Lời kêu gọi của Đảng DÂN-TỘC...Đảng DÂN-TỘC VIỆt-NAM xin Kính Chào

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tự Quyết - Tự Do - Tự Thắng - Tự Chủ - Tự Cường

LỜI MỞ ĐẦU

Ư thức rằng: dân tộc có ḥa đồng, toàn dân mới nhất trí. Nhân dân có ấm no, xă hội mới an lạc. Đất nước muôn người như một, tổ quốc mới hùng cường. Đồng bào Kinh, Thượng, trong và ngoài, không phân biệt quá khứ chính trị, cần thắt giải đồng tâm, xóa bỏ mọi dị biệt, quên đi những oan trái xưa, tay trong tay, vai kề vai, không c̣n chất chứa phẫn hận, chỉ có dân tộc sống c̣n trong vinh quang, tiến hóa và phúc lợi của đồng bào mới là mục tiêu cao cả cần nhắm tới và phải đạt cho kỳ được. Có như thế đất nước mới có thể phục hồi, dân tộc mới thoát khỏi bất công, áp bức và đọa đàỵ

Quan niệm rằng: hôm nay và ngày mai phải là những tháng ngày mới, dân tộc Việt Nam trước sau chỉ là một khối thống nhất, xă hội Việt Nam phải là một xă hội thượng tôn bảo trọng con người, một xă hội nhân bản, công bằng trong dân chủ, tự do, bao dung và tiến bộ, không thể đi ngược lại trào lưu phát triển và tiến hóa của thế giớị Việt Nam là chiếc nôi văn minh và nhân chủng tiền tiến của loài người cách đây gần 5000 năm. Khảo cổ học và nhân chủng học quốc tế đă chứng minh rơ rệt như thế. Cho nên, Việt Nam cấp thiết phải được giải cứu khỏi nạn cộng sản, văn minh Việt phải được phục hồi để canh tân và tiến bộ như ông cha ta đă văn minh và tiến bộ từ những ngàn năm xưạ

Ai cũng thấy rơ rệt: Đất nước Việt Nam là giải giang sơn gấm vóc, thật là “minh châu của trời Đông. Núi cao, rừng thẳm, sông dài, biển cả mênh mông, không thiếu một tài nguyên hiếm quư nào mà ta không có, không thiếu của ngon vật lạ nào mà ta không được thừa hưởng. Đất nước Việt Nam th́ giàu đẹp từ những ngàn xưạ Bao nhiêu danh lam thắng cảnh. Quả là một đất nước lang hoàn phú địa cho nên tổ tiên ta mới đặt tên nước là Văn Lang. Đất đẹp người hiền, thông minh và quả cảm, thực là miền địa linh nhân kiệt. Ấy thế mà nay, Việt Nam là nước nghèo nhất thế giới, lạc hậu nhất Á Châu, lầm than nhất Đông Nam Á. Lỗi ấy, thảm họa dân tộc ấy do từ đâủ Không do đâu khác hơn là do một nhóm thiểu sống đang thống trị đất nước dưới danh hiệu Bộ Chính Trị của Đảng CSVN.

Ai cũng biết rơ ràng: kể từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, lănh thổ Việt Nam đă được thống nhất, nhưng trên thực tế từ đấy đến nay toàn dân tộc chưa từng được thống nhất. Đảng CSVN đă không thống nhất được ḷng ngườị Do sự bất lực lại độc đoán chuyên quyền, nhóm thiểu số lănh đạo, tức Bộ Chính Trị đă không có khả năng lănh đạo đất nước, càng ngày dân tâm càng phân hóa, dân tộc càng cách ly, xă hội càng lúc càng băng hoại và thoái hóạ Đâu đâu cũng chỉ thấy cảnh người bóc lột người, người đọa đày người, tham nhũng lan tràn mà nguyên nhân phát sinh vẫn do nhóm thiểu số lănh đạo ở Bộ Chính Trị.

Nhận định rằng: Tập đoàn lănh đạo Bộ Chính Trị đă âm thầm kư kết Hiệp Nghị Nhượng Đất (ngày 30-12-1999) và Hiệp Nghị Dâng Biển (ngày 20-12-2000) cho Trung Cộng. Thêm một lần nữa, hành động này đă lột trần bộ mặt bán nước hại dân phản bội Tổ Quốc, phản bội Tổ Tiên và phản bội Dân Tộc mà tập đoàn Chính Trị Bộ Cộng Sản không thể nào chối căi được!

Nhận định rằng: Dân tộc Việt Nam đang bên lề diệt vong do đói khổ, lầm than, bệnh tật, ô nhiễm môi sinh. Đâu đâu cũng là độc tố, từ thành thị đến nông thôn, từ rừng cao núi thẳm, ruộng vườn đến sông suối, hải cảng biển khơị Về mậu dịch và trên thương trường, dưới sự lănh đạo sai lầm, thoái hóa và bất nhất của Bộ Chính Trị - Đảng CSVN đă mất chữ TÍN đối với quốc tế, đă không c̣n ḷng tin cậy và nể trọng trong cộng đồng thế giớị

Nhận định rằng: Chế độ CSVN đương tại do một nhóm độc quyền chuyên chính, thoán đoạt qua Bộ Chính Trị mà thực chất chỉ là một cơ chế hủ bại, thoái hóa, ung thối và sa đọa trầm trọng, tuyệt đối không có khả năng quản lư và điều hành guồng máy quốc gia, càng ngày càng đưa đất nước đến cảnh khốn cùng và bế tắc toàn bộ.

Ư thức rằng: Trong chiều hướng phát triển chung của thế giới ngày nay, khuynh hướng dân chủ, tự do và kinh tế thị trường trong tinh thần dân tộc nhân chủ là những yếu tố cần và đủ để đưa một quốc gia thoát khỏi t́nh trạng độc tài nghèo khó.

Quan niệm rằng: Việt nam cần có một hàng ngũ lănh đạo mới, xuất thân từ hàng ngũ những người yêu nước, yêu dân tộc và tinh thần dân chủ tự do, không phân biệt quá khứ chính trị, có khả năng xây dựng một thế đứng an toàn, thuận lợi và xứng đáng cho Việt Nam trong cộng đồng thế giới đầy tương quan quyền lợi và trách nhiệm hiện naỵ

Ư thức rằng: Chúng ta phải nhập cuộc với ḷng bao dung, t́nh đồng bào, t́nh thương và trí tuệ. Chỉ có ư chí dân tộc và trí tuệ mới của một dân tộc tự tỉnh thức, người người tự phản tỉnh, tự giác ngộ mới có thể giải phóng được dân tộc bằng con đường đại ḥa và đại kết. Chỉ có cái tâm của dân tộc và một tinh thần khai phóng tiến bộ mới có thể phục hưng được dân tộc và tái thiết đất nước.

Quan niệm rằng: Đă đến lúc đất nước cần phải khai thông những bế tắc nội tại để cùng toàn dân quyết tâm nhất trí xây dựng lại một xă hội Việt Nam mới, thực sự có dân chủ chân chính, có đầy đủ tự do, cơm no, áo ấm và tiến bộ. Đất nước là đất nước chung, đại cuộc phục hưng dân tộc và canh tân đất nước và cách mạng xă hội phải do toàn dân, toàn quốc và do nhiều đảng, nhiều đoàn thể cùng nhau chung lưng góp sức để lănh trách nhiệm với vai tṛ tiền phong trong công cuộc phục hưng dân tộc và tái thiết dân chủ hóa Việt Nam.

Để đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, thể theo ư nguyện của toàn dân và cũng v́ dân sinh phúc lợi của đồng bào, v́ mưu cầu chung cho sự thịnh vượng và dân chủ của đất nước, Đảng Dân Tộc Việt Nam long trọng công bố Cương Lĩnh Chính Trị của Đảng, bao gồm đường lối, sách lược của Đảng qua ba giai đoạn chiến lược: Cứu Nước, Ổn Định và Xây Dựng Đất Nước.

