Cuu Chien Binh My va Viet Nam-Nhan Quyen-Len An cong bo thanh lap lien minh chong John Kerry.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

________________________________________________ VIETNAM VETERANS AGAINST JOHN KERRY P.O. Box 246, Kinston, N.C. 28502 www.vietnamveteransagainstjohnkerry.org <">http://www.vietnamveteransagainstjohnkerry.org/> FOR IMMEDIATE RELEASE February 5, 2004 U.S. VETERANS & VIETNAMESE UNITE TO OPPOSE JOHN KERRY Contact: Vietnam Veterans Against John Kerry Mike Benge, former Vietnam POW - (703) 698-8256 Ted Sampley, Vietnam veteran - (252) 527-0442 - cell (252) 521-2146 Jerry Kiley, Vietnam Veteran- (845) 947-3058 Vietnamese Americans Against John Kerry Dan Tran, president of the Vietnam Human Rights Project - cell (281) 772-0510 Duc D. Tran, public relations - cell (856) 297-5585 work( 610) 407-8826 Vietnam Veterans Against John Kerry (V.V.A.J.K.) today announced a national coalition with Vietnamese Americans for Human Rights in Vietnam. "We represent hundreds of thousand of American veterans who do not want to see John Kerry any where near the Oval Office," said Ted Sampley, founder of V.V.A.J.K, and a U.S. Army Green Beret and veteran of two combat tours in Vietnam. Said Sampley, "I have personally dealt with John Kerry on the issue of US POWs left behind in Vietnam. Kerry is not truthful and is not worthy of the support of US veterans. Many Vietnam vets have been duped into thinking Kerry is their friend. He is not. To us, he is 'Hanoi John'" Dan Tran said speaking as a member of Vietnamese Americans Against John Kerry, "On behalf of tens of thousands of Vietnamese-Americans, we are determined to demonstrate against Senator Kerry all across this nation." Dan Tran, a NASA engineer and president of the Vietnam Human Rights Project, said, "John Kerry aided and abetted the communist government in Hanoi and has hindered any human rights progress in Vietnam." John Kerry has fought harder for the Vietnamese communists than he fought against them in Vietnam, says Mike Benge, former civilian Viet Nam POW. In the Senate, Kerry blocked Vietnam Human Rights (and religious freedom) Bill on behalf of Hanoi, while the Vietnamese communists continue to wage a war of repression against the non-communist Vietnamese and a war of genocide against our former allies the Montagnard ethnic minorities in the Central Highlands of Vietnam. The Coalition plans nationwide demonstrations against Kerry beginning with the New York and Massachusetts primaries. Coalition spokesman Mike Benge, a US POW in Vietnam for 5 years is available for interviews.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 11, 2004

Answers

Trong cac cuoc van dong tranh cu, nguoi ta thuong hay choi tro: DOWN AND DIRTY. Ca nhan toi, thanh vien Dang Cong Hoa toi se khong ung ho Senator John Kerry.

-- Saigon (Thudo@vietnam.com), February 11, 2004.

Tui Cong San VN dang goi John Kerry la ...Dong Chi !!! John Kerry Ha Noi dang lam cai gi vay ca !!?????

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 11, 2004.

trong khi ca nuoc Mi dang day len mot lan song ung ho John thi may cai thang nay lai nguoc lai, nhu vay la di nguoc lai voi loi ich quoc gia roi do. John lam hai gi may ma may cay cu the. Ca mot xa hoi Mi yeu tu do dang ung ho John, chung may ko ung ho nhu vay chung may ko yeu tu do roi. Phan dong thi lay dau ra ma yeu tu do

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), February 12, 2004.

Anh giang ho! Toi dang noi chuyen voi KSBH, can gi toi anh ma xo mieng vao, that la thieu lich su! Tuy nhien neu anh muon biet the nao la Dan chu, xin anh hay theo doi: ----Su quyet dinh cua toi trong lua chon Tong Thong Hoa Ky nam nay la toi se khong bo phieu ung ho Senator John Kerry, nhung neu ong thang cu, toi chap nhan va han hoan chao mung ong la tan Tong Thong Hoa Ky thu 44. Do la Luat choi Dan chu ( Da so thang thieu so). ---Anh xem lai cai ly luan cua anh no co phai HAI CHIEU khong?

-- Saigon (Thudo@vietnam.com), February 12, 2004.

Hoi nhung nguoi tu sung là : Ke Si Bac Ha hay ... ǵ ǵ do' , Ca'c nguoi da là nguoi My hiên nhiên chuyên yêu nuoc cua ca'c nguoi chi là chuyên yêu nuoc MY ( môt trong sô' ca'c nguoi da tu nhân là dang-viên dang Công-Hoà ) vây th́ chuyên yêu nuoc Viêt-Nam làm sao ca'c nguoi co' thê dê câp dê'n duoc chang le "t́nh yêu nuoc " cua ca'c nguoi no' rào rat nhu...chi'nh sa'ch bâ't-nhân cua Tông-Thô'ng ca'c nguoi - Bush Junior à ? Chao ôi, môt bon "vong-ban" ba'm go't My, quô'c-tich My lai di yêu ca'i nuoc Viêt-Nam nghèo khô duoc sao ? Yêu kiêu ǵ ? Co' loi bao nhiêu cho nuoc My cua ca'c ban ?^ Vài diêù thac mac cua môt nguoi già không ua ǵ XHCN dang ty-nan tai môt quô'c gia không phai nuoc My luu-manh.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 12, 2004.


Thac mac gi den Luat phap My va Quoc te Cong Phap. Than van lam gi , hay ve ma lo tap doc, tap viet di.

-- Saigon (Thudo@vietnam.com), February 12, 2004.

Loi Ong Gia CaoNien..."Vài diêù thac mac cua môt nguoi già không ua ǵ XHCN dang ty-nan tai môt quô'c gia không phai nuoc My luu-manh"""

Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa. th́ sự thay đổi chính trị, chính sách, tổng thống của các đại cường quốc ảnh hưởng rất lớn đến toàn thể thế giới, và đồng thời củng ảnh hương đến cái tiền trợ cấp thất nghiệp của ông gia nguoicaonien đang sống ở 1 nước Âu Châu nào đó. Coi chừng ông già ra đường mà ngủ bây giờ đó. tôi đang sông ở Úc, củng chẳng ưa ǵ cái nước Mỷ lưu manh như ông. Nhưng tôi biết chắc cái đảng CS khốn nạn đang cai trị nước VN khốn khổ khốn nạn của tôi của chúng ta PHẢI BỊ TIÊU DIỆT BẰNG MỌI GÍA.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 15, 2004.


Thua Ông Ke Si Bac Hà, Cân ǵ phai ni'u gâ'u quâ`n cua Tông-Thô'ng Bush junior mâ't day My hay cuô'c-hôi Huê-Ky`hoac ông Nham Nham ǵ ǵ do' dê "cai-tao" ca'i da'm câm quyên hiên nay o trong nuoc VN nên chi'nh v́ thê' tôi thâ'y tra'i tai gai mat buôc ḷng phai viê't nhung hàng chu trên. Ban cung da biê't, nhung lai không da'm no'i ra, chu-nghia hiên nay tai VN không phai là CS, cung chang phai Xa-Hôi, cung chang phai là môt thu ǵ dê co' thê goi tên duoc nhung cung nhu ban, cân phai co' môt ca'i ǵ dê mà niu' lâ'y, dê mà...nuô'i tiê'c...cho co' ve "chi'nh-nghia" mà. Tôi không thê châ'p nhân duoc nhung diêù tre con ho môt ca'i là kêu cuu quan-thây, ho môt ca'i là ni'u chân ngoai- bang, bâ't cu ngoai-bang nào.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidâ't@yahoo.com), February 15, 2004.

