Hay vao PalTalk, room Dan Choi Hai Ngoai chui VC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cac anh em chong cong hai ngoai va quoc noi...muon nghe chui VC thi nen vao PalTalk, room: Dan Choi Hai Ngoai va quoc noi chui cha thang cong san...

Nghe da lo tai lam qui vi !!!

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 13, 2004

Answers

uh noi chung muon chui boi, thi nen den cho may cai cho*., cho do, may ba ban tom ban ca chui nhau ac lam, tao nghi cai tu cach cua bon may ma noi chuyen voi may ba do, thi xem ra hop lam do, phai khong co hoang thuy vy vy

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), February 13, 2004.

Dung roi do "giang ho"doi voi bon cong no^ cuop ngay` thi co le phai dung thu doan mat sat, dao bua cua dan hang ca' thi moi tri duoc chung'.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 13, 2004.

Thât là môt bon mang danh là "co' hoc thu'c" nhung lai vô-liêm-si; Tranh dâ'u Chô'ng Chu-Nghia Công-San, yêu nuoc VN, ḍi làm Ca'ch- Mang Cuu Nuoc...nhung chi biê't xu dung nhung chu nghia cua bon "dâù duong so' cho, da' ca' lan dua, mâ't day, ..." Chao ôi, nhung ke nhu loai này chi c̣n duong...chê't bo thân noi dâ't nguoi.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Nguoi Cao Nien chac thuoc thanh phan Phong Dai truoc 1975. Noi la trung lap, dung giua (cu lang), ma luan dieu da pha thi cu y nhu la luc luong Phong Dai ngay nao. May ten do VC dung xong roi vat bo vo ngay, bay gio o dia nguc may ten do dang cau nguyen cho ngay tan cua DCS, boi vay Lien So vi dai (dai di) moi sup do tan tanh xi quach. Co doc tin moi day ve vu Nam Trieu Tien co mot phat minh khoa hoc giup ich cho nhan loai, hay chi thay Bac Trieu Tien che nguyen tu de tan sat nhan loai. Toi de nghi Nguoi Cao Nien nen mang cai dau cua minh toi cho cac ong bac si VNCH de chua tri, noi ro benh tinh cua minh thi chac se duoc chua benh free do.

-- Dinh (Cu) Ngu Tri Te CS (NgayTanCuaCS@NguDot.vn), February 13, 2004.

Thành thât cam on anh ban "Dinh (Cu) Ngu Tri Te CS " da chi dân tôi phai t́m dên nhung anh chàng ba'c-si cua ca'i goi là VNCH- tuy nhiên tôi không hân hanh co' duoc nhung bênh mà anh ban tuong tuong, chup mu ( tho'i quen mà vân chua bo duoc )song xét lai nhung nguoi câ`n phai diêù tri chi'nh là anh ban và dông bon cua anh , hiên nhiên nhung nguoi bi bênh "thân-kinh" nhu anh co' bao gio lai tu nhân duoc mà luôn luôn dôi thua cho nguoi kha'c . Chi'nh nhung nguoi nhu ca'c anh vân luôn mac bênh , bênh t́nh càng ngày càng trâ`m trong, là nh́n dâu, nh́n ai cung là Viêt Công, cung là ke thù cua ca'c anh. Cung chi'nh voi ca'i nh́n "bênh hoan" do' mà ca'c anh da làm cho miên Nam sup dô nay bài hoc vân chua thâ'm lai tiê'p tuc do tṛ chia re, chup mu...Chac anh da hoc thât thuôc nhung bài hoc cua FBI, CIA My phai không ?

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.


