Cộng Sản Việt Nam sẻ bị sụp đổ trong năm 2005

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính gởi tới các anh chị em gần xa,

Để đánh dấu cho 30 năm cai trị độc tài độc đảng độc ác của bọn bạo quyền csvn. Đảng Dân Tộc Việt Nam mới ra đời vào khoảng tháng tám năm 2003 được phối hộp bởi mười mấy nhóm chống cộng lớn nhỏ từ trong và ngoài nước hộp lại thành một đảng và được gọi là đảng Dân Tộc Việt Nam. Để đối đầu với cái đảng độc tài độc ác ở bên VN, và cái đảng này tuyên bố là sẻ lật đổ chế độ csvn trong năm 2005 Thông báo tới các người nào mà hiện có đều kiện ăn cướp của dân chúng VN th́ cố gắng vơ vét cho nhiều và lo đi kiếm một nước nào để mà xin lánh nạn, nếu không th́ tất cả tài sản mà họ ăn cướp được sẻ bị người dân Việt đồi lại đó, chỉ c̣n có hai năm thời gian quá ngắn ngủi. Người Việt ở trong nước hảy cố gắng chờ đợi thêm một thời gian ngắn nửa thôi, không c̣n bao xa. Không có một cái triều đại nào mà vĩnh cửu cả. Triều đại cai trị lâu dài nhất ở trên đất nước VN là triều đại Lư, có hơn 215 năm. C̣n triều đại csvn chỉ có thể tồn tại được 50 năm là cùng, thời gian cũng đủ để nguời dân ở trong nước chịu nhiều đắng cay rồi và quá biết mùi vị của cs rồi. Hảy đứng dậy đi hởi đồng bào ơi. TBT. Ḿnh xin trích lời của ông Lư Tống.

Ta cuối đầu cộng cởi cổ
Ta đứng dậy cộng sụp đổ

P.S. Kính xin quí vị hảy vào đây để đọc các bài vỡ mà bạn muốn t́m hiểu. CSVN kỳ này có đối thủ rồi, th́ không c̣n tự tung tự quát nửa. Không biết họ có sợ chưa. Ḿnh nghĩ chúng ta nên phổ biến rộng rải tài liệu này về VN cho mọi người đọc, đặc biệt là tụi chóp bu csvn.

http://www.ddtvn.net

CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ cua DDTVN

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 28, 2004

Answers

Tui đă vào cái trang web đó rồi và nhận thấy cái đảng này chắc chỉ có 1 moderator,c̣n lại là ăn cắp của các web phản động khác

-- communist (communist@yahoo.com), January 28, 2004.

Chà chà ,lại c̣n cương lĩnh với tuyên ngôn nữa chứ ,lại ăn cắp của Đảng Cộng Sản VN .Đề nghị đồng bào hải ngoại cẩn thận ko khéo bị nó lừa tiền

-- communist (communist@yahoo.com), January 28, 2004.

Ha ha, can ngo CS vua dai vua run, to tieng de tu tran tinh ...

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.com), January 28, 2004.

Ḿnh có đọc mấy câu của anh communist nói là cái đảng DTVN ăn cấp cái bản tuyên ngôn chính trị của CSVN. Xin yêu cầu anh hảy chứng ḿnh lời nói của ḿnh đi, xin post lên cái trang web nào đó đi, để biện minh cho lời nói của ḿnh, nếu không mọi người ở trên cái forum này sẻ anh là người chuyên môn đi nói láo và lừa gạt người khác. Mong anh không giống như cha chú của anh làm khi xưa.

C̣n trường họp thật sự là cái DDTVN ăn cắp cái bản tuyên ngôn chính trị của CSVN, th́ những ǵ mà cái đảng CSVN nói trong bản tuyên ngôn chính trị mà không có thực hiện đúng như lời họ nói th́ quả là một cái đảng lừa gạt ḷng yêu nước của nguời dân, rồi khi chiếm được chính quyền th́ lại trở ngược. Nếu người lảnh đạo của một quốc gia mà ăn nói hai ba lời th́ thử hỏi người dân nào mà tín nhiệm họ. Chỉ có những nước độc tài độc ác độc đảng mới làm nhưng vậy thôi. Nếu có một đảng phái đối lập chánh quyền, th́ theo ḿnh nghĩ cái đảng csvn đi vào sọt rác từ lâu rồi và người dân cũng không có ai mà đi theo cái đảng đó đâu. V́ quyền lợi của cá nhân của họ hiện tại thôi chứ họ không có nghĩ tới quốc gia dân tộc. Nếu không theo đảng cs th́ không có c̣n đất sống, bởi vậy mới có hơn 3 triệu dân Việt sống ở hải ngoại. C̣n những ngựi chịu ở lại sống với cs và họ nghĩ tới quốc gia dân tộc mà chiến đấu cho tự do th́ hiện giờ đang ngồi trong tù nghĩ mất. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