Tiểu sử Hồ Chí Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

trích từ http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=8&id=BT1560338550 Tiếp tục nghiên cứu lịch sữ đảng và tiểu sử hồ chí minh bằng ngay chính tài liệu của đảng cung cấp tại website trên, tôi thấy tiểu sử hồ chí minh cũng bố láo bố lếu tuốt. Xin các bạn đọc kỷ đoạn giửa và đoạn cuối của bài này để thấy rỏ các điểm trên:

Bác Cả Khiêm (Anh của Hồ Chí Minh) thổ lộ thêm:

- Năm 1911, bác được cụ Thượng thư Hồ Đắc Trung, bảo trợ cho bác vào làm một viên chức nhỏ trong Ṭa Khâm sứ Trung Kỳ. Bác nhận được thư của chú Thành ngỏ ư với bác về việc xin vào trường thuộc địa. Bác có viết một lá thư lên toàn quyền Đông Dương, An-be-Xa-rô (Albert Sarraut). Nhưng chẳng có một sự đáp lại nào (5)... Một nụ cười héo hắt trên môi khô, bác cả Khiêm phải lướt nhẹ lưỡi thấm quanh vành môi, nói:

Đoạn này tố cáo rỏ ràng là chính hồ chí minh có ư định xin vào trường thuộc địa chứ có ư định cứu nước cái quái ǵ đâu! C̣n đoạn kế th́ cho chúng ta thấy 2 điều: Bác không phải sinh ngày 19/5/1890 và 1 nghi vấn tại sao sau này bác lại mang họ Hồ.

Cụ Nguyễn Thị Thanh bất chợt trầm giọng:

- O không nhịn được cười mỗi lần nhớ lại cậu Khiêm kể chuyện về em Thành được đi theo cha tới tư dinh cụ Thượng thư Hồ Đắc Trung. Ngày phụ thân O nhận chức Thừa biện Bộ Lễ, cụ Thượng Hồ Đắc Trung thành tâm mời phụ thân O với một thân t́nh cố cựu từ hai vị đồng liêu tri phủ Hồ Sĩ Tạo và Hồ Đắc Tuấn. Cụ Thượng Hồ Đắc Trung rất thông cảm cảnh "gà trống nuôi con" của phụ thân O. Cho nên, cụ nhă ư với phụ thân O để cho cậu Tất Đạt, cậu Tất Thành cùng tới cho vui. Cụ Thượng Hồ Đắc Trung ra tận cổng biệt thự đón phụ thân O vào Chính trung pḥng (pḥng chính giữa nhà), c̣n cậu Tất Đạt, Tất Thành được cậu ấm Hồ Đắc Khải đưa tới gian tiền sảnh cùng chơi. Lần đầu tiên em Thành nh́n thấy đồng hồ quả lắc như cái tủ đứng, quả lắc là h́nh người lính thủy đứng trên cái mỏ neo đu đưa, cậu Thành ứng khẩu luôn:

"Chú lính đánh đu
Từ trái sang phải
Lúc la lúc lắc
Tích tắc tích tắc...
Chắc là mệt lắm
Chú lính khóc to
Boong... bọn... từng tiếng
Boong... bọn... từng tiếng"

Cả ba cậu cười ran. Cậu Hồ Đắc Điềm, cậu Hồ Đắc Di c̣n bé hơn đang ở trong nhà thấy các anh cười vui quá cũng phải chạy ra tiền sảnh.

Tôi hỏi:

- Thưa O, hồi bấy giờ cậu Hồ Đắc Khải trên tuổi cậu Đạt, cậu Thành hay...

- Cậu Tất Đạt tuổi Mậu Tư (1888), cậu Tất Thành tuổi Tân Măo, c̣n cậu Hồ Đắc Khải tuổi Giáp Ngọ (1894). Quả là "con ṇi của giống", cháu ạ. Về sau này, cậu Hồ Đắc Khải, cử nhân khoa Duy Tân ất Măo (1915), làm quan tới Thượng thư. C̣n cậu Hồ Đắc Điềm, Hồ Đắc Di đều là "ông Nghè" tân học. Năm O mới ra tù đang bị quản thúc ở Huế, O được kiến diện bà con đất thần kinh đón rước ông nghè Hồ Đắc Điềm vinh quy bái tổ, người đông kín từ Đập Đá về làng.