Lai cân phai no'i thêm : Công-Dông Kinh-Tê' Au-Châu chang nga'n so ǵ ca'i thang Bush junior - bang co chuyên xâm luoc cua no' tai Irak dê kê't qya hiên nay là : Li'nh My sa lâ`y tai Irak - Bush Junior dang bi lô mat là thang "no'i la'o, no'i sao, luu manh" voi dai-da- sô' nhân dân My , viêc no' làm chi dê loi cho no' ( dâù hoa Texas mà )và nho'm thiêu sô' tài-phiêt cuc doan My ( ôn co' doc ba'o chi' mà ).

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 15, 2004.

Khi qua My nam 75 chung toi rat ghet thanh phan phan chien nhu Jane Fonda. Nhung bay gio con cai chung toi deu la nguoi My het ca va da duoc an huong su tu do tren dat My nay nen chung toi co vai dieu suy nghi ve TNS John Kerry. John chong chien tranh VN khong phai vi ong ta theo Cong San, ong ta chong vi ong ta yeu chuong nguoi linh My. John da danh nhau tai VN, da bi thuong 3 lan, va da duoc 2 huy chuong anh dung, ong ta la mot Anh Hung doi voi nuoc My. Ong ta chong chien tranh VN vi voi cach suy nghi cua nguoi My, ong ta khong muon nguoi linh My bi do mau cho mot chien tranh ngoai quoc khong quan trong cho nuoc My, ma do chi la mot ban co chien Tranh Lanh giua cac lanh tu My- Nga-Trung Cong. Tuy nhien John khong hen nhat tron tranh bon phan cua minh va da phuc vu tham gia trong tran chien va da hy sinh nhung giot mau cua minh. Sau nay ong ta ve lai VN de hoa giai va lam vai tro trong viec thuong luong van de POW-MIA. John da mat rat nhieu nguoi ban than cho chien tranh, ong ta da chung kien rat nhieu dau thuong trong chien tranh, ong ta yeu chuong tu do va hoa binh. Nguoi Viet ty nan rat ghet John vi ong ta chong chien tranh VN va ho goi ong ta la than cong. Nguoi My lai yeu John vi ong ta la mot anh hung yeu nuoc va mot lanh tu tai gioi. Bay gio chung ta co mot TT George Bush da tron tranh bon phan trong chien tranh VN ma lai dam dua linh My di danh Iraq, lua gat nuoc My ve WMD, khong ne tinh United Nations. Neu bay gio con chau chung ta bi dua qua Iraq danh va hy sinh tanh mang thi chung ta nghi sao ? Co bao nhieu nguoi VN se ung ho chinh sach cua My va co bao nhieu nguoi se cho con minh di danh Iraq ? John luc dau ung ho Bush vi so WMD, nhung bay gio su that la khong co thi chien tranh Iraq co con y nghia gi nua khi chung ta thay linh My hy sinh hang ngay vi bi bom dat no. John so sanh chien tranh Iraq voi chien tranh VN vi theo ong ta do su lua gat cua cac lanh tu Washington. Linh My tham chien tai Iraq cung nhu tai VN co mang lai tu do va hoa binh hay khong ? Neu chung ta la nguoi Iraq ty nan hoac nguoc VN ty nan thi chung ta co y nghi cua chung ta. Nhung neu chung ta la nguoi My yeu chuong hoa binh thi se co y nghi khac. Viec John muon hoa giai voi VN thi chung ta khong nen qua trach nguoi lanh tu My nay vi chinh cac lanh tu VN bay gio (NCK) cung nhu vay thoi. John khach voi vi lanh tu VN nay la vi ong ta la A GOOD AMERICAN. Nguoi Viet khong nen qua hap tap bau cho Republican vi tuong rang ho se chong cong. Democrat John F. Kennedy la nguoi da cho linh My qua VN va Republican Richard Nixon la nguoi da cho linh My rut lui. Nhung dan thieu so tren dat My phan dong deu bau cho dang Dan Chu vi ho trong dung nguoi hon. Sau 30 nam song tren dat nuoc tu do nay, la nguoi My goc Viet chung ta nen suy nghi lai nhung van de tren.

-- Nguoi My goc Viet (donquan92708@aol.com), March 06, 2004.


Dung roi, Dan chu hay Cong hoa thi cung la vi loi ich cua Hoa Ky, nhung noi Republican cam quyen co loi cho viec chong CSVN thi khong con dung nua. Theo toi thi chinh quyen Bush it quan tam den VN ma tap trung vao Middle East, trong khi Democrat quan tam nhieu hon den viec giup chinh quyen VN chuyen bien theo con duong dan chu, vi vay neu thuc long muon Dan chu cho VN thi nen bau cho Kerry. Con neu muon lat do "bao quyen cong san" VN de tra moi thu thua tran ngay xua thi ca Dan chu hay Cong hoa deu khong giup duoc.

-- nguoi viet nam (vietnam_quehuong1975@yahoo.co.uk), March 07, 2004.

hoang thuy vy vy goi Nguoi Cao Niên :

Co the goi bang chu', chu' cao nien a` chu hay tu hoi long minh` khi viet nhung van van cho nguoi khac doc da that su la nhung noi niem trong tam hon cua chu hay khong ?. Theo nhu chu viet ngay 30 thang tu nam bay muoi lam chu bi quan doi dong minh bo roi lai o vietnam, vi song khong duoc voi viet cong chu phai vuot bien ra khoi nuoc !. Toi co the noi la` hang tram ngan nguoi tai cac trai ti nan cho doi dinh cu trong do cung co chu la 1 trong hang tram ngan nguoi do deu nop ho so di my~. chang qua la` khi phai doan phong van hoa ky` da' chu' roi thi chu phai cho doi 1 nuoc khac nhan lam " con mo coi" ma` thoi . Chu cao nien a` dung vi` nhung thu` han nho nhoi do ma` quay lai chui my~. chui cai quan doi ma` chu da 1 thoi khoac ao chien bao` de phuc vu cho no' . neu chu lam nhu vay thi co khac chi cau noi cua nguoi xua: " AN CHAO DA' BAT' " hoac " VAT CANH BO VO " hay khong ?. Hay chu chi la` 1 trong so nhung NGUYEN CAO KY thoi dai moi. 30 nam! xin loi chu' 30 nam nhu moi ngay hom qua. Thu` cha, no nuoc chu co the quay mat lam ngo. thi chu cung chang khac gi` 1 le chieu thong hay ho quy ly. Giang son 4000 nam ( theo nhung tai lieu moi nhat chi co tren 2800 nam thoi ) chu co the mim cuoi khi tung tac dat duoc cat chia cho ngoai bang ?. thi` chu co con la` nguoi hay khong ?. Toi co the ngoi dua mong tay, son mong chan khi khong co chuyen gi` lam`. tai sao toi phai ngoi day ran tung chu de noi len nhung uat uc cua con nguoi vietnam. Khong phai uat uc cua toi dau , uat uc cua nhung dua tre dang buoi rac tren via he cua cai manh dat hinh cong nhu chu S do chu a`. Vai dong goi cho chu', chu' cao nien a`: song co khuc, nguoi co luc' chu hay tinh tam lai ma` nhin vao su that cua vietnam di.

 hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 12, 2004  Answers Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Cô Thuy Vy, Diêù thu nhâ't tôi xin duoc xa'c nhân thêm môt lân nua : Tôi da già, thât su , 60 tuôi Diêù thu 2 : Nguoi My chang bo roi ǵ tôi boi le tôi cung chang di'nh li'u ǵ voi nhung quyên loi cua ho tai Nam VN dê ho "bô'c" tôi di. Diêù thu 3 : Tôi không ua nhung chi'nh-sa'ch thuc-dân moi cua nhung chi'nh-quyên My chu không phai tôi không ua tâ't ca nguoi My ( boi le da sô' nguoi My không dông-y' voi chi'nh sa'ch cua chi'nh-quyên ho dem ra a'p dung - Cô han hoc hành, tô't- nghiêp tai Hoa Ky chac cô cung co' dip duoc doc, duoc xem su thuc vê lich-su lâp quô'c cua nuoc My ( burry my heart ) cô à . Diêù thu 4 : Tôi không giô'ng nhu nhung nguoi kha'c dê xê'p hàng xin duoc "phong vâ'n " di Huê-Ky`mà tôi da o lai trai ty nan kha' lâu v́ môt ly' do kha'c mà ly' do này chi nhung nguoi biê't tôi, nhung nguoi do' chiên nay cung kha' co' tên tuôi trong nhung hôi hè, tô- chuc goi là dang, pha'i chô'ng Công - ngay ca to ba'o han cô cung biê't Van Nghê Tiên Phong cung da co' môt vài dip dê câp dê'n nhung viêc tôi làm. Diêu thu 5 : Tôi chông Công, nhung không thê châ'p nhân duoc nhung loi le "thiê'u hoc thuc, mâ't day, tre con, bân thiu" dê goi là chông Công. Diêù thu 6 : Chuyên thù hân là chuyên cua ca'i goi là "luân hôi" oan aon tuong ba'o, không bao gio co' thê châ'm dut duoc - Diêù này dâ't nuoc VN chu'ng ta nênb tra'nh v́ chi luôn co' loi cho ngoai bang - Cô thù Cha, diêù do' thât Tô't, do' là chu Hiê'u - nhung Hiê'u và Nhân - Hiê'u và tra'ch Nhiêm, Bôn Phân voi Dâ't Nuoc, quê Huong Bà Con ViêtNam...Chang le lai "cong ran vê can gà nhà " sao duoc ho cô ? Diêù thu 7 : Tôi chông Công-San chu không chông con nguoi công-san song tôi cung chông tu tuong tu- ban bâ't-nhân boi le tôi chi co' duy nhâ't tu-tuong, chu-nghia Viêt Nam mà thôi, tu tuong này nam dây ray trong lich su, trong truyên thông, trong môi con nguoi ViêtNam chu'ng ta . Cô Thuy Vy, Di nhiên cô co' quyên ngôi "rua mo'ng chân"và cung chang cân viê't cho tôi nhung tôi cung hy vong duoc dôi-thoai voi cô môt ca'ch dung dan và voi loi le cua nhung nguoi goi là "hiêu biê't, co' hoc, co' hành" Cam on Cô

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Chu cao nien, neu chu muon ngoi xuong noi chuyen, doi thoai voi chau "1 cach môt ca'ch dung dan và voi loi le cua nhung nguoi goi là "hiêu biê't, co' hoc, co' hành" .... Chau san sang cho doi nhung cau hoi cua chu'.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Cô Thuy Vy, Râ't cam on cô da không nghi dê'n viêc "rua mo'ng chân" dê co' thê goi là "tâm-su vun" voi tôi. Diêu quan-trong truoc tiên tôi xin duoc nhac lai : Tôi, 60 tuôi thuc su, quê qua'n tai HàNôi, di-cu theo gia-d́nh vào Nam nam 53 ( khi do' tôi c̣n râ't nho ), ông cu thân-sinh ra tôi là môt nguoi o trong ca'i goi là "quân-dôi Liên- Hiêp Pha'p" sau này tro thành Quân-Dôi VNCH duoi thoi Ngô-D́nh-Diêm- xin duoc no'i môt ty' chi-tiê't : Cu thâns-inh ra tôi cùng hoc môt khoa' voi ca'i ông goi là « Nguyên-Thâ'p- Ky` » cô à - tai Nam-Dinh- voi hiêp dinh Genève gia dinh tôi da phai phân dôi , gân nhu môt nua o lai miên Bac - tâ't ca da tro thành Viêt-Công và hon môt nua vào Nam, tâ't ca cung tro thành Nguy...Tôi di hoc, lon lên trôi nôi voi t́nh h́nh dâ't nuoc, di làm ( hoi hoi làm viêc co' di'nh da'ng dê'n chi'nh-tri ), di li'nh ( loai li'nh goi là thu du cô à ) nhung...co' le tôi da duoc hoac là bi hoc môt thu tu-tuong kha'c la voi nhung nguoi kha'c : Chu-Nghia Viêt-Nam dê co' thê nh́n, suy nghi và hành- dông...Vua làm li'nh thu du câm su'ng ban lai nhung nguoi co' thê là bà con cua tôi o miên Bac ( râ't nhiêù khi sau nhung trân da'nh, tôi di t́m...nhung nguoi tù- binh tre tuôi miên Bac bi bat dê hy vong se gâp duoc nguoi em, nguoi câu, nguoi chu' cua tôi...may man thay và cung râ't co' thê là...không may man...v́ biê't dâu...ho da bo thây trong nhung trân bom, trân da'nh...Ngoài bôn-phân b́nh thuong duoc tâp luyên tu quân- truong...tô'i tô'i tôi viê't ba'o...goi ba'o, dang ba'o...chô'ng dô'i...di nhiên tôi không phai là tay sai Viêt- Công ( thêm môt chi- tiê't nho : Nhung nguoi co' chuc tuoc kha' cao cua co quan CIA tai toà dai-su My khi c̣n o duong Hàm-Nghi cung biê't tôi, không phai biê't v́ tôi là Viêt-Công mà biê't v́...tu tuong kha' dac-biêt cua tôi ( cua chu'ng tôi )- chi nôi viêc này cung da du dê nhung nguoi miên Bac kê't tôi tôi là tay sai CIA, tay sai My...Tôi viê't ba'o, dang ba'o, tham gia tô-chuc sinh- viên...chông Ngô-Dinh-Diêm, chông Nguyên Kha'nh, chông Nguyên Van- Thiêu di nhiên tôi cung da bi goi là « tay sai Công San HàNôi » ...chi vi môt ly do...uoc ao nuoc VN, miên Nam thât su Dân- Chu, thât su Tu-Do, thât su không co' tham nhung hôi lô - không hiêu cô co' biê't câu no'i cua cuu Pho' Tông-Thông Huong không : Nê'u bo hê't tham nhung tôi se lâ'y ai ra dê làm viêc...??? Gian di, do' là chi'nh-sa'ch cua chi'nh quyên My, di toi dâu ho lâp nhung chi'nh quyê`n tham nhung hôi-lô dê dê dàng giât giây sai khiê'n, Diêm, Kha'nh, Minh, Ky`, Thiêu...cung râ't co' thê ca'c ông này yêu nuoc thât su nhung...yêu nuoc th́ se không thê theo lênh ca'c vi « cô' vân' Huê-Ky` » duoc và cung se dê chê't – guong ông Ngô-Dinh- Diêm ...Kê't qua : Nguoi My bo roi, hê't dan cho dù muô'n da'nh cung chang xong...Bài hoc này tôi luôn nho và lai càng cho tôi thâ'y tôi ghét chi'nh quyên My là Du'ng. Riêng phân miên Bac, tôi cung không thê châ'p nhân duoc nhung viêc da làm: Cai-ca'ch diên-dia, diêt cuong-hào 'ac ba', tram hoa dua no... Nhung chuyên cua 30 nam qua, kho' co' thê kê hê't nhung dai kha'i tôi nghi : Hiên nay dâ't nuoc, nhân dân VN cân diêù ǵ: Theo tôi, VN cân Tu-Do, hanh-phu'c, com no a'o â'm...Không thê chi bang ca'i goi là XHCN hoac ca'i goi là VNCH co' thê mang lai duoc cho dân tôc VN nhung hy vong trên; VN không cân nhung tu tuong ngoai-lai mà ViêtNam là ViêtNam ( tâ't ca nhung thu ǵ tu nuoc ngoài dem vào VN hoac se bi dào thai hoac se bi biê'n hoa' : Chu Nho và chu Nôm - Chu Quô'c- Ngu...thuô'c Bac và thuô'c Nam - Ao' Thuong-Hai và A'o Dài...ViêtNam da co' ca vât-châ't và tinh thân ngay tu thoi lâp quô'c cô à : Tiên và Rô`ng ( su cao dep và su hùng manh ) tai sao không khai tha'c nhung ǵ ḿnh da co' mà lai phai "nhâp-cang " tu Nga, My, Tây, Tâù..???Cung chi v́ nhung mo'n hàng nhâp cang này mà Nam Bac phân- tranh, VNCH, XHCNVN ban giê't nhau - Thù truyên tu doi này sang doi kha'c sao co' thê châm dut duoc ? Buc thu này tôi chi viê't tam vài hàng dê "tâm-su vun" cùng cô nê'u cô nghi nhung diêm tôi vua no'i "nghe duoc" chu'ng ta se no'i chuyên tiê'p.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Goi chu Nguoi Cao Nien. Di khong doi ho., ve chang doi ten do la` tam niem cua con be Hoang thuy vy vy. Ma` cai ho Hoang cua chau khong dinh liu gi` toi vua kem gai Hoang Kim Quy, hay ong bo truong bo thong tin (1973)Hoang Duc Nha~, gia dinh` vo cua Cuu TT NVT. Tu tuong, va` tam hon trong la thu cua chu viet cao thuong lam. Nhung tu tuong do da~ lam duoc gi` cho nhung dua tre nho dang lan loi trong nhung dong rac doc suot chieu dai tu nam chi bac de kiem tung mieng com thua, banh vun song qua ngay`. Da~ 1 lan chu ngoi xuong tro chuyen cung` chung' chua ? da~ 1 lan chu ngoi xuong de tim hieu cuoc song hang ngay cua chung no chua ?. Da~ 1 lan chu vat bo nhung tu ai hep hoi` de ngoi chung ban` uong ly nuoc voi nhung co gai bi lua gat qua hongkong, Macao de lam diem, vu~ nu~ khong ha chu' ?. Chi bang phim anh va` tai lieu, chu chau khong duoc tan mat nhin thay cuoc song cua nguoi dan duoi the che VNCH. Nhung cai buc tranh xa hoi chu nghia~ chau co the noi chau hieu ro no hon chu nhieu^`. chau khong co duoc cai diem phuc nhu chu' duoc song chung cung cha me, de duoc cha me chui mang la ray^`. Khi con be ngoi trong ghe nha` truong(my~) khi lam sai dieu gi` chau "DUOC." thay co la ray, chui mang, tham chi con bi duoi ngoi nha` ca tuan thi` chau cam thay hanh phuc lam. Hanh phuc la` vi` da~ co nguoi quan tam toi sinh hoat cua minh`, quan tam toi nhung gi` minh lam sai trai'. Ong ba` ta co cau : Thuong cho roi cho vot. , ghet cho ngot cho bui` " Khong phai vo co ma` chau cam thu` cong no^, khong phai ranh hoi ma` chau ngoi khua vo~ mom voi viet cong. chi co mot dieu la`: Thu` cha chua tra? dut, no. me chua den xong thi` chau chua nguoi long`. Chu noi dut bo han thu`! Lam sao chu co the dut bo han thu` khi con nguoi con vuong van nhung noi niem ai oan nhu vay ?. co 1 doan nao` chu viet " nguoi da~ chet hay de cho yen....." vay thi chu hay~ nhin lai cai nghia trang quan doi bien hoa`, hay cai nghia trang quan doi go vap thi` chu se hieu duoc con nguoi ta vi sao van giu mai han thu`. mot buoi chieu nao do neu chu phai bo nam ba ngan dolars de "MUA "xac cha, "CHUOC." xac me. thi` chu co con vui ve de mim cuoi hay khong ?. Chau khong noi ve chuyen tien^`, chau chi noi ve chu~ NHAN, NGHIA~ ma` thoi. Khi chu biet nguoi than, con chau cua chu bi lua qua hongkong lam diem chu nghi~ the nao` ?. Hai muoi chin nam roi vietnam khong con chim trong khoi lua dao binh nua. nhung vietnam da~ tro thanh 1 vung bun nhay nhuoc duoi ach thong tri cua loai cong no^. Chu nghi~ gi`, phai lam gi` cho cai duoc goi la` que huong ?

