Việt-Hoa thỏa thuận những chi tiết về đánh cá và biên giới trong vịnh Bắc Việt.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Quan chức Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc họp trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 10 về biên giới lãnh thổ giữa hai bên.

Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất sẽ quyết tâm đưa hai hiệp định liên quan tới việc phân định biên giới lãnh thổ trên biển ở Vịnh Bắc phần và nghề đánh cá đi vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay, cũng như đẩy mạnh tiến độ cắm mốc biên giới trên đất liền.

Đoàn Việt Nam do thứ trưởng Lê Công Phụng làm trưởng đoàn. Dẫn đầu đoàn Trung Quốc là thứ trưởng Vương Nghị.

Có thể nói đây là những bước đi cuối cùng để tiến tới việc giải quyết dứt điểm Hiệp định phân định Vịnh Bắc phần đã được ký từ tháng 12 năm 2000.

Hiệp định này đã chịu chỉ trích nặng nề từ phía người Việt trong nước cũng như ở nước ngoài vì nhiều ý kiến cho rằng chính phủ Việt Nam đã nhượng bộ quá nhiều lãnh thổ cho Trung Quốc.

Hiệp định biên giới đất liền ký một năm trước đó sau 6 năm thương thảo cũng bị cáo buộc là "dâng đất cho Trung Quốc", một điều mà cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát và rõ ràng. Các cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam hôm cuối tuần cho hay Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận giải quyết trong 6 tháng đầu năm nay những chi tiết kỹ thuật về vấn đề đánh cá và vấn đề biên giới trong vịnh Bắc Việt.

Hai bên đã đạt được sự cam kết về chuyện thực thi thỏa hiệp liên quan tới chuyện đánh dấu biên giới và hợp tác trong lãnh vực ngư nghiệp trong các cuộc thảo luận thường niên cấp chính phủ giữa hai nước tại Hà Nội. Phái đoàn Trung Quốc do Trợ Lý Ngoại Trưởng Vương Nghị cầm đầu trong khi nhân vật tương nhiệm Lê Công Phụng đại diện cho Việt Nam.

Tin tức cho hay hai bên cũng đã thỏa thuận về những biện pháp gia tốc việc đánh dấu mốc biên giới trên bộ và thảo luận những vấn đề khác liên quan tới vùng biển Đông.

Tháng Chạp năm 2000, Việt Nam và Trung Quốc đã ký một hiệp định về biên giới trên biển trong vịnh Bắc Việt, thế nhưng hiệp định này chưa được cả hai bên phê chuẩn vì bên trong Việt Nam có nhiều chỉ trích về chuyện Việt Nam nhượng bộ lãnh thổ cho Trung Quốc.

-- ngongoclan (ngongoclan@thuviet.com), January 12, 2004

Answers

Response to Việt-Hoa thỏa thuận những chi tiết về Ă°Ă¡nh cĂ¡ vĂ  biĂªn giới trong vịnh Bắc Việt.

Việt Nam và Trung Quốc mở ṿng đám phán thứ 10 về biên giới lănh thổ 2004-01-12

Ṿng thứ 10 cuộc đàm phán thuờng niên cấp chính phủ về biên giới lănh thổ Việt Nam- Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày chín tháng giêng. Đại diện cho phía Việt Nam là ông thứ truởng ngọai giao phụ trách các công việc về biên giới lănh thổ, Lê Công Phụng. C̣n phía Trung Quốc là ông Vuơng Nghị.

Tin nói là hai phía nhắm đến việc ḥan tất hiệp định phân định vùng Vịnh Bắc Bộ và hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ để có thể bắt đầu đưa vào thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2004 này.

Việt Nam kư với Trung Quốc hiệp định biên giới trên bộ hồi năm 1999 và sang năm 2000 một hiệp định về đuờng biển tại Vịnh Bắc Bộ đuợc kư. Thế nhưng những hiệp định này không đuợc phổ biến công khai truớc và sau khi kư.

Nhiều nguời dân bày tỏ bất đồng truớc việc kư kết không minh bạch khiến Việt Nam bị thiệt về lănh thổ cả trên bộ và vùng biển.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