TU TUONG VAN HOA CUA CON NGUOI VIET NAM DUA TREN NEN MONG LA HOC THUYET MAC LE NIN VA TU TUONG HO CHI MINH .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tren day la mot cau phat bieu cua mot ten viet cong con. Xin co vai loi nhan xet, mong duoc chi giao :

1/- nhu vay tu ngan xua; dan toc Viet nam khong co nen tang van hoa nao ca; phai doi cho den khi Ho Chi Minh nhap cang chu thuyet mac le Nin vao Viet Nam , thi luc do dan toc VN moi co van hoa ?

2/- Chu thuyet mac le Nin chu truong dau tranh giai cap, phai chang hanh dong dau to phu nong; danh bai tu san; giet hai nguoi giau co de vo vet cua cai SE la van hoa cho dan toc Viet Nam sau nay ?

Con cai dau to cha me, hoc tro dau to thay; Can bo hach dich; tham nhung; phi tu do; phi dan chu. bung bit; bip bom; vu khong; xuyen tac..phai chang do la tu tuong Ho chi Minh ?

3/- Khi nguoi ta giau co thi cong san dua vao ly luan dau tranh giai cap de sat hai va cuop tai san. Den khi chung no giau co hon nhung nan nhan cua chung khi xua nho vao tham nhung va vo vet ; duc khoet cua cong, thi ly luan dau tranh giai cap khong duoc dung den nua; chung van ung dung huong thu. Va khong ai dung ra chiu trach nhiem ve nhung toi ac da gay ra.

Phai chang do la phuong cach hanh xu NHAN; LE; NGHIA; TRI; TIN cua van hoa VN theo tu tuong Ho chi Minh dua vao hoc thuyet mac Le Nin trong tuong lai ?

-- Long dut Mach. (nongducmanh@phuchutit.com), January 30, 2004

Answers

xin hoi da viet thao chu chua vay. An phai nhai noi phai ngi chu

-- Le Duc Tri (songmamuamua@yahoo.com), February 16, 2004.

Thua ông " Long dut Mach ",

Lai thêm môt lân nua duoc doc bài ông viê't, lai vân thêm môt lâ`n nua ông viê't nhung chuyên xua, chuyên cô-ti'ch cua hon 30 nam vê truoc , nhung diêù ông viê't ra thuc co'i'ch nê'u duoc viê't truoc dây 40,50 nam boi cung nhu tôi da no'i trong môt la' thu dài viê't goi dê'n ông và nhung nguoi co' nhung suy nghi vê hiên t́nh dâ't nuoc, nhung nguoi cua ca hai phia' nhung vân là nguoi VN dù muô'n dù không : Nhung dê tài ông dua ra, ông nghiên cuu, ông da phai dê tâm- huyê't ra viê't vân chi dê dê`-câp dê'n nhung con MA - ông di da'nh nhau voi MA diêù do' nhâ't dinh ông da phai thua, thua ngay truoc khi da'nh ông à. Theo tôi, ônbg hay nên dê tâm-huyê't, dê kha-nang tri'-tuê ( qua nhung bài ông da viê't tôi hiêu ông co' du nhung diêm do' ) dê dua ra nhung y' tuong thât XA'C THUC , THÂT HIÊN-DAI, THÂT XAY DUNG - Chu'ng tôi dông-y' XHCN, CS CN co' nhung diêù sai tra'i cung nhu phia' VNCH cung co' nhiêù diêù không phai nhung chang le chu'ng ta, nhâ't là nhung nguoi tu-nhân là yêu nuoc thuong nó nhu ông lai vân cu tiê'p tuc chui rua, phê-b́nh, dâp pha' sao ? Nhà Nuoc hiên tai không tô't voi nhung nhung lam, bâ't nhân cua no' diêù quan trong là làm sao, làm bang phuong ca'ch nào dê thay dôi no'- diêm này ngay nhung nguoi tre và dai-da-sô' nguoi VN trong nuoc hoac ngoài nuoc dêù biê't nhung dê co' thê làm duoc môt diêù ǵ do' dân dê'n kê't qua làm thay dôi co-chê' không tô't này chang le ông "quo dua ca nam" luôn 2 triêu dang viên CSVN và tâ't ca nhung nguoi co' di'nh li'u dê'n 2 triêu dang-viên do' duoc sao - Hay thu làm môt con ti'nh : 2 triêu nguoi + vo hoac chông ho + con ca'i ho + ho hàng thân-nhân , tôi dê ông tuong tuong ra con sô' này. Môt lân nua tôi hy vong ông suy nghi, dôi voi tôi cung là lân cuô'i cùng lam bàn voi ông môt ca'ch xây dung. Râ't hy-vong, râ't hy vong.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidâ't@yahoo.com), February 16, 2004.


