Ḥa hợp ḥa giải dân tộc??????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Gần đây nhà cầm quyền bú cặc Nga Tàu CSVN hô hào chính sách ḥa hợp ḥa giải dân tộc. Tôi ngẫm nghĩ về chính sách này lại thấy buồn cười. Dân tộc VN th́ có ǵ mà phải ḥa giải?. Đa số người Việt hải ngoại c̣n thân nhân ở quê nhà. Họ về thăm thân nhân và tiếp xúc với những người trong nước th́ có vấn đề ǵ mà phải ḥa giải? Riêng tôi đă từng về VN du lịch, tiếp xúc và làm bạn với những người trong nước th́ có vấn đề ǵ mà phải ḥa hợp ḥa giải dân tộc? Tôi làm bạn được với những người này là v́ họ đă không bàn về chính trị với tôi. C̣n nếu đă bàn đến chính trị có lẻ là họ và tôi sẻ có quan điểm và chính kiến khác nhau.

Như vậy phải chăng "hoà hợp ḥa giăi dân tộc" nói một cách khác là họ kêu gọi người Việt hải ngoại hăy chấp nhận chính quyền CSVN? Chấp nhận một chính quyền độc tài mafia? Chấp nhận họ có chính nghỉa và chúng ta hoàn toàn sai lầm? Bên nào có chính nghĩa, bên nào đúng bên nào sai là do chính kiến cũa từng người. Hy vọng là những người nghiên cứu sủ học sẻ viết về cuộc chiến một cách trung thực trong tương lai. C̣n hiện thời th́ chính quyền CSVN có ǵ hay ho mà kêu gọi người Việt hăi ngoại ḥa hợp với họ? Những lời tuyên truyền cũa chính quyền mafia này chỉ dụ dổ được con nít. Họ đă tuyên truyền thành công trong quá khứ v́ lúc đó dân trí người Việt c̣n thấp kém. Nếu thực sự họ là một chính quyền tốt thực sự v́ nước v́ dân (chứ không phải v́ cái túi tiền cũa họ) th́ họ khỏi cần phải hô hào những người ở nước ngoài cũng từ từ về theo họ. Tôi nhận xét rằng đa số người trong nước chẵng ai ưa ǵ chính quyền CSVN hiện thời nhưng chưa tới cái giới hạn để họ muốn lật đổ chính quyền này. Người dân trong nước cả ngoài Bắc lẫn trong Nam chửi công an như chửi chó (nhất là mấy anh tài xế). Tôi có căm tưởng là công an và nguời dân là kẻ thù với nhau.

C̣n hiện thời bà con hăi ngoại ai cũng có tŕnh độ hiểu biết về chính trị cao không ai dại ǵ mà nghe theo chính sách "ḥa hợp ḥa giăi dân tộc?" Nếu bà con nào mà về VN làm ăn th́ nhớ là nên làm ăn theo kiểu "hit and run" nhé. Làm ăn lâu dài với chính quyền CSVN th́ coi chừng bị làm thịt khi đưọc ăn no đấy nhé.

-- Bo Bac Ho (BacHo@badinh.hn.vn), February 02, 2004

Answers

Response to HĂ²a hợp hĂ²a giải dĂ¢n tộc??????

Nha cam quyen CS khong con bu Cac Nga,Tau nua dau! Ho dang phan boi lai To tien nguoi Tau. Ho da co tinh, coi bo chiec Ao Quan Tu, khoac len minh chiec Ao Ma Quy de di trong dem toi. Bon Ma Quy khong co net lon, nhung tieu xao thi lai het suc phong phu.----------------Theo chinh sach Hoa hop cua bon Ba dao Ha Noi hien nay la QUEN QUA KHU. Ho dang keu goi ai dong y voi ho quen qua khu khi chua duoc Hoa giai? Nhung tai sao lai phai quen qua khu? Mot qua khu cua Dang CSVN day NO MAU doi voi Nhan Dan. Ho khong co quyen keu goi Hoa hop: quen qua khu, ma ho phai cung nhau quy xuong truoc mat Nhan Dan de nhan loi, truoc khi chiu hinh phat.

-- Nuoc-Mat (MeVietnam@yahoo.com), February 02, 2004.

Response to HĂ²a hợp hĂ²a giải dĂ¢n tộc??????

Vi voi va viet sai, xin sua lai: Nha cam quyen CSVN khong con bu Cac Nga nua dau! Ho dang phan boi lai To tien. Ho da co tinh coi bo chiec Ao Quan Tu, khoac len minh chiec Ao Ma Quy de di trong dem toi. Bon Ma Quy khong co net lon, nhung tieu xao thi lai het suc phong phu.----------------Theo chinh sach Hoa hop cua bon Ba dao Ha Noi hien nay la QUEN QUA KHU. Ho dang keu goi ai dong y quen qua khu khi chua duoc Hoa giai? Nhung tai sao lai phai quen qua khu? Mot qua khu cua Dang CSVN day no mau doi voi Nhan Dan. Ho khong co quyen keu goi Hoa hop: quen qua khu, ma ho phai cung nhau quy xuong truoc mat Nhan Dan de nhan loi, truoc khi chiu hinh phat.

-- Nuoc-Mat (MeVietnam@yahoo.com), February 02, 2004.

Moderation questions? read the FAQ