HAY THUC TINH .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

La mot thanh nien sinh ra trong thoi ky chien tranh, toi da hieu rat ro nhung gi da xay ra trong thoi ky chien tranh.DO DO ; toi co the khang dinh chac chan mot dieu rang: Chong lai cong san bao tan la mot cuoc chien chinh nghia; hoan toan dung dan. Khi mot ke xa la o dau toi nha anh, mang chu thuyet dau tranh giai cap de cuop boc tai san cua anh, xui duc con anh dau to anh; bat vo anh di lam ho Ly; tich thu tai san cua anh; tong anh len vung " kinh te moi" hay dua anh vao cac trai cai tao neu anh chong doi.Bat anh di lao dong kho sai o cac cong nong truong tap the; chiu doi chiu khat..thi anh se lam gi ? cui dau phuc tung chung de nhan vai bang khen treo tren tuong ? hay dung len chong lai chung ? Viec cua nguoi Viet Nam phai do nguoi Viet Nam tu quyet. Khong the mang mot chu thuyet ngoai lai Mac-le nin vao de ap dung cho dan toc Viet. Co the thay ro rang; chinh phu Quoc Gia con co nhieu van de nhu tham nhung; hoi lo; quan lieu; nhung toi thay viec thay doi hay cai to van de phai do chu thuyet dan toc ap dung cho nhung nguoi trong nuoc ( la nhung nguoi hieu ro truyen thong dan toc minh );Chu khong phai dung mot chu thuyet cua ngoai bang do mot ke lang thang tu Phap sang den Nga roi den Tau..mang ve nhap cang vao VN.Dan toc VN khong the de cho mot so it bi o nhiem chu thuyet doc hai mac le nin de lam hai ca biet bao nhieu the he.Nguoi Viet Nam se khong bao gio chay theo mot chu thuyet khong lien quan gi den dan toc; den dat nuoc..ma chi kich dong dau tranh giai cap..nhung can bo cong san ai cung biet rat ro rang chi vi quyen loi ca nhan ma co gang bam vao dia vi..Toi thay cac ban tre VN hay thuc tinh. Cac ban co nhieu viec ich loi de lam cho lich su hon la me muoi tin theo ta thuyet cong san nhu vay.

-- Long dut mach. (Nongducmanh@phuchutit.com), January 07, 2004

Moderation questions? read the FAQ