Kinh thua ong nguoi Cao nien xua nhu trai dat.

Xin duoc ban den chuyen CON MA XUA NHU CO TICH CUA 3O NAM VE TRUOC.

Kinh thua ong:

Nhung con ma xua nhu nhung truyen co tich do van con duoc cap nhat hoa ( update) hang ngay tren website cua chinh Dang Cong San Vietnam.

Xin ong hay vo day ma doc nhung truyen Ma co tich CUA BAY MUOI NAM VE TRUOC :

Ten Website : Dang Cong San Viet Nam Communist party of Vietnam

Dia chi :http://www.cpv.org.vn/

Muon tim MA trong truyen co tich cua hon 70 nam ve truoc, xin click vo C. MAC ;PH. ANGGHEN ; V.I LENIN..ma nhieu lam. Dang cong san VN van con mang Ma ra doa thien ha.

Muon coi them MA trong website nay. Chi viec click vao muc ; Dang cong san Viet Nam, Trang moi se xuat hien ca lo; ca lu MA nhu:

- Chanh cuong Dang lao Dong Vietnam (nam 1951 )

-Luan cuong Chanh tri cua Dang congSan Dong Duong (nam 1930 ).

Cong san Viet nam van thuong tu hao la bong ma chien tranh VN van con am anh nguoi My.

Con BONG MA CONG SAN VIET NAM thi sao nhi ?

Dang nam quyen VN nhat dinh van cu om con MA , ho se thua hay la thang ? Thua Ong ?

-- Long Dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), February 16, 2004.


Cai ong ban Nguoi Cao Nien Xua Nhu trai Dat nay. Muon di xem may CON MA QUA KHU O VN KHONG ?

de toi chi cho cho :

Ra mien Trung vo tham di tich Lang My Lsi va di coi cac bao tang Vien chien Tranh ve Toi Ac cua " My Nguy ' do.

( Toi khong biet ten that cua cac noi trung bay toi ac My Nguy la gi; nen tam goi la nhu vay )

-- Long Dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), February 16, 2004.


Dit me may thang bo lao dam chui boi cu hcm cua tao .Tao dai ia vao mat chung may .Hay coi chung vi tuy cu ho da chat nhung dang cua tao con do lai co su tiep suc cua dang cs TQ anh em se cho lu chung may biet tay ...

Dit me chung may ,lu cho de ...

-- chau hcm (chau hcm@hcm trung quoc anhem.com), May 16, 2004.de nghi an noi lich su lai ko nen chui nhu vay. Vang thiet ko so lua ; neu tu tuong HO CHI MINH la dung dan thi lich su se chung minh dieu do .

-- an (khanghy20002000@yahoo.com), May 24, 2004.

Chinh Ho Chi Minh chua bao gio cong nhan la da sang tao ra mot hoc thuyet nao ca.

Doi voi the gioi cong san. Thi co chuy thuyet Mac Ang Ghen do Le Nin thuc hanh..Goi tat la chu thuyet Mac-Le, Chu yeu benh vuc; dau tranh cho giai cap cong nhan.

Khi chu thuyet cong san lan toi Trung Hoa; la noi dai da so song bang nghe nong, thi Mao Trach Dong sang tao ra tu tuong Mao Trach Dong; chu yeu benh vuc giai cap nong dan.

O Trung Quoc thoi khy Mao Trach dong nam quyen; tat ca nhan dan; can bo deu phai hoc tap " tu tuong mao Trach Dong "

Tu tuong Mao Trach Dong co in thanh sach, va phat khong cho nhan dan cung nhu can bo cac cap va du khach cua cac nuoc XHCN anh em den tham.

con o VN; lam gi co " tu tuong Ho Chi Minh "

Chang qua sau khi the gioi cong san sup do va de lo ra ban chat phi nhan phi ly cua no. Cho nen dang cong san VN muon choi bo su lien he voi cong san quoc te trong qua khu, Muon chung to voi quoc dan va quoc te rang cong san VN chien dau vi ly tuong dan toc VN thuan tuy; khong lien can gi toi chu thuyet cong san quoc te. Cho nen moi nan ra cai goi la " tu tuong HCM " do thoi.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), May 25, 2004.


xinloi may vi , may vico the cho tui biet trang wed nay co hop le ko??? neu co thi toi hoi nghi ngo ve muc dich xac thuc cua no....con caiy kien phe phan nhang cuoi gi gi do nua....that nuc cuoi , trongdoi ai lai chang co sai lam , mien sao la nguoi ta biet huong thien la duoc , con DCSVN tuy co sai lam nhung do chang qua vi thoi the tac dong thoi chu nhinh chung toan Dang van tot...