Truoc het toi xin noi ro voi Nguoi Cao Nien la toi khong co dinh dang gi voi VNCH, toi xa VN da hon 36 nam, co ve VN chi co mot lan de du nhin thay su kenh kieu cua may thang can ngo va thay dau xot cho cuoc song lam than cua nguoi dan binh thuong. Da tu lau, toi da khong ua gi cai chu nghia CS doc tai (du biet no se khong ton tai lau dai), lai cang chua ghet nhung thang map mo dung giua trung lap. Nhieu nguoi noi la minh khong lam chinh tri, nhung chon mot noi de song va cach song cua minh da the hien ra tu cach chinh tri cua minh roi (tu do hay cs). Va bon CS biet rat ro dieu nay, nen du co benh no, ma minh song o mot nuoc tu do thi trong tham tam no cung cha ua gi minh, no chi muon tien cua minh va loi dung minh thoi. Theo toi, thoi the hien tai chi co 2 ben: 1. chong cong va ho tro nhung nguoi tranh dau mang lai tu do cho dat nuoc VN, 2. cong san doc tai va dang co tam bam viu vao vi tri cua minh. Con van de mien Nam sup do la do mot phan nhung nguoi mien Nam quoc gia tu tam, qua de dai voi nhung ten dung giua trung lap (mot so CS tra tron vao), do la loi cua chung ta. Toi khong chup mu anh, nhung cai tu cach chinh tri cua anh tu no chup mu anh. Con chuyen FBI hay CIA, toi nghi that su Nguoi Cao Nien nen di kham cai dau cang som cang tot.

-- Dinh (Cu) Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.com), February 13, 2004.

U+A NHE. , U+A NA(.NG ?

Sau suo^'t 28 na(m qua tre^n nhu+~ng ma?nh dda^'t xa la. ma` co' nhie^`u tha`nh pha^`n dda~ xin nha^.n no+i na`y la` Que^ hu+o+ng ! co' ngu+o+`i dda~ ho+n 2 la^`n pha?i tro^'n cha.y ca'i loa.i ky' sinh CS., co' nhu+~ng ngu+o+`i pha?i cho.n lu+.a cho mi`nh 1 so^'ng trong 9 ca'i che^'t , dde^? tra'nh xa lu~ "Cu+o+'p ti`nh ngu+o+`i ,bo.n xa?o quye^.t , gian manh , ta`n ba.o Co^.ng sa?n" ... nhu+ng cu~ng co' nhu+~ng tha(`ng "a(n co+m quo^'c gia , tho+` ma tha(`ng CS." >>> Co`n nhu+~ng tha(`ng VC. gia? da.ng tra` tro^.n trong co^.ng ddo^`ng dde^? ho`ng duy tri` ca'i che^' ddo^. tho^'i na't CS. the^? hie^.n qua ha`m ra(ng vo^` co`n ddo.ng ma'u nha^n da^n , chu'ng chu+a a(n ddu? , chu'ng chu+a toa.i nguye^.n dda~ ddu+o+.c da^`y xe'o ddo^`ng ba`o chu?ng to^.c chu'ng . Ca? ta^.p ddoa`n CS. chu'ng va^~n cu+' ca'i lua^.n ddie^.u ong o?ng , loa.i va(n "Ca` me`n ri?" ma` "Va.n tue^'" ca'i chu? thuye^'t man ri mo.i ro+. kho^ng bao gio+` vo+'i ddu+o+.c cho du` co' pha?i da^~m tre^n xa'c che^'t cu?a chi'nh ngu+o+`i tha^n cu?a chu'ng, mie^~n sao dda.t ddu+o+.c Mu.c ddi'ch ? Tru+o+`ng Chinh da^ng bo^' cho chu? nghia~ ddo' .

Co' ddu+'a u+a nhe. nhu+ng cu~ng co' tha(`ng u+a na(.ng ! U+a nhe. da^`u gi` nhu+~ng tha(`ng na`y cu~ng co' chu't gi` trong dda^`u, cu~ng dda~ ddu+o+.c su+. gia'o du.c be^n ca'c be^'n bo+` va(n minh Tu+. do, cu~ng dda~ nha^.n hie^?u ddu+o+.c Tu+. do la` gi`, nhu+ng va^~n co`n NGU, va^~n he`n ha. ma` la.i co`n gio+? ca'i tro` "DDa.o ddu+'c " gia? . Chu'ng na`o co' bie^'t su+. tha^.t cu?a li.ch su+? ? chu'ng na`o co' da'm tu+. dda(.t ca^u ho?i cho chi'nh chu'ng "Ta.i sao chu'ng pha?i lu+u la.c no+i dda^y" ? Chi? ca^`n mo^.t ca^u ho?i na`y thi` cu~ng ddu? cho chu'ng "PHA?I NGO.NG" ro^`i !

