Hồ Chí Minh: Trùm Khủng Bố ở VN: Osama Bin Ladin nên học tập!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

trích từ website http://www.cpv.org.vn/leader3/

Sau khi nghiên cứu về các tác phẩm của bác, tôi xin trích ra 1 vài bài để tặng cho anh bạn osama bin ladin. Tôi nghĩ anh ta nên vào website này để lấy thêm tài liệu huấn luyện khủng bố cho đàn em v́ nó được chính tay trùm khủng bố hồ chí minh viết. Sau đây là 1 bài viết trích trong tuyển tập của hồ chí minh - Tập 3: những phương pháp huấn luyện khủng bố mà osama bin ladin nên học tập!

I. CHIẾN THUẬT DU KÍCH VỚI CÔNG TÁC PHÁ HOẠI

Mục đích phá hoại của quân đội du kích cốt để đoạn tuyệt sự tiếp tế lương thực, khí giới, quân cứu viện bên địch, đoạn tuyệt tin tức giao thông bằng thư từ hay bằng điện thoại, hăm địch quân vào một t́nh trạng khủng hoảng và nguy khốn, làm giảm bớt hoặc tiêu diệt sức chiến đấu bên địch, nhân đó, địch quân sẽ bị ta tiêu diệt một cách rơ ràng.

Về mặt tinh thần, có thể phá hoại tinh thần chiến đấu quân địch, do đó sẽ xẩy ra sự phản đối chiến tranh trong hàng ngũ quân địch, làm cho địch quân bị tan ră.

Bởi thế ta có thể cho rằng công tác phá hoại là một công tác rất quan trọng trong những công tác quan trọng khác của đội quân du kích.

Dưới đây sẽ bàn tính các vấn đề thuộc về công tác phá hoại của đội quân du kích.

II. THẾ NÀO LÀ CÔNG TÁC PHÁ HOẠI?

Công tác phá hoại là một công tác rất quan trọng của đội quân du kích. Địch nhân chiếm đóng thành thị cùng các đường giao thông quan trọng của ta. Đội quân du kích cần phải ở rải rác xung quanh địch nhân, hoạt động ở bên trái, bên phải, đằng trước và sau lưng quân địch. Tuỳ thời, tuỳ lúc có thể thi hành được công tác phá hoại; có thế, mới có thể làm tṛn nhiệm vụ du kích chiến tranh.

Công tác phá hoại đại khái chia làm hai mặt:

1- Phá hoại về mặt vật chất

a) Phá hoại đường cái quan, đường sắt cùng các đường lối khác và cầu cống. (NTD: Ai sử dụng đường cái, cầu cống? Nhân dân!)

b) Phá hoại dây thép, dây điện thoại.

c) Phá hoại sự bố pḥng về quân sự: đồn trại, pháo đài, bót gác, trận tuyến.

d) Phá hoại nhà máy điện, nhà máy nước.

e) Phá hoại kho lương thực, súng đạn.

f) Phá hoại các công binh xưởng và các ngành kỹ nghệ thuộc về quân sự khác.

g) Phá hoại trại lính và các nơi cắm trại tạm thời.

2- Phá hoại về mặt tinh thần

A. Quân sự

a) Làm giảm bớt sức chiến đấu của địch quân.

b) Chia rẽ hàng ngũ địch quân.

c) Gây ra sự khiêu khích giữa quan và lính, cấp trên, cấp dưới bên địch ác cảm lẫn nhau.

d) Liên lạc với những phần tử náo động bên địch bày cách cho họ làm binh biến.

B. Xă hội

a) Cổ động tinh thần cách mạng chiến đấu của dân chúng.

b) Bắn giết đặng tiêu diệt chó sǎn chim mồi.

c) ám sát Việt gian, Hán gian. (NTD: Việt nam mà có hán gian sao? Hán gian là dành chỉ tay sai người tàu mà việt cộng cũng tiêu diệt luôn đúng là trung thành với trung cộng hết mức)

d) Phá hoại các tổ chức phản động.

III. NHỮNG ĐIỀU CỐT YẾU VỀ VIỆC THI HÀNH CÔNG TÁC PHÁ HOẠI

Cố nhiên đội du kích cần phải thân hành đi làm những công tác phá hoại. Nhưng nếu công việc đó chỉ dành riêng cho đội quân du kích làm lấy cả, nhất định sẽ không làm được đến nơi đến chốn, làm hết và làm luôn luôn được.