Đoạn này th́ rỏ ràng Hồ chí Minh sinh năm 1891 (Tân Măo) chứ có phải sinh ngày 19 tháng năm 1890 ǵ đâu? Có tính cách nào tôi cũng không thể đưa ngày 19/5/1890 thành 1 ngày nào trong năm Tân Măo dược. Không lẻ chị của Bác nhớ sai, (khó có giả thuyết này v́ người xưa thích dùng năm âm lịch như Tân Măo, Bính Tư... để nói về năm sinh và rất khó nhớ sai), hay là bác hồ nhà ta đă sạo quá sạo về lư lịch của ḿnh? Không hiểu sao 1 người lư lịch không rỏ ràng lại có thể làm gương cho các đảng viên khác được sao?

Ngoài ra đọc hết cả bài viết và nhất là các mối quan hệ đặc biệt của gia d́nh họ Nguyễn và gia đ́nh họ Hồ cũa ông Hồ Đắc Trung, tôi đă biết tại sao sau này bác phải dổi tên thành họ Hồ. Ha ha ha. (Không biết có ai nghĩ ra giống tui không?)

Cuối cùng không biết đảng ta nên dẹp mẹ nó cái trang web cực kỳ phản dộng này tại
"http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=8&id=BT1560338550" không?
v́ nó chứa những nội dung phản động đă xuyên tạc cuộc đời cách mạng yêu nước của bác bằng các tố cáo chuyện bác xin vào trường thuộc địa; nó xuyên tạc tiểu sử và ngày sinh của bác 19/5/1890 và Năm Tân Măo (1891); và cuối cùng nó lại tạo ra 1 điểm nghi ngờ lớn tại sao bác lại chọn đổi sang họ Hồ làm người ta thắc mắc không biết cụ nào trong gia đ́nh họ Hồ này mới là tác giả chính của Hồ Chí Minh đây? Ha ha ha... Đảng cộng sản nên kiểm điểm lại hành vi bôi đen lănh tụ của ḿnh mổi thằng cán bộ trong website trên nên viết bài kiểm điểm đi.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 13, 2004

Answers

Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Gậy ông đập lưng ông!

Sao mấy chú em việt cộng, bằng chứng và chứng cớ rỏ ràng, tài liệu do chính website của Đảng cộng sản cung cấp th́ có các chú có thể nói chúng tôi xuyên tạc phản động hay không? Chính là cái website của Đảng của các chú phản động hại lại các chú.

thật ra th́ tiểu sử hồ chí minh và bộ hồ chí minh toàn tập chỉ là đống rác thúi lắm không có gía trị ǵ, có nghiên cứu ra th́ chỉ thấy là hố chí minh ba xạo và là 1 tên tay sai trung cộng và đồng thời là 1 tên trùm khủng bố không hơn không kém. Có quán triệt tư tưởng hồ chí minh như tôi th́ mới dám vào đây nói chuyện!

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 13, 2004.


Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Anh ban Nguoi Tranh Dau ne, cai ten Ho chi minh la cua mot ong gia ho lao 80 tuoi, bi nhot chung voi Ly Thuy tai nha tu Trung Hoa duoi thoi Quoc Dan Dang; ly thuy bi ban an nang; lay ly lich cua ong gia Ho chi minh de duoc tha ra som. Xin hay vo website:

http://www.vietquoc.com/0006vq.htm

xin duoc trich dan:

In fact, Ho chi Minh was a real name of an old Chinese man who was believed to be a beggar with unlocated relatives. When he died; he left nothing but his indentification card. Later; nguyen Tat Thanh bought his document. using the identification card of the dead was quite popular in Chinese outlaw society at that time. When Ho was arrested by the Chinese Knomintang, he used this name : Ho chi Minh..

Nhu vay , Cai ten Ho chi minh ma ca dang cong san VN ton tho la cua mot nguoi an may; an xin Trung hoa bi nhot chung voi ly Thuy.

Hi !!! Hi !!! Hi !!!

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH (nhandantuve@VNCH.com), January 13, 2004.


Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Con cai ten Nguyen Ai Quoc la bac an cap cua nhom phan Chu Trinh. xin cung vao website tren:

http://www.vietquoc.com/0006vq.htm

Xin duoc trich dan tiep :

Ho has been known by many aliases. His first alias, second well- known after Ho Chi Minh, Was nguyen Ai Quoc. this alias was picked by phan Chu Trinh, a famouc Patiot, AND USEE AS A JOINT - PEN NAME OF FOUR OTHERS : PHAN VAN TRUONG A LAWYER, NGUYEN THE TRUYEN; AN ENGINEER WHO MARRIED TO A PRINCESS OF BELGIUM, NGUYEN AN NINH; A JOURNALIST, AND PHAN CHU TRINH. HOWEVER, HO WAS THE ONLY ONE THAT PUBLICLY USED THE NAME NGUYEN AI QUOC.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandntuve@VNCH.com), January 13, 2004.


Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Xin duoc bo xung them muc " nguyen tat Thanh an cap ten nguyen Ai Quoc cua nhom Phan Chu Trinh "

trich theo Muong Giang trong " nhin lai cac trang su Viet".

KY MUI ( 1919 )...thang 6; Nguyen Tat Thanh tai xuat hien tai Ba Le duoi cai ten Nguyen Ai Quoc, tam tru tai so 6 duong Villas des Gobelims, la nha cua luat su Phan van Truong ma cu phan Chu Trinh cung thuong lui toi. Thoi gian nay; Le-Nin lap de tam quoc te cong san. quay pha Chau Au. Ngay 18/6; to L'Humanite' cua Phap dang ban thinh nguyen tho cua mot nhom nguoi An-nam yeu nuoc. Theo tai lieu cua so mat tham Phap duoc giai ma, thi thinh nguyen tho tren do cac ong Phan Chu Trinh; Nguyen the Truyen va Phan van Truong dong tac gia, CUNG NHU NGUYEN AI QUOC LA BI DANH CHUNG CUA NHOM, da bi " bac "' cam lon va duoc cong san xai cho toi ngay nay, du su that da duoc phanh phui.....

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH (nhandntuve@VNCH.com), January 13, 2004.


Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Bởi vậy ! lúc ban đầu không biết nên tin hay không tin ? về sự nghiệp và tư cách vĩ nhân của hồ chí minh nên khi ra ngoài này Cầy Hương đă bỏ thời gian đọc không biết bao nhiêu tài liệu về hồ chí minh

cuối tuần thiên hạ đi chơi , c̣n ḿnh th́ rúc trong thư viện của trường Đại học mà đọc . hết tiếng Anh lại tiếng Pháp chử nào không hiểu th́ lật tự điển lật đến dẻo tay luôn

cuối cùng biết được hắn , hồ chí minh chỉ là thằng cơ hội , đá cá lăng dưa , Trai giang hồ th́ thiệt là tức hết sức v́ đă mất gần 2 mùa nắng đẹp cho thời gian nghiên cứu tiểu sử của 1 thằng macô tên hồ chí minh Nguyễn tất thành

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), January 14, 2004.Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Thật là khâm phục anh Cầy Hương đă bỏ công t́m hiểu về tên ma cô Hồ Chí Minh. Ḿnh th́ không có quan tâm về tên cáo già này cho nên không có tốn tới 2 mùa nắng ấm. V́ ông ta đâu có phải là thần tượng ǵ đâu. Tôi chỉ tốn thời gian t́m hiểu và học hỏi về vua Quang Trung Nguyễn Huệ thôi, không biết ông ta có cái ǵ huyền bí trong con người của ông mà chỉ trong ṿng có 7 hay 8 năm mà thành công dẹp được triều đại nhà tiền Nguyễn ở miền Nam và triều đại nhà Trịnh ở miền Bắc, và giải phóng đất nước về một giải. Thật là kháng phục một vị anh hùng của dân tộc. C̣n về tên cáo già Hồ Chí Minh chỉ là tên đá cá lăng dưa thôi, có ǵ đâu là quan trọng chỉ có tụi CSVN thổi phồng ông ta thôi. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 14, 2004.

Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Con Hồ Dâm Tặc nói đúng a !! Tôi th́ không bỏ th́ giờ, dù chỉ là 1 ít cho cái thằng bá vơ, bá vẩn là HCM.

