NEU CHU TIT HO CHO MINH CON SONG; VIET NAM BAY GIO SE TOT DEP HON.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tren day la cau uoc mo cua hau het can ngo cong san; khi than phien ve te nan xa hoi " khong the nao ngo toi " cua xa hoi chu nghia Viet Nam.

Neu ho chu tit con song dai nhach den ngay hom nay va van con minh man; sang suot nhu hoi con trai tre - vao cai thoi di an cap cai ten NGUYEN AI QUOC cua nhom cu Phan Chu Trinh - thi thu hoi dat nuoc VN co tot dep hon khong. Xin ban thu:

- khi Ho chu tit con song; da thuc hien lenh cua Trung Quoc; cho thi hanh chien dich cai cach ruong dat, dau to dien chu; giet hai giai cap phu nong; tan sat thuong dan ke ca nhung nguoi tung ung ho Viet minh cong san; lam dao lon luan thuong dao ly. Tham kich giet hai dan lanh do ho chu tit chi dao da khong he xay ra truoc cuoc tong tuyen cu toan quoc du dinh to chuc vao nam 1956.

- Rap khuon chien dich " tram hoa dua no " cua trung cong. Ho chu tit da phat dong phong trao " nhan van giai pham ". Cho cac nha van phe binh thoai mai nhung khuyet diem chua chinh quyen cong san. Sau do tom co het nhung nguoi co tu tuong chong doi.

- Ho chu tit, mot can bo trung kien cua cong san quoc te, Trong cac ky hop cua dai hoi dang cong san; da luon luon nhac nho dan em phai lay chu thuyet mac-Le nin lam kim chi nam trong moi hoat dong. Da ap dung dung dan duong loi chu nghia xa hoi len toan mien bac; bien mien bac thanh mot xu so ngheo nan lac hau; dan tri thap kem hon han mien nam Viet Nam cung thoi.

- Lanh tu cong san dau tien cua Cu Ba da ap dung triet de dung dan duong loi mac-xit vao dat nuoc cua ong ta. Va cu-ba ngay nay nhu the nao thi ai cung biet.

- Cac nha lanh tu dau tien cua cong san o Bac han va Trung cong cung da ap dung triet de dung dang chu nghia xa hoi len xu so cua ho. va Bac han va Trung cong van ngheo kho; lac hau cho mai den khi cac lanh tu nay qua doi.

- Trong di chuc cua ho chi minh; khong thay noi den thay doi duong loi theo kinh te thi truong cua tu ban chu nghia. Ho chi minh van dan do dan em mo mang them nhieu hop tac xa- mot hinh thuc kinh te theo kieu cong san.

- Sau khi mao trach Dong chet. Trung quoc tro nen kham kha hon nho vao cac lanh tu cong san sau AP DUNG DUONG LOI KINH TE THI TRUONG THEO KIEU CUA TRUNG HOA DAN QUOC.

- Viet nam cong san ngay nay co bo mat tuoi tinh hon khi truoc la nho dam lanh tu dan em ho chi minh khong ap dung dung di chuc cua han. thay vi cho mo mang cac hop tac xa tren toan quoc. cong san ngay nay ap dung duong loi kinh te thi truong cua Viet nam Cong hoa.

HO CHI MINH KHI CON SONG, MIEN BAC DA KHO DAU; NGHEO NAN; LAC HAU VI HAN AP DUNG TRIET DE CHU NGHIA MAC XIT VO DUONG LOI CAI TRI.

Cac quoc gia cong san khac van ngheo nan lac hau va kho dau mac du cac lanh tu cong san dau tien van con song.

Vay thi ; HO CHI MINH VAN CON SONG THI CO ICH LOI GI CHO DAT NUOC NEU HAN TA VAN NGOAN CO AP DUNG DUONG LOI MAC XIT DE CAI TRI NHAN DAN ?????

-- Da dao thang ho cho minh. (congsansupdo@sbcglobal.net), January 23, 2004

Answers

Chung ta ai cung biet mot nguoi lanh dao gioi khong phai la mot nguoi bao thu trong tu tuong va hanh dong, Dang CS VN da biet lua chon dung dan con duong di cho minh, nho vao tri luc thong minh, sang suot, khong bao thu trong tu tuong va hanh dong, da bien thu thanh ban, do la cach xu tri thong minh nhat cua nhung ai muon phat trien, Toi thay ban da xu ly chua the hien minh la nguoi sang suot, thong minh, vi toi gio nay ma van con co chap, de tu co lap minh, thi that dang tiec. Thoi buoi kinh te thi truong la phai muon bien van hoa theo thi truong chu ban...hay tu cai to ngay chinh cai dau ...cua ban truoc khi doi cai to cai dau cua nguoi thong minh sang suot.Byebye nhe

-- Phuong (mycntd@yahoo.com), February 02, 2004.

Bien thu thanh ban..hay la khong lam gi duoc the gioi tu do cua tu ban trong khi cong san quoc te sup do..nen danh phai thay doi ?

toi noi khong dung sao ? Cu ba van co lanh tu cong san dau tien cho den gio - tuong duong voi ho chi minh - dat nuoc cu ba co kha hon chut nao dau ?

Trung hoa duoi thoi mao Trach dong van kho cuc. Bac han cho den ngay nay van doi khat. bac viet duoi thoi ho chi minh van phai : lam ngay khong du; tranh thu lam dem; lam them gio nghi

( cong san nguy bien rang mien bac kho cuc do My nem bom; vay chu mien bac truoc khi bi My nem bom tu nam 1965 ve truoc.. thi ra sao so voi mien nam cung thoi khi chua co vien tro cua my do vao ? )

NHU VAY, HO CHI MINH CON SONG CUNG CHANG QUAN TRONG; CUNG CHANG THAY DOI BO MAT XA HOI NEU HAN TA VAN KHU KHU GIU LE THOI CAI TRI THEO KIEU MAC LE NIN CUNG NGAC la qua dung chu !

Thu coi Cu Ba xem, Ho Chi Minh cua cu ba van con song do.

-- Da dao thang ho cho minh. (congsansupdo@sbcglobal.net), February 03, 2004.


Tien su cha may thang phan dong, chung may chui rua lich su vay a? Tao ma gap chung may tao dap cho vo mat vi cai toi "phan boi To quoc"

-- (nhungnguoivn@yahoo.de), February 06, 2004.

O Hay. sao lai doi dap vo mat tui toi ?

Tui toi co cat dat cat bien dang cho quan thay trung cong, mai quoc cau vinh bao gio ?

Dap be mat may thang o trong bo chinh tri cong san di chu.

Chung no la mot lu ban nuoc. phan boi to quoc do. dap be mat chung no di.

-- Da dao thang ho cho minh (congsansupdo@sbcglobal.net), February 06, 2004.