Muốn công việc phá hoại thành công việc hằng ngày, phổ biến triệt để, nếu không được dân chúng giúp sức, th́ không tài nào đạt đến mục đích ấy được, v́ quân số của đội quân du kích có hạn, không đủ người phân phối đi làm những việc đó, vả lại cần phải nhắm vào những dịp tốt cùng những nơi canh pḥng sơ sài bên địch mới có thể thi hành được. C̣n như về phần dân chúng trong những ngày làm ǎn b́nh thường, họ thấy nơi địch nhân canh pḥng hớ hênh và nhân những dịp đó họ tự đi phá hoại. Như thế so với sự hành động của quân du kích c̣n hiệu nghiệm hơn nhiều. (NTD: Bây giờ th́ chúng ta hiểu tại sao có vụ thảm sát Mỹ Lai rồi chưa v́ bác thích dùng dân chúng đi phá hoại và ám sát)

Bởi vậy, muốn làm tṛn nhiệm vụ đó, đội quân du kích cần phải hợp tác với dân chúng, động viên dân chúng giúp sức vào công việc chung phá hoại, như thế rất có lợi cho ta.

Cũng bởi dân chúng giúp sức vào việc phá hoại, nên họ cũng hiểu biết cách thức phá hoại. Cố nhiên, về mặt vật chất, công tác phá hoại là một kỹ thuật cốt làm cho địch nhân cảm thấy ḿnh bị trói buộc hoảng hốt reo động giống như một con thú dữ bị bẻ gẫy rǎng, bị trói chân lại, dù cho có sức mạnh hùng hổ, cũng không làm ǵ nên chuyện.

Phá hoại đường sắt, đường cái tức là cắt đứt mối liên lạc giữa tiền phương và hậu phương, giữa bên trái và bên phải, làm cho địch nhân bị khốn đốn, khủng hoảng và cô lập.

Phá hoại đường sắt hoặc phá hoại cầu cống, đốt phá các nhà ga làm cho địch nhân không thể dùng đường sắt để chở quân đội, khí giới, v.v. được.

Khi phá hoại cần phải chú ư mấy điều như sau:

1) Cách xa đội quân coi đường bên địch khá xa.

2) Cách xa đội phụ kíp chữa đường khá xa.

3) Những nơi địa h́nh hiểm trở như những đường đi qua hồ ao, qua ven núi, qua đèo, đường đê v.v..

4) Phá hoại đường sắt, nên phá hoại những quăng đường ṿng.

5) Phá hoại cầu cống th́ nên phá giữa quăng ḍng nước chảy xiết và sâu.

6) Phá hoại những bến ô tô, xe hơi, nhà ga nào quan hệ về chiến lược quân sự nhất.

7) Phá hoại đường sắt, cần cắt dây điện thoại trước tiên.

8) Phá hoại đường sắt, cần đốt những khúc gỗ đệm đường sắt và quǎng đường sắt xuống sông.

9) Phá hoại đường sắt cần chia làm mấy đoạn, mỗi đoạn cách xa nhau ít ra độ ba bốn cây số.

10) Phá hoại đường sắt, nên phá hoại cả đường đất (của đường sắt) nữa càng tốt.

C̣n như công việc phá hoại đường cái nhựa và các đường lối khác cũng như phá hoại đường sắt thôi không khác nhau mấy tí, cốt yếu là phá hoại từng quăng đường một hoặc đào hố sâu lơm xuống đường đi, hoặc phá cầu cống.

Phá hoại dây thép, dây điện thoại th́ cắt đứt là được, phá đổ các cột dây thép, nhưng có đôi khi chưa cần phá hoại lại c̣n dùng để trộm nghe tin tức bên địch nữa.

Đối với việc phá hoại các công tŕnh kiến trúc về mặt quân sự khó khǎn hơn, v́ những nơi đó phần nhiều có lính gác. Nhưng đôi khi ta có thể hành động một cách khôn khéo, tiến tới những nơi hở cơ, pḥng bị sơ sài, rồi phá hoại một cách mau chóng bằng các thứ thuốc nổ, tạc đạn, cốt ḿn v.v. hay đốt phá đi. Cần tập trung lực lượng lại phá hoại những nơi rất quan trọng, nếu không, công việc của ta không ǎn thua ǵ.