Nhu+~ng ddu+'a U+a na(.ng thi` pha?i dda'nh tu+` tre^n dda^`u no' dda'nh xuo^'ng, ba(`ng cu?i ddo`n, cu?i che?, ba(`ng roi ma^y, cho^? i cha` , no' mo+'i bo? ddu+o+.c ca'i ta'nh hu+ ta^.t xa^'u cu?a no' , pha?i ke^ bua' ta. va`o dda^`u thi` chu'ng mo+'i bie^'t so+., pha?i lo^i to^ng mo^n tu+` ddu+o+`ng No^.i Ngoa.i chu'ng ra ma` dda`o ma` bo"i thi` chu'ng mo+'i bie^'t kie^ng chu+' co`n ti? te^ diu. ngo.t vo+'i chu'ng ha? ? cha(?ng kha'c the^? nhu+ nu+o+'c ddo^? la' mo^n, dda`n kha^?y tai tra^u.

DDu+'a u+a nhe. thi` ngu+o+.c la.i, du`ng lo+`i ngon tie^'ng ngo.t do^~ da`nh no', ddem ddie^`u hay le~ pha?i ra ru? ri? vo+'i no' thi` chuye^.n gi` cu~ng xong. Co`n du`ng bie^.n pha'p roi vo.t vo+'i no' ha? ? No' ca`ng the^m cu+'ng dda^`u cu+'ng co^?, ta'nh hu+ ta^.t xa^u cu+' la`m to+'i cho dda~ nu+

Trong kinh sa^'m co' no'i dda^y la` tho+`i ma.t pha'p hay ma.t the^' . DDa~ la` tho+`i ma.t Pha'p hay ma.t the^' thi` ma quy? tha ho^` ma` lo^.ng ha`nh, khi? u+o+'t tha ho^` ma` ddo^.i ma~o, e^'ch nha'i tha ho^` ma` mang gia^`y, cho' tha ho^` ma` nha?y ba`n ddo^.c va` sa^u bo. tha ho^` ma` la`m ngu+o+`i

DDo^'i vo+'i thu+' ngu+o+`i ddo' "ba^'t nho+n pha' qua^n Thi`n Tua^'t, vi Tha^`n ba^'t trung, vi tu+? ba^'t hie^'u" thi` chi? co' nu+o+'c ddem ra ca^u sa^'u chu+' co`n ho?i ca'i gi` nu+~a ? Xu+a nay , ca'i thu+' ddo' toa`n la` bi. che^'t dda^m, che^'t che'm , cho+' co' ddu+'a na`o ddu+o+.c che^'t toa`n tha^y dda^u . DDa^'y ! che^'t ca? 30 na(m ro^`i ddo' ma` ngu+o+`i ddo+`i co' tha cho dda^u ?

To^? su+ nha` no' ca'i tha(`ng cho' ghe? mo.i ro+. HO^` CHI' MINH .

Tha(`ng Vie^.t co^.ng na`o co' "SO'N" thi` va`o dda^y, to^'i nay bo^' dda^.p cho chu'ng bay dde'o ngu? no^?i dda^u , mang ca'i ma? cha HO^` CHI' MINH nha` ma`y ra dda^y ma` ca~i vo+'i tao .

-- Duoctudo (Duoctudo2003@yahoo.com), February 13, 2004.


Cac ong noi chuyen chinh tri ma cha hieu biet gi ca. Cac ong cha viet duoc cai gi nen ho^n` , chi toan la chui bay,---> vo^ van hoa , nghe`o kien thuc

-- admin (admin@yahoo.com), February 14, 2004.