Vui lo`ng du*`ng xuc pham den Ho^` Chu~ Ti.ch. Ne^'u ba.n la` nguoi yeu nuoc ban se~ kho^ng noi nhu*~ng lo*`i do'. Ban chi~ la` nguoi co; ca'i nhi`n thie^~n ca^.n. Tha^'y ca'i truoc mat ma` que^n di vi` sao Viet nam duoc the gioi kinh trong. Chac ban khong doc duoc nhu*~ng ba`i ba'o ma` the^' gioi da~ khen ngoi ve^` Bac Ho^`. Neu kho^ng co Ba'c Ho^`, kho^ng co' Da~ng Co^ng Sa~n Viet Nam thi` Viet Nam da~ kho^ng co' cuoc so^'ng thanh bi`nh tu*. do nhu* ho^m nay. Cho du` cuoc so^'ng co`n doi nghe`o, chua van minh tie^n tie^'n nhu* nuoc nguoi ta, nhu*ng to^i va^~n cam thay rat hanh phuc vi` la` nguoi Viet Nam, va` to^i song trong dat nuoc an toa`n, kho^ng so mot nga`y na`o do' bi khu~ng bo^', bi. ban chet ma` kho^ng biet vi` sao ? To^i cu~ng kho^ng pha~i la` co^ng da^n cua~ mot dat nuoc luon no'i mi`nh da^n chu~, nhu*ng khap no*i de^`u le^n a'n su*. da^n chu~ cu~a ho. To^i tu*. ha`o to^i la` nguoi Viet Nam va` to^i hanh phuc vi` to^i co' mot vi cha gia` la` Ba'c Ho^`. To^i chi~ tie^'c to^i ra do*`i qua muon de^~ kho^ng duoc gap Bac Ho^`. Neu to^i co co* ho^.i duoc gap Bac, To^i se~ ca~m thay hanh phuc vo^ cu`ng. Va` to^i nghi~ ra*`ng neu ai do' xu'c pham de^'n dat nuoc Viet Nam cu~a to^i thi` to^i se~ coi nhu* do' la` nguoi bi. ma^'t go^'c Viet Nam ro^`i. Cha`o ba.n

-- Le Hoai Tam (lehoaitam@hotmail.com), February 12, 2004.


Da là nguoi VietNam, lai mang tiê'ng là co' hoc thuc, duoc Huê-K`y dem vê nuoc day bao...nhung khi viê't ra toàn là giong diêu cua^nhung ke "da' ca' lan dua" không hoc hành, thât da'ng tiê'c thay cho nhung ke tu nhân là Chô'ng Công, Yêu Nuoc, ViêtNam Công Hoà... Tôi, 60 tuôi, vuot biên nam 1979, không ua thi'ch ǵ Chu-Nghia Công- San nhung cung lai chang ua chuông ǵ nhung tên ba'm go't My duoi cai' goi là VietNam Công-Hoà voi nhung tê nan tham nhung hô'i lô, di diê'm mà nhung nguoi c̣n tu-nhân ḿnh là nguoi ViêtNam ( cho dù là da thi vào quô'c-tich Huê-Ky`cung duoc di ! )ai cung biê't duoc diêù này...Nhung hiên nhiên Nhà Nuoc XHCN hiên tai cung giô'ng y hêt , chi môt diêù tôi thâ'y cân phai no'i ra CHUYEN VE ÔNG HÔ-CHI-MINH DA L0 CHUYEN XUA NHU TRAI DÂT , nay ông ta cung da chê't, chê't nhu Bao- Dai, Ngô-D́nh-Diêm, Nguyên-Van-Thiêu...Làm nguoi tu-trong, làm nguoi co' liêm-si, làm nguoi co' môt chu't dân-tôc-ti'nh, anh hùng ti'nh...NHUNG NGUOI CHÊT CHANG CON G̀ DÊ CO THÊ NO'I DUOC NUA? XIN HAY DÊ CHO HO DUOC YÊN - Nê'u anh ban " Da dao thang ho cho minh. - congsansupdo@sbcglobal.net - co' tài, co' gioi, co' kha nang hay tro vê ViêtNam chô'ng bon câm quyên bâ't nhân hiên tai di dung chi xu dung trang Net an tuc no'i phét chui rua nhung nguoi da chê't cho dù nguoi do' là ke thù cua anh , theo nhu hiên tai tôi doa'n ra anh cung chi thuôc loai an "weo-phe My , cha'n doi, nho tiê'c thuo vàng son ngày xua" ngôi chui dông, chui lung tung, chui mà chang biê't phai tra'i, lê nghia, liêm-si- Xin can anh, nguoi hùng cua tôi.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 12, 2004.

Anh ban "Da dao thang ho cho minh -congsansupdo@sbcglobal.net oi !

Ban co' biê't tai sao co' Fidel Castro không ? Xin duoc tra loi : Chi'nh sa'ch thuc-dân-moi cua nuoc Huê-Ky`mà ban dang hanh-diên duoc lanh weo-phe, hanh diên là nguoi My giâ'y do'. Tôi Chô'ng Công nhung không thê châ'p nhân duoc giong diêu "hèn mat" không môt chu't hoc-hành ( diêù này tôi ngac nhiên boi le ban biê't su dung computeur !) nhung nê'u ban co' hoc th́ du'ng co' hoc mà vô hanh...Nhung ke nhu ban da làm cho miên Nam bi sup dô và ban th́ t́m duong chu^`n ra nuoc ngoài - di nhiên di My - Tôi con nho bon Viêt Côn da goi là Nguy Quân, Nguy Quyên...Chi'nh nhung ke nhu ban da làm cho nhung chu do' tro nên du'ng nghia du'ng ly' . Ke liêm-si khi da'nh nhau voi ke thù cung biê't tôn-trong ke thù cua ḿnh .-Hay suy nghi lai : Ly' do ǵ da làm cho miên Nam bi sup dô ? Thu dat lai môt câu hoi : Nê'u miên Nam thang, nhung nguoi o miên Bac co' bi di hoc- tâp ca-tao không ? Câu tra loi : Chac chan là Co'- Vây th́...Cho nên chui boi kiêu "thiê'u hoc thuc, kiêu "da' ca' lan dua" kiêu "hàng tôm hàng ca'" 6 Da không làm duoc diêu ǵ ich nuoc loi dân th́ nên "im miêng lai" cho nhân dâ

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 12, 2004.


Anh ban "Da dao thang ho cho minh -congsansupdo@sbcglobal.net oi !

Ban co' biê't tai sao co' Fidel Castro không ? Xin duoc tra loi : Chi'nh sa'ch thuc-dân-moi cua nuoc Huê-Ky`mà ban dang hanh-diên duoc lanh weo-phe, hanh diên là nguoi My giâ'y do'. Tôi Chô'ng Công nhung không thê châ'p nhân duoc giong diêu "hèn mat" không môt chu't hoc-hành ( diêù này tôi ngac nhiên boi le ban biê't su dung computeur !) nhung nê'u ban co' hoc th́ du'ng co' hoc mà vô hanh...Nhung ke nhu ban da làm cho miên Nam bi sup dô và ban th́ t́m duong chu^`n ra nuoc ngoài - di nhiên di My - Tôi con nho bon Viêt Côn da goi là Nguy Quân, Nguy Quyên...Chi'nh nhung ke nhu ban da làm cho nhung chu do' tro nên du'ng nghia du'ng ly' . Ke liêm-si khi da'nh nhau voi ke thù cung biê't tôn-trong ke thù cua ḿnh .-Hay suy nghi lai : Ly' do ǵ da làm cho miên Nam bi sup dô ? Thu dat lai môt câu hoi : Nê'u miên Nam thang, nhung nguoi o miên Bac co' bi di hoc- tâp ca-tao không ? Câu tra loi : Chac chan là Co'- Vây th́...Cho nên chui boi kiêu "thiê'u hoc thuc, kiêu "da' ca' lan dua" kiêu "hàng tôm hàng ca'" 6 Da không làm duoc diêu ǵ ich nuoc loi dân th́ nên "im miêng lai" cho nhân dân Viêt Nam duoc nho- Dù muô'n dù không Viêt Công cung co' công "thông-nhâ't dâ't nuoc" .

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 12, 2004.


Khi viet mot bai binh luan ve mot de tai nao do, nguoi tac gia it ra cung phai gioi van va nhat la phai de y den loi chinh ta. "Dai ca" viet (hay chom) mot bai phe binh Ho Chi Minh cung du biet la "Dai ca" thuoc loai dan uneducated roi do. Toi moi nhin vao cai tua de "Neu chu tit ho chi minh..." la toi khong muon doc roi.

-- Jim (jimbeam@usmc.mil), February 14, 2004.

Tai la vi anh ban la cong san 100% do thoi. Chu dau phai la toi kem van pham hay viet sai loi chinh ta dau.