PHá HOạI NHà MáY ĐèN, MáY NƯớC

Những thành thị trước khi bị địch nhân chiếm đoạt cần phải phá hoại nhà máy điện, máy nước đi. Nếu ở các nơi nhỏ không có nhà máy điện, máy nước, chỉ có những thứ như dầu xǎng, dầu tây, đèn nến... thời phải thâu lấy hết mang đi hoặc đốt đi.

Đội coi giếng nước th́ vất trâu ḅ, lợn gà chết xuống, rồi lấp đi làm cho địch nhân không có nước mà uống. Quá khủng bố, sao không bỏ thuốc chuột vào giếng luôn

Các kho chứa chất, công xưởng, dinh trại phải đốt phá đi hay dùng thuốc nổ phá huỷ đi.

Nói tóm lại là hễ đồ vật ǵ, địch nhân có thể dùng về mặt sinh hoạt, cũng như về mặt chiến đấu thời ta không ngần ngại ǵ phải phá huỷ đi hết.

Những khí cụ dùng để phá huỷ như các thứ thuốc nổ, dầu hoả, v.v. cần phải chuẩn bị đầy đủ mới làm tṛn nhiệm vụ ấy được.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRƯỚC KHI THI HÀNH CÔNG TÁC PHÁ HOẠI

Địch nhân tới tấn công ta, phần nhiều chúng dùng xe lửa, xe hơi và đôi khi dùng máy bay chở quân lính, vơ khí, đạn dược, thuốc men, quần áo và các thứ đồ dùng. Khi chúng đi xa vào nội địa ta, cách xa hậu phương rồi, sự vận tải khó khǎn và phiền phức; đây là những nhược điểm mà địch quân không tài nào tránh khỏi.

Nếu chúng ta có thể phá hoại những khí cụ giao thông vận tải như máy bay, xe cộ, vơ khí, xe tǎng ở hậu phương quân địch, sẽ làm cho địch nhân tǎng thêm nhiều sự khó khǎn và làm cho sự tấn công bên địch gặp nhiều sự trở ngại lớn.

Công tác phá hoại cần phải phối hợp với công tác đồng không tường vững (kiên bích thanh da) 1 thời mới đoạn tuyệt được mọi sự tiếp tế về lương thực, đạn dược, vơ khí, nguyên liệu, v.v. được.

Lúc ấy địch nhân sẽ không chiếm được một vật ǵ, một thức ǵ để ǎn hay để dùng; tin tức không thông, điều động không được, cần phải nhiều quân canh pḥng, binh lực tản mát, nhịn đói, nhịn rét, làm cho quân thù thêm dao động. Muốn tiến th́ chỗ nào cũng gặp quân ngǎn cản, lại luôn luôn bị uy hiếp đằng sau. Như thế sẽ đẩy địch quân vào một t́nh thế khó khǎn, nguy hiểm như quân đội Nă Phá Luân nǎm 1812 vậy. Tiến thoái lưỡng nan, lúc bấy giờ quân chủ lực ta sẽ có cơ hội đánh tan quân địch.

Số người đi làm công việc phá hoại cǎn cứ, cứ theo nhiệm vụ nặng nhẹ và t́nh h́nh bên địch mà quyết định. Thường phái du kích tiểu tổ hay một số quân trong đội du kích ra làm công việc đó cũng đủ rồi. Nhưng nên nhớ rằng trước khi tiến hành cần phải chú ư mấy điều sau này:

1- Điều tra địa h́nh, t́nh h́nh bên địch, những vật phá hoại một cách rơ ràng:

Trước hết lấy nơi ḿnh định phá hoại làm cǎn cứ, rồi điều tra và xem xét kỹ càng nơi địch quân đóng có hạng lính ǵ, binh lực thế nào, sự canh pḥng ra sao, ở gần chỗ đó địa h́nh đường lối ra sao, rồi sẽ định kế hoạch cho sát. Nếu như không rơ t́nh h́nh và không dễ dàng hành động th́ không nên làm, v́ như thế không những không ǎn thua ǵ mà c̣n có khi nguy hiểm là khác.