-- Nguyen-Viet-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2004

Answers

Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

I - BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Từ thuở vua Hùng dựng nước, Việt Nam đă là chiếc nôi văn minh tiền tiến của loài người. Cách đây hơn bốn ngàn năm, văn hóa Việt Nam đă là nền văn hóa nhân bản, khai phóng và khoa học, lan rộng khắp Đông Nam Á và Đại Dương Châu lên đến cả miền Trung Châu Trung Quốc.

Ngày nay, khảo cổ học và nhân chủng học quốc tế đă có đủ bằng chứng cho thế giới biết rằng, từ hơn 10 ngàn năm xưa, qua nền văn minh Ḥa B́nh và hơn 4 ngàn năm trước, qua nền văn minh Đông Sơn, Việt Nam đă là trung tâm phát xuất những tinh hoa đầu tiên của nhân loại. Qua truyền thuyết và cổ sử đă cho ta biết một cách rơ rệt, văn minh văn hóa Việt Nam có nguồn gốc riêng, độc đáo và phong phú, tiêu biểu trọn vẹn một sức sống mănh liệt, tràn đầy t́nh người của một giống dân vốn phát xuất từ núi cao rừng thẳm, sông sâu và biển cả xanh ngát một mầu, mầu của t́nh tự Việt, bao dung và ḥa hợp. Việt Nam cũng là quê hương của muôn loài kỳ hoa, dị thảo, chim lạ, thú quư, quê hương của con ngoan, mẹ hiền. Dân t́nh th́ chất phác, tinh anh mà hồn hậu. Dân Việt là một vũ trụ t́nh, đâu đâu cũng chan ḥa lời ca tiếng hát. Từ em bé thơ cho đến bậc lăo niên lúc nào cũng vui tươi rộn ră tiếng cười. Cuộc sống là t́nh đạo, Tháng ngày là nhân nghĩa, chấp nhận nhau, thương yêu nhau dù có thể đă một lần oán thù nhau hay vẫn c̣n chất chứa dị biệt. Đâu đâu cũng là sống vui, tha thứ và ân cần. Tổ tiên ta chắt chiu từng bông lúa, cọng rau. Hạt cơm gọi là ngọc thực nhưng sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Chị ngă em nâng. Tối lửa tắt đèn có nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ. Cao hơn hết thảy là sự hy sinh cho nước, sẵn sàng chết v́ nước để giữ nước và mở nước.

Người Việt Nam rất tự hào về dân tộc và đất nước gấm hoa của ḿnh, một viên ngọc hiếm quí của nhân loại và phương Đông. Nước Việt được ca tụng là ngă tư quốc tế giao lưu, thể hiện t́nh người anh em “bốn biển một nhà”.

Yêu nước đă thành Đạo. Tự quyết là truyền thống. Dân tộc sinh tồn là một tiến tŕnh thăng hoa, sống, c̣n, nối, tiến, hóa quyết vươn lên để tồn tại trong bất cứ t́nh huống nào, dù ở nghịch cảnh nào, ngay cả lúc đất nước đang bên lề vực thẳm.

Người Việt từ xưa vẫn là những người biết sống trong đạo lư, biết thờ Trời song vẫn coi con người là cứu cánh phục vụ, lấy dân tộc làm nền tảng cứu nước và dựng nước. Người Việt có truyền thống thờ kính Tổ Tiên, đặc biệt tôn thờ các bậc anh hùng, anh thư dân tộc và tôn trọng con người trong t́nh nhân ái.

Lịch sử Dân Tộc Việt không bao giờ là lịch sử đấu tranh giai cấp như luận điểm sai lầm của Các-Mác. Nguyên lư Âm Dương Ḥa Hợp đă bác bỏ nguyên lư Vạn Vật Mâu Thuẫn, mang tính chất Lưỡng Nguyên Hủy Diệt. Biện Chứng Quân B́nh Động của Gậy Thần Sách Ước lấy lượng cả Thánh Tâm để chuyển hóa đối nghịch khắc xung, qua mấy ngàn năm từ thời Văn Lang đă vận động lịch sử trong tiến tŕnh: Sống, C̣n, Nối, Tiến, Hóa với mục tiêu đấu tranh dựng nước và giữ nước của Dân Tộc Việt. Phải tự giác ngộ và tự giải thoát. Nước Văn Lang, Âu Lạc và Nam Việt từ những ngàn năm xưa đă là sự thực lịch sử hơn một lần sáng ngời khí phách Việt, nhân bản Việt, triết lư Việt. Một nước Việt tiền tiến với trống đồng, đặc sản của văn minh phương Nam, với nỏ liên thanh và mũi tên đồng, bắn một lần 10 mũi tên phóng đi nhanh như tia chớp. Kỹ thuật Việt Nam gần bốn thiên niên kỷ trước đây đă phát triển cao độ và tiền tiến trong nhân loại cùng thời. Người Việt Nam tự hào và hănh diện về đất nước gần 5000 năm văn hiến chẳng qua cũng chỉ là do sự thực hiển nhiên. Bởi hiển nhiên là dân tộc Việt Nam rất đáng hănh diện và tự hào về văn minh văn hóa và gịng giống thông minh đă đành mà c̣n rất đáng hănh diện và tự hào về lịch sử Việt Nam đă có rất ít hôn quân bạo chúa, bá đạo độc tài. Phép vua thua lệ làng và nền dân chủ xă thôn phát triển rất sớm từ các triều đại Đinh, Lê, Lư, Trần và Hậu Lê cho đến triều Nguyễn. Di sản tinh thần của tổ tiên để lại là ta làm chủ ta, đất ta ta cầy, nhà ta ta ở. Có thực mới vực được đạo. Từ thuở vua Hùng dựng nước, tổ tiên ta và các triều đại đều lấy nền nhân chính làm chủ đạo quốc gia. Dân sinh phúc lợi là gốc của nước mạnh dân giàu. Dù lúc thịnh hay khi suy, tổ tiên ta và các triều đại đều lấy sự ḥa đồng dân tộc làm lẽ sống c̣n. Bao nhiêu nước thuộc ḍng Bách Việt đă bị tiêu diệt gọn hoặc bị đồng hóa chỉ riêng có gịng giống Việt ở phương Nam là c̣n tồn tại mà tồn tại một cách anh hùng. Dù hơn 1000 năm dưới ách đô hộ của Bắc thuộc, dân tộc Việt Nam vẫn giành lại được độc lập. Suốt một chặng dài lịch sử từ năm Ngô Quyền dựng lại nước cho đến cuối thế kỷ 19, nước Việt bị thực dân Pháp xâm lăng và thống trị trong gần 100 năm, quyền dân tộc tự quyết lúc nào cũng được các triều đại quyết tâm bảo trọng giữ ǵn. Biên cương và lănh thổ của Tổ Quốc vẫn là “bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu”, dù phải đổ máu phơi thây cũng vẫn phải cố giữ vững từ một khe suối, một mỏm đất, một gang sông một thước biển cũng không thể lọt vào tay láng giềng ngoại bang.

Lịch sử Dân Tộc Việt vinh quang như thế, lẫm liệt hào hùng như thế, dù vận nước có lúc suy vi nước mất vào tay người nhưng lúc nào cũng là một tiến tŕnh đấu tranh quật khởi để lấy lại nước, để dựng nước. Ấy thế mà từ năm 1945 đến nay, lịch sử Việt Nam đă bị đảng Cộng Sản Việt Nam theo tà thuyết ngoại lai làm cho hoen ố. Càng ngày dân ta càng lầm than, nước ta càng khốn cùng không lối thoát.