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Thua cô Thuy Vy, Râ't cam on cô da no'i lên nhung dau thuong cô phai hung chiu , hâu- qua cua cuôc chiê'n vô-y'-nghia, ke thang cung không tô't dep ǵ mà nguoi bai cung chang thê tu-hào là vinh quang. Tôi chua tung co' dip tro lai quê-huong VN mà tôi da phai ra di tu hon 20 nam qua, diêù này thât chang b́nh thuong ǵ voi môt nguoi nhu tôi không khoe khoang, khoa'c la'c nhung Âu-Châu, Bac-My,; Bac-Phi tôi da thuong dat chân dê'n thât nhiêù lân tuy nhiên VN tôi lai không co' thê tro vê duoc cho dù chi môt lân nh́n lai nhung noi tôi da tung di qua hàng ngày, da tung co' nhung ky-niêm cua môt thoi hoc- tṛ, lon lên, vào doi, di làm, di li'nh, trô'n la'nh hoc-tâp cai- tao, vuot biên...Nhung cho dù tôi da không duoc chung kiê'n tân mat h́nh anh nhung dua tre nghèo khô cam cui luom boi ra'c dê muu-sinh nhung tôi cung duoc biê't thât nhiêù vê hiên-trang tai quê huong, không chi o miên Nam mà ngay tai miên Bac. Tôi không ngân ngai dê no'i ngay : Dâ't Nuoc VN cân phai duoc thay dôi chi'nh sa'ch dê nhân dân duoc co' miêng com manh a'o dây du, nguoi nông dân duoc huong sung da'ng voi công suc cua ho,nguoi công nhân duoc tra dung muc lao- dông ho dô ra, tu-do tu tuong, tu-do ba'o chi'...Di nhiên nhung diêù này tôi chac chan không môt ai là không dông y' ( nhung nguoi tu nhân là thuong dân yêu nuoc tu trong nuoc cho dê'n ngoai-quô'c ). Tôi cung kho' ngan nôi xu'c dông cua tôi khi duoc hiêu tham trang mà cô phai trai qua, di nhiên cô phai thù hân nhung hân thù cung không thê làm lai duoc nhung su kiên da qua va lai nhung ke da chu-truong, da thuc-hành nhung diêù "bât-nhân, bâ't nghia" kia cô hay thu nh́n lai: Hiên trang cua ho ra sao ? Gia-d́nh, con cha'u thê' nào ? Ho c̣n tô`n tai hay cung da chê't không nham mat duoc; Han cô cung biê't chuyên "Quât mô`Quang-Trung Nguyên Huê, do ai ? con cha'u cua nguoi này hiên nay ra sao?- Rôi gân cô nhâ't,nhung ke tham nhung hô'i lô, cuop bo'c dân den cua chê'-dô VNCH luu lac ngoai quô'c hiên trang nhung ke này ra sao ? Ac gia th́ a'c ba'o nhung Oan oan tuong ba'o cô Thuy Vy oi, han cô cung biê't môt vi danh tuong triêù dai nhà Trân chông Mông-Cô, vi này cung co' hân thù cha nhung thù cha không thê bang cuu nuoc duoc và nho vây da da'nh duôi duoc Thoa't Hoan. Di nhiên mô'i thù trong cô muô'n xoa' bo cung thât kho' khan nhung ke thù cua cô là ai ? Ho c̣n sô'ng hay không ? Diêù này tôi nghi ho cung da chê't trôi dat môt noi nào do' mà thôi,chông CS không co' nghia là chô'ng nguoi mà chô'ng tu-tuong hon nua tai VN không co' Công-San nua, nhà nuoc hiên tai chi muon danh XHCN nhung di'ch thuc ra ho chang là môt thu ǵ duoc . Tôi và nhung nguoi dông hành voi tôi dù chua làm duoc nhung diêù co' danh co' tiê'ng tuy nhiên dê'n ngày hôm nay chu'ng tôi không hô then là da không làm duoc môt diêù ǵ kê ca nhung nguoi da di truoc chu'ng tôi và phân chu'ng tôi khi c̣n o miên Nam cung nhu khi bat buôc phai ra nuoc ngoài. Môi nguoi trong chu'ng ta voi tinh thân doàn kê't yêu nuoc thuong dân, không phân biêt Bac, Nam , chi cân môt hành dông nho co'phuong tiên,co' kê hoach, co' tô-chuc chac chan chu'ng ta cung se làm thay dôi duoc t́nh h́nh doi sông cho nguoi dân trong nuoc.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Sao cai co Hoang Thuy Vy Vy nay hieu chien the nhi .

 communist (communist@yaheo.com), February 13, 2004.