Cong san hay may nguoi thich cong san co cai nay la lam. Chui ho hay cha me ho thi khong sao. nhung chui lanh tu cua ho la ho nhay dung len lien.

-- Da dao thang ho cho minh. (congsansupdo@sbcglobal.net), February 16, 2004.người bắc người nam cũng là người việt. Anh số lu7 vong ở mỹ ,chúng tôi vất vă ở Việt nam nhưng rồi ngĩ lại cũng có ai sướng ai viu không. Anh em một nàh máy đỏ da vàng mà sao cứ gợi lại những vết thương , những tủi nhục của hàng chục năm về trước. Người việt theo Mỹ cũng tàn sát đồng bào Việt đấy thơi. Thực ra chúng ta chỉ là những con cờ trong tay người chơi cờ. Đừng bị kích động mà nân im lặng suy nghĩ nhiều hơn. Hồ chí MInh nói ǵ th́ cũng là người có tài bà và đạo đức. Mỗi triều đại có số mệnh và lịch sử của nón. Lănh tụ thực ra ch́ là người chụi đứng ra ngánh số mệnh dân tốc. Bạn sống ở Mỹ mà cứ dem Hồ chí Minh ra mà chửui th́ hen laắm. Không nên giữ thái độ vô học như vậy. Nhữngngười đạc du là Nguỵ hay Cộng sản đều đáng giá thấp về bạn. Bạn nên có những công tŕnh nghiên cứu nghiêm túc về lịch sữ Cộng sản Việt Nam về Hồ Chí MInh th́ giá trị biết bao. Hay bạn không đủ trí tuệ làm việc đó hảy dành tiền về thăm quê hương nơi sinh ra bạn và bạn đă sống những ngày vinh quang hay cay đắng. C̣n nếukhông thi cố gắng đưa người thâm ra nướwc ngoài thăm nhau có hơn là cứ giữ cục hận trong ḷng. Cất bỏ oán thù đi mà vui sống . chúc bạn vui và thanh thản.

-- haidang (xthuongmai@hcm.vnn.vn), February 16, 2004.

Goi cho quy vi het long benh vuc chu tit Ho cho Minh.

Toi o hai ngoai. doc nhung tai lieu ve bo mat that cua chu tit Ho cho minh. Toi thay han deu cang qua . chiu khong noi.

Neu quy vi bi di ung ( allergy ) boi nick name cua toi. Xin duoc hoi : co bao gio cac ban bi di ung boi cac nick name lang nhuc VNCH hay khong.

Hay chiu kho tra tim o tren forum nay.

-- Da dao thang ho cho minh. (congsansupdo@sbcglobal.net), February 16, 2004.


Cac ban ah,o day toi xin phep goi tat ca cac ban la ban nhe,mac du cung co nguoi nho hon toi va cung co nguoi lon hon toi rat nhieu. Toi luon ton trong y kien cua cac ban,vi do la quyen cua moi nguoi.Toi cung khong the noi duoc rang ban nao dung,ban nao sai vi chi co Su That dang dien ra truoc mat moi co the tra loi cau hoi nay. Bay gio,tam gac qua mot ben cau chuyen cua ong Ho nhe'.Vi du sao,ong ta cung da chet roi,hay de nguoi chet duoc ve voi qua khu,va neu ong ta co cong hay toi gi,lich su se ghi nhan lai tat ca. Toi chi nhan thay mot dieu,mot dieu rat dau long .....chung ta,nhung nguoi con dat Viet lai di tranh chap voi nhau,chui rua nhau,danh giet nhau chi vi y thuc he khac nhau. Cac ban nhin lai di,that ra Hoa Ky hay Trung Cong,Nga Cong dau co tot lanh gi.Bon ho chi lam loi cho dat nuoc cua ho,ho loi dung cac chieu bai gia tao ,doi tra va lay Viet Nam lam mot bai chien truong de giai quyet mau thuan cua ho.Va chung ta,mot lu khon cung phai chiu dau kho,oan ghet,thu han,tan sat lan nhau......Vi ai chu? Toi nho co mot cau nhan xet,"nguoi dung dau mot nuoc nho ,bao gio nhiem vu cung kho khan hon nguoi dung dau mot nuoc lon".Va theo y kien nay cua toi,thi Ong Ho va Ong Diem,hay O Thieu ...deu co nhung cai hay,cai gioi cua ho.Va lai,mot con nguoi binh thuong deu co nhung loi lam nhat thoi.vay thi cac ban hay nghi lai di,O Ho,O Diem....dau phai than thanh? Chinh tri la mot tro tieu xao,doi tra....cac ban co cong nhan hay khong?Tat ca cac khau hieu cua nhung nguoi lam chinh tri dau co ve cao quy,yeu dan,thuong nuoc.....nhung may ai da lam duoc. Tam su voi cac ban,toi chi noi ra nhung suy nghi ban dau cua toi thoi.Ban than cua toi cung rat thich tranh luan.Toi thay ban da dao O Ho cung co cai ly cua ban ay,nhung chua duoc tron ven,vi ban ay khong xet den O Ho voi mot khia canh thong cam hon,danh rang ben canh cong lao cua Ong ay,van con nhung sai lam rat lon.Nguoc lai,cac ban benh vuc O Ho hay DCS Viet nam thi toi cung khong dam co y kien chi trich gi,the nhung,toi muon cac ban "mo rong tam mat" den cac nuoc khac de nhan ro duoc Su That hon.Nhin nhu vay de chung ta co nhung suy nghi dung dan,khong bi che di doi mat trong sang ,muon nhin Su That cua cac ban.Roi tu nhung suy nghi do,cac ban se tim duoc nhung con duong di cua cac ban,con duong cua nhung nguoi dan Dai Viet,chu khong phai con duong cua Tu Ban hay Cong san. Toi khong phai nguoi Cong San,nhung xin phep cho toi duoc dua ra cau noi cua Dang Tieu Binh(Cong San Trung Quoc)...."Meo trang hay meo den,meo nao bat chuot gioi la meo tot" Va cau noi toi muon nhan lai voi cac ban,Tu Ban hay Cong San khong quan trong.Cai muc dich chinh la dung quen TA LA NGUOI VIET.Hay lam gi do di nao!Chung ta se cung nhau lam chu? Nguyen Chau Ps:neu co ban nao muon tranh luan cung toi,hay co cung y kien voi toi.Xin gui mail ve nemo12183@yahoo.com .Toi rat vui khi co "nhung nguoi ban".

-- Nguoi Trung Lap (nemo12183@yahoo.com), February 20, 2004.

To Người Cao Niên (xưanhưtráiđất)

theo cách hành văn của Ngài Tôi có thể đoán Ngài không phải ở tuổi 60 , thứ nh́ Ngài có vẻ không rành lắm về sinh hoạt của nước Mỷ nhất là cách nhận định một vấn đề của Ngài không giống với một người đă từng sống tại Mỷ hay Canada gần 25 năm

Ngài nói Ngài thuộc dạng Mỷ Ngài không thích , Việt cộng Ngài cũng không ưa , VNCH Ngài chửi tuốt Tôi có cảm tưởng Ngài là dân vô chính phủ

Mang Ánh sáng Tự Do và Nhân Quyền về VN có nhiều cách , trong forum này Tôi không cần biết người chủ của nó thuộc phe nào miển rằng qua forum này chúng ta có cơ hội đập nát tan những cơ sở lư luận của cộng săn là okey

nh́n bên ngoài giống như 2 đám người chửi lộn vô bổ nhưng nếu đọc kỷ ta sẽ thấy một bên đang t́m mọi cách bảo vệ lư tưởng cộng sản của chúng bên c̣n lại th́ từng bước nhẹ nhàng êm ái bẻ gảy những lư luận mà cộng sản đưa ra

Chủ nghĩa cộng sản mị dân và tồn tại bấy lâu nay phần nhiều dựa trên lư luận là chính . cộng thêm gian manh & tàn ác thủ tiêu ngầm người đối lập , đó cũng là lư do tại sao chúng phải tiêu diệt thành phần Văn_Nghệ_ Kịch sĩ ngay khi chúng có thể

nếu forum này không nguy hiểm cho nền tảng lư luận của chúng th́ không đến nổi chúng dùng mọi thủ đoạn để phá đâu , Ngài đọc kỷ lại xem chúng dùng đủ cách hết đó

Tôi đă nói rồi , một khi Tôi đă quyết định ăn thua đủ với tụi Việt cộng th́ nó chơi kiểu nào Tôi chơi kiểu đó nếu cần Tôi cũng sẵn sàng chửi ĐM chúng nó như thuờng mặc dù từ nhỏ tới lớn không mấy khi Tôi xài 2 chử đó

Chào Ngài

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 20, 2004.