-- VN muon nam (black_hawks_down@yahoo.com), May 27, 2004.

xinloi may vi , may vico the cho tui biet trang wed nay co hop le ko??? neu co thi toi hoi nghi ngo ve muc dich xac thuc cua no....con caiy kien phe phan nhang cuoi gi gi do nua....that nuc cuoi , trongdoi ai lai chang co sai lam , mien sao la nguoi ta biet huong thien la duoc , con DCSVN tuy co sai lam nhung do chang qua vi thoi the tac dong thoi chu nhinh chung toan Dang van tot... con nua ,may nguoi hien nay dang an com My , uong nuoc...dai Bo cua My thi lay tu cach gi ma phe phan

-- VN muon nam (black_hawks_down@yahoo.com), May 27, 2004.

VIET NAM MUON NAM THI DUNG ROI ;NHUNG be lu hcm va dang cs cuop cua giet nguoi thi da va dang la giac thu khong nhung doi voi dan toc VN ma con la dai dich cua nhan loai nua ...

hcm la mot ten gian diep cua DE QUOC CS .

Han vang lenh de quoc do nay gay ra bao tham hoa cho dan toc VN !

Han da giet hon 1,000,000 nguoi trong CAI CACH RUONG DAT o mien Bac !

Han da ra lenh cho Pham van Dong ky van thu dang 2 quan dao HOANG SA va TRUONG SA cho TAU CONG !

Han cuop vo cua Le hong Phong la Nguyen thi Minh Khai !

Han ham hiep va cho dan em la Tran quoc Hoan tiep tuc ham hiep va dap dau 2 chi em NONG THI XUAN va NONG THI VANG mot cach rat da man!

Han tuan lenh NGA ,TAU gay chien tranh tan pha que huong ;gay ra cai chet cho tren 4,000,000 nguoi o ca 2 mien Nam ,Bac !

Khi song ,han lam nhung chuyen tan ac ,doc tai ,phan quoc ;khi chet ,cai thay ma cua han tiep tuc tham nhung moi nam hang trieu USD cho viec duy tri cai xac phan nuoc hai dan trong luc che do cs do han de ra tiep tuc nhung hanh vi DOC TAI ,THAM NHUNG ,BAN NUOC ...theo guong han !

Nam 1999,va nam 2000,LE KHA PHIEU va BO CHINH TRI dang cong theo guong ban nuoc cua ten gian tac hcm da dang hang ngan KM2 dat lien (gom ca AI NAM QUAN va thac BAN GIOC )va hang chuc ngan KM2 lanh hai vinh Bac Bo cho Tau cong la quan thay cua chung !

Hien nay ,toi ac cua hcm va dang cs cuop cua giet bguoi hay con dang tiep tuc ...

Vi the ,toan dan VN trong va ngoai nuoc phai nhan ro bo mat gian ac cua ten hcm va dang cong de dau tranh giai phong que huong ...

HCM va be lu cs tuy mang hinh dang nguoi Viet ,noi tieng Viet nhung thuc chat chung chi la giac tay sai DE QUOC CS (NGA truoc day va TAU hien nay ).

Toan dan VN khong bao gio chap nhan chung ! Toan dan VN luon coi chung la giac thu ,la DAI DICH CUA DAN TOC VA NHAN LOAI !

CA LOAI NGUOI DEU DA NHAN RO CAI CHU NGHIA CS DUNG LA THU QUAI THAI KHON NAN NHAT TREN DOI VA DA VAT BO CAI THU CHU NGHIA RAC RUOI DO VAO SOT RAC CUA LICH SU ;NGOAI TRU VAI TEN U ME PHAN NUOC HAI DAN VAN DIEN CUONG NGOAN CO...!!!

-- chong be lu cs ban nuoc (ho_acquy@phan quoc.com), May 27, 2004.Kinh gui cac qui vi, chung toi da xem qua y1 kie61n cua quy vi ve Dang Cong San Viet Nam (DCSVN). Chung toi khong biet cac quy vi anti communist dang song o dau tren trai dat nay, chi biet rang cac vi dang khong ton tai o Viet Nam. Tu nhung pat bieu cua quy vi "anti" da khien chung toi phai co doi loi bay to: Truoc het, chung toi rat cam on vi quy vi da "co y" tao nen trang web nay. Trong trang viet nay, chung toi han che ban luan, chi dua ra mot so cau hoi cho quy vi "anti" nhu sau: 1. Quy vi anti da bao gio tro lai Viet nam, sau hon hai muoi nam xa xu chang ? 2. Quy vi da xem nhung trang web nao ve viet nam la chu yeu? trong nuoc hay hai ngoai? quan diem anti hay khong anti?

