TRUNG VOI DANG; HIEU VOI DAN..

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ca hai phe trong cuoc chien chac deu biet ro cau tuyen bo huyenh hoang cua chu tit ho chi meo ve dam quan doi nhan rang doi non coi Tay thuc dan don dien cao su cua han.

Trung voi dang; hieu voi dan; nhiem vu nao cung hoan thanh; kho khan nao cung vuot qua; ke thu nao cung danh thang.

Bay gio ta bo qua ve kho khan kinh te ma chung dang nan ni viet kieu hai ngoai giup suc; hoac te nan tham nhung het thuoc chua ma duong nhu chung khong MUON danh thang.

Hay thu ban ve mot nhan xet cua thang viet cong con communist smatterboy, ke thuong xuyen duoc cac can ngo gia cong san nhet cut vao dau :

Dao Hoang Sa mat la do hai Quan VNCH hen nhat; tuan lenh My ; bo dao rut lui sau khi chi giao chien vai tran nho voi hai quan Trung cong.

Quan Doi VNCH hen nhat la quan diem bat di bat dich cua cong san.

con quan doi nhan rang cua chung thi chang bao gio hen nhat ca.Trung voi dang; hieu voi dan; ke thu nao cung danh thang .

VAY SAO QUAN DOI NHAN RANG CUA CONG SAN VIET NAM KHONG CHIEM LAI HOANG SA BI TRUNG CONG CHIEM DONG DI ???

Do bat trung; do bat hieu; do vo trach nhiem; do hen nhat.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH (nhandntuve@VNCH.com), January 18, 2004

Answers

NGU , sao ma` ngu the' , neu' cu' than`g nao` gay su voi' mi`nh la` min`h danh' tra thi` la` hang vu phu gia' ao' tui com , thi` ko co' cai' dat' nuoc' VN nhu bay h dau , ma` cai'manh dat' chu S do' no' da la` 1 tinh cua TQ hay tham chi' cua US hay FR roi`.

-- H (dangtrunghieu@yahoo.com), January 25, 2004.

Anh ban H tra loi kieu nay thi toi chang biet anh ban la viet nam cong san hay Viet nam Cong Hoa nua.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), January 25, 2004.

NĂM ÐIỀU "BÁC" HỒ DẠY

Yêu tổ quốc giang sơn đem phá

Yêu đồng bào cải tạo chẳng tha

Học tập tốt giáo điều độc ác

Bắt lao động đa`o kinh phờ phạc

Rồi đoàn kết cắt cổ quần chúng

Mang kỷ luật đập đầu nhân dân

Giữ vệ sinh iả chùi bằng lá

Lòng khiêm tốn hạch sách muôn nhà

Tính thật thà tham nhũng, ba hoa

Còn dũng cảm ? …sợ Tàu dâng đất !

Tập Thơ..Bác & Đảng....

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), January 25, 2004.


Moderation questions? read the FAQ