Toi dong y voi ban CayHuong, toi da suu tam nhung cai post cua NguoiCaoNien va dua cho nhung nguoi ban co kinh nghiem ve CS xem, tat ca deu bao dam voi toi rang ong nay chac chan dang ngoi da^u do' o mot toa lanh su hoac dai su cua CSVN, co the la o Toronto, Canada. Nhung nguoi ban nay con cho toi biet them, neu trong mot hoan canh ma nguoi CS nam quyen sinh sat, ho se chup mu ke chong doi, bo tu hoac thu tieu. Con neu trong hoan canh ma ho khong lam gi duoc (nhu o ngoai quoc), ho se chui boi chup mu, boi ban kich liet. Neu thay khong hieu qua, ho se ha minh voi chieu bai hoa hop, hoa giai, chu nghia nay chu nghia no de de bep su chong doi cang lau cang tot, den khi ho tim duoc cach giai quyet (thu tieu). Toi thuong thuong muon biet ai thuoc thanh phan ca'n hoac ba.n, cu chui thang ho^` mot luc la biet ngay a`.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), February 20, 2004.


...Gia dinh toi ngay xua o SaiGon la 1 gia dinh chinh hieu "tu san"(truoc 1975)..sau 1975 gia dinh toi bi CS lat do..mat het tien bac..tai san...tat ca nguoi dan deu ngheo nhu nhau...va deu am lai tu dau...khong it -khong noi la rat nhieu nguoi Viet thoi do cam ghet CS..tim cach chong pha , vuot bien... ......Va tu do den nay..nhung nguoi cua the he truoc..the he sau nay...van con giu tu tuong chong doi do...do la 1 thuc te va co cai ly 1 phan dung cua no...ho muon tim moi cach lat do no..lat do tu ben trong...kich dong nhan dan lat do chinh quyen.......Do la muc dich chinh ma ho mong moun...Nhung ho da khong hieu duoc con nguoi VN trong thoi buoi hien tai nhu the nao....:..Thu nghi xem....cac the he sau nay khong co chut hoai niem gi ve cai che do cu & nhung nguoi cua the he truoc da qua kho voi chien tranh...hien tai cuoc song cua hongay 1 cai thien...cai ho can luc nay la xa hoi/chinh tri on dinh de ho lam viec , con cai ho duoc hoc hanh........Gia su dan Vn muon xoa bo che do CS,muon My tro lai..xay dung dat nuoc nhu kieu Han Quoc hay VN Cong Hoa nagy xua thi ho phai lam sao...!!!...lam cuoc cach mang ,lat do chinh phu ,xay ra chien tranh .....du muc dich co thanh hien thuc di chang nua thi ban than ho va gia dinh dam chac co con song den ngay do khong....... ..........Chung ta deu biet rang "ngheo la do "...thi VN co rat nhieu dieu do...sao co the lay My ra de so sanh,de ma tho phung,..... ..Tat ca nguoi VN bay gio deu yeu Hoa Binh --->>..muc dich cua nhung nguoi phan dong da 1 phan khong co co so de thanh cong....Do la su that

-- khong co gi quy hon doc lap tu do hanh phuc... (fortcampbell2004@yahoo.com), March 01, 2004.

Cai lu Cong San Viet Nam tham o hoi lo tham nhung da lam duoc gi cho Viet Nam? The He Tre o Viet Nam biet gi ve Chu Nghi Tu Ban Tu Do Dan Chu? Chang qua la vi the he tre da bi DCSVN lua bip, tay nao, nhoi nhet, tuyen truyen, bung bit thong tin tu cai ngay ma ten Nguyen Sinh Cung len loi vao Viet Minh Quoc Dan Dang de roi no tim du moi cach de thanh trung am sat cac anh hung dan toc chong Phap cho den ngay 30/4 den cho den nay. Thu hoi the he tre Viet Nam biet gi va hieu gi ve cai goi la "thien dang cua Chu Nghia Xa Hoi" cai gi la tu do nhan quyen, tu do tin nguong? Cai thuyet Max-Lenin ma Ho Chi Minh dem ve ap dat len dat ME Viet Nam da lam duoc gi cho dan toc? Hay la chi mot the che cuc doan, bao thu, toi tan va thoi nat? Da chung minh gi cho dan toc Viet de "sanh vai cung cac cuong quoc nam chau" da lam duoc dieu do chua? Cai thien duong, vien tuong "Khong co gi quy hon Doc Lap, Tu Do, Hanh Phuc" da di duoc den quang duoc nao roi? Hay la da va chi dung lai o ba chu "KHONG CO GI"? Mot Xa Hoi tham nhung, hoi lo qua suc tuong tuong! Mot the che doc tai (Bac Trieu Tien, Cuba) da va dang cai tri mot dat nuoc giau manh ve tai nguyen, chat xam nhung ngheo doi ve moi mat tu con nguoi, quyen tu do cua mot con nguoi va kinh te? Su that ve con nguoi dat nuoc Viet Nam duoi che do XHCN duoi su cam quyen cua Dang CSVN, the he tre da biet duoc nhung dieu bung bit dang sau tam man dep de ma Ho Chi Minh va Dang Cong San dan dung tren san khau chua? Su that ve cai goi la "Cong Cuoc Cai Cach ruong dat" nam 1954 o mien Bac da giet hai bao nhieu dong bao nguoi dan? "Danh Tu San" o Mien Nam sau 1975 la nhu the nao? Su that u? DCSVN co dam cong bo hay khong? The He Tre VN da biet duoc nhung su that do hay chua? Neu su that da duoc trung ra phoi bay truoc cong chung thi than tuong Ho Chi Minh va Dang CSVN se nhu the nao? Se con ton tai hay khong? Dan Chu Tu Do Nhan Quyen cho Viet Nam! Than tuong Ho Chi Minh thoi nat! Dang Cong San Viet Nam Cuop boc dan ap nguoi dan Viet! Hay thay the guong may dien cuong vien vong cua XHCN... Tra lai tu do cho tat ca nguoi dan Viet Nam!

-- TuoiTreVNCC (atranxz@hotmail.com), March 03, 2004.

Hello! anh Dinh ngu tri tue cs ( ngay tan cs @ khat mau.hn.vn ) Anh biet ai day khong?.... Cai thang han Cong-san do... da co mot lan noi chuyen voi anh roi do...! Anh Oi, noi den Ong gia Cao-nien Cong-san (dzom) do lam chi cho no moi cai mieng cua anh va may nguoi nhu chung ta la VNCH day ne!

Thang cha gia do anh co biet thang cha dang O dau khong?.... Dang O trong cau-tieu chu O dau... hay dang O tu cong-san thi phai do.... hoac la trong nha thuong dien....???

Thang cha do co lan thi toi da noi voi thang cha roi.... Chu thuyet va chu nghia cua thang cha la nhu con-cac nguoi ta vay do.....

Ong gia Cao nien nua chung xuan do no khong co long yeu nuoc va thu han Viet cong nhu tui dan minh dau....

