Nguyễn Minh Triết sắp lên thay Phan Văn Khải, phe thân Mỹ sẽ thắng.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tin đồn tại Hà Nội: Nguyễn Minh Triết sắp lên thay Phan Văn Khải, phe thân Mỹ sẽ thắng.

Jan 07, 2004

Những tin tức từ trong nước ghi nhận là hiện nay nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang có những lục đục, cho thấy là có thể sẽ đưa đến những thay đổi quan trọng trong hàng ngũ lănh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam trong năm mới.

Những tin đồn cho rằng Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Phan Văn Khải sẽ bước xuống, để nhường chỗ cho Nguyễn Minh Triết lên thay thế.

Trước đây Phan Văn Khải đă nhiều lần ngỏ ư muốn từ chức Thủ tướng và xin về hưu, lần này có thể sẽ trở thành sự thật.

Nguyễn Minh Triết được coi là một nhân vật có khả năng về kinh tế và từng nắm giữ chức vụ Bí thư thành ủy tại Saigon, đă được đưa ra Bắc để sửa soạn cho chức vụ này từ nhiều ngày qua. Người ta chú ư đến việc người được đảng Cộng sản Việt Nam thổi phồng trong thời gian trước đây là Nguyễn Tấn Dũng, hiện là Phó Thủ tướng và được coi là người có thể lên nắm quyền sau Phan Văn Khải, nhưng nay tin đồn cho rằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị loại v́ đă từng bị bắt gặp đi đánh cá ngựa cũng như không c̣n được đảng tin dùng như xưa.

Nguồn tin cũng cho rằng Nông Đức Mạnh sẽ nhường chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam lại cho Phan Diễn, một khuôn mặt ít người biết tới nhưng rất có thế lực trong đảng hiện nay. Nông Đức Mạnh được bầu lên trong lúc đảng Cộng sản Việt Nam đang có những tranh chấp nội bộ, và bị coi là một người không có thẩm quyền cũng như tài năng ǵ để điều hành đảng Cộng sản Việt Nam.

Những tin đồn c̣n cho rằng Trần Đức Lương cũng sẽ bay chức vụ Chủ tịch Nhà nước, và Nguyễn Văn An hiện là Chủ tịch Quốc Hội sẽ lên thay thế chức vụ này. Nhận xét về những thay đổi nhân sự của đảng Cộng sản Việt Nam, một chuyên gia cho rằng phe thân Mỹ sẽ thắng và phe thân Trung quốc sẽ thua, đưa đến việc Việt Nam càng ngày càng tiến sâu vào lănh vực kinh tế thị trường để cố gắng đạt tới mục tiêu là được gia nhập vào tổ chức WTO trong năm 2005.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 08, 2004

Answers

Response to Nguyễn Minh Triết sắp l~{C*~}n thay Phan V~{C#~}n Khải, phe th~{C"~}n Mỹ sẽ thắng.

tin tu hanoi. Tong thong Cao Ky than tuong cua bon VNCH luu vong sap ve Son tay tham lai que huong va xin duoc 1 tac dat de cam dui lam lai cuoc doi tai VietNam.

-- hinh nhu NGuyen Cau Ky sap ve VN (hehe@hehe.com), January 08, 2004.

Response to Nguyễn Minh Triết sắp lĂªn thay Phan VĂ£n Khải, phe thĂ¢n Mỹ sẽ thắng.

than thang deo nao ma cha duoc ha may thang ngu kia noi mo ngu may thang deo nao chang noi duoc

-- Tran Trong Nghia (silversister2002@yahoo.com), January 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