Giải quyết một lần

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

website Que Huong, Đăng ngày 13 tháng 08 năm 2003,

Từ 28 năm qua, Việt Cộng đă cố gắng rất nhiều để đưa quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa - cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - vào quá khứ. Cách đây hơn 10 năm, Thủ Tướng Việt Cộng Vơ văn Kiệt đă khuyên người Việt hải ngoại nên bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ rồi mới có thể nói đến những chuyện khác, đă bị đồng bào phản đối kịch liệt. Sau đó, một số tay sai Việt Cộng tại hải ngoại cũng đă thực hiện chỉ thị này của Việt Cộng và cũng bị thất bại hoàn toàn.

Công tâm mà nói, mỗi khi cán bộ Việt Cộng ra công tác nước ngoài đều gặp sự chống đối của người Việt Quốc Gia với cả rừng cờ Vàng phất phới, lại c̣n phải đi cửa hậu là một điều quá nhục nhả cho họ. Khi trở về lại phải nói láo với truyền thông trong nước rằng “được đồng bào tiếp đón, đồng bào hoan hô, đồng bào có cảm t́nh sâu đậm v.v…” nhưng chính họ cũng phải ngượng với những người đi cùng phái đoàn với họ, phái đoàn của Nguyễn Đ́nh Bin vừa qua Canada và Hoa Kỳ là một ví dụ cụ thể. Việc Việt Cộng cố gắng triệt hạ cho được quốc kỳ VNCH cũng là chuyện b́nh thường, nhưng thời gian và kinh nghiệm cho thấy họ không thể nào thành công được. Trong thời gian gần đây, quốc kỳ VNCH được nhiều thành phố, quận hạt tại Hoa Kỳ đă công nhận quốc kỳ VNCH, và hạ viện tiểu bang Virginia đă biểu quyết công nhận cờ Vàng Ba Sọc Đỏ với đa số áp đảo. Nhưng v́ bộ ngoại giao Mỹ can thiệp, Thượng viện tiểu bang này đă không đưa ra biểu quyết. Riêng lưỡng viện quốc hội tiểu bang Lousisana đă có quyết nghị chấp nhận quốc kỳ VNCH là biểu tượng duy nhất của người Việt tị nạn Cộng Sản.

Trong khi đó, ngoại trừ tại Ṭa Đại Sứ VC và tại Liên Hiệp Quốc, lá cờ Đỏ Sao Vàng của VC không thể nào xuất hiện bất cứ nơi đâu có người Việt cư ngụ. Điều này nói lên một sự thật: chính nghĩa về phía những người chống Cộng và với t́nh h́nh trong và ngoài nước như hiện nay, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ c̣n tiếp tục đoạt được nhiều thắng lợi nữa, lúc đó VC càng tủi nhục hơn mỗi khi đi ra hải ngoại.

Một vài cá nhân có những tư tưởng xuẩn động rằng, “v́ phải ḥa giải ḥa hợp vời người anh em bên quê nhà, tôi phải chôn lá cờ Vàng” hoặc, “chôn cả 2 lá cờ”. Những kẻ có tư tưởng này nếu không phải là tay sai Việt Cộng th́ cũng là người kém trí, trí tuệ chậm phát triển. Chính nghĩa đang ở trong tay chúng ta mà Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng, tại sao lại loại bỏ biểu tượng để ḥa hợp với kẻ tà đạo? Việt Cộng phải ḥa hợp với Quốc Gia. Quốc kỳ VNCH khi ra đời có một danh nghĩa rất chính thống : quốc kỳ Việt Nam, c̣n cờ Đỏ Sao Vàng là cờ của Mặt Trận Việt Minh Cộng Sản, cờ của một đoàn thể, chi nhánh của một tổ chức quốc tế. Danh nghĩa đă khác nhau mà màu sắc cũng khác nhau. Cờ Đỏ Sao Vàng v́ là cờ của một chi nhánh, chi bộ của Cộng Sản Quốc Tế nên có cùng màu với cờ Nga, cờ Trung Cộng, nay chính cờ CS Nga đă bị loại bỏ. C̣n cờ Vàng Ba Sọc Đỏ liên tục từ khi ra đời cho đến nay hơn 50 năm rồi, luôn luôn có chính nghĩa.

Từ khi cựu hoàng Bảo Đại hồi loan, lập nên chính phủ để một mặt thương thuyết với Pháp đ̣i lại độc lập cho dân tộc, mặt khác chống chủ nghĩa Cộng Sản và đă chọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm quốc kỳ, có ư nghĩa hoàn toàn cho người Việt Nam, không bị ảnh hưởng bất cứ một thế lực ngoại lai nào. Các chính phủ liên tiếp vẫn trung thành với chủ nghĩa quốc gia, không thay đổi mà chỉ bồi bổ, căi tiến để cho tốt đẹp hơn, hữu hiệu hơn. Từ thể chế giống như quân chủ lập hiến đến Tổng Thống Chế và khi phải lưu vong ra hải ngoại, người Việt Quốc Gia vẫn phục vụ dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, mưu cầu cho đất nước một chế độ tự do dân chủ.