Ong gia Cao nien do.... no cung chang la cai Ong To hay Ong tuong gi het do.... No lam nhu no hay lam.... ta day day doi may dua con nit.....

Co Cha gia do con lam duoc gi cho dat-nuoc???? Gia 60 tuoi roi "choi vo" Ong con khong xong nua huong chi la di Chong Cong nhu tui minh phai khong anh Dinh ngu tri tue cs...!

Toi cung sorry anh nha, noi nhung loi van chuong "bong-bay" cua toi... tai vi toi nguoi mien Nam that tha lam.... co sao noi vay...!

Co mot dieu duy nhat toi muon noi voi anh hay voi moi nguoi dan minh O hai ngoai la toi Han thang Cong san toi cung!

Toi cung nhat quyet la khong ve V.N de lam giau cho bon no dau.... va khong co "hen-ha" nhu tuong Nguyen cao Ky dau!

Neu ma toi la cuong vi Ong thi toi se chui thang vo mat may thang Cong-san ac doc do, va keu goi dan chung hay dung len de lat do che do bao quyen va doc tai cua chung no.

Co nhieu nguoi khong biet lam cai con me gi ma cu ve V.N ca chuc lan, nhieu khi toi nghi di ve lam cho gi de ma chung no giau them nho nhung vi Viet-Kieu nhu chung minh O my....

Toi uoc mo co mot chiec may bay nhu Ly-Tong bay luong quanh ca thanh pho Sai-gon ma bo "bom" len dau Cha con chung no cho no chet me het la vua.... Ca luon cai Ong gia cao-nien Cong-san dzom... kia nua!

Thoi toi Chao anh nha!

Han Cong San!

-- Anh-Hung (Du ma thang ho chi minh@yahoo.com), March 16, 2004.


Loi the cua nhung nguoi dan Han Cong San muon nam!

CHONG BAO QUYEN MAFIA CONG SAN VIET NAM LA CAN DAM, LA ANH HUNG, LA THUONG YEU TO-QUOC!

BAM-DIT BUNG BO CHO CAO HO VA DAM CONG SAN TAY SAI, HAI DAN BAN NUOC LA HEN NHAT, BAN RE LUONG TAM, LA THU VO LIEM SI!

(KY-TEN HAN CONG SAN!)

-- Han Cong San (Troi danh Cong san@yahoo.com), March 16, 2004.


Loi the cua dong bao Viet Nam O hai ngoai:

CHONG BAO QUYEN MAFIA CONG SAN VIET NAM LA CAN DAM, LA ANH HUNG, LA THUONG YEU TO-QUOC!

BAM-DIT BUNG BO CHO THANG CAO HO VA DAM TAY SAI HAI DAN, BAN NUOC LA HEN NHAT, BAN RE LUONG TAM, LA THU VO LIEM SI!

KY-TEN (HAN CONG SAN)

-- Han cong san (Troi danh Cong san@yahoo.com), March 16, 2004.


Cau noi de doi cho dong-bao O hai ngoai chong Dang cong-san mafia:

CHONG BAO QUYEN MAFIA LA CAN DAM, LA ANH HUNG, LA THUONG YEU TO QUOC!

BAM-DIT BUNG BO CHO THANG CAO HO VA DAM TAY SAI CONG SAN LA HAI DAN BAN NUOC, LA HEN NHAT, BAN RE LUONG TAM LA THU VO LIEM SI!

XIN QUY BA CON CO BAC HAY DOC CAU CHAM NGON CHONG CONG-SAN NAY NGAY 5 LAN THI SE THAM...!

-- Hero (Tra thu cong san @saigon.vn), March 16, 2004.


Bai tho noi ve cao Ho:

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI VIET NAM BAY GIO SE THANH MAFIA

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI VIET NAM BAY GIO DI DIEM HANG NGAN

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI DANG CONG SAN MAFIA DI GIET NGUOI

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI NGUOI DAN DI XEP HANG LANH TU LON GAO

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI NGUOI DAN DAU CO DI VUOT BIEN

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI DAU CO CHUYEN THAM NHUNG

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI DAU CO MANH MOI DI BAN TRE EM SANG CAMPUCHIA

NEU CHU TIT HO CHI MINH CON SONG

THI QUAN LUC VIET NAM CONG HOA CUNG DAP CHET ME NO ROI

-- Thu tuong (Dich me cong san@saigonvn.vn), March 16, 2004.


Ai muốn biết về sự thật của bác Hồ/đảng Cộng-Sản, th́ xin đọc trang BỘ MẶT THẬT CỦA HỒ-CHÍ-MINH trên Forum này..

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 17, 2004.

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Cám ơn anh bạn Hận Cộng Sản và mừng bạn trở lại Forum.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), March 17, 2004.

Loi tuyen bo cua vi Nguyen thanh Giang:

"GIOI TU SAN CU CON BIET SAN XUAT KINH DOANH,

CHU TANG LOP TU SAN MOI NAY THI CHI CO TAI AN CUOP, MOC NGOAC.

CHUNG NO TAN BAO HON NGUOI TU BAN PHUONG TAY RAT NHIEU....

THAT LA TAI HOA CHO DAN TOC TA

( LOI CUA NGUYEN THANH GIANG PHAN ANH CHE DO DOC TAI CUA QUAN CONG SAN VIET-NAM)

--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

NEU HO CHI MINH CON SONG THI AI?????

1/ DAM TANG CUA AI MA NHUNG NGUOI DI CHIA BUON BI TUYET DOI CAM KHONG DUOC "VO CUNG THUONG TIEC NGUOI QUA CO????

2/ AI KY HIEP DINH BAN NUOC VAO NGAY 25 THANG 12 NAM 2000, PHAN DINH LAI 47% CUA VINH BAC BO CUA VIET NAM LA THUOC VE TRUNG-QUOC?????

3/ AI DAC PHAI MOT NU GIAN DIEP LUA ONG TRAN DO DE DEN KHACH SAN NHAN THU, ROI CHO ONG UONG THUOC DOC, LOI ONG VAO PHONG KIN, DUNG CANH DE CHO, QUAY PHIM, CHUP ANH DE DEM DI BEU REU ONG TA??????

4/ AI LA CHU TICH NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DA TUNG KHAI MAN LY LICH?????

5/ AI LA TONG BI THU DANG CONG SAN VIET NAM, DANG VO SAN CHUYEN CHINH DI AN CUA DUT LOT, CUA TU BAN HON 1 TRIEU DOLA TIEN MY????

6/ NGAY 4/09/1958, TRUNG QUOC RA TUYEN CAO VE LANH HAI 12 HAI LY KE TU DAT LIEN CUA HO. QUOC TE KHONG AI CONG NHAN CHI TRU 2 QUOC GIA LA HAI QUOC GIA NAO VAY????

7/ AI LA NGUOI CHINH THUC KY VAN BAN NGAY 14/09/1958 MAU MAN THUA NHAN TUYEN CAO VA LANH HAI 12 HAI LY CUA TRUNG CONG???

8/ AI KY HIEP DINH BIEN GIOI LAM CHO NUOC TA MAT HANG TRAM KILOMET VUONG CHO DAT DAI CUA TO QUOC VE TRUNG QUOC?????

9/ AI LA NGUOI KY SAC LENH CAI TAO TU SAN O MIEN BAC TAP TRUNG CAI TAO NHUNG NGUOI CO TU-TUONG VA HANH VI CHONG DOI CHU NGHIA XA HOI, THE LA HANG LOAT NHUNG NGUOI TRONG CAO TRAO TU HOP DOANH BI DUA DI CAI TAO, BI SU BAN. HANG NGAN, HANG VAN GIA DINH DA PHAI LY TAN, CHA BO CON, CHONG BO VO. CON CAI MANG CAI LY LICH PHAN DONG KHONG XIN DAU DUOC VIEC LAM, HOC LEN CAO LAI CANG KHO KHAN....??????

