Đảng Viên Lăo Thành Tố Cáo Công An "Ngậm Máu Phun Người Rất Dă Man"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bao Nguoi Viet On Line - Sunday, February 01, 2004

HÀ NỘI 1-2 (TH).- “Tôi thấy cơ quan Công An vẫn thực sự ngậm máu phun người rất dă man v́ anh Nguyễn Vũ B́nh không phải là gián điệp cho nước ng̣ai nào mà lại bị khép vào tội “gián điệp”. Ḥang đạo Nghĩa, một đảng viên có 60 tuổi đảng và gần 80 tuổi đời, vừa gửi cho giới lănh đạo Đảng tại Hà Nội một bức thư chỉ trích thậm tệ guồng máy Công An với những lời lẽ như vậy trong bức thư đề ngày 5-1-2004.

Ông nói rằng điều 80 của Bộ luật H́nh Sự VN nói tội “gián điệp” phải có yếu tố nước ng̣ai mới cấu thành tội trạng. Nhưng Nguyễn vũ B́nh chỉ gửi các bài viết ra ngọai quốc tŕnh bày ư kiến cá nhân về các vấn đề của đất nước trên báo chí tiếng Việt ở nước ng̣ai, cũng như anh gửi một bản điều trần tố cáo chính sách đàn áp các nhà trí thức cũng như đảng viên có tư tửơng tiến bộ đ̣i hỏi tự do nhân quyền, th́ không thể áp đặt cho anh tội gián điệp.

Ông Nghĩa cáo buộc cơ quan tư pháp trong phiên ṭa xử Nguyễn Vũ B́nh ngày 31-12-2003 là “những viên chức tay sai hèn hạ cho cơ quan Công An, xét xử không dựa theo pháp luật mà đă cúi đầu làm những việc phản đạo nghĩa Việt Nam, lừa dối nhân dân trong nước và thế giới.”

Kư giả Nguyễn Vũ B́nh bị bắt ngày 25-9-2003 sau khi anh gửi bản điều trần lên án các hành động chà đạp nhân quyền của CSVN qua các vụ bắt giữ và bỏ tù các nhân vật bất đồng chính kiến trong nước, bất chấp luật pháp và hiến pháp của chế độ. Anh ra ṭa ngày cuối cùng của năm 2003 với tội danh “gián điệp”.

Các tổ chức quốc tế, quốc hội cũng như chính phủ Hoa Kỳ, quốc hội Liên Âu lên tiếng cũng như vận động ngầm đ̣i hỏi CSVN phải trả tự do vô điều kiện cho kư giả Nguyễn vũ B́nh nhưng chế độ Hà nội vẫn làm ngơ.

Ông Ḥang đạo Nghĩa nêu ra nhiều điều khỏan của bản hiến pháp VN như các điều 69 (bảo đảm quyền tự do thông tin, ngôn luận), và điều 53 nói nhân dân có quyền tham gia ư kiến về các vấn đề chung cho cả nước, để nói rằng chế độ CSVN đă làm bậy, bất chấp luật pháp và hiến pháp khi quyết định giáng lên đầu Nguyễn vũ B́nh bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế.

“Đảng Cộng Sản đến lúc này cần thực hiện thực sự dân chủ đầy đủ, nhanh chóng xóa bỏ sự lộng quyền về mặt lănh đạo, hăy dám thực hiện đối thọai dân chủ công khai với tất cả những người có khác quan điểm lư luận và chính trị đă gửi những bài viết đến lănh đạo Đảng và Nhà Nước, không nên đơn phương chụp mũ cho những ngừơi đó là cơ hội chính trị, bất măn...” Ông viết.

Ông Nghiă đ̣i hỏi giới lănh đạo phải truy tố bọn cầm đầu ngành Công An, Viện Kiểm sát Tối Cao và Ṭa án v́ “đă vi phạm bộ Luật H́nh Sự, cụ thể là ra bản án trái pháp luật (điều 295) và tội buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật (điều 297).”

Cũng trong bức thư kể trên, ông Nghĩa cũng nhắc lại trừơng hợp các bản án của Lê chí Quang, Nguyễn khác Ṭan, Phạm hồng Sơn mà ông nói rằng cũng đều bị vu cáo nhằm mục đích trả thù đối với các đ̣i hỏi nhân quyền một cách chính đáng và hợp pháp.

Ông cũng đ̣i trả tự do ngay cho các ông Phạm quế Dương và Trần Khuê là hai ngừơi bị bắt đă hơn năm qua nhưng chưa bị đưa ra xử cũng với tội danh “gián điệp”.

Truớc đó, một đảng viên CS lăo thành khác, Trần đại Sơn đă đ̣i chế độ Hà Nội phải trả tự do tức khắc cho Nguyễn vũ B́nh và các nhà tranh đấu khác đang bị giam chưa hay đă có án.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 09, 2004

Answers

Response to Đảng ViĂªn LĂ£o ThĂ nh Tố CĂ¡o CĂ´ng An "Ngậm MĂ¡u Phun Người Rất DĂ£ Man"

Thang cho thien Nong DM nay. May anh hung (xo bep) nhu vay sao khong ve VN ma lanh an thay cho thay Nguyen Vu Binh ma cu o day ruc vao lon vo ma chui deu nguoi ta the ha? VIET GIAN NGU

-- Trai Viet Thoi Nay (traiviet@hotmail.com), February 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