Trái lại, dưới lá cờ màu máu theo hệ thống màu sắc Cộng Sản Quốc Tế mà Cộng Sản Việt Nam chỉ là một chi nhánh, như Hồ Chí Minh đă công nhận sau trận Điện Biên Phủ: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đă hoàn thành nhiệm vụ”. Đầu thập niên 90 Quốc Tế Cộng Sản đă tan rả và Cộng Sản Việt Nam phải bỏ kinh tế Cộng Sản theo kinh tế thị trường tức tư bản. Hằng năm hoặc mỗi khi tham dự các cuộc họp quốc tế về kinh tế, tài chánh, Việt Cộng luôn luôn hứa hẹn sẽ cố gắng đổi mới nhanh hơn. Đổi mới nhanh hơn để tiến tới mục đích ǵ? Đó là bải bỏ những ǵ của Cộng Sản và thay vào những ǵ của tư bản. Chủ nghĩa theo đuổi sai lầm, lá cờ biểu tượng cũng sai lầm. Nếu không sai lầm tại sao phải đổi mới? Nói là đổi mới chứ trên thực tế là vứt bỏ kinh tế Cộng Sản theo kinh tế tư bản. Sự lầm lạc của đảng Cộng Sản mấy chục năm qua đă thấy rơ. Lá cờ của họ đă gây thảm họa cho đất nước.

Những sự kiện nêu trên cho mọi người thấy: con đựng người Việt Quốc Gia đang theo đuổi là chính nghĩa, là con đường tự do dân chủ với kinh tế tự do hay tư bản. C̣n con đường Cộng Sản đă đi là con đường lầm lạc, VC nh́n nhận sự lầm lạc này nên đă từ bỏ và theo kinh tế tư bản. Nếu muốn ḥa giải ḥa hợp th́ chính người Cộng Sản phải ḥa giải ḥa hợp với người Quốc Gia, họ phải trở về với đường lối khôn ngoan của nhân loại và từ bỏ đường lối, nhất là đường lối kinh tế Cộng Sản. Xưa nay, kẻ lầm lạc phải trở về với người đi đúng đường, đó là một điều dĩ nhiên, hợp với lẽ phải. Cũng nên minh xác một điều: từ bỏ đường lối sai lầm có nghĩa là giao lại quyền lực cho dân tộc, và chỉ có dân tộc tự quyết định vận mạng của ḿnh.

Bước đầu của ḥa giải là giải quyết vấn đề quốc kỳ và quốc ca. Cờ Đỏ Sao Vàng từ khi khai sinh đă không danh chánh ngôn thuận là một quốc kỳ, dưới lá cờ này một số người đă đi lầm đường lạc lối, do đó, việc đầu tiên cho ḥa giải ḥa hợp là bải bỏ lá cờ sai lầm: cờ Đỏ Sao Vàng và thay thế bằng lá cờ chính nghĩa: cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Đây là một đề nghị hợp lư và công bằng v́ một là để người Việt hải ngoại khi trở về quê hương không phải nh́n lá cờ đă gieo tang tóc đau thương cho cả dân tộc, dưới lá cờ này những sự sai lầm đau thương đă xảy ra. Hai là những người trót nghe theo sự phỉnh gạt của đảng Cộng Sản với những chiêu bài kháng chiến, cứu nước, giành độc lập, người không bóc lột người, vô giai cấp v.v… khỏi phải nh́n lại cuộc đời uổng phí của ḿnh cho tội ác. Một số người đă từng phục vụ dưới lá cờ Đỏ như tuớng Trần Độ, Đại tá Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Nguyễn Khắc Toàn v.v…đă nhận thức điều đó và họ đă đấu tranh để Cộng Sản thực hiện tự do dân chủ, một chủ nghĩa mà người Quốc Gia theo đuổi. Hai là những đảng viên, cán bộ Cộng Sản khi ra nước ngoài không c̣n có mặc cảm phải đi dưới lá cờ đối nghịch với ḿnh. Chính phủ Việt Cộng cũng không c̣n mặc cảm thua cuộc khi cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được công nhận khắp nơi. Từ khi Việt Nam không c̣n chiến tranh từ Nam chí Bắc, lá cờ Đỏ Sao Vàng đă được dùng một thời gian dài, nay đổi lại cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cũng là một điều công bằng và hợp ư.