10/ AI LA NGUOI KY LUAT CAI CACH RUONG DAT DA GIET OAN HANG MAY CHUC NGAN NGUOI?????

11/ AI CHU TRUONG VU AN XET LAI- CHONG DANG CONG SAN NAM 1967-1968, HANG LOAT CAN BO TRUNG UONG CAO CAP BI TU HINH BI DUA DI TAP TRUNG CAI TAO. TAT CA DEU KHONG CO AN. THOI HAN LA 3 NAM, NHUNG THUONG LA GAP 2 GAP 3 LAN CAI 3 NAM DO, VOI LY DO MO HO: CHUA CO TIEN BO, HOAC CHUA CAI TAO TOT????? AI?????

12/ AI DA HANH HA ANH EM NHAN VAN-GIAI PHAM NAM 1957 KHIEN HANG LOAT VAN NGHE SI BI DUA DI LAO DONG CAI TAO?????

13/ AI LA NGUOI TRUNG THANH VOI TRUNG UONG DANG CONG SAN VIET NAM NHAT LA KHI TUYEN BO MOT CAU RAT LA CONG SAN: " NUOC TA CUNG CO THAM NHUNG, NHUNG KHONG NHIEU NHU O CAC NUOC KHAC, CAP LANH DAO CAO NHAT KHONG CO THAM NHUNG????

14/ PHAN VAN TY LA CON CUA THANG NAO MA LAI CO TIEN AN CHOI XA XI NHU MOT ONG HOANG CON, DEN NOI DUOC TANG CHO DANH HIEU LA: "HOANG- TY"?????

15/ AI DA THAM NHUNG VA LEM NHEM HANG TRAM TY DONG TIEN NHA DAT HA NOI?????

16/ CAP VO CHONG NAO NOI TIENG DEN NOI ONG NGUYEN VAN LINH( NGUYEN LA TONG BI THU DANG CONG SAN VIET NAM) PHAI TUYEN BO RANG: " MUON DANH THAM NHUNG THI PHAI XU VO CHONG DO TRUOC TIEN"?????

17/ AI LA NGUOI CHUYEN AN MAC DO QUAN AO "XIN" NHAT VA CO MOT XE MERCEDES TRI GIA HON 600 TRIEU DONG TIEN VIET NAM?????

18/ AI DA RA LENH GIET ONG PHAM QUYNH NAM 1945 O TAI HUE?????

19/ SAU KHI ONG PHAM QUYNH CHET, AI LA NGUOI TUYEN BO MOT CAU RAT LA QUAI LA: " KE RA THI KHONG NEN GIET MOT HOC GIA TRI THUC... NHUNG CHOT LAM ROI THI THOI. CON CON CHAU NGUOI TA, THI HAY TAO DIEU KIEN DE CHO HO KHONG CO CHONG LAI CACH-MANG?????

20/ AI CO AM MUU SAT HAI CAO HO CHI MINH NAM 1968 KHI ONG DI CHUA BENH O TRUNG QUOC VE BANG MAY BAY TRUC THANG?????

21/ AI GAY NEN CAI CHET CUA DAI TUONG NGUYEN BINH???? AI????

22/ AI GAY NEN CAI CHET CUA HAI DAI TUONG LE TRONG TAN, HOANG VAN THAI???? AI????

23/ AI CHI DAO BAN Y TE CHAM SOC SUC KHOE TRUNG UONG LAM KHAC QUY PHAM CAP CUU BENH NHAN NHOI MAU CO TIM??? DAN DEN CAI CHET CUA ONG NGUYEN CO THACH???? AI?

24/ AI KHONG CHAP NHAN DE NGHI CUA VIEN 108 DUA ONG DOAN KHUE DI NUOC NGOAI CUU CHUA BENH DA DAN DEN CAI CHET SOM HON??? AI???

25/ AI TUYEN BO MOT CAU RUNG RON NOI DA GA: " THA XET NHAM CON HON LA BO XOT"... MA NHAN DAN VIET NAM HIEU LA" " THA GIET NHAM CON HON LA BO XOT". AI????

26/ AI LA CHONG CUA BA NONG THI XUAN????

27/ AI LA NGUOI GIA MAN HAM HIEP VA THU TIEU BA XUAN SAU KHI BA DE VA BA BI SA THAI???? AI???

28/ AI LA CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH DI "HAM" VO CUA GIAM DOC MOT CONG TY TU NHAN??? AI????

29/ NHUNG AI NGUYEN BI THU VA PHO BI THU TRUNG UONG DANG CUC MIEN NAM THOI KHANG CHIEN CHONG PHAP DEU DA CO VO CON DANG HOANG. VAY MA VAN CO TINH DUNG QUYEN LUC BAO QUYEN CAP TREN DE LAM CHUYEN TOI BAI LA DI "GIUT" VA "CHOM" CHO BANG DUOC 2 CO VO SAP CUOI KHA XINH DEP CUA 2 CAN BO DUOI QUYEN LAM "BA HAI" CHO CAC VI???? AI???

30/ AI LA TONG BI THU DANG MA LAI CO CON ROI CON ROT VOI BAC SI HO THI NGHIA. CON GAI HO VIET THANG, CUU UY VIEN KHET TIENGLA TAN BAO VA DOC AC TRONG CAI CACH RUONG DAT?....????

(QUY BA CON OI, NEU CAO HO CHI MINH MA CON SONG THI NHUNG CAU HOI TREN DAY SE DUOC NO TRA LOI CHO QUY VI NHE!"

MEN CHAO!

-- Hero (Du ma thang ho chi minh@saigon.vn), March 17, 2004.


" Sinh hoat Ton Giao bat hop phap " la thu vu-khi bi Oi cua Dang Cong San va Nha nuoc, nham can tro Tu-do Tin-nguong. Nguoi Viet-nam chi duoc quyen Tu-do ton sung thang Lenin, mo ma Cac mac, xac uop thui cua thang Ho chi minh.....

Do la quyen vinh du cho Dan toc Viet-nam, khong ngoai te. Khong bat ky Ton giao nao duoc huong quyen uu-tien du la Phat giao, Cong giao, hay Tin Lanh cung vay....

Den khi nao chuong nha tho O khap moi noi mien que huong se rung len nhung trang chuong de tieu diet Cong san Viet-nam?

Den ngay nao toan the ton giao Viet-nam dung han day de dap-nat Lang thang Ho chi minh vi lanh tu!

(Amen!)

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -

" khong ai trong anh em duoc dung ngoai le"....

Su len tieng cua cac con chua 10 nam truoc la mot trong nhung nguyen nhan chu yeu dan den su sup do cua Cong San Tiep khac.

Cong san Viet-nam, biet ro suc manh cua Giao Hoi Vatican, cua nhung nguoi da chet de vinh danh Thien Chua.... Nen da ra suc dau-nhem, che day cung nhu du cho tan bao de uy hiep cac tieng noi chong Che do Cong san Viet-nam, mot Che do tan bao va vo nhan dao, nguy hiem nhat tu thoi vua Hung vuong cho den nay....

Nhung Nguyen ngoc Lan van ket luan toi Dang Cong san Viet nam. Nhung chan tinh van hao hung vach tran nhung sai sot day toi loi va tay- troi cua lop lop quyet tu vi dao da len tieng, dang len tieng va san sang len tieng....

Kinh mong quy vi la con cai Chua hay cung nhau dung len lat do Che do Cong san tan ac, vo than, vo nhan dao.... phai tra lai nhung Nha tho cho anh em nguoi Tin-Lanh cung nhu thien Chua giao, tra lai tu- do tin-nguong cho moi nguoi.... tra lai quyen lam cong dan cho moi nguoi duoc song binh an va hanh phuc O noi Chua!

(Amen!)

-- Jacob (Jesus Christ 04@yahoo.com), March 18, 2004.


