LOI CHUC DAU NAM.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Truoc them nam moi xuan Giap - Than. Nhan Dan Tu Ve VNCH toi xin kinh chuc tat ca chien si tu do trong dien dan nay - cung voi tat ca gia quyen -mot nam moi duoc An khang hanh phuc, suc khoe doi dao, tai loc vung vang; van su nhu y. Va nhat la gat hai thanh cong tot dep trong cong cuoc tranh dau giai the che do cong san bao tan tai Que Huong.

Kinh Chuc toan the dong bao ruot thit tai quoc noi mot nam binh an, som duoc huong tu do va dan chu dich thuc, thoat canh ngheo kho; ban cung.

Chuc cac can bo cong san mau som tinh ngo; tu bo ta thuyet sai lam mac Le-Nin va nhung hinh thuc doc hai cua no; tro ve voi tinh cam dan toc. De que huong Viet nam khong con canh ap buc; bat cong ; han thu va lac hau.

Xin Kinh Chao.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), January 20, 2004

Answers-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 20, 2004.


Ly rượu mừng

Phạm Đnh Chương

Ngy xun nng chn ta chc nơi nơi
Mừng anh nng phu vui la thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người cng dn ấm no
Thot ly đời gian lao ngho kh
a a a
Nhấp chn đầy vơi
Chc người người vui
a a a
Mun lng xao xuyến duyn đời
Rt thm trn đầy chn quan san
Chc người binh sĩ ln đng
Chiến đấu cng thnh
Sống cuộc đời lnh
Mừng người v nước qun thn mnh
Ka nơi xa xa c b mẹ gi
Từ lu mong con mắt vương lệ nha
Chc b một sớm qu hương
Bước con về ha nỗi yu thương
a a a
Ht khc hoan ca thắm tươi đời lnh
a a a
Chc mẹ hiền dứt u tnh
Rượu hn hoan mừng đi uyn ương
Xy tổ ấm trn cnh yu đương
No cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca ht chấm ph t thm đời mới
Bạn hỡi, vang ln
Lời ước thing ling
Chc non sng ha bnh, ha bnh
Ngy mu xương thi tun rơi
Ngy ấy qu hương yn vui
đợi anh về trong chn tnh đầy vơi
Nhấc cao ly ny
Hy chc ngy mai sng trời tự do
Nước non thanh bnh
Mun người hạnh phc chan ha
ước mơ hạnh phc nơi nơi
Hương thanh bnh đang phơi phới....

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