Ban Admin,

Du'ng nhu nhung nhân xét cua ban và cung nhu tôi nghi : Chi'nh nguoi dung ra chu-truong Forum này là nguoi hoàn toàn không co' tu-ca'ch boi chi cân doc nhung ǵ ông ta viê't nguoi co' hoc, hiêu biê't môt chu't da thâ'y "tŕnh-dô chi'nh-tri " cua ông ta voi nhung loi le chui rua tuc tan, nhung h́nh anh thât su ha-câ'p; Tôi suy doa'n qua loi le ông ta da viê't : öng ta cung da co' tuôi, da cung tung duoc di hoc nghia là gân nhu duoc xê'p vào hàng "chi'-thu'c, chi'-ngu" song ... than ôi...hang chi'-thuc nhu ông ta...chi làm xâ'u hô cho nguoi Viêt-Nam, nhung nguoi thuc su yêu nuoc. Cung may thay dai-da-sô' nhung nguoi muô'n thuc su tham gia thao luân lai là nhung nguoi dung dan không tu ha ḿnh xê'p ngang hàng voi ông ta và phe nho'm thiêu-sô' cua ông.

-- giacaoniên (xuanhutraidâ't@yahoo.com), February 14, 2004.


De giup y kien nhan dinh ve mot con nguoi , toi xin tam phan dinh: E = tinh cam NE = doc ac A = hoat dong NA = luoi bieng S = binh tinh P = nong nay Nguoi tot = E - A - S Nguoi xau = NE - A – S Nguoi trung binh = E – A – P Con mot loai nguoi hay thuong may khoc gio, toi khong phan loai duoc. Tuy nhien nhung yeu to tren day co the bi anh huong rat nhieu do moi truong song xa hoi. Neu cac ban muon biet minh la ai, truoc het xin bam vao cac day so tren; ke den xem lai minh dang song o moi truong nao!

-- Saigon (Thudo@vietnam.com), February 14, 2004.


Chung ta deu la con dan cua nuoc Viet nen chung ta can phai thao luan mot cach co van hoa va biet suy nghi. Theo toi thi chung ta nen co mot cai nhin ve chinh tri , ve chu nghia cong san mot cach khach quan va hieu biet hon. Toi la con nguoi duoc sinh ra va hoc hanh duoi che do Cong san nhung khong phai vi the ma toi bao ve cho no.Forum nay theo toi la rat co y nghia de chung ta nhung nguoi do^ng` bao`,nhung nguoi con dan nuoc Viet co the thao luan ve van de dua nuoc ta. --->toi mong muon va keu goi cac ban(ung ho va khong ung ho CS) cung thao luan mot cach co van hoa va KHACH QUAN hon.

-- admin (admin@yahoo.com), February 14, 2004.

Chau Admin,

Dung them luu-tam toi nhung ong ban gia voi nhung ngon-ngu ma gioi tre nen hoc-hoi de xa lanh. Toi rat buon khi doc nhung cuoc dau-chu cua cac dang "tri-thuc" phun ra rat u la kho chiu. Tuy-nhien, chau cang di xa, cang doc nhieu, cang xem nhieu, thi cang thay rang "thuong thay cho nguoi Viet chung ta!" Toi nhieu luc uoc minh kiep sau la con chim bay nhay ca hat tu-do, hoac lam "cay thong dung giua troi ma reo" thay vi la kiep nguoi (Viet lang-thang).

Chuc chau can-dam de khac-phuc, vi tuong-lai tuoi-tre va the-he moi. Nhung nguoi gia-nua, thien-can, mot-hai-ba-chieu nhu the he cua chung toi se la "HISTORY." Viet-nam muon-nam!

Hue-Saigon-Hanoi

-- NamViet (hanhuesai@yahoo.com), February 14, 2004.


Quốc kỳ VIỆT NAM-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 15, 2004.


Ca'c ba.n hay~ cung` gop' y' kien lam the na`o de^? tieu diet che do Cong San tai Vietnam.

Tieu-Diet-CongSan

-- Tieu Diet Cong San Vietnam (TieuDietCongSan@VNCH.COM), April 21, 2004.