Thua ông Du Kha'ch... Dê tra loi câu hoi cua ông liên quan dê'n viêc "chô'ng Công" cua ca' nhân tôi, xin duoc tra loi : Tôi cung da tung co' dip câm su'ng ...dê ban nhung nguoi ...anh em Viêt-Nam miên Bac vào nhung nam 1967 cho dên nam 1972 và cung da tung bi thuong phai vào ca'i goi là Bênh Viên Công-Hoà- Ngoài diêù này, c̣n nhung diêù kha'c tôi không thê kê khai ra cho ông biê't duoc, xin thành thât xin lôi. Diêù thu hai : Tai sao tôi Chô'ng Công : Tôi chông Công v́ do' không phai là chu-nghia thuân-tu'y cua dân-tôc tôi, dân- tôc Viêt-Nam, tôi chi co' môt chu-nghia : Chu-Nghia ViêtNam mà thôi ông a ! Di nhiên voi chu-nghia Viêt-Nam tôi cung chông bon thuc-dân Pha'p, thuc-dân moi My, hoac bâ't k`y môt loai thuc-dân ngoai-quô'cx nào can-thiêp vào nôi-t́nh ViêtNam trong qua'-khu, hiên tai và tuong lai.

 nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Sáng nay khi đọc Title này tôi cảm thấy rất vui, đúng là ngày Valentine !!!. Tôi thật ra chẳng ưa ǵ cái chế độ thối nát VNCH nay đă đi vào quên lảng, những ǵ tôi tôn trọng c̣n lại chỉ là lá cờ vàng 3 sọc đỏ v́ ít ra nó tượng trưng cho một tự do, một tượng trưng để mà bám víu vào. Nếu bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 2 giua VNCH va CHXNCHVN th́ chắc chắn tôi chọn VNCH, chỉ v́ cái...ít xấu hơn dỉ nhiên là tốt hơn. Nhưng thời thế đă thay đổi, chúng ta đang có nhiều đường dể lựa chọn, VNCH bây giờ chẳng là cái thá ǵ, CHXHCNVN lại càng phải bị tiêu diệt. Như nguoicaonien (NCN) đă nói chúng ta chỉ có cái Việt Nam chủ nghĩa. NCN nói tôi kh xứng đáng gọi là Kẻ Sỉ v́ đă "mày, tao..", tôi xin xác nhận 1 điều là .."Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với MA mặc aó giấy !!". Tôi sẳn sàng biến thành ác qủi khi đối diện voi cộng sản. Kẻ Sỉ là nhưng người ngẩn mặt lên mà sống, ăn ngay nói thẳng, kh chịu sông nhục. Theo tôi đoán có thể NCN là thuộc thành phần thứ 3 và có thể ông là Huỳnh tấn Mẩm. Thành phần thứ 3 theo tôi nghỉ chỉ là nhom người bị CS giật dây lợi dụng. Bây giờ bỏ qua mọi thành kiến của thành phần, phe phái, đảng phái, những ǵ c̣n lại trong chúng ta chỉ là ...NGƯỜI VIỆT NAM. Những ǵ chúng ta muốn chỉ là đem lại tu do dân chủ, no cơm ấm áo cho toàn dân, kh phải làm giàu cho thiểu số cán bộ CS tham nhủng. Tom lại, chúng ta kh thể dựng lại cái xác chết VNCH, điều này toàn the quân dân cán chính VNCH mong muốn. C̣n cái xác chết chưa chôn CHXHCNVN chúng ta phải t́m cách đem chôn nó luôn. Chào đ̣an kết.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 13, 2004.

Goi ông Ke Si Bac Hà,

Doc nhung giong chu ông viê’t, lân dâù tiên tôi thâ’y ông nghiêm chinh, không dao to lua’ lon, sa’ng suô’t hon…nghia là, nê’u ông tiê’p tuc giu duoc tu-ca’ch nhu vây, chac chan cuôc tranh luân se là cuôc tranh-luân dê xây-dung, dê t́m ra duoc nhung giai-pha’p tô’t dep ; thiê’t thuc co’ thê a’p dung cho chu’ng ta trong diêù mà tôi tam su dung voi 2 chu : HUNG QUÔC. Nhu cung da no’i nhiêù dip , tôi nghi diêù quan-trong hiên tai và cung là diêù kiên Câ`n và Du dê co’ thê thuc hiên duoc muc-tiêu Hung- Quô’c : Doàn-Kê’t – Bac, Trung, Nam tâ’t ca chi hôi-tu, chi thao luân, chi hành dông cho hai chu ViêtNam mà thôi. Theo tôi, chu-nghia chi là ly’ thuyê’t, mà chu—nghia nào cung dep, cung voi muc tiêu dem lai tu-do, hanh-phu’c …cho con nguoi, nhung ǵ nguoi ta hang mo uoc, nhung uoc mo…và hiên thuc, môt khoang ca’ch thât xa phai không ông ? Cung chi’nh vi hai chu chu-nghia do’ , theo tôi, dên ngày nay, sau gân 100 nam dô-hô Tây, 30 nam « nôi-chiê’n » - nôi-chiê’n cung v́ chu-nghia…, và 30 nam sau cuôc nôi chiê’n này, chu’ng ta vân tiê’p tuc chui boi nhau, thù hân nhau dê cung râ’t co’ thê lai thêm môt lân nua…gà nhà bôi mat da’ nhau. ; Cung chinh dê tra’nh diêù không tô’t dep do’, tôi nghi chi voi chu-nghia Viêt-Nam, di nhiên no’i dê’n 4 chu này, thât moi me, thât bàng bac, thât…huyên hoac…Nhung không , không huyên hoac, không moi me ǵ dâu, v́ chu- nghia tôi uoc mo này lai co’ thuc, sô’ng dông trong lich-su, trong van-hoa’, trong xa-hôi, trong miê’ng an thu’c uô’ng cua nguoi Viêt ngàn xua và nguoi Viêt ngày nay. No’i nhu thê’ hoi kho’ hiêu tuy nhiên tôi chi xin duoc dua ra môt vài bang chu’ng râ’t thuc tê’ vê`ca’ch thuc an mac : Nguoi Tâù (Trung-Hoa, Trung-Quô’c goi thê’ nào cung duoc) mac a’o suong sa’m nguoi VN mac ao’ dài, khan do’ng – Nguó Tâù an x́-dâù, nguoi Viêt an nuo’c Mam – Nguoi Tâù chua bênh bang thuô’c Ba’c, nguoi Viêt co’ thuô’c Nam – Nguoi Tâù xu dung chu Ha’n, nguoi Viêt xu dung chu Nôm và sau do’ chu Viêt a,b,c..Trong thu này tôi không thê dân chung duoc tâ’t ca nhung minh-chung thât cu-thê , hy vong chu’ng ta se co’ dip dê`-câp dê’n nhung chi-tiê’t này trong tuong-lai .