Chủ nghĩa Cộng Sản không những là một chủ nghĩa ngoại lai mà c̣n là chủ nghĩa phi Nhân tính, phi Dân tộc, phi Văn hóa và hoàn toàn phản khoa học. Nó đă gieo rắc thảm họa kinh hoàng không những cho Dân Tộc Việt Nam và cho cả loài người. V́ thế mà loài người khởi đầu từ Đông Âu, rồi chính từ Nga Xô - Cái nôi của Quốc tế Cộng Sản đă phải dứt khoát đứng lên loại bỏ Chủ Nghĩa và các Chế độ Cộng Sản. Chủ trương của Mác-Lê Nin cho rằng chỉ có thể giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực qua vô sản chuyên chính, độc tài, độc đảng, kinh tế quốc doanh, tập thể mới lập được một xă hội b́nh quân vô giai cấp đến nay đă chứng tỏ sai lầm từ căn bản, vô phương cứu chữa. “Sau biến cố Đông Âu dẫn đến sự tan ră của đế quốc Cộng Sản, cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới giữa 2 siêu cường Hoa Kỳ và Liên sô cầm đầu 2 khối Tư Bản và Cộng Sản cũng chấm dứt theo. Hiện t́nh thế giới, không c̣n là sự tương tranh vật lộn một mất một c̣n giữa 2 siêu cường mang tính chất lưỡng cực nữa mà một trật tự thế giới mới đang h́nh thành! Đặc biệt là xu hướng TỰ DO DÂN CHỦ đă trở thành một xu thế tất yếu của thời đại đang dâng lên như nước thủy triều, không một chế độ hay thế lực độc tài toàn trị nào có thể tồn tại được. Trong biến cố Đông Âu và Nga Sô nhân vật Yeltsin đă nói một câu rất sâu sắc và bất hủ: “Chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi được”. Bất hạnh thay! Và oái oăm thay! Bọn cầm đầu Bắc Bộ Phủ trong Chính Trị Bộ Đảng Cộng Sản, tuy biết chủ nghĩa Cộng Sản ngày nay đă hoàn toàn lạc hậu và phá sản, chúng vẫn ra sức duy tŕ để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi, để tham nhũng và tệ hại hơn Cộng Sản Việt Nam c̣n quá nô lệ Trung Hoa, trong khi Trung Hoa chỉ dùng chủ nghĩa Cộng Sản như một phương tiện để thực hiện chủ nghĩa quốc gia, bành trướng bá quyền.

Hơn nữa, thế giới hôm nay, với hai cuộc cách mạng Vi Điện Tử và Tin Học đă khai triển lên mức cao độ và c̣n đang tiến hành phi tốc tạo ra các sản phẩm tinh vi, đầy dẫy, giá rẻ, đưa loài người cất cao trong thế giới văn minh, thu hẹp không gian với nền kinh tế toàn cầu, đem nền dân chủ đến loài người, tự do sáng tạo theo mỗi bản vị dân tộc của ḿnh, trước khi tiến vào vũ trụ không gian. Dân Tộc Việt, lư ra với ưu thế văn hiến sâu dày, văn hóa tổng hợp: với ưu thế địa lư chính trị, non sông gấm vóc, địa linh nhân kiệt, vị trí giao thoa quốc tế, địa bàn chiến lược: Thời chiến là “Bao lơn của Thái B́nh Dương”. Thời b́nh là: “Đầu cầu kinh tế Đông Nam Á”. Nếu đất nước được lănh đạo bởi những người lấy yêu thương làm nền tảng, có quảng đại kiến thức, có liên hệ quốc tế rộng răi, biết dẫn đưa Dân Tộc đáp ứng đúng chiều hướng mới của Lịch Sử Thế Giới, biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của đảng phái và cá nhân, th́ chẳng mấy chốc mà dân ta được hạnh phúc, no ấm, nước ta được phú cường, vươn ḿnh lên sáng chói với năm châu.

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2004.


Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

II - CƠ DUYÊN LỊCH SỬ - THỰC TRẠNG ĐẤT NƯỚC - ĐẢNG CSVN BẤT XỨNG VÀ BÀI TOÁN NAN GIẢI VIỆT NAM.

Cơ duyên lịch sử: Ngay sau khi Hiệp Định Paris kư kết chưa ráo mực CSVN đă trắng trợn vi phạm Hiệp Nghị đem đại quân xâm lăng miền Nam. Dẫu sao biến cố 1975 cũng đă tạo ra những cơ duyên lịch sử quan trọng:

- Sự kiện Đất nước Việt Nam Thống Nhất: Đáng lẽ CSVN phải tận dụng biến cố này để hóa giải hận thù, ḥa đồng dân tộc mở đường cho đất nước tiến lên th́ đảng CSVN lại kiêu căng hănh tiến, huênh hoang tuyên bố “Chủ nghĩa Cộng Sản bách chiến bách thắng” và “Đảng Mác-Lê là đỉnh cao trí tuệ loài người!”. Tiếp tục thi hành chính sách đấu tranh giai cấp, lùa mấy trăm ngàn quân, cán, chính Việt Nam Cộng Ḥa vào các trại tù “chung thân khổ sai”, với mỹ từ “Trại học tập cải tạo”. Đây là chính sách bất nhân “trả thù, trả oán”, đầy đọa và giết lần giết ṃn con người! Làm công việc này CSVN không ngoài mục đích trấn áp, hủy diệt ư chí của những người Việt yêu nước một cách tinh vi và độc ác nhất. CSVN tuy thống nhất được đất nước nhưng đă không thống nhất được ḷng người và tiếp tục con đường “phá nước” khiến cho nước tàn, dân kiệt!

- Việc h́nh thành Cộng đồng Việt Nam hải ngoại: Khi Cộng Sản chiếm Miền Nam, th́ hơn 2 triệu người Việt bỏ nước ra đi, làm thành phong trào “Thuyền nhân” khiến xúc động lương tri nhân loại! Tuy nhiên trong cái rủi đă có cái may, những người Việt bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng Sản đă h́nh thành Cộng đồng người Việt hải ngoại, tới nay gồm gần 3 triệu người sống rải rác tại 80 quốc gia trên thế giới (chưa kể 2 triệu đồng bào hiện đang sống tại Kampuchia). Cộng đồng người Việt hải ngoại đă nghiễm nhiên trở thành một thực thể chính trị cũng như kinh tế rất quan trọng trong cho cả 2 giai đoạn cứu nước cũng như xây dựng đất nước. Ngoài ra Cộng Đồng người Việt hải ngoại c̣n có tiềm lực rất lớn về kinh tế, văn hóa, chính trị, nhất là có một đội ngũ trên 300 ngàn chuyên gia, chuyên viên đủ ngành nghề. Khối lượng chuyên viên vô giá này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng lại đất nước sau khi chế độ CSVN đă cáo chung.

Thực trạng đất nước: Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản nêu ra tiêu ngữ “Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc” song trải qua bao thập niên, ngày nay nh́n lại chúng ta thấy ǵ? Trước hết đảng CSVN thực hành chủ nghĩa ngoại lai Mác-Xít-Lê-Nin-Nít, cam tâm làm thừa sai của một chủ nghĩa quốc tế, làm theo lệnh của Cộng Sản quốc tế th́ Độc Lập dân tộc đâu thể nào có được? Về Tự Do và Hạnh phúc: cả nước là một nhà tù khổng lồ, trong bối cảnh xă hội đói nghèo và lạc hậu.

Từ những năm 1945-1946, CSVN đă mắc bệnh vọng ngoại, coi Các-Mác, Lê- Nin, Mao Trạch Đông là những ông tổ quốc tế vô sản chuyên chính. Chính họ tự nguyện đi theo con đường quốc tế và quốc-tế-hóa đảng. Dân Tộc chỉ là chiêu bài, tranh đấu chống ngoại xâm chỉ là cái vỏ che đậy thực chất giai cấp đấu tranh. Hàng ngàn vạn thanh niên ưu tú và yêu nước gia nhập đảng vào những năm đầu thập niên 1940 với niềm tin tuyệt đối rằng vào đảng là gia nhập một đội ngũ đi cứu nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành lại độc lập cho nước nhà. Nhưng tất cả đă bị lừa từ bước đầu. Toàn đảng vẫn cứ tin rằng đảng là con đường lư tưởng để cứu nước, dựng lại một xă hội mới, nhưng có biết đâu rằng nhóm thiểu số lănh đạo đảng đă quốc-tế-hóa đảng. Đảng là họ và họ là đảng! Họ đồng hóa đảng với dân tộc mà kỳ thực từ bản chất và ư thức hệ Cộng Sản Mác-Lê đă là quốc tế với giai cấp đấu tranh th́ tự nó đă đi ngược lại bản chất dân tộc mà các đảng viên hằng theo đuổi và kỳ vọng.