2- Lựa chọn nơi phá hoại và thời gian phá hoại:

Khi phá hoại đường lối giao thông th́ ta cũng xét xem có tổn hại tới sự hành động của ta không trước đă, rồi ta sẽ làm. Đối với công việc phá hoại đường sắt, cầu sắt, các nhà ga, cột dây thép th́ chọn những nơi mà địch nhân canh gác sơ sài và chỗ khuất mặt không dễ nh́n thấy, công việc phá hoại lại dễ dàng nhưng rất khó sửa chữa lại.

C̣n việc lựa chọn thời gian phá hoại nên chọn lúc mà quân địch canh gác sơ sài, sự hành động của ta rất tiện lợi, nên chọn lúc chập tối, đêm khuya, tờ mờ sáng hoặc khi quân đội đang vận động tập tành.

3- Lựa chọn cách phá hoại và chuẩn bị khí cụ phá hoại:

Đă có cái đối tượng phá hoại và đă chọn được chỗ phá hoại rồi, cần phải chuẩn bị phương pháp phá hoại ngay, hoặc: đốt cháy, phá huỷ, cắt đứt, đào sâu, v.v..

Cần phải chuẩn bị khí cụ như: Cắt dây thép th́ phải có kềm, kéo. Đào hầm hố phải có xẻng, cuốc. Tháo đường sắt th́ cần kềm lặc lê, ngoài ra phải dự bị dầu hoả để phá huỷ các kho chứa chấp. Phá đường sắt, cầu cống cần thuốc nổ hay ḿn và cần xem xét sức kiên cố của những vật đó như thế nào, ta mới biết dùng bao nhiêu thuốc nổ để dùng vào công việc phá hoại đó.

4- Chia làm hai đội: đội làm và đội che chở, phải giao nhiệm vụ phân minh cho họ làm.

Những người đi phụ trách công việc phá hoại gọi chung là đội phá hoại. Nhưng trong đó phải chia làm 2 đội khác nhau: đội công tác và đội che chở.

Mỗi đội có một viên đội trưởng chỉ huy.

Những đội viên của đội công tác phải là những người can đảm, cẩn thận, mau lẹ, lại hiểu biết công việc phá hoại.

Những đội viên của đội che chở cần phải là những người can đảm, cẩn thận, trầm tĩnh, tai mắt tinh thông, sáng suốt và bắn giỏi.

Ngoài ra, hầu hết các đội viên đều có một tŕnh độ giác ngộ chính trị khá cương quyết hy sinh và giữ được bí mật.

Đây là những điều kiện rất cần thiết, vậy trước khi tiến hành công việc phá hoại, phải quy định nhiệm vụ rơ ràng của mỗi đội.

Nói rơ cái đối tượng ḿnh định phá hoại, nơi phá hoại, thời gian phá hoại, phương pháp phá hoại, khí cụ phá hoại và phải phân phối đội quân che chở, nhắc thêm cho mỗi người cần chú ư luôn luôn trong khi đi làm công việc phá hoại.

5- Những việc cần chú ư trong lúc đương tiến hành công tác phá hoại và sau khi phá hoại rồi, cần phải làm thế nào?

Khi đă chuẩn bị đủ các thứ đồ dùng để phá hoại rồi, thời đi theo con đường mà ta đă định sẵn, hành động khéo léo để đi tới gần nơi đó.

Nếu như đi đến nửa đường, gặp một hai tên lính bên địch nào đó th́ phải kiếm cách bắt lấy hoặc giết đi. Nếu như gặp đội quân tuần pḥng hay đội quân địch nào đó th́ phải trốn tránh, đợi chúng nó đi qua, rồi ta sẽ tiến lên.

Lúc bắt đầu thực hành công việc phá hoại, trông thấy địch nhân th́ đội che chở phải hết sức chống lại, đội công tác phải hết sức làm việc cho mau đặng làm xong công việc phá hoại.

Sau khi phá hoại, chiếm đoạt được những đồ vật ǵ phải phá huỷ hoặc vất đi, những cái ǵ đối với ta cần dùng thời lấy mang về dùng.

Phá hoại xong phải mau mau rút lui.

V. LÀM THẾ NÀO PHÁ HOẠI ĐƯỜNG SẮT ĐƯỜNG HẦM (TUNEL), BẾN XE XA TRẠM?

A- Phá hoại đường lối

Đối với công việc thực hành phá hoại đường cái nhựa và đường lối khác, có khi dùng thuốc nổ, đôi khi lại dùng khí cụ, tuỳ từng trường hợp mà quyết định. Đại khái như sau:

1) Phá hoại đường đi qua sườn núi, cần chọn quăng đường đi qua dốc, đào một cái hố sâu rồi chôn thuốc nổ vào đấy làm nổ tung quăng đường đi, hay dùng cuốc xuổng đào từng quăng đi cũng được.

