GIANH LAI DOC LAP VA DUOC TRAO TRA DOC LAP .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hai nuoc Bac My la Hoa Ky va Canada truoc kia la thuoc dia cua de quoa Anh.

* - Hoa-Ky da danh duoi nguoi Anh va GIANH lai doc lap .

- Canada chang can danh duoi nguoi Anh, van duoc Anh Quoc TRAO TRA doc lap.

Ngay nay, Canada van la 1 trong 7 sieu cuong kinh te cua The Gioi; ngang hang voi Hoa-ky; Canada con hon han My ve su on dinh kinh te va an ninh xa hoi; Canada con it mat long ban be the gioi vi tren phuong dien xa giao; Canada it dung cham hon Hoa ky.

Cac nuoc Trung va nam My truoc kia deu la thuoc dia cua Tay Ban Nha, ngoai tru Brazil la thuoc dia cua Bo Dao Nha.

* - Cu-Ba da GIANH lai doc lap tu Tay Ban Nha nam 1958 .

- Hau het cac nuoc Trung va nam My con lai deu duoc Tay Ban Nha TRAO TRA doc lap. Tat ca cac quoc gia nay gio day deu co mot nen kinh te va tu do dan chu hon han Cu-Ba.

* To cach lan; Ai Nhi Lan; Uc dai Loi; Tan Tay Lan..deu duoc Anh Quoc TRAO TRA doc lap. Tat ca ca quoc gia nay deu co nen kinh te phat trien va tu do dan chu on dinh.

* - Hong kong trioc kia la thuoc dia cua Anh, Kinh te va nen tu do dan chu o Hong kong hon han Trung Cong, la mot nuoc da duoc doc lap.

*- Viet minh da do mau ra o tran dien bien Phu de GIANH lai doc lap tu nguoi Phap.

- Sau do; Algeria o Phi Chau duoc Phap TRAO TRA doc lap ma cung chang can co mot tran Dien Bien Phu nao .

* - Viet nam cong san da do mau ra o tran Dien Bien phu de danh lai doc lap tu nguoiu Phap

- VIET NAM CONG HOA DUOC PHAP TRAO TRA CHU QUYEN. VIET NAM CONG HOA LA MOT QUOC GIA HOAN TOAN DOC LAP.

Viet nam Cong Hoa co mot nen kinh te phat trien va tu do dan chu hon han bac viet.

Cac can bo cong san doc bai nay xong hay chiu kho suy nghi.

-- Long dut Mach. (nongducmanh@phuchutit.com), January 25, 2004


Moderation questions? read the FAQ