CONG SAN HOC VO LONG:

DANG CONG SAN LA MOT DANG TO CHUC MAFIA TRA HINH

*CONG CONG SAN VIET NAM CON NGHEO DOI

*CON DOC-DANG, VIET NAM CON BAT CONG AP BUC

*KHONG CO BAU CU TU-DO, VIET NAM KHONG CO TU-DO

*CONG SAN LA DAU MOI CUA MOI TAI HOA DAI DANG TAI VIET NAM

*CONG SAN VIET NAM PHAI CHIU TRACH NHIEM VE SU NGHEO DOI CUA NHAN DAN VIET NAM TRONG 70 NAM QUA

*NGUOI VIET NAM O HAI NGOAI CHI CHONG CONG SAN DOC TAI DOC QUYEN,

*CHU KHONG CO CHONG NHAN DAN!

-- Bay theo (Congsantoibai@yahoo.com), March 19, 2004.


Tao la nguoi Viet Nam day, may la thang khon nan, phan boi To quoc ma con doi lon tieng ha? Tao muon dap vo mom may ra. Thang cho chet may ma mo ve den cua khau Viet Nam tao se cho may tan xac!

-- TIEN DUNG (dungdt76@yahoo.com), July 14, 2004.

Nhung thang theo liem got bon My nhu bon may con doi quay lai chui rua cha ong chung may a? Cai bon chung may thi lam duoc gi cho dat nuoc chu? Tao thi muon giet chet me chung may di! Nhan dan Viet Nam khong chap nhan va khong bao gio coi chung may la nguoi Viet Nam dau, dung tuong bo, dung mo ho cac con a! Im mom di cho chung tao nho, bon My no van dang loi dung chung may day, dung vi may cai tram dollar tro cap rac ruoi ma chui rua To quoc dau! Hay nhin lai bo dang the tham cua nhung thang nhu chung may di! Tao thi nho^? toet vao cai mat chung may!

-- TIEN DUNG (dungdt76@yahoo.com), July 14, 2004.

Tai sao Cha me ong cha tui bay khong tho` ,,khong chu y toi ,ma tho thang Ho Dam Duc ? ,,

Co phai tui bay la thu ngu dot khong ? ...loai thu song' noi duoc tieng nguoi ,,,man di moi ro ..ngu xuan,,,..

Dang cong San vietnam dung ra dem xu ban' tui bay ,,la gi qua ngu dot nat'',,,lam xau ho Dang Congsan,,,lam nhuc nha Dang Congsan,,

Dang Congsan nuoi tui bay thua con cho trong nha...xu ban tui bay la vua ,,,nuoi uong com nhu tui bay,,,

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 14, 2004.


Con me nhung thang cho' chet liem got My, chung may da tung sinh ra va lon len tai Viet Nam ma bay gio phan boi dong bao dem than tan ma dai di co vu cho nhung thang My khon kiep, 3 doi bon Phap, My da phai so Cong san roi do. Chung may lo quan tai chet di la vua, khong chung khi chung may chet bon My cung khong chon chung may dau, no dua ra bien hat xuong cho ca xoi nhu hoi dam ban chung may xo giay My ban lai dong bao Viet Nam ay ma (may co biet hoi do lu nguy nhu chung may bi chet tran va bi thuong bon My dua truc thang cho ra bien vut xac khong con?). Doi chung may cung chi den the thoi bon cho chet, cam di nhung cai mom thoi! Tho^'i lam o^ng may khong ngui duoc!!! Tien su me nhung thang khon nan, phan boi!!!

-- Viet Nam forever ! (dungdt76@yahoo.com), July 14, 2004.

Hoi nhung nguoi Viet xa xu, neu sai lam hay tinh ngo! Hay doc va tham nhuan tu tuong cua Đảng Cộng sản Việt Nam

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội

I. QUÁ TR̀NH CÁCH MẠNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1- Thực hiện Cương lĩnh năm 1930, trong suốt 45 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đă lănh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và giành được những thắng lợi vĩ đại: làm cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng nửa nước, miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xă hội chủ nghĩa ; kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội.

Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975, nhân dân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đă đạt những thành tựu to lớn: thiết lập chính quyền nhân dân ở cả miền Nam, thống nhất nước nhà; khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh; từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới và cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xă hội; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; làm tṛn nghĩa vụ quốc tế.

Trong cách mạng xă hội chủ nghĩa, Đảng ta đă có nhiều cố gắng nghiên cứu, t́m ṭi, xây dựng đường lối, xác định đúng mục tiêu và phương hướng xă hội chủ nghĩa. Nhưng Đảng đă phạm sai lầm chủ quan duy ư chí, vi phạm quy luật khách quan: nóng vội trong cải tạo xă hội chủ nghĩa, xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần; có lúc đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công nghiệp nặng; duy tŕ quá lâu cơ chế quản lư kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp; có nhiều chủ trương sai trong việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương. Công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ phạm nhiều khuyết điểm nghiêm trọng.

Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đă tự phê b́nh và đề ra đường lối đổi mới. Đại hội VI là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xă hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Công cuộc đổi mới qua hơn bốn năm đă đạt những thành tựu bước đầu rất quan trọng. T́nh h́nh kinh tế - xă hội có chuyển biến tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con đường chúng ta đang đi là đúng. Tuy nhiên khó khăn c̣n nhiều, đất nước chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xă hội.

2- Từ thực tiến cách mạng với những thành công và khuyết điểm, sai lầm, có thể rút ra những bài học lớn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội. Đó là bài học xuyên suốt quá tŕnh cách mạng nước ta. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xă hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xă hội, bảo vệ Tổ quốc vẫn là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau. Toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội, ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đă trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đoàn kết là truyền thống quư báu và là bài học lớn của cách mạng nước ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh đă tổng kết. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công!"

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Ngày nay, trước cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới v́ ḥa b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xă hội, trước sự phát triển vũ băo của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và quá tŕnh quốc tế hóa mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, càng cần phải kết hợp chặt chẽ yếu tố dân tộc với yếu tố quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để đưa đất nước tiến lên.

Năm là, sự lănh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của ḿnh để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải pḥng và chống được những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

II. QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XĂ HỘI Ở NƯỚC TA

3- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xă hội trong hoàn cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang diễn ra mạnh mẽ, cuốn hút tất cả nước ở mức độ khác nhau. Nền sản xuất vật chất và đời sống xă hội đang trong quá tŕnh quốc tế hóa sâu sắc, ảnh hưởng lớn tới nhịp độ phát triển lịch sử và cuộc sống các dân tộc. Những xu thế đó vừa tạo thời cơ phát triển nhanh cho các nước, vừa đặt ra những thách thức gay gắt, nhất là đối với những nước lạc hậu về kinh tế.

Trong quá tŕnh h́nh thành và phát triển. Liên Xô và các nước xă hội chủ nghĩa khác đă đạt những thành tựu to lớn về nhiều mặt, đă từng là chỗ dựa cho phong trào ḥa b́nh và cách mạng thế giới, cho phong trào ḥa b́nh và cách mạng thế giới, cho việc đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh v́ ḥa b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xă hội. Nhưng, do duy tŕ quá lâu những khuyết tật của mô h́nh cũ của chủ nghĩa xă hội, chậm trễ trong cách mạng khoa học và công nghệ, nhiều nước xă hội chủ nghĩa đă lâm vào khủng hoảng trầm trọng. ở một số nước, đảng cộng sản và công nhân không c̣n nắm vai tṛ lănh đạo; chế độ xă hội đă thay đổi. Các thế lực đế quốc lợi dụng những sai lầm và khó khăn đó đẩy mạnh cuộc phản kích quyết liệt nhằm xóa bỏ các nước xă hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa tư bản đang diễn ra gay gắt.

