Ai chung minh duoc day?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Số chống cộng ở nước ngoài nói CSVN cắt đất dâng biển cho quan thầy trung cộng. Tôi ở VN chưa nghe vấn đè này, chỉ khi qua Mỹ mới nghe, cho rằng CSVN bưng bít thông tin- Đúng! Nhưng có ai chứng minh được là CSVN bán nước, bán đất? Có ai đi đến mũi Nam Quan hỏi người dân tại đó rằng hộ khẩu của Ông, bà, cô , bác hiện là ở VN hay Trung quốc? có ai phỏng vấn người dân tại chổ rằng hiện tôi là dân Trung quốc? Có ai quay phim, chụp h́nh cảnh làng quê Ải Nam Quan treo cờ Trung Quốc? có ai ,...? có ai...?có ai...? chỉ toàn là dùng những búc h́nh vá ghép qua computer rồi in ra nḥe nhoẹt lừa bà con việt kiều! Ngượi VN nào không yêu quê hương VN ḿnh? có ai không đau ḷng nếu nước mất nhà tan? Nhưng ngững người cuồng tín, kích động người VN hận thù với nhau c̣n gây đau ḷng hơn! GÀ CÙNG MỘT MẸ CHỚ HOÀI ĐÁ NHAU

-- (nguoi yeunuoc@yahoo.com), January 18, 2004

Answers

Ông bạn NGƯỜI YÊU NƯỚC ơi, nếu muốn biết trắng đen, ông gởi snailmail hoặc email về toà Đại Sứ CSVN ở Mỹ, info@vietnamembassy- usa.org (Ông không phải tốn tiền tốn bạc ǵ cả). Tôi nghĩ họ sẽ trả lời cho một người Việt Yêu Nước như ông, nhất là một nguồn tin thất thiệt như thế nầy. Nếu họ im hơi lặng tiếng, tôi nghĩ ông cũng đoán ra được câu trả lời. Xin ông vui ḷng POST tin mừng lên đây để chúng ta không c̣n "GÀ CÙNG MỘT MẸ CHỚ HOÀI ĐÁ NHAU".

-- Nguỵ 75 (nguỵ@nguỵ.com), January 19, 2004.

Xin Anh ban " nguoi yeu nuoc " vo cac link cua thread " Cac tai lieu ve viec cong san Viet nam ban nuoc " cua Nhan Dan tu Ve toi. thanks

http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00BjOL

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH (nhandantuve@VNCH.com), January 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