Hệ thống kinh tế Xă Hội Chủ Nghĩa đă làm tiêu tan tiềm lực c̣n sót lại của đất nước sau mấy mươi năm chiến tranh, khiến cho mấy mươi triệu con người từ Bắc chí Nam phải sống trong cảnh khốn cùng, uất ức. Năm 1986, sau khi nhân dân từ Bắc chí Nam hoàn toàn kiệt quệ, nhóm lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam lại tung ra chính sách gọi là canh tân “cởi mở kinh tế. Nhưng trong thực tế chính sách đó chỉ tạo cơ hội cho thành phần cán bộ tham ô và gia đ́nh làm giàu bất lương, bất chính trên mồ hôi, nước mắt của người dân vốn nghèo khó từ thời c̣n chiến tranh nay lại phải thêm phần điêu đứng. Chua chát hơn nữa, hiện trạng đất nước cho đến bây giờ c̣n tồi tệ hơn cả xă hội Miền Nam trước kia mà đảng đă lên án và tốn hao biết bao nhiêu xương máu để lật đổ với ư thức hệ ngoại lai và vũ khí của Liên Xô, Trung Cộng.

Tội ác của tập đoàn lănh đạo đảng CSVN không ngừng lại ở đó. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1999, họ đă trắng trợn phản bội lại tổ quốc bằng hành động lén lút kư kết một Hiệp Định chuyển giao Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và gần 1000 km2 lănh thổ vùng biên giới cực Bắc nước ta cho Trung Cộng. Ngày 20 tháng 12 năm 2000, lại thêm một lần nữa, tập đoàn lănh đạo đảng CSVN tiếp tục phạm tội ác đối với dân tộc khi kư một Hiệp Định khác để chuyển giao hơn 11,000 km2 lănh hải cho Trung Cộng, rập khuôn với hành động bán nước của Phạm Văn Đồng vào năm 1958 khi gửi quốc thư thừa nhận bản tuyên bố của Chu Ân Lai về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc Trung Cộng. Hai hành động măi quốc cầu vinh này đă chứng minh rằng tập đoàn lănh đạo đảng CSVN rơ rệt là những kẻ phản quốc, phản dân tộc. Thực tế này cho thấy rằng ngày nào đảng CSVN c̣n cầm quyền th́ ngày đó vận mệnh đất nước và tương lai dân tộc vẫn c̣n đầy bất trắc, nguy cơ. Họ vẫn có thể tiếp tục bán đứng dân tộc và đất nước cho ngoại bang để họ được tồn tại.

Tội của nhóm lănh đạo Cộng Sản Việt Nam và chủ nghĩa Cộng Sản đă cao chất ngất, không có đủ lời để kết án, không đủ chữ để diễn tả. Tội ấy do từ đâu? Do từ một nhóm người lănh đạo Đảng mắc bệnh ngoan cố và cuồng tín, túi tham không đáy, biến Đảng thành một công cụ quốc tế, biến Đảng thành một cơ chế ngoại lai để thống trị nhân dân, tha hóa cả dân tộc, đàn áp và đày đọa con người. Cũng vẫn do một nhóm người ấy, tự tiền chế, tự tô son điểm phấn, tự phong công hầu cho nhau, tự tung tự tác, tự lập thành một triều đ́nh mới gọi là Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam mà kỳ thực lại phong kiến hơn bất cứ loại h́nh phong kiến nào, hủ hóa hơn bất cứ sự hủ hóa nào, lạc hậu, hơn bất cứ một bộ tộc lạc hậu bán khai nào. Biến đảng viên các cấp của Đảng từ Trung Ương đến địa phương thành một bày cừu của nhóm lănh đạo Đảng. Nạn nhân của Bộ chính trị là toàn Đảng và toàn dân.

Nhóm thiểu số tự đặt ra phương châm, coi là khuôn vàng thước ngọc “Đảng lănh đạo, nhà nước quản lư, nhân dân làm chủ”. Mà Đảng lănh đạo là ai? Vẫn là họ, vẫn là nhóm thiểu số Bộ Chính Trị. Nhà nước quản lư là ai? Vẫn là họ là nhóm thiểu số Bộ Chính Trị. Chủ tịch nước và thủ tướng vẫn là họ. Nhân dân làm chủ cái ǵ? Không được làm chủ cái ǵ cả, kể cả thân mệnh ḿnh, con cháu và gia đ́nh ḿnh.

Đảng Cộng Sản Việt Nam bất xứng: Qua 30 năm cai trị Miền Bắc (1945- 1975) và tiếp theo 28 năm cầm quyền trên toàn lănh thổ Việt Nam (1975- 2003) đă chứng tỏ đảng CSVN hoàn toàn không có khả năng lănh đạo, đưa đất nước đến Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc thực sự! Không những thế, đảng CSVN c̣n kềm hăm đất nước trong đói nghèo, lạc hậu. Ngày nào c̣n chế độ CSVN th́ đất nước Việt Nam không có tương lai, càng ngày càng tụt hậu so với thế giới, nhất là các nước lân bang tại Đông Nam Á.

Việc CSVN bí mật bán đất, dâng biển cho Trung Cộng thêm một lần nữa đảng CSVN hiện nguyên h́nh là một đảng bán nước, hại dân.

Bài toán nan giải Việt Nam: Sự tồn tại của đảng CSVN đang là một đại thảm họa cho Dân Tộc Việt Nam. Nhân dân trong nước cũng như đồng bào hải ngoại ai ai cũng đều oán hận, chán ghét và đều có một mẫu số chung muốn giải thể chế độ Cộng Sản. Nhưng giải thể bằng cách nào?

Trước bài toán nan giải hiện tại, Cộng Sản th́ bế tắc không thể lănh đạo đất nước và cũng không biết cách nào để thoát hiểm. Phong trào dân-chủ-hóa trong nước th́ bất lực và đang bị trù dập. Người Việt hải ngoại tuy hăng say chống Cộng, song vẫn là chống đối tiêu cực và thiếu hành động tích cực cụ thể. Các chủ trương đấu tranh đ̣i Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo, tuy vẫn rất cần, nhưng không đủ. Các chủ trương Ḥa Hợp Ḥa Giải, bỏ Điều 4 Hiến pháp của Cộng Sản th́ thật khó khả thi. Đó là chưa kể trường hợp khi đảng CSVN bị quốc tế nhất là Hoa Kỳ tấn công quá mạnh về Nhân Quyền, đẩy CSVN vào chân tường. Khi đó CSVN với bản chất gian manh trí trá, lật lọng có thể tuyên bố bỏ Điều 4 Hiến Pháp để bày tṛ bầu cử trá h́nh. Nếu bao lâu Việt Nam không có tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do lập đảng và nghiệp đoàn thật sự th́ cho dù có bỏ Điều 4 Hiến Pháp để tiến tới bầu cử do Đảng CSVN tổ chức th́ cuộc bầu cử này dù có quốc tế giám sát cũng chỉ là cuộc bầu cử trá h́nh! Sự nguy hiểm của giải pháp này là CSVN sẽ tương kế tựu kế, đánh tráo lịch sử dùng cuộc bầu cử trá h́nh để “hợp thức hóa” cho đảng CSVN tiếp tục cầm quyền! Vậy đâu là lối thoát cho Dân Tộc Việt Nam?

Với nhận thức nêu trên, lối thoát cho dân tộc Việt trước nhu cầu cứu nguy Tổ Quốc vô cùng cấp bách, là đồng kết hợp các tổ chức đấu tranh người Việt tại nội địa và hải ngoại, cùng h́nh thành Đảng Dân Tộc Việt Nam.