Trong thu viê’t cho tôi, ông cung da khang dinh là : Ca hai thu , môt duoc goi là VNCH , môt duoc goi là CNCS, chang thê thu nào duoc goi là tô’t , hiên nhiên cung nhu nhung nguoi phia’ CNCS ông phia’ VNCH dù muô’n dù không vân phai coi VNCH tô’t hon và là « một tượng trưng để mà bám víu vào » - Nhu thê’ sau nhung dau thuong cua lich- su - dac-biêt nhung nguoi hung chiu nhiêù nhâ’t là nhung nguoi dân vô-tôi, i’t hoc, câ`n-cù voi manh vuon thua ruông – vân chua du dê ca 2 phia’ quên duoc qua’-khu dau thuong do’, vân chua du dê chu’ng ta, thê’-hê vua trai qua kinh-nghiêm không muô’n này và thê’-hê hiên tai ngố lai dê co’ thê co’ duoc môt ca’i nh́n chung vê tuong-lai sao ông ? Tôi nghi là KHÔNG , chu không này chi voi dó hoi duy nhâ’t : Quên, qua’-khu da di qua, dep xâ’u cung chi là qua’ khu, sai du’ng cung là qua’ khu – Hay lâ’y ca’i « du’ng » dê tiê’p tuc làm và biê’t ca’i « sai » dê tra’nh và nhu ông cung da biê’t : Chu’ng ta co’ nhiêù duong lô’i dê chon lua, nhung chi xin nhac nho : duong lô’i tô’t nhâ’t là tra’nh duoc dô ma’u, tra’nh duoc thù hân, tra’nh bi ngoai-bang loi dung, tra’nh van-hoa’ bi tiêu-diêt, xa-hôi VN bi xoa’ nhoà lai cang, con nguoi VN vân chi là công cu cho môt cuôc chiê’n moi : Kinh-Tê’ thi-Truong.

Dê’n dây tôi lai xin duoc lam bàn vê chu « Si » : theo tôi, ke Si là nguoi co’ duc, dô, co’ Nhân, Lê, Nghia, Tri’, Ti’n, Dung, Nghiêm – Nhung duc ti’nh này nhâ’t dinh ông da biê’t, Dung không co’ nghia là « moi nguoi dêù là ke thù cua ḿnh » ; Dung không co’ nghia là Da’nh phai không ông ? .."Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với MA mặc aó giấy !!" – Câu này chi dê a’p dung cho nhung nguoi « tùy thoi , tùy co » chu không thê dê « Ke si Bac Hà » xu dung duoc – Nguoi co’ Dung là nguoi co’ Tri’, mà da co’ Tri’ di nhiên biê’t dâu là thù, dâu là Ban ; Nguoi da co’ Tri’, co’ Dung nê’u muô’n thât su là nguoi duc dô lai phai co’ hai chu « Lê, Nghia » ngay ca khi da’nh voi ke thù , nê’u không ca’i Dung này cung chi là ca’i Dung cua môt Hang Vo mà thôi. Viê’t nhung giong chu trên dây tôi nghi chac ông không thê tiê’p tuc no’i duoc tôi là Huy`nh-Tâ’n-Mâm hoac môt nguoi nào do’ trong ca’i goi là thành-phân thu 3 , boi le gian di nhung nguoi thuôc thành- phân thu 3 chang thê co’ duoc « tu-tuong ViêtNam » nhu tôi – Tôi xin khang dinh môt lân nua : Tôi không thu Nhât, thu Nh́, thu Ba mà tôi là ViêtNam nhu muôn triêu nguoi VN kha’c voi chu-nghia ViêtNam, chang XHCN, chang Tu-Ban, không Nga, không Tâù, không Tây, không My voi chi môt giâ’c mo chung :

VIET-NAM MINH-CHÂU TROI DÔNG .

Hiên nhiên qua Forum này, kho’ co’ thê no’i duoc dâu là su thuc, ke do’ co’ phai là nguoi do’ hay không ? nhung hay xin luôn nghi tôi da viê’t, da no’i nhung diêù pha’t xuâ’t tu tâm hô`n tôi, diêù do’ du’ng voi nguoi này, sai voi nguoi kha’c, không quan-trong – Quan trong là : Moi nguoi co’ thê Doàn-Kê’t duoc. Tôi râ’t dông-y’ voi ông vê ca’i goi là « Nhà Nuoc » hiên tai, nhung nhu tôi cung da viê’t : Tai VN hiên nay, chu-nghia CS không con nua hoac nê’u c̣n cung chi …bàng bac nhu mây tró ( ông biê’t hai chu « Phù-Vân » chu’ ǵ ? ) , nhu tu tuong Quô’c-Gia ngày truoc duoi 4 chu VNCH thât dep ( nê’u no’ da không bi loi dung )- Bon câm quyên hiên nay ( không han là tâ’t ca v́ le…tôi duoc biê’t kha’ nhiêù , hiên nhiên ông và nhung nguoi doc thu này lai no’i : ông già này lai no’i tha’nh no’i tuong nua ), tôi da duoc dip tiê’p xu’c, tâm su voi thât nhiêù anh em tre, co’ hoc, co’ kha-nang tu VN du hoc tai ca’c quô’c-gia hai-ngoai vê nhung ngao nga’n cua ho dô’i voi nhung tê hai, nhung lam cua ca’c thành phân nhà nuoc, vê nhung uoc mo cua gioi tre này, ho duoc nuôi duong trong chê’-dô XHCN nhung không han là ho dêù chi nhu nhung nguoi cua VNDCCH ngày truoc, ho cung co’ nhung ca’i nh́n không mâ’y kha’c chu’ng ta dê cung mong moi nuoc nhà se co’ duoc môt chi’nh-quyên, môt nhà nuoc tô’t dep, tiê’n- bô mà uu tu là Com No ‘Ao Â’m cho nguoi dân, Tu-Do …… Tôi cung râ’t dông y’ voi ông : Nhung ca’i xa’c chê’t hay nên chôn k’in , nhung su kiên cho dù Dep, Xâ’u cua môt thoi dau khô da qua hay vâ’t no’ lai sau lung chu’ng ta dê chi c̣n : Doàn-Kê’t Chac ca’c ông, ca’c ban, già (truoc 75 ) hoac tre (sau 75) trong nuoc cung nhu hai-ngoai cung dông-y’ voi tôi là Chu’ng ta hay nên ngôi lai bên nhau, thành thât, vô-tu, nghiêm chinh dê dê câp dê’n câu hoi :

Làm ca’ch nào dê HUNG QUÔ’C

Xin hay dung dat lai nhung suy nghi vê VNCH hoac XHCN phai hay tra’i, nhung ông HCM, Ngô-Dinh-Diêm, Nguyên Van Thiêu, Nguyên Cao K`y…nhu thê’ nào tô’t hay xâ’u…Môt trang lich-su da qua, da qua 30 nam nay Hay viê’t môt trang lich-su moi, thât dep và thât ViêtNam .

Chào ông Ke Si Bac Hà và nhung nguoi co’ thiên chi’.

 Kinh lao dac tho, xin hoi nho ong Nguoi Cao Nien: ong co ho hang gi voi ong Nguyen Cao Ky (Cuc) khong?

-- Dinh (Cu) Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.com), February 13, 2004.

Response to Bộ Ngoại Giao Mỹ dọa xếp VN vĂ o cĂ¡c nước “cần quan tĂ¢ m đặc biệt” Xin duoc tra loi, Tôi chang di'nh li'u ǵ voi ông Nguyên Cao K`y, nguo lia tôi khinh ông â'y và c̣n nhiêù ông kha'c nua; Nguoi xua da no'i ; Làm tuong khi thành mâ't phai chê't thep thành - Nhung ngày 30/4/75 truoc khi thành mâ't tuong da leo ma'y bay, di tan ( di-tan cuong ba'ch nhu ông tuong trong sach ǵ ǵ do' chi huy quân doàn 1 ) vê...Huê-K`y mâ't tiêu hê't dê lai li'nh nhu ran mâ't dâù. Tôi cam phuc ông Lê Van Hung, ông Nguyên Khoa Nam ( thoe tôi nghi ngay ca nhung nguoi Công-San cung không thê khinh thi truoc nhung ca'i chê't này duoc ), i't ra ho cung da thuc hiên duoc câu : Sinh Vi Tuo'ng - Tu Vi Thâ`n ông à ! Tôi xin lâp lai : Tôi chi co' môt chu-nghia : VIET NAM

