ cách mạng.

10 – Đá đít luôn mấy thằng đàn anh Trung Cộng và chạy qua Ăn mày CS Liên Sô.

11 – Bây giờ Liên Sô sụp đỗ quay trở về ăn mày, bợ đít và làm nước chư hầu cho Trung Cộng,

Bác Hồ Dâm Tặc

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 15, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Gui BBH, HoHoHo may ngu qua, tao noi treu cho may tuc the ma may tuong that a, CSVN co thua tien thi mang cho Cu-Ba tang Bac Fidel Anh Hung, Bac Che Ghevara Bat Khuat nhe, deo hoi dau ma mang sang Cali de day tieng viet cho cai lu mat goc, lac loai chung may. Chung may tu day tieng Viet voi nhau, thang mu day thang loa, thao nao tieng Viet cua chung may nhu an com tron cat soi ay, dau het ca rang hahaha. Dit me chung may, co gioi thi ve VN ma chong cong voi lai dau tranh cho dan chu nhe. Ngoi xo bep ma con tinh tuong , an khoai nuong!

-- VietCuong (wilson@yahoo.com), February 16, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Ái chà đồng chí viết tiếng Den Mark không bỏ dấu khá lắm. Đồng chí thử bỏ dấu xem nào? Tớ nghĩ rằng dc nói tiếng DM như gió (speak DM like wind).

Bây giờ người cao niên biết ở đâu có chó dại rồi chứ? Yêu cầu xích dc này lại nhé. Không biết luật ở VN như thế nào chứ luật ở bên Mỷ th́ nếu chó dại cắn chết người khác th́ chủ sẻ bị đi tù. Cách đây hai năm ǵ đó có một con chó dại ở San Francisco cắn chết một người và người chủ cũa con chó này bị đi tù 8 năm v́ tội ngộ sát. Có một điều trùng hợp ngẩu nhiên là con chó dại cũng có tên là Wilson.

Thú thật với các đc tôi mới tự học bỏ dấu tiếng Việt mới đây thôi. Tôi cũng chưa nắm rỏ luật bỏ dấu hỏi ngă chỉ đoán ṃ từ cách phát âm thôi. Nếu đc nào biết luật bỏ dấu hỏi ngă cho tớ biết. Tớ cám ơn. H́ h́.

-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), February 17, 2004.


Response to Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Hi Bo Bac Ho, Xin bác hảy bấm vào cái link dưới đây, rồi đọc bài viết đầu tiên sẻ chỉ dẩn bác cách bỏ dấu của tiếng Việt, rất là dể dành, Thanks. TBT

Cách đánh tiếng Việt

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 17, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Cám ơn bác CHDT. Tôi đă thử software này nó tương tự như VPSKeys tôi đang sử dụng. Tôi không t́m thấy bài viết chi dẫn có v́ cái file vknt.hlp không có. Cách sử dụng software không thành vấn đề. Tôi muốn t́m hiểu luật bỏ dấu hỏi ngă để bỏ dấu cho đúng.

Cám ơn anh.

-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), February 18, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

LẤY CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BAO ĐEM ĐAI NGHIĂ THẮNG HUNG TÀN

VIỆT-NAM CHỦ-NGHIĂ

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 17, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Anh Bo Bac Ho ơi, anh cứ bấm vào cái link th́bài viết sẻ chỉ cho anh cách down xuống và cũng trong bài viết chỉ cho anh cách bỏ dấu. Thôi để tôi post lên cho anh, mấy cái cách này nắm ở trong bài viết đó. TBT

4. Bạn chỉ cần lưu ư 2 tabs trên Control panel của Việt key. Một là Input Methods, hai là Char Sets.

5. Vào Input Methods, chọn Telex hay VNI. Với cách telex bạn đánh tiếng Việt như sau: sắc = s, huyền = f, hỏi = r, ngă = x, nặng = j, đ = dd, ê = ee, ư = uw, ô = oo, ơ = ow, ă = aw. Với cách VNI bạn đánh tiếng Việt như sau: sắc = 1 huyền = 2 hỏi = 3 ngă =4 nặng = 5...

-- Con cua cu Ho - Nong Duc Manh (Con_cua_cu_Ho@hn.vnn.vn), February 18, 2004.Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

....Nhung phuong gia' a'o tu'i com sa' ǵ ! Chao ôi nhung ke tu nhân là bi tai-nan Tri'nh-Chi, Cuô'c- Ra, Trô'ng Kông, Iêu Luoc !

Du'ng vân "Xe Ra Cho Chu'ng Ông Trô'ng Kông .