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2004.


Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

III - SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT ĐÁP ÁN LỊCH SỬ.

1. Trước một bối cảnh lịch sử Việt Nam hết sức phức tạp và éo le của những thập niên vừa qua, muốn giải thể chế độ CSVN không thể là những giải pháp vá víu nửa vời mà đ̣i hỏi một giải pháp toàn diện kết tinh được Sức Mạnh Tổng Hợp Toàn Dân Tộc. Chỉ có Tổng Lực Cách Mạng Dân Tộc mới đáp ứng được khát vọng của toàn dân.

2. Từ thế kỷ 14, chiến lược gia đại tài Nguyễn Trăi đă đúc kết tinh thần, triết lư, nhân ái, nhân nghĩa Việt Nam, áp dụng vào việc chỉ đạo chiến tranh trong 2 câu: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn. Lấy chí nhân mà thay cường bạo”. Cuộc cách mạng do Đảng Dân Tộc Việt Nam chủ trương, vận động đồng bào cùng thực hiện là kế thừa và phát huy Truyền Thống Chí Nhân Đại Nghĩa đó.

3. Đảng CSVN hiện nay là trở ngại chính, là vật cản đường tiến hóa, chận bước tiến tương lai của đất nước. Mà cầm đầu đảng này là ai? Chỉ là 19 nhân vật chóp bu trong Chính Trị Bộ Cộng Sản. Do đó Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ do thiểu số cầm quyền ngoan cố, cực đoan, thối nát và đầy tham vọng trong Chính Trị Bộ Đảng Cộng Sản cần phải đối phó quyết liệt. C̣n ngoài ra toàn bộ đồng bào trong đó gồm cả hơn 2 triệu đảng viên Cộng Sản đa số đều là nạn nhân. Đảng Dân Tộc Việt Nam ra đời nhằm giải cứu hơn 2 triệu đảng viên Cộng Sản và gia đ́nh họ, giúp họ có cơ hội bỏ thẻ đảng, xé thẻ đảng cộng sản trở về với chính nghĩa, đạo nghĩa dân tộc.Việc mở lối thoát, mở con đường sống, giải cứu hơn 2 triệu đảng viên Cộng Sản và gia đ́nh họ từ bỏ chế độ Cộng Sản, chính là tiền đề giải cứu toàn bộ Dân Tộc Việt Nam.

4. Xuất phát từ TẤM L̉NG VIỆT, TRÁI TIM VIỆT, THẦN TRÍ VIỆT, CÁI NH̀N VIỆT, chúng ta sẽ khám phá ra GIẢI PHÁP VIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀNH ĐỘNG VIỆT để giải bài toán nan giải Việt Nam. Đảng Dân Tộc Việt Nam ra đời chính là GIẢI PHÁP VIỆT mà toàn dân mong đợi. Giải pháp toàn dân, toàn Việt này không những thuận ḷng trời, hợp ư dân, hợp với chân lư lịch sử và hợp với xu thế Tự Do, Dân Chủ, Đa Nguyên, Đa Đảng của Thời Đại, nên sự ra đời của Đảng Dân Tộc Việt Nam chính là đáp án của lịch sử.

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 20, 2004.


Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

IV - CHỦ NGHĨA DÂN TỘC NHÂN CHỦ Chủ nghĩa của Đảng Dân Tộc Việt Nam là Dân Tộc Nhân Chủ, Chủ Nghĩa nầy bao gồm các nguyên lư cơ bản sau:

Đề cao và phát huy triết lư Nhân Chủ trên nền tảng Văn hóa, Văn hiến Dân tộc thời đại. Kế thừa và phát huy truyền thống Đạo sống cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Xác định NHÂN CHỦ ĐẠO là căn nguyên tư tưởng của DÂN TỘC ĐẠO. Ngược lại, DÂN TỘC ĐẠO là đất đứng, là môi trường, là tương quan SINH MỆNH của NHÂN CHỦ ĐẠO Việt Nam. Chủ Nghĩa Dân Tộc Nhân Chủ được thiết dựng trên 3 phạm trù triết học lớn: CON NGƯỜI - XĂ HỘI - DÂN TỘC và quan niệm rơ rệt rằng: Không thể cách mạng DÂN TỘC nếu không cách mạng CON NGƯỜI và cách mạng XĂ HỘI, ngược lại cũng không thể cách mạng CON NGƯỜI nếu không cách mạng XĂ HỘI và cách mạng DÂN TỘC. Đảng Dân Tộc Việt Nam xây dựng CON NGƯỜI song hành với việc xây dựng XĂ HỘI và xây dựng DÂN TỘC. Đảng Dân Tộc Việt Nam chủ trương khai mở DUỆ TRÍ CON NGƯỜI là bí quyết mầu nhiệm giúp cho CON NGƯỜI NHÂN CHỦ TỰ THẮNG. Con người không tự thắng th́ không thể làm chủ được chính ḿnh và tất nhiên không thể thực hiện Chủ Nghĩa Dân Tộc Nhân Chủ thành công được. Ngược lại, CON NGƯỜI TỰ THẮNG là con người làm chủ chính ḿnh, làm chủ xă hội, làm chủ vận mệnh đất nước, ḥa đồng với thiên nhiên cùng vũ trụ. Hệ Tư Tưởng: Dân Tộc Nhân Chủ được tŕnh bày đầy đủ trong bộ “Chủ Nghĩa Dân Tộc Nhân Chủ”.

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 21, 2004.


Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

V - MỤC TIÊU, LẬP TRƯỜNG, CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

A- Mục Tiêu: Đảng Dân Tộc Việt Nam ra đời nhằm thực hiện 2 mục tiêu chính như sau:

- Một: (Cứu Quốc) Thực hiện cuộc cách mạng Dân Tộc, Đấu tranh giải thể chế độ CSVN và giải trừ Chủ Nghĩa Cộng Sản.

- Hai: (Kiến Quôc) Xây dựng một nước Việt Nam mới trên nền tảng: Dân Tộc, Nhân Chủ, Dân Chủ Pháp Trị, Giầu Mạnh và Vinh Quang.

B- Lập Trường:

Đảng Dân Tộc Việt Nam đấu tranh trên Lập Trường Dân Tộc Tự Quyết, Đoàn Kết Quốc Dân, Ḥa Đồng Dân Tộc hóa giải những mâu thuẫn, nghịch cảnh, hàn gắn những vết thương do hậu quả cuộc chiến tranh ủy nhiệm c̣n để lại, trong t́nh tự Dân Tộc.

C- Chủ trương:

Đảng Dân Tộc Việt Nam là một tập hợp rộng lớn những người Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng Sản, không phân biệt quốc nội hay hải ngoại, không phân biệt quá khứ chính trị, quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng dân tộc giải trừ chế độ Cộng Sản đem lại T́nh Thương, Tự Do Dân Chủ thực sự, xây dựng đất nước giầu mạnh, ấm no, phúc lợi và vinh quang cho toàn thể Dân Tộc Việt Nam.

a. Đảng Dân Tộc Việt Nam là một tập hợp rộng lớn những người Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng Sản, không phân biệt quốc nội hay hải ngoại, không phân biệt quá khứ chính trị, quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng dân tộc giải trừ chế độ Cộng Sản đem lại T́nh Thương, Tự Do Dân Chủ thực sự, xây dựng đất nước giầu mạnh, ấm no, phúc lợi và vinh quang cho toàn thể Dân Tộc Việt Nam.

b. Đảng Dân Tộc Việt Nam chủ trương KHÔNG TRẢ THÙ TRẢ OÁN VÀ CŨNG KHÔNG NHẰM THIẾT LẬP LẠI NỀN ĐỆ NHẤT HAY ĐỆ NHỊ CỘNG H̉A.