2) Phá hoại đường lơm, th́ chọn những quăng đường nào sâu lơm xuống, đào một nửa đường đi, nhưng chọn chỗ nào khó chữa nhất hay đào hố chôn thuốc nổ ở hai bên đầu dốc xẻ xuống chỗ đường lơm để làm bật tung đường lên

B- Phá hoại đường sắt

Muốn phá hoại đường sắt, cần chọn chỗ nào khó sửa chữa nhất như cầu cống, đường hầm hay những quăng đường quanh co. Phương pháp phá hoại th́ dùng thuốc nổ, cốt ḿn hay khí cụ phá hoại, nếu nơi nào có hai con đường sắt tránh nhau cũng phải phá hoại hết. Đại khái có mấy cách như sau:

1) Phương pháp làm bật tung đường sắt: Chôn một ống thuốc nổ độ 4,5 kilô ở hai bên vệ đường gần chỗ đường sắt nối nhau, rồi đặt đầu ng̣i dẫn hoả lên trên đường sắt.

2) Phương pháp phá hoại:

Nếu như có đủ th́ giờ thời dùng phương pháp phá hoại: Tháo đanh ốc ra, bỏ cục gỗ ra, thanh sắt đem cất giấu đi, hay quǎng xuống sông, bằng gỗ th́ đốt.

3) C̣n những phương pháp phá hoại khác th́ mau hơn và to tát hơn, đại khái như:

a) Chồng chất củi gỗ lên trên đường sắt đốt lên; nếu có những toa xe gần đó th́ đẩy vào đốt một thể; khi đốt cần kiếm một ít dầu tây hay rơm rạ, cỏ khô để làm mồi dẫn hoả.

b) Tháo đanh ốc ra, rồi buộc dây thừng vào đường sắt, dùng ngựa hay trâu kéo làm cho đường sắt cong đi.

c) Tháo đanh ốc ở những quăng đường sắt lên dốc hay xuống dốc, chỗ quanh eo hay ở cầu cống, khi tàu hoả chạy qua chỗ đó, nhất định bị trật bánh.

C- Cách phá hoại đường hầm nhà ga

Muốn phá hoại đường hầm một cách hiệu quả th́ cần đào một lỗ ở trên đỉnh quăng giữa rồi chôn thuốc nổ vào đấy làm nổ tung lên cho đất đá lấp hẳn lối đi. Nếu con đường đó c̣n để ta dùng, chỉ tạm thời phá hoại thôi th́ chỉ làm nổ 2 đầu ra vào đường hầm hay tháo bỏ một đoạn đường đi là đủ.

C̣n như muốn phá hoại nhà ga, trước hết phải cắt đứt dây thép, dây thép nói liên lạc giữa ga này với ga khác đă, rồi phá hoại máy nước, các chỗ bẻ ghi cùng các thứ máy móc, khí cụ giao thông vận tải, v.v. đều phá huỷ hết.

1) Phá máy nước cần phải phá cái thùng đựng nước, đút các chất nổ vào thùng làm nổ tung lên.

2) Phá hoại các nơi bẻ ghi các đường rẽ.

3) Những nơi đường rẽ cần tháo quăng đường sắt đó đi hoặc phá hoại đi.

Phá hoại đầu tầu th́ phải phá những bộ phận cốt yếu như c̣i, ống dẫn nước, dẫn hơi, dẫn dầu, máy hăm. C̣n những khí cụ vận tải này khác, thứ ǵ không lấy được th́ tập trung lại, tưới dầu lửa hoặc lấy củi chất đống lại đốt. Những thứ ǵ không cháy cũng sẽ bị hư hỏng không thể dùng được nữa, những đường sắt cũng hoá mềm đi, vô dụng.

VI. LÀM THẾ NÀO PHÁ HOẠI CẦU CỐNG?

Muốn làm ngǎn cản giao thông vận tải bên địch trong một thời gian lâu dài, th́ công việc phá hoại cầu cống cần phải phá hoại cả nền móng của nó nữa. ít nhất cũng phải phá bỏ mấy cái cột cầu ở giữa quăng mà nước chảy xiết nhất, nếu chỉ phá hoại ít thôi th́ chỉ phá một hai đoạn lót ván hay một hai đoạn sắt bắc ngang cũng được.