Xin nhuong lai diên dàn dê nhung ke này tiê'p tuc "Trô'ng Kông"

Hen ca'c ban co' thiên chi' o môt dip kha'c, cung co' thê chu'ng ta se gâp nhau tai ViêtNam.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 18, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Hi BBH. Hohoho cái tên Wilson cũng là tên con chó Béc-giê nhà tao, nên lấy tên nó làm địa chỉ email. Bố mẹ tao cho tao một cái tên Việt 100%, cớ sao lại lấy tên Mẽo làm ǵ.Hihihi. Nhưng mà cái bọn mất gốc th́ lại rất hay lấy tên chủ để đặt cho ḿnh. Rởm rít! Nhưng mà mày có ư thức học cách bỏ dấu cho tiếng Việt thế là tốt. Quay lại việc sửa bản tuyên ngôn của cụ Hồ, VNCH sao kém thế, không tự viết được à, hay là sợ không thể hay hơn?

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 18, 2004.

Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

À th́ ra cháu thích lấy tên chó. Băn tuyên ngôn độc lập thằng con gian tặc cũa ông cóp dê nội dung từ băn tuyên ngôn độc lập cũa Mỷ th́ có hay ǵ đâu mà không thể hay hơn? Cháu nên đọc sách thêm về nước Mỷ trước khi sủa bừa bải.

-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), February 19, 2004.

Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

bản tuyên ngôn độc lập của thằng chó hồ đọc vào năm 45 là do một sỉ quan người Mỷ viết cho nó và Cụ Nguyễn hải thuần đă dịch dùm sang tiếng Việt NGU dốt như nó tư cách chó nào viết được bài văn như vậy

hơn nửa nó thường xuyên viết lẩn lộn giửa y và i con người ta tên thúy nó viết thành thúi , nó nói năng ngọng nghịu không khác ǵ những người MB khác . dân miền Bắc th́ thường xuyên nói ngọng giửa chử L và N , không phát âm được vần " tr " cá Trê th́ đọc thành cá Tê và nhiều nhiều nửa

món " ăn Sinh thái " là món ăn ǵ vậy trong forum này có ai biết không ? lo cái thân chú mày c̣n chưa xong đó Việt cường bày đặt đi bắt lổi dấu hỏi với dấu ngă , đă vậy cái con c... ǵ cũng gọi là " sự cố " thậm chí con nít ị trong quần cũng gọi là sự cố... sự cố... sic

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 19, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Ca'c Bang Huu - Bac+Trung+Nam - Truoc 75, sau 75... Râ't tiê'c không c̣n thê tiê'p tuc trao y'-kiê'n duoc voi ca'c bang- huu nua tôi xin duoc hen cùng ca'c bang-huu tai hôp thu ca'- nhân tôi.

Tôi se xin duoc bàn-luân voi bang-huu, ca'c bang-huu qua nhung dê`- tài xây-dung, không hân thù ca'-nhân, không dê`- câp dê'n nhung chuyên qua'- khu, không CSVN hoac VNCH ...

Tôi cung se chi tra loi nhung bang huu không co' nhung ca'i tên không duoc nghiêm-chinh. Da ta ca'c bang huu da cho tôi môt tuân lê duoc no'i ra nhung y' nghi trung-thuc cua tôi, chi hy vong ca'c ban thuc hiên duoc môt phân nho nào do' cung da qua' du dê tôi "uo'c mo".

VIET NAM MINH CHAU TROI DONG VIET NAM NUOC THIÊNG TIÊN RÔ`NG

Tôi da viê't hôp thu cua tôi trong ca'c trang kha'c tai Forum này.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 19, 2004.Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Gui Cay Hoi va BBH,

Cac anh an bo thua sua can cua Meo nen cu tuong tuong ra thang si quan Meo nao do viet thay Bac. Lam gi co chuyen nhu the!!!hehehe. Chinh Bac viet o so nha 48 Hang Ngang day. Bac co viet thau mot vai chu nhu " Duong Kach Menh" boi vi Bac la thien tai. Da la thien tai thuong khong de y den tieu tiet. Dong thoi cho ta thay Bac rat gian di, lanh tu ma khong co can thu ky nao het. That la dang kham phuc. Cac anh ghet Nguoi nen cu hay chua ngoa noi bay cho nguoi khac. Cai gi Bac gioi thi phai cong nhan la gioi chu!!! Chung ta khong co quyen chui boi ai ca, boi vi chung ta chi la bon tien dan. Pham da tro thanh lanh tu, nguoi do phai that la thien tai, dac biet la Bac Ho, giai phong VN khoi 80 nam lam no le cho Phap. Hitler, Musolini, Napoleon, Lenin deu la nhung nguoi tai, hon anh va toi. Vay ta nen ton trong nhung nguoi da chet nay. Cac anh chui nguoi chet, co chap voi ca nguoi da chet, the thi cung coi nhu cac anh da chet. Co dieu chet roi nhung chua the chon!

