Tiểu sử NgoNgọcLan. Ai mến xin thư về.......

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Muốn biết cô Ngọc Lan là ai..xin t́m đọc "Lan Ngựa. Áo gấm về làng" của Kẻ Sỉ Bắc Hà.

Tiểu sử của Ngọc Lan:

45 tuổi đời, 3 đời chồng, 3 gịng con. Nhan sắc trên trung b́nh, đă được thẩm mỷ viện bơm , sữa toàn diện. Hiện là Singke Mum ăn tiền trợ cấp chính phủ. Đă thoát nạn mù chử do xóm Ngả Ba Chú Ía VN tổ chức.

Thích đi du lịch VN, thích bồ nhí, thích đô la, thích đủ thứ. Hiện đang cô dơn, cần t́m nửa đời c̣n lại...

Mong được làm quen với các bạn xa gần VN hay hải ngoại, tuổi không qúa 40, phải có tiền. Nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân.

Mọi thư từ, phải kèm h́nh ảnh xin gửi về địa chỉ...

http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a.tcl?topic=Vietnamese% 20American%20Society

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 09, 2004

Answers

Cảm ơn anh Kẻ Sỉ Bắc Hà nhiều lắm, tôi nghĩ chắc để anh làm quen với cô Ngọc Lan đi. Nhưng ḿnh thà ở giá c̣n hơn, về VN gái 18 hay 20 thiếu cha ǵ, cần ǵ làm quen với Ngọc Lan vừa già, sấu và đồ sài tới ba bốn lần rồi mà c̣n làm giá nửa, thôi để cho giá này nó thúi luôn đi. TBT tôi xin bỏ số de.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 09, 2004.

Hihihi! "Má" Ngọc Lan này mà có "trả thêm tiền" th́ "bác Hồ" cũng chịu chào thua thôi, mặc dù già này cũng thuộc loại "trẻ không tha, già không dung".

-- Hồ Chính Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), January 09, 2004.

Moderation questions? read the FAQ