Tiếp tục vạch trần bộ mặt thô bỉ của hồ chí minh!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tiếp tục nghiên cứu tài liệu về đời "bác" tôi càng có hứng thú khi thấy bác là người bỉ ổi ăn cháo đá bát như thế nào.

Xin đọc hai bài thơ sau trích từ "Tuyển Tập Hồ CHí Minh" Tập 3 trích từ website http://www.cpv.org.vn

Thư gửi ông Tam 8-1945

Ông Tam thân mến !

Chiến tranh đă kết thúc. Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng t́nh bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi.

Nhưng ông biết đấy, chúng tôi không có phần đóng góp chiến thắng này. Để góp phần ḿnh vào chiến công chung, chúng tôi c̣n phải chiến đấu gian khổ. Ông hăy tin rằng chúng tôi đă chiến đấu và sẽ chiến đấu cho tới khi chúng tôi đạt được cái mà chúng tôi mong muốn: Độc lập dân tộc.

Tôi thấy áy náy v́ những người bạn Mỹ đă rời chúng tôi quá nhanh và do đó mối quan hệ giữa ông và chúng tôi trở nên khó khǎn hơn. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông. Ông cũng đừng quên chúng tôi nhé! Ngày mai tươi sáng chúng ta sẽ gặp nhau, chúng ta trông chờ ngày đó!

Thưa ông, người bạn được giao nhiệm vụ mua những ṿng xuyến cho ông bị ốm và anh ta đă trao công việc đó cho người khác. Nhưng người này lại nhận công tác xa Hà Nội, nên anh ta đă trao công việc đó cho người thứ ba. Người này không thực hiện đúng mà chỉ mua được một số cái mà ông muốn.

Tất cả giá 440 piastres 1 .

Tôi gửi lại ông những ǵ mà họ chuyển cho tôi và tiền c̣n lại là 2.560 piastres.

Chúc ông sức khoẻ và may mắn. Và chúc ông sớm gặp người bạn đời tốt. Hăy tin ở tôi, tôi sẽ măi măi như xưa.

8-1945

Thân mến

C.M Hồ

Thư gửi Trung uư Phen 8-1945

Trung uư Phen thân mến!

Chiến tranh đă kết thúc. Đấy là điều tốt cho mọi người. Tôi cảm thấy áy náy khi những người bạn Mỹ phải rời chúng tôi quá nhanh. Việc ra đi của họ khỏi đất nước này có nghĩa là mối quan hệ giữa ông và chúng tôi sẽ khó khǎn hơn.

Chiến tranh đă kết thúc thắng lợi. Nhưng chúng tôi, những nước nhỏ và phụ thuộc, không có phần đóng góp hoặc đóng góp rất ít vào thắng lợi của tự do, của dân chủ. Nếu muốn đóng góp một phần xứng đáng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Tôi tin rằng ông và nhân dân Mỹ vĩ đại sẽ luôn luôn ủng hộ chúng tôi.

Tôi cũng tin rằng sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ đạt được mục đích của ḿnh, bởi v́ mục đích đó là chính nghĩa. Và đất nước chúng tôi sẽ độc lập. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ.

Chúc ông may mắn và sức khoẻ.

Tháng 8-1945

C.M Hồ

Hai lá thư này cho thấy sự hiện diện của người Mỹ tại Việt nam trong cách mạng tháng 8 1945 giúp đỏ cho người việt nam giải giáp quân nhật trong nổ lực chung của chính phủ Mỹ giúp đỡ cho toàn châu á vào những năm cuối của đệ nhị thế chiến. Ngay hồ chí minh cũng gọi đó là những người bạn Mỹ

Rất tiếc là hồ đi theo chủ nghĩa cộng sản, phản bội bạn bè, những người bạn Mỹ hôm nào đă trở thành kẻ thù đế quốc Mỹ của hắn trong vài năm sau đó. 1 trong những lư do đó có lẻ là do hồ muốn được gặp Tưởng giói Thạch và TT Mỹ nhưng những người này không coi hắn ra ǵ cho nên không thèm tiếp, kết quả, là từ hận cho nên ra thành thù! Hồ mong muốn được ve vản chân Mỹ, chân tàu tưởng giới thạch qua thơ gởi cho Tưởng và TT Mỹ, ngoài ra trong đoạn "Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. " cho ta thấy mong mỏi của Hồ là được tói Mỹ (chắc không phải là đi tị nạn chính trị) Qua những bằng chứng này chứng tỏ cho ta thấy hồ chí minh là kẻ tiểu nhân, cơ hội và trỏ mặt 1 cách vô liêm sĩ.

Ngoài bức thư c̣n cho thấy 1 điều là chính hồ chính minh công nhận nền độc lập của việt nam từ tay nhật chính là do sức của các nước lớn, chứ "các nước nhỏ" không có đóng góp ǵ. Điều này nhổ toẹt vào cái gọi là "Cách Mạng Tháng 8" do đăng lănh đạo giành chính quyền từ tay thực dân. Thực là khôi hài thay... Ha ha ha

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 14, 2004

Answers

Response to Tiếp tục vạch trần bộ mặt thĂ´ bỉ của hồ chĂ­ minh!

Chua thay thang nao ngu nhu thang nay ! Tai lieu lay o dau thi dua cai link ra la duoc roi Viet to to bo the nay doc moi ca mat ma chua biet co dung khong thi doc lam gi ! May ngu that hay gia vo ngu day ?

-- 1 (1@1.1), January 19, 2004.

Response to Tiếp tục vạch trần bộ mặt thĂ´ bỉ của hồ chĂ­ minh!

Sở dĩ phải in đậm lên là v́ cái đống rác tuyển tập hcm này các chú mày nghiên cứu cả mấy chục năm nay mà không t́m thấy dược cái ǵ th́ tớ phải "highlight" lên để các chú mày đọc cho rỏ. Link nằm ỏ đó, có thích th́ click vào đọc để so sánh! Đúng là tài liệu rành rành do chính Đảng đăng lên, mà c̣n chối cải, không nói con người dưới chế độ cộng sản ngu xuẩn và dốt nátth́ không được.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 19, 2004.

Response to Tiếp tục vạch trần bộ mặt thĂ´ bỉ của hồ chĂ­ minh!

Anh ban nguoi Tranh Dau a.

Cai thang viet cong ngu 1 ( ngu nhat ) no cung giong nhu cac can ngo khac thoi.

Thay tai lieu ve be trai cua ho cho minh la nham tit mat lai, khong dam doc.

Neu co gang doc mot ti. Chac no phai vat minh vat may ngu khong duoc ca thang troi la it.

-- Long Dut mach. (nongducmanh@phuchutit.com), January 19, 2004.


Moderation questions? read the FAQ