Cầu chúc cho các chiến sỉ tự do dân chủ một năm mới an khang và thịnh vượng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thật ra mọi thứ cấu thành nước cờ quư báu ấy đă có sẵn trong vô vàn trí tuệ và tâm huyết, của những:

Trần Độ và Nguyễn Hộ,
Nguyễn Văn Chấn và Hoàng Hữu Nhân,
Phan Đ́nh Diệu và Lữ Phương,
Hoàng Minh Chính và Nguyễn Thanh Giang,
Hà Sỹ Phu và Nguyễn Kiến Giang,
Nguyễn Đan Quế và Lê Hồng Hà,
Lê Giản và Đỗ Việt Sơn,
Phạm Quế Dương và Trần Bá,
Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự,
Nguyễn Đ́nh Huy và Dương Hùng,
Trần Dũng Tiến và Vũ Cao Quận,
Trần Khuê và Hoàng Tiến,
Dương Thu Hương và Nguyễn Thị Thanh Xuân,
Phan Hữu Văn và Kiều Duy Vĩnh,
Phan Long và Trần Nhật Độ,
Đào Đức Khả và Đoàn Nam Hải,
Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan,
Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ,
Thích Tuệ Sỹ và Thích Trí Siêu,
Ngô Thức và Nguyễn văn Đào,
Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Trung Trực,
Vũ Minh Ngọc và Vũ Khắc Kính,
Ngô Yên và Nguyễn Thụ,
Bùi Ngọc Tấn và Tú Sót – Chu Thành,
Nguyễn Mạnh Sơn và Nguyễn Minh Tâm,
Nguyễn Hữu Tiến và Lương Tâm,
Nguyễn Văn Lư và Nguyễn Hữu Giải,
Nguyễn Vũ B́nh và Nguyễn Khắc Toàn,
Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn…-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 13, 2004

Answers

Response to Cầu chĂºc cho cĂ¡c chiến sỉ tự do dĂ¢n chủ một năm mới an khang vĂ  thịnh vượng

Tất cả những tấm ḷng trên đây tạo thành tinh hoa mới của dân tộc, là kết tinh của bản chất trong sáng kiên nghị của người dân Việt, kế thừa dũng khí của Chu Văn An và Nguyễn Trường Tộ, mang đậm khí phách của Nguyễn Trăi ‘’ung dung ta nói điều ta nghĩ ‘’, uy vũ của cường quyền không khuất phục nổi, bả vinh hoa không mua chuộc nổi, mang chí khí của nhà văn đương thời Phùng Quán : yêu ai cứ nói là yêu, ghét ai cứ nói là ghét, dù dao kề tận cổ cũng không đổi yêu thành ghét , luôn là người tử tế chân thật .

Hạnh phúc biết bao nhân dân ta có những con người trung hiếu như vậy, bị cả một bộ máy đàn áp thô bạo, vu cáo bôi nhọ đủ điều, gia đ́nh bị trả thù một cách ty tiện, vẫn một ḷng kiên tŕ chân lư, ngày càng được nhân dân tin yêu, được tuổi trẻ ngưỡng mộ noi theo, được cộng đồng hải ngoại thương mến và cả thế giới dân chủ ủng hộ Tất cả đang dốc sức đâu tranh không bạo lực mà cũng không khoan nhượng cho ‘’ đổi mới ‘’ thật sự, cho đổi mới cả đường lối đối nội và đối ngoại, cho sự hoà nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ. Họ tiêu biểu cho tương lai tươi sáng, rực rỡ của VN. Lịch sử ghi công dũng khí và trí tuệ của họ. Bùi Tín.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 13, 2004.


Response to Cầu chúc cho các chiến sỉ tự do dân chủ một năm mới an khang và thịnh vượng

Xin cầu chúc cho danh sách này mổi ngày 1 dài thêm để cho đất nước việt nam sớm được thoát khỏi ách cộng sản.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 13, 2004.

Response to Cầu chĂºc cho cĂ¡c chiến sỉ tự do dĂ¢n chủ một năm mới an khang vĂ  thịnh vượng-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 19, 2004.


Moderation questions? read the FAQ