Nếu thực sự đảng Cộng Sản Việt Nam muốn thực hiện đại đoàn kết dân tộc, nếu đảng Cộng Sản Việt Nam đă nhận thức kinh tế Cộng Sản chỉ đem lại đói nghèo mà hậu quả là chế độ Cộng Sản sẽ sụp đổ như Cộng Sản Nga và Đông Âu đă sụp đổ, nên đă đổi mới theo kinh tế tư bản, nếu Đảng Cộng Sản đă nhận thấy nếu chỉ đổi mới kinh tế mà không có tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo th́ không thể tiêu diệt được tham nhũng, không trừ khử được những tệ đoan xă hội, đảng Cộng Sản phải thực hiện chính sách ḥa giải ḥa hợp dân tộc trước tức là phải trả tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí thực sự cho dân tộc và dùng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm quốc kỳ, quốc ca hiện tại của Việt Nam Cộng Ḥa làm quốc ca. Chính nghĩa phải thắng bạo tàn, kẻ lầm đường phải quay trở lại chính lộ. Cờ Đỏ Sao Vàng được h́nh thành để tượng trưng cho một đoàn thể trực thuộc một tổ chức ngoại lai, nay tổ chức đó đă chết rồi, cờ Đỏ Sao Vàng chỉ có thể tiêu biểu cho đảng Cộng Sản mà thôi. C̣n Vàng Ba Sọc Đỏ được h́nh thành để làm biểu tượng cho cả dân tộc với đầy đủ ư nghĩa của dân tộc từ h́nh thức đến màu sắc cũng như qua thời gian liên tục hơn nửa thế kỷ. Một khi cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được làm quốc kỳ cho toàn thể dân tộc quốc nội cũng như hải ngoại, chính sách đại đoàn kết mới khởi sự được.

Lê Văn Ấn

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 03, 2004

Answers

haaa cai thang nay bi dien a. Theo may thi tai sao VN dang no am, phat trien manh me nhu hien nay lai chay di do quoc ky, quoc ca vay. Toi co y kien nay hay lam, bay gio anh ve nha anh nhe, anh moi mot nguoi an may vao nha, roi tu nhien trao quyen su dung dat cho ho, roi cho quan ly vo con cua minh, xe hoi cua minh, con minh ra gam cau nam. duoc ko? Moi thoi ki co mot anh hung, Napoleon song o the ki 20 thi cung chang lam nen tro trong gi, Cong san cung vay, Cong san neu van tu duy nhu cu thi noi toac ra la cung chang the ton tai noi. Nhu vay Cong san phai doi moi, va tao nen mot che do uu viet nhu ngay hom nay : dat nuoc thanh binh, phat trien, dan dan yen vui, hanh phuc. Chi co lu pha hoai chung may gieo rac vao dau nhung nguoi VN xa xu nhung loi noi lao leu lam cho ba con mat niem tin, va nghi xau ve dat nuoc To quoc.

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), February 10, 2004.

Toi se tra lai nha cho nguoi an may kia, vi toi da cuop nha cua anh ta 29 nam ve truoc voi danh nghia giai phong cai nha cua anh ta, xay dung nha cua anh ta to dep hon.. Khi chiem duoc can nha do toi da thay ten doi chu, hop phap hoa can nha. Toi da goi toi, thang an cuop la nan nhan va vu khong cho nguoi an may la ke cuop, giet nguoi.. Toi xuat than chang qua la thang vo hoc, muon thay doi cuoc doi bang cach cuop boc nen khong toi ac nao toi da khong lam.

-- DCSVNmuonnam (DCSVNmuonnam@maivandau.com), December 12, 2004.

Chi co lu pha hoai chung may gieo rac vao dau nhung nguoi VN xa xu nhung loi noi lao leu lam cho ba con mat niem tin, va nghi xau ve dat nuoc To quoc.

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), February 10, 2004 ===

NGHĨ XẤU VỀ ĐẤT NƯỚC, VỀ TỔ QUỐC ???

TỔSƯ_CS XIN HỎI .. BẠN CÓ HIỂU MỌI NGƯỜI TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY NÓI G̀. VÀ BẠN CÓ BIẾT PHÂN BIỆT . ĐẢNG CỘNG SẢN..ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.. VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ KHÁC NHAU KHÔNG ???

ĐẤT NƯỚC LÀ MỘT VÙNG ĐẤT THUỘC VỀ DÂN TỘC SỐNG TRÊN VÙNG ĐẤT ẤY...ĐẤT NƯỚC CÓ LÀM G̀ NÊN XẤU HOẠC NÊN TỐT, MÀ BẠN NÓI >> NGHĨ XẤU VỀ ĐẤT NƯỚC????

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