c. Đảng Dân Tộc Việt Nam không chủ trương một Cuộc Cách Mạng Bạo Lực hay cuộc Cách Mạng Nhung, và cũng không phải là Cuộc Cách Mạng Của Những Đợt Sóng. Đảng Dân Tộc Việt Nam quyết tâm thực hiện MỘT CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC NHÂN CHỦ TAM TOÀN: TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN VÀ TOÀN CẦU (Vận động Cộng Đồng Hải Ngoại và Quốc Tế). Đây là MỘT CUỘC CÁCH MẠNG ĐẦY L̉NG NHÂN ÁI PHÙ HỢP VỚI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT, THÍCH HỢP VỚI XU THẾ LỊCH SỬ THỜI ĐẠI, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG ÍT ĐỔ MÁU NHẤT, VÀ ÍT ĐỔ VỠ NHẤT.

d. Đảng Dân Tộc Việt Nam chủ trương thực hiện song hành 3 cuộc cách mạng: cách mạng Con Người, cách mạng Xă Hội, và cách mạng Dân Tộc. Chúng ta quan niệm rơ rệt rằng: Không thể cách mạng Dân Tộc, nếu không cách mạng Con Người và cách mạng Xă Hội. Ngược lại cũng không thể cách mạng Con Người nếu không cách mạng Xă Hội và cách mạng Dân Tộc.

e. Đảng Dân Tộc Việt Nam chủ trương thăng tiến đời sống đảng viên, thăng tiến đời sống con người và thăng tiến xă hội trên khắp mặt: Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Văn Nghệ, Giáo Dục, Thương Mại, Khoa Học Kỹ Thuật...

D- Đường Lối:

1. Đảng Dân Tộc Việt Nam quan niệm rằng Tư Tưởng Dân Tộc và phẩm giá con người phải là căn bản chủ đạo dẫn lối cho nhân dân Việt Nam trong tiến tŕnh cứu quốc, dựng lại con người và xây dựng lại đất nước. Tuy nhiên ngoại trừ chủ nghĩa Cộng Sản, Đảng Dân Tộc Việt Nam không bài bác các chủ thuyết và chủ nghĩa chân chính khác trên thế giới; sẵn sàng tiếp thu các tinh hoa của nhân loại nhưng phải phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh của xă hội Việt Nam.

2. Phương sách hành động của Đảng Dân Tộc Việt Nam là quyết liệt nhưng không cực đoan, dứt khoát nhưng ḥa đồng dân tộc và thuận thảo trong t́nh tự dân tộc, có lư có t́nh. Tôn Chỉ Đảng Dân Tộc Việt Nam là thực hiện chủ nghĩa Dân Tộc Nhân Chủ, dựng lại nước Việt Nam mới, thực sự có dân chủ, tự do, ấm no và tiến bộ. Kỳ vọng của từng Đảng Viên Đảng Dân Tộc Việt Nam là góp phần kiến tạo một xă hội mới ai ai cũng có thể hănh hiện với quá khứ, hăng say với hiện tại và vững tin ở tương lai huy hoàng của chính ḿnh, gia đ́nh, ḍng họ và đất nước... Muốn đạt được tôn chỉ này là phải quyết tâm đạt cho bằng được điều kiện tiên quyết là đại đoàn kết quốc dân, cùng chung một quyết tâm cứu nước.

3. Đảng Dân Tộc Việt Nam luôn luôn tương kính và sẵn sàng hợp tác với các Đảng Phái, Hội Đoàn, Đoàn Thể đấu tranh tại Hải Ngoại cũng như tại Quốc Nội, có cùng Tôn Chỉ, Mục Tiêu chống Cộng cho dù các Đảng Phái, Hội Đoàn, Đoàn Thể bạn có đường lối và phương thức đấu tranh khác với Đảng Dân Tộc Việt Nam.

4. Đảng Dân Tộc Việt Nam chân thành ghi nhận sự đấu tranh kiên cường trong gần 30 năm qua của các tổ chức và cá nhân ở cả Bắc và Nam vĩ tuyến 17, trong và ngoài nước thiết tha với độc lập của Dân Tộc, hạnh phúc, dân chủ và tự do của Đồng Bào. Đảng Dân Tộc Việt Nam đồng thời ghi công các đồng chí đă anh dũng đứng lên vạch trần bộ mặt phản dân, hại nước, phi dân chủ của tập đoàn lănh đạo Cộng Sản Việt Nam trong những năm gần đây. Tất cả hành động yêu nước này là những đóng góp vô cùng to lớn trong sự nghiệp giải trừ chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam. Đó là cuộc “góp gió” để tạo “giông băo” Lịch Sử, đánh sập tập đoàn lănh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam.

5. Nhằm thực hiện cuộc cách mạng Dân Tộc, Toàn Dân, Toàn Diện và Toàn Cầu, Đảng Dân Tộc Việt Nam ư thức rằng, ngoại trừ thành phần tay sai của Cộng Sản Quốc tế cũng như Tư Bản, toàn bộ đồng bào ta đều là nạn nhân. Thành phần đáng lên án chỉ là thiểu số cầm quyền ngoan cố, cực đoan và tham vọng. Chúng tôi tin tưởng là khi cuộc cách mạng cứu nước thực sự chuyển ḿnh, th́ đại đa số Đảng viên Cộng Sản, Bộ Đội, viên chức hành chánh, kể cả lực lượng công an, sẽ cùng đứng về phía nhân dân cùng tham gia giải thể chế độ hại dân, bán nước.

6. Về mặt sách lược, Đảng Dân Tộc Việt Nam ư thức rằng chiến tranh khủng bố và bạo động sẽ không giải quyết được những bế tắc của đất nước. Những phương thức đó có thể gây nên những đổ vỡ mới. Lịch sử cận đại thế giới chứng minh rằng nhiều quốc gia đă giành lại được độc lập và dân chủ, tự do bằng các phương thức đấu tranh không chiến tranh, không bạo lực.

7. Căn cứ vào chính t́nh của Việt Nam ngày nay, Đảng Dân Tộc chủ trương liên kết các thành phần dân tộc, kết hợp các tổ chức đấu tranh có cùng lập trường, quan điểm và mục tiêu giải thể chế độ Cộng Sản ở trong nước cũng như ở hải ngoại để h́nh thành một tổng lực cách mạng có khả năng giải thể và thay thế chế độ CSVN.

8. Đảng Dân Tộc Việt Nam nhận định rằng các tổ chức hoạt động đấu tranh ở quốc nội là thành phần chủ lực, đồng bào hải ngoại là viện lực, các quốc gia đồng minh là tiếp lực hay trợ lực trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam và giải thể chế độ Cộng Sản. Đường lối đấu tranh của Đảng Dân Tộc Việt Nam là giành lại chính quyền từ tay Đảng CSVN, thiết lập chính quyền lâm thời, và tổ chức tổng tuyển cử để toàn dân tự do lựa chọn một thành phần lănh đạo xứng đáng nhất cho đất nước. Trong giai đoạn tái thiết, Đảng Dân Tộc Việt Nam sẽ tiếp tục phục vụ quốc gia và đồng bào qua h́nh thức tham chính, và song hành thực hiện các chương tŕnh trợ giúp xă hội, văn hóa, giáo dục v.v... Toàn bộ Chiến lược, sách lược và chương tŕnh hành động tổng thể sẽ được tŕnh bày trong Cương Lĩnh của Đảng Dân Tộc Việt Nam qua ba giai đoạn Cứu Quốc, Ổn Định, và Xây Dựng đất nước.