Con viec toi nhac cac anh can viet va noi chuan nhu "Dai Tieng Noi Viet Nam phat thanh tu Hanoi, thu do nuoc CHXHCN VN," la boi vi chi so cac anh mat goc. O My ma khong phai nguoi My, ve VN lai khong phai ve VN thi te lam. Nhu the thi cac anh la loai lung lung giua troi, cha thuoc ve noi nao. Co khi chet roi van cu lo lung, chang co manh dat cam dui ma chon:-)) Vay anh phai cam on toi moi dung chu. Dang nay anh lai vang tuc, thieu van hoa qua! ( Ua, ma cac anh co Van Hoa hoi nao dau ma so mat nhi, ro that lam cam.Hehehe) Ciao.

-- ToiYeuBacHo ( VietCuong) (wilson@yahoo.com), February 19, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

SAU KHI ĐỌC "CHÂN DUNG BA’C HỒ"

Lấy tên Dân Tiên bác tự ca

Phỏng vấn làm như cứ thật thà

Ḷi đuôi giống cáo chồn dối trá

Bác hồ mất dậy thiệt đó nha

Đă thế bác c̣n cố kêu la

"Không ǵ quư hơn độc lập mà"

"Tự do" đi vào ngồi nhà đá

Giết lầm, chứ có ḥng được tha

Bác hồ quả thật giống quỷ ma

Mác Lê thuyết láo cứ đem chà

Bịp dân, hại nước không chịu nhả

Cúi mặt theo Tàu, bắt chước Nga

Chết rồi xác thối nằm phơi ra

Nhân dân thương tiếc, cả nước nhà

Vào lăng viếng bác, tha hồ xả

Từng ḍng nước đái khóc đám ma .....

-- (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Cậu nói sai rồi , việt cộng vẩn thường nói hồ chí minh sống măi với chúng , bằng chứng cái xác của thằng mắc dịch đó chúng vẩn không chôn , chúng bảo hắn ngũ , như vậy chúng tôi đang chửi thằng sống chứ có chửi thằng chết đâu nào . đúng không ?

đối với cậu hắn là thiên tài , nhưng với chúng tôi những người yêu tự do yêu VN th́ lại coi hắn là THIÊN TAI đó cậu , hắn chỉ là một thằng khố rách áo ôm tư cách nào so sánh với Lênin , Hitler , Napoleon tài liệu cá nhân của hắn trong các thư viện Bắc mỷ gom góp lại chưa tới 50 trang nhưng hầu hết chỉ là những chuyện phiếm ,những b́nh phẩm hết sức tệ hại về hắn khi hắn sống tại Pháp , Anh , Nga , Tàu

thử hỏi những năm tháng làm lănh tụ có khi nào hắn được ngồi ngang hàng chuyên văn với bạo chúa Lê nin chưa ?

Hitler - Napoleon đánh ngang đánh dọc tưng bừng khắp chốn , thế giới phải kinh hoàng . c̣n hắn Tết mậu thân dồn hết sức đánh Miền Nam nhưng đánh thắng không nổi nên tức qúa mà chết . so sánh như thế cho thấy hắn có đủ tư cách đi lau nhà cầu cho 2 người ấy cũng là vinh danh cho ḍng họ nhà hắn lắm rồi

tóm lại ngày nào thằng mắc dịch hồ chí minh c̣n sống măi th́ ngày đó Cầy hương c̣n chửi nó

ciao

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 24, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Ha Ha Ha anh Cầy Hôi, ấy chết Cầy Hương, sorry! ( đă hết hôi tạm thời )

Anh chơi chữ hay lắm (Thiên tài và Thiên tai) , xin có lời khen!

Tuy nhiên theo định nghĩa của anh tôi suy ra TT Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Đ́nh Diệm của VNCH ngày xưa, ngang hàng với Ông HCM, cũng rất thường phải không ạ.? V́ một người nắm quyền ở MB, người kia ở MN. Do vậy về title là như nhau, do vậy tầm thường ngang nhau?

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson@yahoo.com), February 24, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Thang` chau' Vit Coi` co' con cho' ten la` wilson gi` do' , bac' khuyen chau' nen doi ten con cho' cua chau' thanh` ten VN .....vi' du. nhu la` vang` ven^., dom^' gi` gi` do' ......nghe co' ve~ VN hon

cac' chau' vem. cua Bac' cu' thich' xai` do ngoai. the nhi~ ???? khong kheo' mai mot Bac' day dat ten^ con cho' cua bac' la` Minh, Dong Duan, THo. .....cho co' ve~ VN .....de cac' chau' vem. noi theo nha'

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), February 24, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Ay Ay Ay anh MaCo, Vi co nhieu VK dat ten Tay qua, nen toi moi dat cho con ven nha toi ten la wilson, de nho cac anh VK rom ve nuoc lua ba con ngheo. Luc nao dien tiet len thi da cho no mot phat, cho no keu anh ang va hinh dung la cac anh VK rom dang keu. Co the thoi anh a. w­ilson ven = wilson maco

-- VietCuong (wilson@yahoo.com), February 24, 2004.

Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Vit kieu rom lua` ba` con ngheo` ???? hahahah

Chau' Vit. Coi` phai noi' rang` 2 t thang` vem. cs vn da~ va` dang lua` 80 t dan VN ..... nho` co' 2 t thang` vem. cs vn moi' co' 3 trieu Viet Kieu "ieu nuoc'"

Con` con ket' nha` Bac', Bac' se~ dat. ten cho no' la` Vem. , moi lan no' keu Bac' se~ va~ vao` mom~ Vem. cua~ no' chau' nha'

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), February 24, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Anh Maco copy ly luan ve con cho cua toi. Thua roi nhe! 1-0.

Anh noi Uc khong muon giao du voi CSVN, the thi cai Dai Su Quan Uc to to bo nhu ma thang an may tren pho Dao Tan o Hanoi xay len de lam cai gi? Ly luan cua anh sai. 2-0 Anh noi cai cau "nhung 1 ty $ Uc" to qua! Dung, rat to doi voi anh, mot thang an luong that nghiep, uong cafe vat ben le duong khu Vietnamese town o Sydney. Nhung no khong dang gia ti nao neu so sanh voi mau dao cua mot chien si VC da nga xuong vi mot ten linh Uc ban len. Hieu chua? 3-0. Thua 3 ban khong go. Dai bai!

-- VietCuong (wilson@yahoo.com), February 24, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

giong. van cua~ chu' may` con` non not' qua' chau' Vit. coi` a....de Bac' day. chau' nhe'

1/ Neu 1 quoc' gia khong bi. Lien hop quoc' cam van kinh te^' ( ES) thi nuoc' do' co' quyen bang giao voi' tat ca cac' nuoc' khac' .....khong nhut' thiet la` vi` quyen loi. ......

>> 1 ti~ dollars Uc' ma` chu' may` cho la` re~ ha~ chau' ????? Bac' binh` quan 1 nguoi VN luong thien kiem^' :

$600 dollars Uc' 1 nam X 80.000.000 t nguoi` VN = .......chua lam` duoc. 1 cai' cau My Thuan .....( precondition ......80 t nguoi Vn phai nhin. an nhin. mac. khau^ hau mon lai. )

2/ Chu' may` biet Bac' dang o Sydney uong cafe gi`gi` do' thi` chung to~ chu' may` chua hieu gi` ve^` doi song o Uc' ......ma` chu' may` biet Bac' dang that nghiep va` dang song o Sydney thi chu' may` qua' khong ho danh la` vem.....doan' mo` doan' au^~ sua bay lam` can`

Bac' chi day. chau' van tat ....neu chau' lam duong lac. loi theo vem. CS thi` nen cai tai` qui chanh' .....van con` chua muon^.

Con` neu chau' dang gia ngay^ thi` chau' dang lo bo mat. ngu kinh nien cua~ noi` giong vem. cs roi day^'

Thuong chau' qua' di mat^'

Ki' ten va` oanh' moc do lom`

Bac'

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), February 25, 2004.


Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Chung may co bi dien(crazy) khong?? viet nhu vay ma cung viet a`? Che do nguy Sai gon da chet tu hon 30 nam truoc roi .Dung mong khoi phuc nua. Nguoi dan VN bay gio dang song rat tu do,am no, hanh phuc khong nhu nhung gi lu ban nuoc chung may xuyen tac. Vi vay chung may hay cam mom di

-- (tronghien86@yahoo.com), March 23, 2004.

Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Lũ chó chết này, chúng mày đúng là quên nguồn gốc, tổ tiên, quay lại chửi bới vào đất nước bằng thứ ngôn ngữ bẩn thỉu, tục tĩu. Người Việt Nam măi măi không thể thừa nhận lũ lạc loài chúng mày!

-- Yeu nuoc (coldboyqn@mail15.com), March 24, 2004.

Response to Bản TuyĂªn NgĂ´n Độc Lập Mới Được sữa lại từ bản cũa cu Hồ

Lâu rồi đọc lại bài này tui thấy tui viết không có chổ nào sai hết. Cám ơn "bác" đă cho mượn sẳn bản tuyên ngôn này, chỉ sữa lại 1 chút là thành 1 bài tuyên ngôn chống cộng thật hay. "bác" thật là dĩ đại.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), March 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