Hoi de hoi vay thoi chu chung toi biet, quy vi phan lon dua vao nhung chinh kien cua minh tu lich su. Chien tranh Viet nam, du o chien tuyen nao di nua van la mot noi dau lon cho toan dan toc. Neu khong co Dang cong san Viet nam thi cung se co mot to chuc khac dung len de ganh vac. Toi rat dau don khi doc duoc nhung dong "anti communist" nhat la doi voi chu tich Ho Chi Minh cua quy vi. Quy vi co nhung thong tin tren tu day, phai chang tu nhung cau chuyen ben le, duoc xem nhu chuyen "tham cung bi su"? Neu quy vi tin do la su that thi quan diam tren chang co gi la, vi quy vi da tao cho minh mot y thuc he chong Cong vi mot muc dich, muon restart quyen luc cua minh nhung hoan toan khong the. Dung khong thua quy vi! cai gi da di qua hay de no di qua, lich su la lich su, hien tai la hien tai, dung boi len noi dau cua nguoi Viet nua, da qua du roi, nhung dau thuong mat mat ma nguoi dan Viet nam phai trai qua. Neu quy vi co luong tam hay gop suc minh bang viet gui nhieu tien ve cho than nhan, de ho co co hoi phat trien, con quy vi hay yen tam ma song nhu vay, neu khong muon co mot su thay doi trong cach nghi. Nhung phan anh cua quy vi, chung toi khong he bat bo, nhung van de ton tai trong xa hoi kha dau long, nhung lhong te chi noi bang mieng, muon thay doi phai bang chinh nhung viec lam cu the. Chung toi dang ra suc hoc tap de chuan bi cho nhung thay doi, it nhat cung trong pham vi cong dong nho chung quanh. Con quy vi nhu the nao?. Neu nhung dong nay den duoc voi quy vi, co nhung dong cam thi rat mong quy vi hay cho toi biet, de mung cho dat nuoc Viet Nam. nhung buc xuc cua quy vi, theo toi la cua tat ca nhung ai con co luong tam. Tuy nhien, thay doi tren pham vi lon lai la mot chuyn khac. Toi tin quy vi se khong muon lap lai cuoc chien tranh nho ban nam xua. Quy vi co muon nhin thay nguoi than cua quy vi phai chay tron khap noi, song chet con chua biet duoc, dan ngoai ban ve day xeo dat nuoc quy vi co can tam khong? Toi chi co doi loi vay thoi, Xin chao quy vi. Toi co mot y kien nho, tam xem day nhu mot dien dan dai chung. Chung toi nghi ngon phong cua quy vi phai xung dang la nhung con nguoi duoc giao duc, vang tuc la ngon phong cua ke vo liem si, hay la mot nguoi co giao duc khi co nhieu nguoi xem vao nhu the nay. Mac du chung ta khong the biet mat nhau, nhung long tu trong con cao hon the, quy vi co dong y khong? Tam biet

-- Doi loi ban luan (suynghi@aboutyou.com), June 11, 2004.


THO TRICH DANG TU TAC PHAM " NHUNG BUNG HIEN " CUA NHA VAN N. M. VUA DUOC NGUOI CAO NIEN DEM TU VN VE PHAP NGAY 10/6/2004. Tac phâm duoc viêt bang TIM OC nhung KHÔNG THÊ xuat ban duoc trong nuoc.

Thay mat ta'c gia Nguoi Cao Niên xin duoc goi tang dên cac ban trong va ngoài nuoc dac biêt dên 2 ban KE SI BAC HA và VIET TIEN.

XA PHO XA NHA

V́ dâu biêt phô' xa nhà

V́ dâu ? Co' thê cho là boi chung

Ke di tha thiê't voi rung

Và y co' thê ân trong, xa ngoài.

TU PHO LEN RUNG

Và khi tu phô lên rung

Y di boi le da tung cho xa

Và xa biê't phô' se là

Co' noi o do' : Mâù hoa bat ngàn

VI DÂU ?

O do' mat kich

O do' sat thép

O do" quân quanh

Nên chân ta buoc o giua dôi rung noi dây

Noi co' nhung con gà lôi ân o trên dôi.

DEM TRANG TREN DEO PHUONG HOANG

Trang tràn dô'c dèo dêm

Bên duong lau la luot

La luot, lau la luot

Hoang tuong ma giua dèo.