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 21, 2004.Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

VI - TINH HOA DỰNG NƯỚC:

Đảng Dân Tộc Việt Nam quan niệm: Quốc Tổ Hùng Vương là gốc của nước, là tụ điểm tinh thần của Dân Tộc Việt. Đức B́nh Định Vương Lê Lợi cũng đă viết: “Vật bản hồ Thiên, Nhân bản hồ Tổ = Vật gốc từ Trời, Người gốc từ Tổ (trích lời tựa Lam Sơn Thực Lục). Do đó, toàn thể con dân đất Việt ai ai cũng phải uống nước nhớ nguồn”, ghi ơn Quốc Tổ Hùng Vương. Hơn thế nữa mỗi người con dân đất Việt phải làm hết sức ḿnh góp phần Vinh Danh Quốc Tổ và làm vinh quang Dân Tộc Việt. Đảng Dân Tộc Việt Nam lấy văn hóa, văn hiến Việt, Đạo Sống Việt trong thường hằng tiếp thu, tổng hợp văn minh thế giới thời đại làm chủ đạo cứu nước và dựng nước. Với dân số trên 80 triệu người, một nửa dân số là giới trẻ, Đảng Dân Tộc Việt Nam quyết tâm phục hưng đất nước bằng ư chí và sức mạnh của toàn dân, và nhất định không cần ai bố thí, không phải nhục nhă ngửa tay đi ăn xin ḷng nhân đạo của thế giới. Đó cũng là mục tiêu chính của Đảng Dân Tộc Việt Nam quyết thực hiện cho bằng được để cùng toàn dân rửa cho sạch những vết nhơ đầy nhục nhằn mà nhóm lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam v́ dốt, v́ kiêu, v́ ham làm giầu đă vấy bẩn lên quốc thể! Đảng Dân Tộc Việt Nam quyết giành lại danh dự của Tổ Quốc và niềm tự hào dân tộc mà nhóm lănh đạo đảng và nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đă làm tiêu tan. Đó là nguyên nhân h́nh thành Đảng Dân Tộc Việt Nam. Và cũng là cốt tủy, tinh hoa công cuộc dựng nước. Đảng Dân Tộc Việt Nam chủ trương đặt quyền lợi của Dân Tộc lên trên hết và cực lực chống lại mọi quan niệm sai lầm đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của Dân Tộc như Đảng Cộng Sản Việt Nam và các đảng độc tài khác. Không những thế Đảng Dân Tộc Việt Nam c̣n chủ trương lấy sinh mệnh của Dân Tộc làm sinh mệnh của Đảng. Đảng do dân, v́ dân và lấy việc phục vụ dân, phục vụ con người làm cứu cánh. Với chủ trương trên, Đảng Dân Tộc Việt Nam không chủ trương cướp chính quyền, giành giựt chế độ là tối quan trọng, mà chỉ v́ một mục đích tối thượng là phục hưng dân tộc để xây dựng đất nước và giải quyết tận gốc những khó khăn, bế tắc và sự khốn cùng của dân tộc. Không phải chỉ đi ăn xin thế giới để “xóa đói giảm nghèo mà phải dứt hẳn đói nghèo từ tận gốc bằng các chính sách dân sinh, kinh tế, tự ḿnh phải cứu ḿnh, tự ḿnh giải phóng ḿnh. Dân Tộc Việt Nam vốn tŕ chí, nhẫn nại, có đủ tài nguyên và nhân lực để vươn lên, xóa tận gốc những nguyên nhân tạo nên nghèo đói và lạc hậu. Đảng Dân Tộc Việt Nam đặt dân trí là ưu tiên hàng đầu. Phải nâng cao dân trí th́ mới có thể xóa bỏ tận gốc nghịch cảnh đói nghèo và lạc hậu trên một đất nước văn hiến lại dư thừa lúa gạo và tài nguyên. Con cháu ta đến tuổi đi học phải được cắp sách đến trường. Đảng Dân Tộc Việt Nam chủ trương vận động chính quyền mới thực hiện chính sách cưỡng bách giáo dục và giáo dục phải là trọng trách của chính quyền. Phải đưa dân trí càng ngày càng lên cao trong chính sách khai phóng, đó là nghĩa vụ của bất cứ một chế độ nào v́ nước, v́ dân, v́ con người, v́ gia đ́nh, xă hội và dân tộc. Đảng Dân Tộc Việt Nam quyết tâm phải thực hiện cho bằng được mục đích và nghĩa vụ cao trọng này. Do vậy, giáo dục quốc dân và nâng cao dân trí phải là cứu cánh của cuộc cách mạng và giải phóng dân tộc mà Đảng Dân Tộc Việt Nam quyết tâm theo đuổi để đạt cho bằng được. Không phải chính trị là ưu tiên, dân trí mới là trọng yếu. Dân trí mới là khẩn cấp để mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Dân trí cao th́ tự nhiên chính trị sẽ trong sáng và lương hảo. Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị. Dân trí cao th́ chắc chắn dân sinh, dân quyền, nhân quyền và các quyền tự do căn bản khác sẽ được phát triển và bảo trọng.

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 21, 2004.


Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

VII - NHỮNG ĐIỀU CAM KẾT TRƯỚC QUỐC DÂN CỦA ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM.

Trước hồn thiêng sông núi, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, Đảng Dân Tộc Việt Nam long trọng cam kết trước quốc dân đồng bào 5 điều sau đây:

1. Điều cam kết thứ Nhất: Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của 80 triệu đồng bào trong nước và 3 triệu đồng bào hải ngoại, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thời đại, Đảng Dân Tộc Việt Nam quyết tâm hoàn thành cuộc cách mạng Dân Tộc: Toàn Dân, Toàn Diện, và Toàn Cầu. Giải thể chế độ CSVN, xây dựng một chế độ Dân Chủ, Tự Do, Ấm No, Phúc Lợi. Mở ra một vận hội mới, một kỷ nguyên mới huy hoàng, rực rỡ cho đất nước và Dân Tộc Việt Nam.

2. Điều cam kết thứ Hai: Khi được nhân dân tín nhiệm trong chính tuyển cầm quyền, Đảng Dân Tộc Việt Nam sẽ có sách lược giải quyết tận gốc và vĩnh viễn t́nh trạng đói nghèo trong xă hội Việt Nam. Từ nay, người dân nào cũng được cơm no, áo ấm, đồng bào nghèo được chăm sóc y tế một cách chu đáo, mọi người đều có quyền tư hữu và môi trường thích hợp để cải tiến thăng hoa đời sống của ḿnh và gia đ́nh ḿnh, góp phần xây dựng đất nước giầu mạnh, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.

3. Điều cam kết thứ Ba: Nhằm nâng cao dân trí, Đảng Dân Tộc Việt Nam đặt trọng tâm vào chính sách giáo dục với quan niệm “giáo dục là khởi điểm và chung điểm của kiến thiết”. Quan niệm này được cụ thể hóa bằng “Chính sách miễn phí và cưỡng bách giáo dục” từ Tiểu học đến hết bậc Trung học song song với “Quốc sách phát huy văn hóa đào tạo nhân tài” phổ cập trên toàn quốc.

4. Điều cam kết thứ Tư: Nhằm thực hiện cuộc cách mạng trong guồng máy hành chánh, Đảng Dân Tộc Việt Nam sẵn sàng cung ứng một đội ngũ cán bộ ưu tú: có khả năng, có tinh thần yêu nước, trong sạch và tinh thần dấn thân phục vụ Quốc Gia Dân Tộc.

5. Điều cam kết thứ Năm: Sự ra đời của Đảng Dân Tộc Việt Nam sẽ không cho phép chính trị Bộ Cộng Sản kéo dài t́nh trạng ù ĺ, cố bám. Mặt khác Đảng Dân Tộc Việt Nam cũng không thể để nhân dân mỏi ṃn trông đợi như suốt 28 năm qua. Thời cơ cách mạng đă chín mùi, với sự yểm trợ cụ thể và rộng lớn của Quốc tế về tài chánh và chính trị, với sự tham gia của nhiều trí thức chuyên viên hải ngoại, với sự kết hợp chặt chẽ của nhiều thành phần cao cấp trong hàng ngũ Cộng Sản đang cầm quyền, với thời cơ quốc tế thuận lợi, chúng tôi cam kết sẽ giải thể được chế độ Cộng Sản tại Việt Nam trước năm 2005

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 21, 2004.


Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

VIII LỜI KÊU GỌI:

Chúng tôi chân thành kêu gọi sự yểm trợ của toàn thể đồng bào ở cả trong và ngoài nước, cùng hưởng ứng và yểm trợ các chiến dịch đấu tranh dân-chủ-hóa Việt Nam do Đảng Dân Tộc Việt Nam phát động trong những ngày tháng sắp tới, cho đến khi chế độ độc tài hiện nay bị cáo chung. Chúng tôi đồng thời tha thiết kêu gọi sự hậu thuẫn chặt chẽ của các phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do ở hải ngoại, đặc biệt là trong lănh vực quốc tế vận, và mặt trận truyền thông, báo chí trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như quốc tế. Sự tiếp tay của quư vị sẽ đóng một vai tṛ vô cùng quan trọng trong việc cô lập và giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Đảng Dân Tộc Việt Nam kêu gọi sự cảm thông và yểm trợ tích cực của quư vị cựu sĩ quan, công chức, quân nhân Việt Nam Cộng Ḥa. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị quư vị hăy cùng chúng tôi kết hợp sức mạnh nhằm nhanh chóng chấm dứt sự thống trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, xây dựng một xă hội mới mà tất cả chúng ta đều mong muốn.

Đảng Dân Tộc Việt Nam đặc biệt kêu gọi sự mạnh dạn hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ của các anh chị em viên chức trong chính quyền, quân đội, công an, bộ đội, hiện vẫn đang phục vụ trong guồng máy đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Chúng tôi đề nghị các bạn sẽ tận dụng quyền hạn và điều kiện thuận lợi đang có để công khai hay bí mật, cùng với chúng tôi thực hiện cuộc cách mạng cứu nguy tổ quốc trong những ngày tháng sắp tới. Sự hưởng ứng của các bạn sẽ là hành động anh dũng để cứu nước, cứu dân và cứu chính ḿnh cùng gia đ́nh.

Đảng Dân Tộc Việt Nam kêu gọi chính quyền và các cơ quan truyền thông, báo chí trên thế giới, hăy tích cực hậu thuẫn cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chấm dứt chuyên chính vô sản, giành lại quyền Dân Tộc Tự Quyết cho Việt Nam, để nhân dân Việt Nam sớm có cơ hội tham gia, đóng góp vào tiến tŕnh phát triển chung của cộng đồng thế giới.

Nước Việt Nam phải có Dân Chủ! Người Việt Nam phải có Tự Do!

Làm tại Việt Nam ngày 15 tháng 8 năm 2003

ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

http://www.ddtvn.net

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 21, 2004.


Response to Lời kĂªu gọi của Đảng DĂ‚N-TỘC...Đảng DĂ‚N-TỘC VIỆt-NAM xin KĂ­nh ChĂ o

Tôi chỉ là 1 người dân b́nh thường thấy chuyện bất b́nh xía vô coi tí chút mong mọi người thông cảm. cuộc sống thật trớ trêu, những người không biết ǵ về t́nh h́nh VN hiện nay lại c̣n kêu gọi người ta phản quốc. thử hỏi trong cuộc chiến do Pháp, Mỹ phát động ở VN (trước 1975) các vị đă làm được ǵ cho dân tộc ? hay là các vị cũng chạy theo chúng để được hưởng quyền lợi do chúng ban phát ? nếu thực sự các vị quan tâm đến đời sống của nhân dân th́ có lẽ các vị bây giờ cũng là người lănh đạo của chúng tôi chứ không phải là Đảng Cộng Sản. mà các vị sao có thể lănh đạo chúng tôi được cơ chứ v́ các vị c̣n mải lo cho quyền lợi của riêng ḿnh mà! và đến khi Pháp, Mỹ chạy khỏi VN các vị cũng mất quyền lợi nên cảm thấy tức tối v́ vậy mới kêu gọi phản quốc. tôi nói vậy có đúng không ? nói nền Cộng Ḥa là tiến bộ thế thử hỏi trong những năm Mỹ ngụy cầm quyền th́ dân chúng cảm thấy thế nào ? đất các vị muốn các vị cứ lấy không cho th́ các vị đổ tội nọ, tội kia rồi cướp cho bằng được. nhân dân nghe thấy lính đến nhà th́ khép nép, sợ sệt. đời sống nhân dân khổ cực cùng đường. thử hỏi lúc đó các vị ở đâu? chắc đang ở trong những ngôi biệt thự với kẻ hầu người hạ chứ ǵ? hay đang lăn lộn cùng cuộc sống khó khăn, đấu tranh giải phóng cho những con người ấy? mà nếu các vị đấu tranh th́ có lẽ bây giờ các vị cũng đă đường hoàng ở những vị trí trong bộ máy lănh đạo nhà nước chứ không phải hoạt động lén lút như thế này. các vị có biết cuộc sống của chúng tôi giờ này thế nào không ? đời sống chính trị ổn định, cuộc sống của nhân dân không c̣n đói rét. đời sống văn hóa thông tin rộng răi (bằng chứng là chúng tôi đă phủ sóng phát thanh, truyền h́nh trên toàn quốc, có cả ngàn đầu báo phát hành trên toàn quốc, trên Internet th́ các Website Việt Nam không thể nào đếm xuể...) các vị nói chúng tôi không tự do thông tin th́ đó là cái ǵ? không lẽ chúng tôi c̣n nghèo nàn văn hóa? c̣n việc học tập nhà nước chúng tôi chủ trương phổ cập giáo dục trên toàn quốc đến nay cơ bản đă hoàn thành phổ cập tiểu học, và đă phổ cập gần hết Trung học, nhiều tỉnh thành đă phổ cập xong Trung Học phổ thông (cấp III) các trường Đại học, cao đẳng trải dài trên khắp cả nước và các trường trung học chuyên nghiệp th́ không kể xiết. vậy các vị nói chúng tôi lật đổ chính quyền để làm ǵ ? hay là lật đổ để về thời nghèo khó chơi ? - thật quá hoang đường. các vị nói tập trung quyền lực vào 1 Đảng là không được, vậy các nước đa Đảng luôn có nguy cơ nội chiến (đă xảy ra ở nhiều nơi nếu chịu khó xem thời sự có lẽ ai cũng biết), các phong trào ly khai, bên cạnh các vị lănh đạo luôn có 1 vụ X́ căng đan... và khi đa Đảng th́ quyền lực tập trung hơn nữa vào tay tổng thống vậy các vị nói nó tiến bộ ở điểm nào ? và 1 điều nữa : tôi thấy các vị phần trên nêu rất nhiều dẫn chứng về thời vua Hùng, chứng tỏ các vị biết rất nhiều về lịch sử ? và khi các vị muốn thành lập Đảng th́ các vị chắc đă nghiên cứu rất kỹ về những giai đoạn phát triển lịch sử, các chế độ chính trị xă hội (đừng nói là các vị không biết nha v́ nếu không biết th́ là dạng thất học rồi, mà thất học th́ sao lănh đao được ai :) nếu đă biết th́ các giai đoạn phát triển của lịch sử từ: Công xă nguyên thủy => Chiếm hữu nô lệ => Chế độ phong kiến => TBCN => XHCN đó là 1 sự phát triển hợp quy luật khách quan của lịch sử. và XHCN dựa trên Chủ nghĩa Mác - Lênin và Đảng Cộng Sản là người đại diện. vậy các vị nói xóa bỏ Đảng CS vậy các vị định thiết lập chế độ nào ? hay thực hiện 1 bước lùi là quay lại TBCN ? và cuối cùng tôi thành thật khuyên các vị : nếu các vị muốn thay đổi VN th́ trước hết các vị phải hiểu t́nh h́nh thực tế của đất nước cái đă chứ người mù thông tin th́ chỉ tuyên truyền bậy bạ cho người mù thông tin thôi. và 1 điều chắc chắn rằng các vị sẽ không được ai ủng hộ đâu, nếu có về nước tuyên truyền th́ hăy lựa chọn mấy người mù chữ mà tuyên truyền đừng gặp ai cũng nói có ngày họ bắt lên đồn rồi đi tù th́ chẳng có ai tuyên truyền giúp đâu :)-- Tran Van Hung (ban_tin_thu@yahoo.com), January 23, 2004.


Moderation questions? read the FAQ