Teu qua nhi? Sao co nguoi chi tui vo day, vo day lai khong thay dien dan dau het vay? Chan nhu vay ah? Vay ma tui cu nghi phai la vui hon, nong bong hon, manh me hon, sac da hon, dan chung day du chu, loi le khong du manh thi lam sao co the cho nguoi khac hieu duoc.

-- illusionvn (nightsea1807@yahoo.com), April 30, 2004.


Mọi người hăy vào YAHOO CHAT để phát tin về Việt-Nam

MỜI BÀ CON VÀO THẬT ĐÔNG, VÀ MỜI BẠN HỮU CÙNG LÊN YAHOO CHAT ĐỂ CHỐNG CỘNG SẢN..YAHOO CHAT CÓ RẤT NHIỀU CHAT ROOM. NHƯ HÀ-NỘI, SÀI- G̉N, HUẾ, VIỆT FUN, VIỆT-NAM..V.V.. NHỮNG THỜI GIAN CAO ĐIỂN, NHỮNG CHAT ROOM NÀY CÓ RẤT ĐÔNG NGƯỜI..TRUNG B̀NH 10.000 NGƯỜI

-- (tosu_cs@yahoo.com), April 30, 2004.


will do

-- Nguyen Huu Tho. (MT Phong Dai Mien Nam@nguNhuCho'.com), April 30, 2004.

Con Vẹm nguoicaonien bộ không biết mắc cở sao? Vào trong forum này chỉ biết sủa như chó, ngoài ra không có viết được một câu nào coi được.

Hiện t́nh đất nước đen tối, đĩ điếm lan tràn, buôn bán trẻ thơ phụ nữ, quan liêu hối lộ, đàn áp tôn giáo, đàn áp những người chống lại hối lộ, đàn áp những người đ̣i tự do dân chủ v.v...

Nếu bọn mất dạy tụi bay không dám đối diện với thực tế, th́ tụi bây cũng không có ǵ hơn đám CS (hoặc là tay sai cho bọn chó má CS, ăn trên xương máu đồng loại, bóc lột quan liêu, nhũng lạm, buôn bán trẻ thơ phụ nữ...) đâu.

Nếu bọn bây làm được việc tốt hay có đề nghị ǵ đối với nhưng tệ trạng trên th́ tại sao không viết xuống cho mọi người cùng học hỏi? Nếu không th́ câm mẹ mấy cái miệng chó của bọn tay saichúng bây lại lại đi. Nhục quá đi.

"Thà làm Quỉ nước Nam C̣n hơn làm Vương đất Bắc"

-- Đi thăm Lăng Bác (Mới Xong!!@yahoo.com), May 01, 2004.


toi dang sinh song tren mot dat nuoc kho dau boi nan Cong san nen toi hieu cac ban cam thu che do cong san la rat hop le, cac ban moi thuc su la nhung nguoi ai quoc toi biet tren dat nuoc Viet nam con rat nhieu nguoi ung ho cho cai che do lac loai nay,don gian vi ho kem hieu biet ve chinh chi hoac vo trach nhiem voi to quoc cua minh. Cho du the nao di nua nhung viec ho ung ho cong san thi se mai la mot toi ac. Mot ngay nao do trong tuong lai, con chau nguoi Viet nhung the he duoc trang bi day du ve tri thuc, co tam nhin vuon ra khoi bien gioi quoc gia chung se nhan ra nhung sai trai cua cha anh chung theo cong san. Lich su se thuoc ve chung ta nhung nguoi viet tien phong.

-- tran ngoc son (ngocthuyxd@yahoo.com), May 24, 2004.

toi dang sinh song tren mot dat nuoc kho dau boi nan Cong san nen toi hieu cac ban cam thu che do Cong san la rat hop le, cac ban moi thuc su la nhung nguoi ai quoc. Toi biet tren dat nuoc Viet Nam con rat nhieu nguoi ung ho cho cai che do lac loai nay,don gian vi ho kem hieu biet ve chinh tri hoac vo trach nhiem voi to quoc cua minh. Cho du the nao di nua ,nhung viec ho ung ho cong san thi se mai la mot toi ac. Mot ngay nao do trong tuong lai, con chau nguoi Viet nhung the he duoc trang bi day du ve tri thuc, co tam nhin vuon ra khoi bien gioi quoc gia chung se nhan ra nhung sai trai cua cha anh chung theo cong san. Lich su se thuoc ve chung ta nhung nguoi Viet tien phong. "Thanh tri cua chu nghia Mac xit Viet nam se sup do khi bi tan cong tu boi nhung doi phao kich tu nhieu phia cua chung ta vi vay hoi cac anh em hay tan cong di!"