NGUYEN MAI

-- nguoicaoniên (xuanhutraidat@yahoo.com), June 11, 2004.


E! Cai' du ma' thang` Ho cho' Minh la` mot^ thang` ban' nuoc' hai

dan^.... hiep^' tre~ em va` phu nu*~....!

Dung' khong^ ba` con co^ Bac'....?

Co' anh hung` nao` co' hinh` thang` cho' Ho chi' Minh dang du

em be' 13 tuoi^~ khong^ dem ra trien^~ lam~ cho nguoi*` Sai-gon nay`

coi cho da~ mat' coi....!

Du ma' HO cho' Minh !

-- Du Ma' Ho cho' Minh ban' nuoc' hai dan (Ho chi Minh Sida@Aid.vn), June 24, 2004.


Hoan ho^ anh ( Chong^' be` Lu~ Cong^ San~ ban' nuoc'...) Ho^` ac' quy~ dam^ tac....!

Hoan ho^ anh noi' hay qua' Oi!....

Noi' trung' phoc' a` ha'....!

Cu*' noi' va` chui*~ Viet Cong^ nua*~ di nhe'....!

Cho Ba` Con Co^ Bac' O*~ Sai-gon` nay` nghe da~ qua' xa' la` da~...!

Hoan ho anh....!

Hoan ho^ QLVNCH muon nam....!

Du Ma' thang` cho' Ho^ Cho' Minh ban' nuoc' , hai dan^, hiep^' tre~ em.... ban' Phu Nu*~...!

Du ma' quan^ Viet Cong^ ac' doc^....!

-- Du Ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Ho chi Minh Sida@Aid benh Lau.vn), June 29, 2004.


NÓI ĐẾN CỘNG SẢN TH̀ PHẢI BIẾT CỘNG SẢN CUẢ 30, 50, HOẶC 70 NĂM TRƯỚCC, HAY CỘNG SẢN CUẢ NGÀY NAY, TH̀ VẪN ĐỀU LÀ CỘNG SẢN. CỘNG SẢN LUÔN VẪN LÀ CỘNG SẢN.

ÔNG CỰU TT NGA BORIS-YELSIN ĐĂ NÓI. CỘNG SẢN KHÔNG THỂ NÀO THAY ĐỔI ĐƯỢC. MÀ CẦN PHẢI DẸP BỎ

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 29, 2004.Hoan ho anh To su cha Cong San~....!

Noi' hay qua' xa' la` hay....!

Hoan ho anh het^' minh`....!

Noi' va` chui~ Cong San Viet Cong nua~ di nhe'....!

Cho nguoi` Sai-gon nay` nghe khoai' qua'.....!

Hoan ho anh muon nam....!

-- Du Ma' Ho cho' Minh toi` bai.... (Ho chi Minh ban nuoc@hai dan.vn), July 03, 2004.


de?ma` noi al` toa`n cu~ chuoi ng`oi dam dao voi buo`ng chuoi toa`n gian phan? dong biet cai deck gi` ma` y kien Thu hoI~ xem la` nguoi` viet song tren dat nuoc VieT Nam ma` la`i di la`m tay sai cho bon luon pha hoai cong san va` tu tuong Ho` Chi Minh biet cai loi `truoc ma`t ma` bo ~quen cai trongtuong lai Chung chi~ biet mi`nh chung chu cha biet den don`g ba`o dang doi kh~O vi chung thi laoi cho san do~ mien ba`n ko y kien Tot nhat la` cu an phan la`m phuo`ng cho san don ma`t ben dat mi~ du`ng soi moi gi` o dat nuoc Vn Vi nhung hang nguoi do ko du~ tu cach to tien ong cha cua nhung ha`ng nguoi do chac cung da tu` ma`t coi nhu do la` nhung ha`ng suc va`t ko hon ko kem The day ! thoi mien ban v`e`van de` na`y vi thiet nghi~ bon do ko du ~ tu cach de noi lai mot van de` gi` ca Co chang do cung chi~ la` nhung lioi noi buon dua le ban dua ca` cua cac ba` ban mam tom hay da`u ca'

-- dcm lu~ phan dong (toancuchuoi@card.net), July 07, 2004.