Trước mắt, chủ nghĩa tư bản c̣n có tiềm năng phát triển kinh tế, nhờ ứng dụng những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, cải tiến phương pháp quản lư, thay đổi cơ cấu sản xuất, điều chỉnh các h́nh thức sở hữu và chính sách xă hội. Tuy vậy, chủ nghĩa tư bản vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản giữa tính chất xă hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân rộng răi với giai cấp tư sản, giữa các tập đoàn tư bản độc quyền, các công ty xuyên quốc gia, các trung tâm tư bản lớn tiếp tục phát triển. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự vận động của tất cả những mâu thuẫn đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định số phận của chủ nghĩa tư bản.

Các nước độc lập dân tộc và các nước đang phát triển phải tiến hành cuộc đấu tranh rất khó khăn và phức tạp, chống nghèo nàn và lạc hậu, chống chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi h́nh thức, chống sự can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc.

Nhân dân các nước đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. Đó là giữ ǵn ḥa b́nh, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ môi trường sống, hạn chế sự bùng nổ về dân số, pḥng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo. Việc giải quyết những vấn đề đó đ̣i hỏi sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các dân tộc.

Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước v́ ḥa b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xă hội. Chủ nghĩa xă hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xă hội v́ đó là quy luật tiến hóa của lịch sử.

4- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xă hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ một xă hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại c̣n nặng nề. Những tàn dư thực dân, phong kiến c̣n nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên t́m cách phá hoại chế độ xă hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc của nhân dân ta.

Nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi: chính quyền thuộc về nhân dân, nước nhà đi vào giai đoạn ḥa b́nh xây dựng. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, có ư chí vươn lên mănh liệt. Nhân dân ta có ḷng yêu nước nồng nàn, cần cù lao động và sáng tạo. Chúng ta đă xây dựng được một số cơ sở vật chất ban đầu. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới là một thời cơ để phát triển.

Quá độ lên chủ nghĩa xă hội trong t́nh h́nh đất nước và thế giới như trên, chúng ta phải tiếp tục nâng cao ư chí tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng vật chất và trí tuệ của dân tộc đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, t́m ṭi bước đi, h́nh thức và biện pháp thích hợp xây dựng thành công chủ nghĩa xă hội.

Xă hội xă hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng làm một xă hội:

- Do nhân dân lao động làm chủ.

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

- Các dân tộc trong nước b́nh đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh theo con đường xă hội chủ nghĩa, điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản t́nh trạng kinh tế - xă hội kém phát triển, chiến thắng những lực lượng cản trở việc thực hiện mục tiêu đó, trước hết là các thế lực thù địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội.

Trong quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội và bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững những phương hướng cơ bản sau đây:

Một là, xây dựng nhà nước xă hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, v́ nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng cộng sản lănh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xă hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.

Hai là, phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xă hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xă hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Ba là, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xă hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về h́nh thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lư của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều h́nh thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu.

Bốn là, tiến hành chính sách xă hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xă hội. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xă hội dân chủ, văn minh v́ lợi ích chân chính .-- Viet Nam que huong toi! (dungdt76@yahoo.com), July 14, 2004.


XHCN

=XĂ HỘI CHỦ NGHĨA nước Việt nam

CÁCH MẠNG VÙNG LÊN nước điêu tàn

GIẢI PHÓNG TOÀN DÂN đều khiếp đảm

NHÂN DÂN LÀM CHỦ kiếp lầm than !!!

=XĂ HỘI CHỦ NGHĨA nước Việt nam

ĐỘC LẬP , đảng ta chỉ nói xàm

TỰ DO , nhà nước tuyên truyền nhảm

HẠNH PHÚC , lũ cán bộ tham lam

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 14, 2004.


Do ngu, chang le tao phai noi may` va` tat ca nhung nguoi Viet luu vong dang duoc su nuoi duong cua Hoa ki nhu vay?. Tao 20 tuoi, tao la` dang vien Dang Cong San Viet Nam. Tui tao la` lop tre tri thuc . Tui tao khong nhu nhung nguoi lanh dao cua tui tao bay gio la qua nhan nhuong voi chung may. Dang le ra tui tao ko cho duaao nhu tui may nhap canh Hoa Ki ca. Bon ban nuoc cau vinh. Hoa Ki, CNTB cua chung may co' gi` ma` dang huenh hoang: phan biet chung toc, dan ap ton giao, khung bo, xam chiem nuoc khac, diet chung... vay ma` hay a`. Tao noi that, mac du` ben ngoai noi la` quen di qua khu, nhung lop tre chung tao day luon nho den nhung gi` Hoa Ki da lam o Viet Nam. No mau' phai tra bang mau'. Khi dat nuoc tao tro nen hung manh, may` yen tam di, viec lam dau tien cau chung tao la` se dem quan di tan sat dat nuoc Hoa Ki chung may`, tan sat den ten Tu Ban cuoi cung. Oan co' dau, no co' chu. Con may, con cho' san cua Hoa ki kia, may cu o yen noi cai chuong cho tren dat Hoa Ki di, ma` ngay ngay duoc nguoi My cho an, dung nen quan tam den cai khac lam gi. May ma` dat chan len To Quoc ta, the co' Chua, tao se be gay co may` ngay lap tuc.

-- nguoitrungphat (nguoitrungphat@yahoo.fr), August 11, 2004.

Này ..trước khi ông muốn thực hiện được những điều ông MƠ ƯỚC đó..th́ ông hăy nói với bè lũ quỷ đỏ cộng sản các ông thực thi nghiêm chỉnh cái thuyết TAM VÔ để bè lũ quỷ đỏ cộng sản các ông tiến vào THIÊN ĐÀNG XHCN VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH trước đă nhé.. lúc đó các ông CS sẽ trở thành những SIÊU "NHÂN?" VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH, trần truồng như những lũ khỉ vác gậy gộc đi mà PHỎNG GIÁI các nước tư bản ....,
NHƯNG SỰ THẬT PHŨ PHÀNG LẮM ÔNG ƠI>>>CỘNG SẢN ĐANG TRÊN ĐÀ DĂY CHẾT<<<

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 11, 2004.

Do ngu ...Neu tao khon thi tao lam Bi' thu roi ....noi ra la biet ngu roi ......khon quamoi khong lam bi thu do a??? dung la lu CongSan noi khoec' ....ngu nhu bo`` khong biet dang noi gi ?

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 11, 2004.

anh em du`ng co' buc xuc toi thay anh em no cang qua' cs lam sao ma sup do duoc qua nhung loi chui boi cua anh em thi cs cung cha nham nho gi dau may anh noi xam qua' muon lat do mot che do dau co de=>dua vao cac anh thi lam duooc gi cac anh chi cong ran can ga nha thoi=neu vay anh em cung khong khac gi la cai lu ban nuoc thoi anh em dong y chu' anh em noi gi ma ngong cuong qua' cha co ich loi gi` dau theo toi nghi anh em nen de thoi gian ma lam chuyen khac co ich hon cu suot ngay keu lat do cs mai cung cha ich gi cac anh chi la cai lu ngu danma thoi dung la lu ngu tuong lat do mot che do de the ah neu vay thi thoi nuoc nao nguoi ta cung lat do hjet roi ngu oi la ngu

-- tan phong (no_phong@yahoo.com), September 04, 2004.


Cộng sản không bao giờ sụp đổ ???
Đây là một cụ thể... Lenin ..CHUÁ cuả loài cộng sản đă bị LOÀI NGƯỜI ĐẬP NÁT ĐẦU QUĂNG VÀO BĂI RÁC .
C̣n những lũ tàn dư tôi mọi như HỒ-CHÍ-MINH, FIDEL-CASTRAL, KIM JONG Il.v. v.. Rồi cũng sẽ bị chiụ cùng số phận cùng với những tên đồ tể cộng sản CHUÁ CUẢ CHÚNG MÀ THÔI.

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 04, 2004.

Moderation questions? read the FAQ