-- (ngocthuyxd@yahoo.com), May 26, 2004.

hi xin loî? anh NGUOI CAO NIÊN ...anh co nghe nhu*~ng nguoi trong room giang ho^`(paltalk )khi ho bu*o*´c sang room kha´c ho a(n noi nhu* thê´nao` không ?...1 câu thu*a chu´ ..2câu ca~m o*n dda so^´ tha`nh phâ`n co`n ddi ho.c ...ho. la^p ra cai room ddo´ ddê? chi? relax ..... ddu*`ng vo^.i dda´ng gia´ con ngu*o*i` chi? qua mây chu*i? bo*i´ .cu~ng nhu* qua cach a(n ma(.c cua~ 1 ngu+o+i`tre? tuoî? roi^``pha´n ra 1 caû >>> mai mo^´t chi? bo? tha^n o*? nu*o+c ngoai` <<< hic ..........toî kho^ng da´m tu* xu*ng la`dân giang ho^``..chi? vi toî chi? co´´ lang thang ddi ganh nu*o+´c mu+o+n sau 1975 .....ddi la`m culi ho^` nhu*ng toî thay^´ trong cai´ chu*~ ddu. ma´ cua~ nhu*~ng ngu+o+i la^y la^´t tre^n ddu+o+ng phô´ no chu+a´cai´ti`nh ngu+o+i` ho+n la` cai câu >>>> BAC HO YEU NHI DDONG ;;YEU TO QUOC ,`YEÛ DDO^NG BAO ma vie^t co^ng no´lai~ nhai~ bao nhieû na(m qua .... vi nhu+~ng tha(`ng be´ GIANG HO ddo´ bie^´t chia nhau cu~ khoai khi chu´ng ba.n no´ ddoi´.....cai´quan trong la` cai´tâm ho^n` co´vâ?n ddu.c hay kho^ng ?...toî kho^ng quen chu+i? the^``nhu+ng ddoî lu´c phai? pha´n le^n ca´i câu >> ddu. me. vie^t co^.ng .....anh co´the^´ kho^ng NGUOI CAO NIE^N ???? hay nhu*~ng danh tu+` ma`anh cho la tu.c tiu? chi? da`nh trong pho`ng the...... xin hoi? anh khi ngu~ vo+i vo+ thi` goi cai´ lo^``n la` gi` ? ....xin anh chi? giao´ ddê? tôi ddu+o+c ho.c la`m ngu*o*i` lich su*...... toî mo+i su+.c nho+´ dde^´´n ngu+o+i` ba(´c ho du`ng chu+~ bu+o+´m dde^? chi? cho cai´ lo^`n ......xin ddu+o+c noi´ 1 caû lich su+. nha´ >>>> em o+i vach cai bu+o+´m cho anh ddu´t cai´ cu~ thiu` biu anh vao` .....:-))

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), June 04, 2004.

BACLIEU 2002 ( paltalk) Noi dung do''..Nhung thang tu xung cho la cao sang quy phai ,lichsu la nhung thang cung chi bao Sxao ,, xo la' thoi ,,cai mat no be ngoai thi la nguoi lich su nhung mat trong bon no la nhung thang moc tui ' chuyen mon lam chuyen bay ,,can lich su ra ve ta day la cang sxao chung nay' ,,de lua thien ha..cung cung giong nhu 1 lu congsan the thoi ,,mieng noi thi nghe hay lam..nhung lam chang ra gi de nguoi doi nguyen rua chung'...

-- HO DAM TAC GIAC COC (vietnamcongsan@yahoo.com), June 04, 2004.

Moderation questions? read the FAQ