Đảng Cộng Sản Chính Là Nguyên Do Của Thảm Hoạ Dân Tộc

http://people.freenet.de/skdccvn/luc504.htm

Bài phát biểu của Nguyễn Đ́nh Lực tại cuộc biểu t́nh 24.04 tại Berlin

Kính thưa Đoàn Chủ Tịch cuộc mít tinh,

Thưa các quí vị đại diện cho các tổ chức, hội đoàn và báo chí,

Thưa toàn thể quí vị đồng hương,

Nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, tất cả chúng ta họp mặt về đây trước sứ quán Việt Nam tại Berlin để tố cáo những hành động đàn áp dă man của chính quyền cộng sản Hà Nội đối với tôn giáo và nhân quyền. Chúng ta, ai cũng biết, sau biến cố lịch sử 30 tháng Tư, đất nước Việt Nam đă liền một dải. Đáng lư ra nhà cầm quyền cộng sản phải biết tận dụng biến cố lịch sử này để hoà giải hận thù, hoà đồng dân tộc, mở đường xây dựng và kiến thiết đất nước. Song trái với ư nguyện của nhân dân, họ đă thực hiện những chính sách đi ngược lại hoàn toàn lợi ích của dân tộc. Với luận điệu ngoại lai là "Chủ nghĩa cộng sản bách chiến bách thắng" và "Tư tưởng Hồ Chí Minh" lai căng, chính quyền cộng sản vẫn tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh gia cấp, trong khi cả dân tộc chỉ c̣n lại một giai cấp độc nhất: đó là người nghèo và duy tŕ chính sách kinh tế tập thể quốc doanh. Họ đàn áp những người trước kia làm việc cho chế độ cũ ở Miền Nam, ngang nhiên tước đoạt mọi quyền tự do của công dân.

Anh Nguyễn Đ́nh Lực đang tố cáo tội ác của chính quyền cộng sản trước

ṭa đại sứ quán VN tại Berlin Bằng bạo lực, nhà tù, họ truy bức những người trí thức yêu nước, các nhân vật đối lập dám phát biểu chính kiến, phê phán đường lối sai lầm của đảng cộng sản. Họ trù dập chính cả những người đă từng đổ xương máu để xây dựng lên chế độ, v́ những người này đă nhận thức được những sai lầm không thể cứu văn của giới lănh đạo cộng sản. Những hành động đó thể hiện rơ ràng chính sách độc tài, bất nhân bất nghĩa của đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam. Bẩn thỉu và nhục nhă hơn là giới lănh đạo cộng sản đă lén lút nhượng đất, nhượng biển cho nước ngoài. Đây là hành động bán nước, phản bội lại tổ quốc. Họ nghiêm cấm tất cả thông tin tự do tiến bộ từ bên ngoài vào bằng độc quyền truyền thông, báo chí.

Thưa quí vị,

tội ác của đảng cộng sản đối với nhân dân và dân tộc Việt Nam ngày càng chồng chất. Chừng nào c̣n có đảng cộng sản lănh đạo, chừng đó nhân dân ta, dân tộc ta c̣n phải sống trong đói nghèo và lạc hậu. Nó chính là nguyên do của thảm hoạ dân tộc. Chỉ với một chính thể đa nguyên, dân chủ, dân tộc ta mới có thể phát huy hết tiềm năng về tài nguyên, tài lực và trí tuệ, đưa đất nước chúng ta sánh vai cùng cá nước tiến bộ trên thế giới.

Để kết thúc, xin quí vị cùng hô to khẩu hiệu:

Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam!

Tự do, dân chủ cho Việt Nam!

xin cám ơn sự theo dơi của quí vị.

Nguyễn Đ́nh Lực,

Leipzigerstr. 64

04600 Altenburg-- (tosu_cs@yahoo.com), July 07, 2004.


Chính Đảng Cộng Sản Đă Đưa Dân Tộc Việt Nam Xuống Vực Thẳm

Bài phát biểu của Chu Thị Huệ, Tổng đoàn thanh niên VNTD -CPLTVNTD tại cuộc biểu t́nh 24.04 tại Berlin

http://people.freenet.de/skdccvn/hue404.htm

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các chiến hữu,

Hàng năm, cứ vào ngày này, chúng ta lại tập trung trước ṭa đại sứ cộng sản để đấu tranh đ̣i tự do, dân chủ cho Việt Nam. Và mỗi lân ra về, tôi đều mang theo ḿnh một niềm hy vọng là t́nh trạng nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam tiến bộ hơn so với những lần trước. Rằng chính quyền cộng sản sẽ lùi bước trước cuộc đấu tranh ngày một lớn mạnh của phong trào dân chủ, dưới áp lực của các lực lượng dân chủ và tiến bộ quốc tế sẽ phải thực thi dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Song mọi kỳ vọng của tôi đều không thành hiện thực. Giới lănh đạo cộng sản vẫn không thể nào từ bỏ bản chất ngoan cố và bảo thủ vốn có của ḿnh. Họ không những không điều chỉnh những chính sách phản dân, hại nước, mà c̣n gia tăng thêm sự đàn áp với những người đối lập và cả những người dám đứng lên đ̣i quyền tự do tín ngưỡng, mà cụ thể là sự kiện hôm 10.04 vừa qua ở Tây Nguyên đă làm cho hàng ngàn người bị thương và nhiều người chết.