Khi phá hoại các cầu cống cần phải đốt huỷ cả hay khuân vác lấy các đồ gỗ ở gần đấy có thể dùng làm vật liệu sửa chữa cầu cống.

C̣n như phương pháp phá hoại cần phải xem cái cầu ḿnh định phá làm bằng ǵ, sắt hay gỗ, thời gian phá hoại ngắn hay dài, cần bao nhiêu người, bao nhiêu đồ dùng, rồi mới có thể hoặc dùng cách đốt phá hay phá huỷ, hay thuốc nổ, tuỳ đó mà chọn phương pháp tiến hành.

Công việc phá hoại cầu cống đại khái như sau này:

a) Cầu gỗ th́ dùng cách thiêu đốt, làm bật nổ, v.v., đại khái có 4 cách:

1- Dùng thuốc nổ phá tung cầu đi. Cách này chỉ trừ khi nào cần phải đoạn tuyệt ngay đường giao thông bên địch mới dùng cách này.

C̣n như lựa chọn để phá, thời phải xem t́nh h́nh lúc bấy giờ mà quyết định. Tốt nhất là chọn một nơi mà chôn thuốc nổ, sau khi phá hoại lại khó sửa chữa nhất. Nếu là cầu nổi trên sông th́ đút thuốc nổ vào dưới thuyền rồi đốt, cầu sẽ đứt đôi.

2- Cách phá huỷ. Nếu như có đủ người và đủ thời giờ, th́ có thể dùng cách phá hủy này: Tháo hết các bộ phận cầu ra rồi vận đi nơi khác. Nếu chân cầu bằng sắt, bằng đá th́ phá đi, bằng gỗ th́ đốt đi.

3- Dùng cách thiêu đốt. Dùng các thứ như củi gỗ, có buộc ở dưới gầm cầu, rồi tưới dầu hay các thứ dẫn hoả khác đốt lên.

4- Dùng cách phá hoại thả xuống nước. Khi cháy đến cầu th́ bùng nổ làm cầu hư hỏng, cách này trừ khi nào đă bị quân địch chiếm giữ, xa không thể gần được mới làm như vậy.

b) Cầu sắt. Phá hoại cầu sắt th́ dùng các chất nổ để phá. Khi muốn phá cầu, chú ư mấy điều sau này:

1- Phá hoại cầu sắt cần nhiều thuốc nổ và một thời gian khá dài. Trước hết phải xem cầu ấy cao hay thấp, có khi chôn thuốc nổ ở chân cầu, có khi chôn ở cột cầu.

2- Chân cầu cần đào một lỗ rồi chôn thuốc nổ xuống đấy.

3- Dùng thuốc nổ phá hoại cây sắt bắc ngang cầu làm cho hai cây sắt ấy gẫy đi, cầu sẽ đổ. Ai đi trên cầu? Nhân dân!

4- Nếu chỉ tạm thời phá hoại ít lâu lại dùng, th́ chỉ nên phá những thanh sắt bắc ngang cầu, c̣n như 2 cây sắt cột trụ bắc từ đầu này sang đầu kia th́ để nguyên.

5- Nếu như thời gian cần kíp chưa kịp phá chân cầu th́ cốt phá thân cầu cũng được.-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 13, 2004

Answers

Response to Hồ ChĂ­ Minh: TrĂ¹m Khủng Bố ở VN: Osama Bin Ladin nĂªn học tập!

May noi ngu nhu bo ay danh nhau thi phai nhu vay chu the thang thay My cua may chi danh viet cong thoi chac bom dan cua no khong pha hai cai gi ma nguoi dan su dung a sao may suy nghi nong can ma ngu the ha thang dan May da tim hieu nghe thuat chien tranh chua ma dan vay

-- Tran Trong Nghia (silversister2002@yahoo.com), January 14, 2004.

Response to Hồ ChĂ­ Minh: TrĂ¹m Khủng Bố ở VN: Osama Bin Ladin nĂªn học tập!

Anh ban NTD; Bai nay cua anh toi se chuyen cho hoi H.O thanh pho cua toi de lam tai lieu giai thich cho cu dan My ve cong san. Hay lam.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH (nhandantuve@VNCH.com), January 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