Người VN ở nước ngoài và khối đại đoàn kết dân tộc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

- Các bộ trưởng, thứ trưởng - những đại biểu của các bộ ngành tham dự Hội nghị đại diện lănh đạo các cơ quan Nhà nước ở Trung ương góp ư kiến vào Văn kiện đại hội VI MTTQ Việt Nam, đều có chung quan điểm trên khi đóng góp xây dựng Chương tŕnh phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009. Một mặt thừa nhận những thành tựu rơ rệt của MTTQ trong vai tṛ tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, động viên phong trào thi đua yêu nước, đại diện các bộ ngành mặt khác khẳng định vị trí ''mái nhà chung'' của Mặt trận đối với cộng đồng dân cư Việt Nam trong và ngoài nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú B́nh: ''Bà con người Việt Nam ở nước ngoài rất quan tâm đến tiếng nói của MTTQ v́ đối với họ, MTTQ là ngôi nhà chung và có thể đứng ra bênh vực họ''. Do vậy, Thứ trưởng cho rằng, trong Văn kiện đại hội VI của MTTQ Việt Nam cần phải dành riêng một phần lớn đánh giá vai tṛ của bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xă hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Minh Hiển cũng đưa ra đánh giá về những đóng góp quan trọng của hàng triệu người dân Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc đổi mới đất nước và yêu cầu báo cáo của MTTQ phải nhấn mạnh rơ điểm này.

Các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ LĐTB&XH, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường... cũng đề nghị nhấn mạnh vị trí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Trương Văn Đoan, Thứ thưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định: ''Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một động lực lớn phát triển kinh tế - xă hội cho đất nước. Với họ, dân tộc là trên hết. Do vậy chúng ta ngày càng phải quan tâm hơn nữa đến bộ phận dân cư Việt Nam này''.

Luôn đề cao vai tṛ của người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp đại đoàn kết, ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam ghi nhận những ư kiến đóng góp trên của lănh đạo các cơ quan Nhà nước ở Trung ương.

Ngoài việc tiếp tục tổ chức những hoạt động khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Báo điện tử VietNamNet tổ chức cuộc b́nh chọn danh hiệu Vinh danh Đất Việt cho những kiều bào yêu nước có đóng góp thiết thực cho cộng đồng người Việt. Cuộc b́nh chọn này sẽ diễn ra thường niên. Mời quư vị độc giả hăy bắt đầu giới thiệu cho Báo điện tử VietNamNet những tấm gương Việt kiều yêu nước tiêu biểu, để cuộc b́nh chọn được diễn ra chính xác và toàn diện. Mọi thông tin liên quan xin gửi về: webmaster@vasc.com.vn.

L.A

-- communist (communist@yahoo.com), January 12, 2004

Answers

Response to Người VN ở nước ngoĂ i vĂ  khối đại đoĂ n kết dĂ¢n tộc

''Bà con người Việt Nam ở nước ngoài rất quan tâm đến tiếng nói của MTTQ v́ đối với họ, MTTQ là ngôi nhà chung và có thể đứng ra bênh vực họ''

Cộng sản Nói láo không chớp mắt và không ngượng mồm. Năm trước, mấy chục lao động bất hợp pháp người việt tại Malaisia ngồi trước cửa sứ quán VN cả tuần có thấy các mặt trận chó nào ra giúp đỏ hay đón về đầu. Cuối cùng chính phủ Malai lại phải thí cô hồn mấy chục vé máy bay đưa ''Bà con người Việt Nam ở nước ngoài'' của chúng ta về nước.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 12, 2004.


Response to Người VN ở nước ngoĂ i vĂ  khối đại đoĂ n kết dĂ¢n tộc

Thoi Ong Bush cha uynh I-rac lan thu nhat thi toi con o tai VnN; xom cua toi co may thanh nien duoc di xuat khau lao dong o xu 1 rac, khi hai phe uynh nhau chi tu; thi khong thay bon cong san VN thu xep de cho ve; chinh quyen viet cong lam lo mac du truoc do tien lao dong do 1 rac tra cho cong nhan VN thi bon no thi van thu day du, lao dong xuat khau VN phai tu tuc di nho phuong tien cua may nuoc khac de ve; May anh thanh nien xom toi di nho theo phuong tien cua lao dong nuoc An Do ma ve nuoc.

Mat tran cua viet cong chu dao that, vo vet kha ky luong; kha tan tinh.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH (nhandantuve@VNCH.com), January 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