Bà Chu Thị Huệ đang tố cáo tội ác cộng sản

Việt Nam tại cuộc biểu t́nh ngày 24.4 tại Berlin Thưa qúi vị,

chúng ta đều biết rằng trong suốt hơn nửa thế kỷ cầm quyền, đảng và chính quyền cộng sản đă để lại cho thế hệ sau một đất nước nghèo đói, lạc hậu, với tệ tham nhũng đă trở thành quốc nạn. Những kẻ có chức có quyền thi nhau ḅn rút của cải, tài sản của đất nước. C̣n những người dân đen th́ bị xem như một loại hàng hoá. Đàn ông bị bán ḿnh cho chính sách "xuất khẩu lao động", c̣n phụ nữ th́ bị bán ra nước ngoài làm con xen, làm điếm, trong đó có nhiều trẻ em dưới tuổi thành niên. Đó là một nỗi nhục chưa từng xảy ra với người Việt Nam trong qúa khứ. Chưa có thời đại nào mà nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam lại bị trà đạp như hiện nay. Và kẻ gây ra t́nh cảnh đau thương đó không phải là ai khác ngoài đảng cộng sản Việt Nam với bộ máy hành chính độc tài, quan liêu, cửa quyền của nó.

Thưa quí vị,

là ủy viên phụ nữ của tổng đoàn thanh niên VNTD-CPLT VNTD và trưởng ban phụ nữ của Sáng Kiến Dân Chủ Cho Việt Nam, tôi kịch liệt lên án chính sách phi nhân của chính quyền và đảng cộng sản đối với giới phụ nử và trẻ em Việt Nam. Nhân đây tôi cũng kêu gọi tất cả dư luận tiến bộ trong cũng như ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế hăy ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng tôi và gây áp lực với chính phủ Việt Nam để buộc họ phải thực thi dân chủ và nhân quyền.

Thưa các chiến hữu,

Mọi nỗi bất hạnh của dân tộc ta chính là do sự thống trị độc tài của đảng cộng sản gây ra. Tự thân nó, nó sẽ không bao giờ từ bỏ ngôi vị thống trị ấy. Muốn cho dân tộc ḿnh được phát triển, tiến bộ, nhân dân ta được sống trong phồn vinh và an lành, những người dân chủ chúng ta không c̣n con đường nào khác là phải đoàn kết nhau lại sẵn sàng bất kỳ lúc nào cùng vùng lên lật nhào chế độ cộng sản bất lương đó.

Để khẳng định quyết tâm sắt đá ấy, tôi xin quí vị cùng tôi hô to khẩu hiệu:

Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam!

Tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam!

Xin cám ơn.

Chu Thị Huệ, Gangloffsömmern-- (tosu_cs@yahoo.com), July 07, 2004.


Dit me may thang phan dong .Dang chung ong con day du quyen luc de day doa ,giet chet tat ca chung bay ,lu phan dong a .Voi su giup suc cua Trung quoc vi dai ,dang se cam tu va cho chung bay di ve dia nguc . O thien dang tran gian XHCN ma khong muon lai muon bi tum co roi vao Hoa Lo chet ru tu ...,qua la cai dam ngu dai ! Dong chi Le kha Phieu va Dong chi Nong duc Manh kinh men da nhin xa thay rong nen chap nhan ky 2 hiep uoc ve bien gioi va lanh hai voi TQ ,tha chiu mat dat ,mat mot so lanh hai ma dang ta co su hau thuan va che cho cua TQ de chong lai bon phan dong co hoi ... Hoan ho dang !

-- maivanminh (minh@communist.com), July 08, 2004.

Lap luan cua bon mai quoc cau vinh.

-- Long Duc Manh. (nongducmanh@phuchutit.com), July 09, 2004.

Bon cong no va be lu tay sai vao day chi noi nhang ,noi cuoi ma khong chiu nhin thay su that ,do la : Tu khi co chu nghia cs ,loai nguoi da phai khon kho vi no .Hay nhin cac xa hoi cs thi thay qua ro :co che do cs nao dem lai TU DO ,DAN CHU ,NO AM ...cho nguoi dan khong ???

