NGHĨA VỤ BẢO VỆ BỜ CI VIỆT NAM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Knh thưa qu vị gần xa, xin mời qu vị vo trong trang website dưới đy để tm hiểu thm về vấn đề bin giới Việt Trung. Chn thnh cảm ơn qu vị nhiều. TBT

NGHĨA VỤ BẢO VỆ BỜ CI VIỆT NAM

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 09, 2004

Answers

Response to NGHĨA VỤ BẢO VỆ BỜ CÕI VIỆT NAM

NHỮNG TẬP TI LIỆU CHUYN Ề ẶC BIỆT VỀ BIN GIỚI VIỆT NAM

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 09, 2004.

Response to NGHĨA VỤ BẢO VỆ BỜ CÕI VIỆT NAM

Cac ban nao muon tim hieu ve cac tai lieu ve viec cong san Viet nam cat dat dang cho quan thay Trung Cong, xin vo cac link sau, va khong can lo vi buc tuong lua cua CSVN, vi may cai link duoi day da duoc vuot qua buc tuong lua roi. cam on, TBT

1. Hiep uoc bien gioi tren dat lien giua Viet Cong va Trung Cong :

http://www.lenduong.net/article.php3?id_article=1169

2. Viec thi hanh hiep uoc bien gioi nam 1999

http://www.nufronliv.org/article.php3?id_article=143

3. Chung minh Ai nam Quan la nam tren duong bien gioi Viet -Trung khi xua :

http://www.nufronliv.org/article.php3?id_article=189

http://zdfree.free.fr/diendan/archuni/u129nngiao.html

http://www.hdvnbtdt.org/article.php3?id_article=4

4. Tai lieu ve Ai Nam Quan da nam thut sau trong lanh tho Trung cong ngay nay :

http://www.nufronliv.org/article.php3?id_article=124

5. Tai lieu chung minh thac Ban Gioc thuoc Viet nam truoc kia:

http://www.shcd.de/biengioi%20vt/html/bgvt%20thac%20ban% 20gioc.html

http://zdfree.free.fr/diendan/archuni/u129nngiao.html

6. Tai lieu chung minh Thac Ban Gioc da doi chu:

http://www.nufronliv.org/article.php3?id_article=126

Chuc cac ban tim hieu duoc can ke y nghia cua cac tai lieu lich su tren.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 09, 2004.


Moderation questions? read the FAQ