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Goi chu nguoi cao nien. cai dau thuong cua chau chi la` hat cat trong hang van gia dinh cua ca 2 mien nam bac da~ va` dang hung chiu. Chu noi "hau qua cua cuoc chien vo y nghia~...." Chu cao nien a`. chu phai hieu rang`: nguoi linh cua ca 2 nen de nhat va de nhi. cong hoa` chi om sung de bao ve cai mien nam than yeu cua ho. chong tra lai cai ma` cong no goi la` "Nam Tien' " Nguoi linh vietnam cong hoa khong bac tien, khong xam luoc mien bac, khong tham gia chien tranh, khong giet nguoi vo toi. ( chu da tung khoac ao tran, chu hay noi loi cong bang) ho chi om sung de bao ve to quoc, bao ve cai lanh tho duoc keo dai tu vy tuyen 17 chay dai toi mui ca mau. Nguoi linh vietnam cong hoa` ho duoc gi` ?. hay chi la` nhung manh tinh` dang do nhu "Nguoi tinh khong chan dung" hay ".....em 1 chieu dao pho mua dong, ben nguoi yeu tat nguyen chai da' " Chang qua chi vi` muon yen vui hau phuong ma` nguoi thanh nien mien nam da bo lai tat ca nhung gi duoc goi la` tuoi tre de om sung chong lai cai lu~ man ro cong no. Tham hoa. 1 trieu nguoi Di Cu nam 1954 chu con nho chac chu khong nho,T54 cay` nat ban tho, B40, AK47 ban chay phong bao mung tuoi cua tre tho tong ngay tet Mau Than 1968 chang le chu da~ quen, Nhung trai phao B40 khong phai tu dung co mat roi vao truong tieu hoc cai lay (chac chu con nho nhung cau hat: Hoi be tho oi em toi tinh gi xa bo lia doi xa bo me cha....) Chiec may bay C130 cho nhung em be co nhi vien long thanh bi dan cong san vietnam ban rot tai Binh hoa` chay' dai toi dong ong co^ (quan binh hoa/ saigon) trong ngay cuoi cua thang tu den 1975, chu nghi~ gi` ?. Hoa binh roi do, hoa binh roi de cuoi cung nguoi khong ra nguoi, ma khong ra ma, vi nguoi da cung voi ma song chung voi nhau tai nghia dia. do la` tham canh cua 20 ngan gia dinh tai sai gon bi day di cai noi goi la` "Kinh Te Moi" . Hoa binh roi do, hoa binh roi ma` trai hoc tap cai tao moc len nhieu hon la truong hoc. Hoa binh roi de cho nguoi dan mien nam tro thanh nhung con nguoi dung cam hon 6 ti nguoi tren trai dat, vuot moi chong gai, doi dien voi bien ca bang nhung chiec thuyen mong manh hon tram lan chiec May Flower de di tim mien dat hua, di tim cai duoc goi la` tu do. (chu cung la` 1 trong so nhung nguoi vuot bien ma`) Vay thi` khi mien nam dang co su hoa` binh` thi` chu chinh la` 1 trong nhung nuoi da~ khoi su ra cai goi la` : Bieu Tinh`, Sinh Vien, Hoc Sinh Xuong Duong..." Chac chu con nho cai khau hieu do cac chu lam` ra khi bi canh sat da chien dan ap: " Be Khong Hoc Lon Lam Gi` ? - Be Khong Hoc Lon Lam Canh Sat Da Chien " de roi 3 nam sau mien nam vi cac chu ma non song mat vao tay cong no. chu nghi~ gi` khi hoa binh nhu y' cua cac chu roi do de cuoi cung` thi chu chinh la nguoi cung khong chiu duoc phai tron hoc tap cai tao, tim duong vuot bien, lam nguoi ti nan.