Co che do cs nao tu NGA XO VIET CHO DEN TAU CONG , HAN CONG CHO DEN BE LU CS HANOI MA LAI KHONG VAY MAU HANG TRIEU DEN HANG CHUC TRIEU SINH MANG NGUOI DAN KHONG???

Nhung ten u me ngoan co cai chay ,cai coi cho be lu giac cong deu la nhung ten co no mau voi nhan dan ta ,dong bao ta ...Chung no song bang vao su cuop cua ,giet nguoi ,hai dan ,ban nuoc ...

XIN TAT CA CAC BAN VIET NAM CHAN CHINH DUNG THEM CAI VA VOI BON "DAU TOM " DO LAM GI . CHUNG TA NEN RA SUC VAN DONG BANG MOI CACH DE DEM ANH SANG DAN CHU ,TU DO VA NHAN QUYEN TRUYEN TAI DEN DONG BAO TA O VN DE MOI NGUOI CUNG Y THUC TOI AC CS VA THUC DAY TINH THAN DAU TRANH CHONG GIAC THU CS ...

hAY LAM MOI CACH VAN DONG DONG BAO TA VUNG LEN ...

nHAN DAN BA LAN ,HUNGARY ,BULGARY ,TIEP KHAC ,RUMANIA v.v... VA NHAN DAN CAC NUOC THUOC LIEN XO CU DA ANH DUNG DANH SAP BON AC QUY CS ...

NHAN DAN VN ,CON HONG CHAU LAC CUNG NHAT DINH CHIEN THANG GIAC THU CS HANOI ...

CONG LY NHAT DINH THANG ;GIAC CONG THO PHI NHAT DINH THUA ! XIN MOI NGUOI HAY HANH DONG THAT QUYET LIET DE GIAI PHONG QUE HUONG VN !

-- ho dam duc (ho damduc@bannuoc.com), July 13, 2004.


Cac ong cu chui Dang cong san VN, nhung duoi thoi Phap thuoc va thoi VNCH thi nhan dan VN co duoc hanh phuc khong? Duoi thoi Phap thuoc co 95% dan VN mu chu , vi sao nhung nguoi chong cong cac ong luc do lat do Phap va xoa mu chu di? Cac ong han van con nho la khi chu tich Ho Chi Minh quyen tien trong "Tuan le Vang" de mua vu khi danh Phap nam 1945 thi chi toan la dan ngheo va trung nong gop tien, khong he co 1 nha dai tu san nao gop tien.Vi sao vay?Hoi nhung nguoi chi biet noi khoac, hay doc cuon "Why VietNam" cua thieu ta tinh bao OSS( Mi ) thi biet VN danh thang duoc Phap, Mi co phai chi nho 1 minh Dang Cong San khong?Neu khong co nhan dan giup suc thi sao ma thang duoc Phap, Mi dung manh nhu vay? "1 nha nuoc do dan cua dan, do dan lam chu , do dan thu huong se khong bao gio bi tieu diet"( trich loi tong thong Mi Lin-con) Va bay gio, ta se noi den VNCH Cac ong han con nho luat 10/59 cua Ngo Dinh Diem da le may chem di khap mien Nam, gay bao dau thuong cho dong bao.Neu chi de giet nhung nguoi Cong San nhu chung toi thi khong noi.Nhung dang nay lai co rat nhieu dong bao mien Nam vo toi(khong phai Cong San) van bi giet oan. The vi sao VNCH manh den the, lai co quan doi Mi hung manh giup suc la tham bai o chiem truong VN? Cha phai hoi do cac nha quan su da so sanh: " Neu quan Bac Viet la 10, thi quan Nam Viet la 11 " do sao nhung vi sao VNCH thua? Hay tu suy ngam! The con trong nam 1975, khi quan giai phong danh quan VNCH thi cac tuong lanh chi huy cac quan khu cua VNCH deu bo chay sang Mi het, the la sao??Tuong nhat gan thi sao linh dung cam duoc?? Chinh ho hoi truoc da tuyen bo oai hung la se chien dau den hoi tho cuoi cung, nhung co dieu la ho da trut hoi tho cuoi cung tren dat Mi! That dang ho then cho con nha vo

Va vi vay cho den luc nay su lanh dao cua Dang Cong San VN van con la hop ly.Va khi nao nhan dan VN muon thay doi chinh phu thi nhan dan se bau ra 1 chinh phu CS hop long dan hon, do la quyen tu do cua nguoi VN. Va toi nay thi sao cac ong chong Cong lai ngoi day lam gi nhi??? Sao khong lo lam viec de xay dung dat nuoc di???

-- patriot_communist (putin1307@yahoo.com), September 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