Ngày tôi về VN, đi đến ngả đường nào củng thấy có tượng của cái thằng PHẢI GÍO này.

Theo lịch sử đă từng chứng minh th́...khi ngày tàn của một chế độ độc tài gần kề, th́ được xây dựng rất nhiều tượng của thằng độc tài đo. Chỉ để dằn mặt quần chúng, để cho quần chúng thấy được chế độ vẩn tồn tại và đang lớn mạnh ....

Sadam Husein củng thế, trước khi bị lật đổ, củng được xây rất nhiều tuong.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 14, 2004.


Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Tôi th́ trái ngược lại với các anh v́ mấy người bênh cộng sản vào đây cứ 1 điều bác, 2 điều bác, cho nên tôi phải dành th́ giờ nghiên cứu tài liệu của Đảng và Bác, để chứng minh cho họ thây cho dù là tài liệu của Đảng cộng sản cung cấp cũng có quá nhiều sơ hở chứng minh cho tất cả đều thấy Đảng đă dựng lên huyền thoại hồ chí minh để mê hoặc và đầu độc thanh niên. C̣n bản chất thật sự của hồ chí minh chỉ là 1 tên láo cá, ngu dốt, tham danh vọng, lừa dối, thủ đoạn, ăn cắp vặt, trơ trẻn và thô bỉ... không kể hết được. 1 chủ tịch nước lư lịch không rỏ ràng có nhiều mờ ám th́ làm sao mà thuyết phục người khác được. Tuy bới cái đống rác lư luận đảng và tuyển tập hồ chí minh có thúi thiệt nhưng không bới rác th́ làm sao chứng minh được bản chất hắn chỉ là con cáo già chết śnh cho bà con coi?

Chĩ tiếc bọn cộng sản và thanh niên cộng sản bên việt nam không có đầu óc, bằng chứng rành rành, post tại website của Đảng mà chúng c̣n chưa chịu tin th́ quả thật là chúng hết thuốc chữa. Nước Việt nam cần phải sớm được giải phóng sớm để chúng ta có thể cứu vớt hàng chục triệu thanh niên việt nam đang bị bịnh kiểu này. Mong anh em tiếp tục tích cực tranh đấu.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 14, 2004.


Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

hay thu song va chien dau chong lai be lu de quoc, tay sai cung voi Bac Ho va nhan dan Viet Nam roi hay co y kien nhe!

-- le huynh (lakeseanew@yahoo.com), January 28, 2004.

Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Các anh bạn ạ: Sống trên đời này các anh nên nh́n vào sự thực hiện hữu mà sống. Những cái vớ vẩn đó các anh cũng đưa lên để tranh luận, tôi thấy cũng lạ ghê cơ. Bất kể ai cũng vậy, cả như các anh cũng thế, để thoát khởi một cái ǵ đó ,mà cứ phô ḿnh ra liệu có ngu quá không, hay các anh coi đó là thông minh. Các anh chỉ giỏi vạch lá t́m sâu thôi chứ có tài cán ǵ đâu mà dám lấy Nick nguoitranhdau..để chống lại HCM, VN. Các anh thấy đấy, các anh sống mà cứ như vậy là quá lăng phí cha me các anh sinh ra các anh không?. Nếu như tôi mà có những đứa con như các anh th́ tôi cho chúng nó vào tù hết. Nếu các anh có học thức chắc các anh cũng biết không có tư tưởng cộng sản th́ đâu có các anh ngày nay, chính tư tưởng CS đă cứu các anh khỏi kiếp làm nôlệ, hay các anh cố t́nh quay mặt với điều đó. Liệu các anh có đánh giá đúng những ǵ các anh đang làm. Hăy tự làm những ǵ mà thời đại đă đặt lên vai các anh, chứ đừng mất thời gian vào những chuyện như thế này. OK?

-- 123 (exportlinkvietnam@yahoo.com), February 02, 2004.


Response to Tiểu sử Hồ ChĂ­ Minh: 1 tiểu sử đầy nghi vấn

Tôi đồng ý với Bạn 123 (exportlinkvietnam@yahoo.com). VN bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Kinh tế phát triển mạnh, chính trị ổ định, nhân dân đang được sống ấm no và hạnh phúc.

-- Toi Yeu VN (vtnfriends@yahoo.com), March 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