-- ng thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 16, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com) Thua cô Thuy Vy, Du’ng nhu cô da viê’t : « cai dau thuong cua chau chi la` hat ca’t trong hàng van gia dinh cua ca 2 mien Nam Bac da~ va` dang hung chiu » Trong cuôc chiê’n-tranh da xay ra cua 30 nam vê truoc, nhung nan nhân nhu cô không nhung chi co’ tai miên Nam mà c̣n tai miê`n Bac nhu vây xin thu hoi : nê’u tiê’p tuc su hân thù se co’ bao nhiêu se chê’t và se c̣n bao nhiêu nguoi vân hân thù, vân san sàng chém giê’t nhau rố sau do’ nhung nguoi con, nhung nguoi cha’u lai se vân tiê’p tuc hân thù luân quân môt ṿng luân-hố (tam dùng chu cua dao Phât) phai không cô ?…Thu hoi nhu thê’ dê’n khi nào VN duoc hoà-b́nh dê co’ thê nghi dê’ n viêc xây-dung – Chi môt bang chung nho nho qua nhung trang cua Forum này : Nguoi này chui nguoi kia, nguoi kia tuc qua’ lai chui lai, nguoi bi chui lai chui nguoi chui, nguoi ban cua nguoi bi chui nhây vào …quanh di quân lai vân chi môt ṿng tṛn nhung khô nôi ca’i ṿng do’ lai duoc goi là… « yêu nuoc, thuong dân » . Cô dê câp dê’n 2 chu « bao-vê » miê`n Nam, tôi lai xin thêm « bao-vê miê`n Nam, bao-vê miê`n Bac » ; Vây thua cô miê`n Nam là môt quô’c- gia và miên Bac lai là môt quô’c-gia kha’c nua hay sao ? No’i nhu thê’ chu’ng ta lai quên môt quô’c-gia kha’c nua : miê`n Trung nhu vây moi dây du duoc cô à ; Van lâ`n không, ngàn lâ`n không nuo’c VIETNAM là BAC+TRUNG+NAM – Tôi c̣n nho môt bài khi c̣n di hoc thuong ha’t , co’ thê cô hoac co’ thê nhung nguoi nhu ca’c ông Long-Dut- Mach hay Ke Si Hac Hà ,nhung nguoi tôi da’nh gia’ kha’ cao o tŕnh dô doc sa’ch, nghiên cuu ly’ thuyê’t cung phai biê’t ,do’ là bài : Giâ’c Mo Hố Huong cua ông Vu-Thành – nhac si, nhac truong , chi-huy truong Quân Nhac Quân-Dôi miê`n Nam truoc 30/4/75 voi nhung câu tôi xin duoc nhac lai : Lià xa thành-dô yêu dâ’u ….Nh́n em mo trong mây kho’i…buoc di nhung chua no roi…lê sâù tràn mi, duom men cay dang biêt-ly….Ta thoa’ng thâ’y em môt chiêù chom Thu, da’ng yêu kiêù cua ngày da qua, thuot tha bên hô`liêu thua…….Rôi dây dù lac ngàn phuong, ta huong vê chô’n sa truong…tro vê`giai-pho’ng em HàNôi oi ! Dâ’y, nhung nguoi di-cu, di –tan tu miên Bac vào miên Nam nam 53- 54 cung co’ giâ’c mo « giai-pho’ng » miên Bac , nê’u giâ’c mo do’ thuc- hiên duoc liêu nguoi ta co’ thê no’i là miên Nam xâm lang miên Bac không thua cô ? Tôi không bênh vu cho CSCN nhung tôi bat buôc co’ môt ca’i nh́n trung-thuc – di nhiên nhung nguoi tu nhân là VNCH se no’i tôi là « tay sai CS » và nhung nguoi CSCN se no’i tôi là « Nguy, tay sai dê’- quô’c My » hoac nê’u không tôi se duoc xê’p vào « thành-phân thu 3 » voi tu-tuong là la cua tôi i’t duoc nghe no’i hoac co’ thê chua bao gio duoc nghe no’i. Gân dây, tôi duoc doc môt bài viê’t râ’t ly’ thu’ do ông « Ke Si Bac Hà da viê’t, hy vong ông viê’t ra trung thuc voi chi’nh tâm hô`n ông , tôi xin duoc tri’ch dân dê moi nguoi doc : …. « Tôi nghĩ rằng có quá nhiều khó khăn để phát triển 1 quốc gia như VN mà trong đó 3 "Thách thức" lớn nhất hiện nay là: - Tư tưởng "Duy ngă độc tôn". Chỉ cho ḿnh là đúng chắc chắn sẽ dẫn đến t́nh trạng không tiến bộ và một nhân sinh quan hẹp ḥi: "Thuận ta th́ sống - nghịch ta th́ chết". Biểu hiện rất thường thấy là trong tranh luận hay trên diễn dàn: "đối thủ" thường bị xem là "kẻ phải bị hủy diệt". - Lười suy nghĩ và không suy xét cặn kẽ vấn đề để có cái nh́n rơ ràng, chính xác. Ví dụ như có một ư kiến về việc "thu hồi những đồng xu kích thước bé bằng cúc áo" th́ được hiểu là "chủ trương bỏ không sử dụng đồng xu khi cả thế giới dùng nó!?". - Không tự tin vào bản thân ḿnh mà chỉ suy tính là làm sao cho "an toàn". Ví dụ: "Phê b́nh ai đó cũng phải lựa lời kẻo mích ḷng, mang họa"; "Giúp đỡ ai đó cũng phải cân nhắc kẻo thiệt vào thân" (Điều này có lẽ bắt nguồn hằng ngàn năm nay v́ phải luôn sống dưới áp lực của "Thiên triều"). Tất cả nên được xem xét dưới giác độ "thực sự khoa học" hơn là chính trị. - Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 16, 2004 Qua nhung gịng chu ông KSBH da viê’t chac chan tôi da không thê hân- hanh duoc nhân nhung loi thiê’u hoc, vô gia’o-duc, côn-dô`, luu- manh …chui rua tôi phai không thua ông KSBH và cô Thuy Vy ? Nhung cung nho nhân duoc nhung chui rua do’ tôi da biê’t duoc ai là nguoi dê ḿnh tiê’p tuc thao-luân hoac ai là nguoi dê ḿnh « ngôi choi thoa mo’ng chân » hoac « gai ha’ng lan tan » … Làm nguoi ViêtNam, không thê môt ai co’ thê châ’p nhân duoc su chia re dâ’t nuoc, lich su da môt thoi Trinh Nguyên Phân Tranh và nhiêm vu cua con dân yêu nuoc là phai Thô’ng-Nhâ’t Dâ’t Nuoc – thât gian di dê tra loi nhung câu cô viê’t vê chuyên xâm lang, Nam-Tiê’n ( Chiêm-Thành, Chân-Lap khi xua ), Bac-Tiê’n ( Quang-Trung và Quang- Dông, Quang-Tây) . Tôi lai xin duoc kê môt chuyên co’ di’nh li’u dên tôi khi tôi duoc moi tham du môt buôi no’i chuyên cua nguoi Miên – phe Sihanouk – chông Công – tôi bi môt ông ky-gia ngoai-quô’c hoi tôi nghi ǵ vê cuôc xâm lang cua VN ( tuc là XHCNVN ) vào lanh thô Cam Bô’t lâp chi’nh-phu bù nh́n tai Nam Vang , tôi da tra loi : Co’ 2 tu-thê’ : 1- Dung trên cuong vi công pha’p quô’c-tê’ : Xâm lang 2- Dung trên cuong vi nguoi VN yêu nuoc : Tôi hoàn toàn dông-y’. Tai sao tôi dông-y’ ? Boi v́ tôi cung muô’n lanh-thô nuoc VN tôi không nhung chi ke’o dài tu Ai Nam Quan dê’n mui CàMâu thôi mà phai tu Thuong-Hai dê’n giap’ biên gioi Tha’i-Lan. Vâng quy’ vi se lai bao tôi : Kha’t ma’u, xâm luoc, dê’-quô’c… Duoc không sao v́ tiên nhân nuoc tôi nê’u không co’ môt Huyên Chân Công Chua’, môt Trân Kha’t Chân… th́ chang thê co’ duoc Nha-Trang, Phan Rang, Phan Thiê’t…Chi tiê’c day Truong Son khi do’ tiê`n nhân tôi không thê vuot qua duoc. Lai thu tuong tuong môt chu’t nua : Chi voi tu-tuong cua ông Long- Duc-Manh – nê’u miên Nam giai-pho’ng miên Bac voi 1 triêu dang-viên CSVN, bao nhiêu nguoi se duoc ông Long-Duc-Manh cho di hoc-tâp cai- tao ? hoc nhu thê’ nào ?… Cô viê’t : …. « Nguoi linh vietnam cong hoa` ho duoc gi` ?. hay chi la` nhung manh tinh` dang do nhu "Nguoi tinh khong chan dung" hay ".....em 1 chieu dao pho mua dong, ben nguoi yeu tat nguyen chai da' " nhung Nguoi Bô-Dôi miên Bac duoc ca’i ǵ ? hay cung nhu nhung nguoi li’nh miên Nam – cung bi bat buôc phai câm su’ng ( quân dich vô thoi han du’ng không thua cô – ke co’ tiên th́ quân-dich tai van- pḥng, lai c̣n duoc quyên vê nhà an mac dân-su làm an nua cô à miên Bac cung co’ « nguyên-tac » này nua – anh cung nhu em mà cô . ; Viê’t thêm môt chu’t cho vui cô Thuy Vy à , trong lu’c co’ nhung nguoi li’nh "Nguoi tinh khong chan dung" hay ".....em 1 chieu dao pho mua dong, ben nguoi yeu tat nguyen chai da' " th́ cung co’ nhiêu nguoi si-quan : « anh kha’ch la di lên di xuô’ng, may mà co’ em doi c̣n dê thuong…. » ; Tôi không dài gịng kê lê lôi thôi xin chi gian di vê : 1- Nhung tra’i pha’o B40 roi vào nhà cua dân chu’ng vô tôi o miên Nam nhung nhung tra’i bom tu B52 dôi xuô’ng trên miên Bac chac ca dân miên Bac dêù co’ tôi sao cô ? 2- Vâng tôi cung là môt thuyên-nhân – nhung thuyên nhân ty-nan chi’nh- tri , tôi cung o trai ty-nan hon 6 tha’ng voi giâ’c mo se tro vê ngay tu do’…nhung giâ’c mo cung da tiêu tan…( tôi lai không thê kê chi-tiê’t duoc v́ kê ra vô i’ch ), trai ty nan tôi da o khi do’ co’ khoang hon 7 ngàn nguoi và tôi da cung là môt trong nhung nguoi cua ban chi-huy trai dê da biê’t: 80%ty-nan kinh-tê’ cô à ( nhung nguoi Viêt gô’c Hoa, nhung dua tre vuot biên không co’ cha me di theo , nhung ngu-phu tai ca’c vùng ven biên…) . – No’i ra diêù này cô và nhung nguoi kha’c lai se bao là sai, nhung do’ là su thuc cô oi v́ nêu’ nhung nguoi ra di tâ’t ca dêù là ty-nan chi’nh-tri th́ ngay nhung nam dâù tiên ; Nhung nam sôi nôi tai hai-ngoai vê viêc chô’ng Công co’ biê’t bao nhiêu hôi-doàn, bao nhiêu phe nho’m trong do’ co’ ca’i tô-chuc cua ông Hoàng-Co-Minh han cô, ông Nông Duc Manh, ông KSBH nhâ’t dinh không thê phu-nhân duoc là tôi no’i la’o, tuyên- truyê`n… ; Nhung nam mà di toi dâu nguoi ta cung nh́n duoc la’ co vàng ba soc do…Nhung nhung nam do’mà nguoi VN ty-nan ngôi lai thât su voi nhau , ru’t tia kinh-nghiêm xuong ma’u vua co’, thâ’m thia’ duoc bài ha’t cua ông Pham Duy : Ra khoi biê’t mat trùng duong, biê’t troi bao la , biê’t doi viên vong, biê’t ta hai hùng …th́… nguoi ty-nan VN chu’ng ta da không c̣n …chui nhau, tranh châ’p chô’ng hay không chô’ng qua Net qua Forum này nua mà nhung loi kêu

-- nguoicaoniên (xuanhutraidatt@yahoo.com), March 11, 2004.


Moderation questions? read the FAQ